[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Lidé

Ing. Jakub Suchý

Ing. Jakub Suchý

J.Suchy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2571

místnost: B1-333b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TL02000544  
  Řešení hluku nové tramvaje – Suchý, J. (????)
 • SGS18/125/OHK2/2T/12  
  Ověření vhodnosti aerodynamického tunelu ústavu 12112 pro aeroakustická měření – Suchý, J. (2018-2019)

Stať ve sborníku

2019

 • Experimental Investigation of Unsteady Static Pressure Field Behind a Circular Cylinder – Suchý, J. - Nožička, J., - Papež, V., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 479-482.
 • Aeroacoustical Investigation of NACA 0012 Airfoil Using CFD – Suchý, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Measurement analysis of aerodynamic noise in low speed wind tunnel – Suchý, J., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. p. 030042-1-030042-4. vol. 2118. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5.

2016

 • Measurement of noise and its correlation to performance and geometry of small aircraft propellers – Štorch, V. - Nožička, J. - Brada, M. - Gemperle, J., - Suchý, J., In: EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.

2015

 • Experimental Verification of Computational Model for Wind Turbine Blade Geometry Design – Štorch, V. - Nožička, J. - Brada, M., - Suchý, J., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. pp. 572-577. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Horkovzdušná trať PARNO 2016 – Štorch, V. - Nožička, J. - Čížek, J. - Gemperle, J., - Suchý, J., [Functional Sample] 2016.

Software

2019

 • Software pro návrh inicializační geometrie oběžného kola Francisovy turbíny – Suchý, J., [Software] 2019.

2018

 • Software pro návrh inicializační geometrie oběžného a rozváděcího kola Kaplanovy turbíny – Suchý, J. - Štorch, V., [Software] 2018.

2016

 • TD-ACC – Sumara, Z. - Suchý, J., - Čížek, J., [Software] 2016.

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu TH02020972 – Nožička, J. - Suchý, J., - Štěch, S., [Research Report] 2018. Report no. TH02020972-PZ-2018.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 v projektu TH02020940 – Nožička, J. - Suchý, J. - Křivan, Z., - Drahota, J., [Research Report] 2018. Report no. TH02020940-PZ-2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Nožička, J. - Křivan, Z. - Štorch, V. - Suchý, J. - Drahota, J., - Vitkovič, P., [Research Report] 2017. Report no. TH02020940-2017V001.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Štorch, V. - Štěch, S. - Suchý, J., - Nožička, J., [Research Report] 2017. Report no. TH02020972-2017V001.

2016

 • 3D jevy při proudění tekutiny oběžným kolem Kaplanovy turbíny – Štorch, V. - Suchý, J., [Research Report] 2016.