[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ   / EN  

Odborná činnost

Skupina Tváření

 • konvenční a speciální t echnologie tváření
 • počítačová podpora a numerické simulace v oblasti
 • technologických procesů
 • výzkum v oblasti životnosti nástrojů
 • návrhy konstrukce tvářecích nástrojů
 • určování parametrů tvařitelnosti (FLD křivky apod.)

Skupina Slévání

 • konvenční a nekonvenční metody slévání
 • metalurgie ocelí, litin, slitin hliníku, hoř číku a dalších k ovů
 • zkoušení vlastností formovacích směsí
 • simulace slévárenských procesů (ProCAST, NovaFlow&Solid, Vulcan)
 • výzkum životnosti forem pro tlakové lití
 • snímání teplotních polí forem
 • kompozitní díly s kovovou a polymerní matricí

Skupina Svařování

 • konvenční a speciální met ody svařování
 • pájení, navařování, žárové stříkání a tepelné dělení materiálů
 • svařitelnost kovových materiálů
 • destruktivní a nedestruktivní kontrola svarových spojů
 • numerické simulace svařování (Sysweld)
 • monitorování a dokumentace svařovacího procesu
 • školení a kvalifikace svářečského personálu (ZK, EN,IWE, IWT)

Skupina Povrchové úpravy

 • protikorozní ochrana, předúpravy povrchu
 • elektrolytické pokovení, kompozitní a slitinové povlaky
 • konverzní vrstvy (anodická oxidace, černění, fosfátování)
 • nátěrové systémy
 • stanovení tribologických vlastností povrchových úprav
 • korozní zkušebnictví, školení a kvalifikace - EKI

Skupina Specialisté

 • technická diagnostika
 • ověřování mechanických vlastností materiálů
 • nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů
 • spektrální a metalografické analýzy
 • měření a kontroly kvality povrchových úprav
 • CTN- centrum technické normalizace