[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ   / EN  

Přístroje

  • Laboratoře mechanických zkoušek (Trhací zkoušky, rázové zkoušky, mechanický zkušební stroj LabTest 5.100SP2)

  • Laboratoře slévání (Odlévání hliníku, hořčíku a tvárné litiny, elektrická sklopná tavící pec PTS100/11Mg, Termokamera FLIR P640 – rozsah -40°C – 2000°C)

  • Laboratoře materiálové anylýzy (Analýza složení materiálu, konfokální laserový mikroskop LEXT OLS 3000, Spektrometr  RTG přenosný -  DELTA Standard, Spektrometr Q4 TASMAN – CCD spektrometr s rozsahem pro všechny slitiny kovů)

  • Laboratoře kontroly kvality povrchových úprav (měření čistoty materiálu, solná komora Liebisch, odtrhoměr Comtest)

  • Laboratoře metalografie (Konfokální laserový mikroskop LEXT OLS 3000, metalografický mikroskop Carl Zeiss AxioObserver)

  • Laboratoře svařování (robotické pracoviště pro svařování el. obloukem v ochranných atmosférách - univerzální robot Fanuc ArcMate 100iC + svařovací zdroje Migatronic Sigma 400 Pulse, Pi 320 AC/DC,   Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT, pracoviště na automatické svařování pod tavidlem - ESAB A2 Multitrac + LAF631, pro přivařování svorníků - BTH-TEC PRO-D 1600. LBS 060,  mikroplazmové svařování - EWM Microplasma Inverter 50, odporové svařování  - Dalex PMS 11-4 a řezání plazmou, žárový nástřik elektrickým obloukem - Margarido M45)

  • Laboratoř defektoskopie a metrologie