[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Lidé

Ing. Jiří Stodůlka, Ph.D.

Ing. Jiří Stodůlka, Ph.D.

Jiri.Stodulka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2583

místnost: B1-333a, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS13/180/OHK2/3T/12  
  Aerodynamika leteckých profilů a jiných funkčních prvků při vysokých rychlostech – Stodůlka, J. (2013-2015)

Článek v periodiku

2018

 • Analytical and Numerical Modifications of Transonic Nozzle Flows – Stodůlka, J. - Šafařík, P., - Sobieczky, H., 2018
 • Ion acceleration mechanism in mega-ampere gas-puff z-pinches – Klír, D. - Kubeš, P. - Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Cikhardtová, B. - Hyhlík, T. - Kravárik, J. - Munzar, V. - Šíla, O., - Stodůlka, J., 2018

2015

 • Analysis of transonic flow past cusped airfoil trailing edge – Stodůlka, J. - Šafařík, P., 2015

2013

 • Characterization of neutron emission from mega-ampere deuterium gas puff Z-pinch at microsecond implosion times – Klír, D. - Shishlov, A. - Kokshenev, V. - Kubeš, P. - Labetsky, A. - Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Fursov, F. - Kovalchuk, B. - Kravárik, J. - Kurmaev, N. - Rathakin, N. - Šíla, O., - Stodůlka, J., 2013

Stať ve sborníku

2017

 • OPTIMALIZACE LIŠTOVÝCH ELIMINÁTORŮ – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., 2017

2016

 • Eliminátory úletu s možností zpětné kondenzace – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., 2016
 • Estimation of the drift eliminator efficiency using numerical and experimental methods – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., 2016
 • Measurement of thermal performance of hybrid cooling tower – Vitkovič, P. - Štorch, V. - Punčochář, J., - Stodůlka, J., 2016

2015

 • Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., 2015

2014

 • Měření parametrů eliminátorů kapiček – Vitkovičová, R. - Čížek, J., - Stodůlka, J., 2014
 • On transonic flow models for optimized design and experiment – Stodůlka, J. - Sobieczky, H., 2014
 • Modelování proudění ve špičkové turbinové lopatkové mříži se supersonickým vstupem – Straka, P. - Stodůlka, J., - Příhoda, J., 2014
 • Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., 2014
 • Numerical Data Analysis of Transonic Flow Past Cusped Airfoil – Stodůlka, J. - Šafařík, P., 2014
 • Theoretical and Numerical Solution of a Near Sonic Flow Considering the Off-design Conditions – Stodůlka, J. - Sobieczky, H., 2014

2013

 • On transonic flow models for optimized design and experiment – Stodůlka, J. - Sobieczky, H., 2013
 • Numerical Solution of Obligue Shock with Wall Interaction Using Finite Difference Method – Stodůlka, J., 2013

2011

 • Numerické řešení proudění deuteria v katodě pulzního generátoru proudu – Stodůlka, J. - Hyhlík, T., 2011

2010

 • Numerické řešení transsonického proudění v trysce – Stodůlka, J. - Hyhlík, T., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Eliminátor pro zhoršenou kvalitu vody – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2018

Zpráva

2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2016 – Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z. - Zatloukal, J., - Stodůlka, J., 2016
 • Modely paroproudých vývěv – Hyhlík, T. - Stodůlka, J. - Netřebská, H., - Kohút, P., 2016

2015

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2015 – Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z. - Zatloukal, J., - Stodůlka, J., 2015

2014

 • Experimentální stanoviště pro měření parametrů vestaveb chladicích věží – Vitkovič, P. - Vitkovičová, R. - Stodůlka, J. - Dvořák, L., - Čížek, J., 2014
 • Spolupráce na citlivostních výpočtech hydrocyklonů – Čížek, J. - Stodůlka, J. - Schmirler, M. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., 2014
 • Fast electromagnetic valve (version 4.1.3) – Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Kravárik, J., - Stodůlka, J., 2014

2013

 • Optimalizace nastavení poruchových ochran – Čížek, J. - Hyhlík, T. - Stodůlka, J., - Nožička, J., 2013

2012

 • Výměníky pro zpětnou kondenzaci – Dvořák, L. - Stodůlka, J. - Čížek, J., - Hyhlík, T., 2012