[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Lidé

Maria Laura Canteros

Ing. Maria Laura Canteros

maria.laura.canteros (zavináč) cvut.cz

(22 435) 2893

místnost: A1-307b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

  • SGS23/104/OHK2/2T/12  
    Optimalizace trans-kritického CO2 oběhu tepelného čerpadla pomocí vhodně navrženého rekuperačního expandéru – Canteros, M. (2023-2024)

Článek v periodiku

2022

  • Study of the heat pump for a passenger electric vehicle based on refrigerant R744 – Canteros, M.L. - Polanský, J., Archives of Thermodynamics. 2022, 43(2), 17-36. ISSN 2083-6023.

Stať ve sborníku

2022

  • Review and comparison of two OpenFOAM® solvers: RhoCentralFoam and SonicFoam – Canteros, M.L. - Polanský, J., In: Experimental Fluid Mechanics 2022. Liberec: Technical University of Liberec, 2022.

2021

  • Study of heat pump for passenger electric vehicle based on coolant R744 – Canteros, M. - Polanský, J., In: 14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPRESSOR & TURBINE FLOW SYSTEMS - THEORY & APPLICATION AREAS. INSTYTUT MASZYN PRZEPL YWOWYCH IM R.S. PAN, 2021.

Sborník

2022

  • Comparison of performance of a heat pump cycle with a work recovery device operating with R1234yf and R744 – Canteros, M.L. ed. - Polanský, J. ed., Gdańsk, 2022-09-14/2022-09-16. INSTYTUT MASZYN PRZEPL YWOWYCH IM R.S. PAN, 2022.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2023

  • Sistemas de expansión en bombas de calor transcríticas de CO2: Desafíos y alternativas – Canteros, M. - Polanský, J., [Invited unpublished scientific lecture] Resistencia - Chaco: Charla Técnica - Máquinas Térmicas II, Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Ingeniería. 2023-03-28.