[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ   / EN  

Stručně

pracoviste/12133/fs_str01.jpgPedagogická činnost je zaměřena na celou oblast strojírenské technologie, zahrnující metody tváření, slévání, povrchových úprav, práškové metalurgie, nedestruktivní kontroly, diagnostiku kvality obrobených povrchů, ekologii technologií obrábění. Studenti studují teoretické základy a metodiku přípravy výroby v jednotlivých oborech.

Absolventi specializace se uplatní v technických útvarech strojírenských i nestrojírenských závodů, v provozu, při řízení výroby a jakosti, na úseku vývoje a výzkumu a v projekčních kancelářích. Získané znalosti lze realizovat i v údržbě a opravárenství, při soukromém podnikání a v obchodně-technických službách.

V postgraduálním studiu získává doktorand potřebné teoretické a hlubší profesní znalosti umožňující vědecký přístup k řešení problematiky v oboru strojírenská technologie.