[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Lidé

Pavel Sláma

Ing. Pavel Sláma, Ph.D.

pavel.slama (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní

(22 435) 2578

místnost: B1-331, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TK02030042  
  Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
 • TK01030082  
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)

Článek v periodiku

2022

 • A Nonfield Analytical Method for Solving Some Nonlinear Problems in Heat Transfer – Kulish, V. - Sláma, P., Journal of Heat Transfer. 2022, 144(11), ISSN 0022-1481.
 • Constant mixing temperature test of a fin-and-tube latent heat thermal energy storage – Jančík, P. - Schmirler, M. - Hyhlík, T. - Suchý, J. - Sláma, P. - Prokop, P., - Syrovátka, V., Scientific Reports. 2022, 12 ISSN 2045-2322.
 • Modification of the DRTA Probes Geometry for an Environment with a High Proportion of the Radiant Heat Flux – Schmirler, M. - Sláma, P., Thermal Science and Engineering Progress. 2022, 22 ISSN 2451-9049.

2021

 • Experimental investigation and modelling of a laboratory-scale latent heat storage with cylindrical PCM capsules – Jančík, P. - Schmirler, M. - Hyhlík, T. - Bláha, A. - Sláma, P. - Devera, J., - Kouba, J., Scientific Reports. 2021, 11(1), ISSN 2045-2322.
 • Modelling the behaviour of thermal energy harvesting devices with phase-change materials. – Kulish, V. - Hyhlík, T., - Sláma, P., Scientific Reports. 2021, 20522(11), ISSN 2045-2322.
 • Implementing Cloud Solutions to Optimize the Operation of District Heating Networks with Preparation for MindSphere® – Sláma, P. - Nožička, J., Acta Mechanica Slovaca. 2021, 2021(25), 42-50. ISSN 1335-2393.

2018

 • Heat Loss Calculation of Underground Central Heating Pipelines – Sláma, P. - Nožička, J., Acta Mechanica Slovaca. 2018, 22(2), 48-53. ISSN 1335-2393.

2017

 • Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích – numerický model teplotního pole v okolí teplárenského potrubí – 1. část – Sláma, P., TZB info. 2017,(02.10.2017), ISSN 1801-4399.

Stať ve sborníku

2019

 • Implementace cloudových řešení pro optimalizaci provozu teplárenských sítí, s přípravou pro MindSphere – Sláma, P. - Hlava, J.H., - Mužík, V.M., In: Sborník konference Kotle a energetická zařízení 2019. Brno: Moravská energetická a.s., 2019. p. 170-178. ISSN 1804-6673.
 • Dynamic model of heat consumption in hospital buildings by using SIMSCAPE tool – Sláma, P. - Devera, J., - Jančík, P., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. vol. 2118. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5.

2016

 • SYSTÉMY ZPĚTNÉ KONDENZACE – Čížek, J. - Nožička, J. - Gemperle, J., - Sláma, P., In: 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2016. ISBN 978-80-87117-14-9.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Zařízení pro měření cyklické stability pracovních parametrů PCM – Walter, J. - Krubner, J. - Prokop, P. - Schmirler, M. - Sláma, P., - Kouba, J., [Functional Sample] 2022.

2020

 • Experimental latent thermal energy storage – Schmirler, M. - Sláma, P., - Devera, J., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Systém chlazení dat. center s minimálními energetickými nároky – Dvořák, L. - Sláma, P., [Functional Sample] 2019.
 • Programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra – Dvořák, L. - Školník, P., - Sláma, P., [Functional Sample] 2019.

Software

2019

 • Systém pro on-line optimalizaci provozu stávajících výtopenských zdrojů a zdrojů odpadního tepla – Sláma, P. - Hlava, J., - Školník, P., [Software] 2019.

Zpráva

2022

 • Kontrolní analytický výpocet vzniku kondenzátu od jednotlivých odparovacu prípadne klimatizacních jednotek a proverení, zda nedojde k prekrocení hranice 60% relativní vlhkosti – Šafařík, P. - Schmirler, M., - Sláma, P., [Research Report] Ústí nad Labem: Martia a.s., 2022. Report no. 225574.