[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Lidé

Viktor Syrovátka

Ing. Viktor Syrovátka

viktor.syrovatka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2899
420724680241

místnost: B1-327a, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Constant mixing temperature test of a fin-and-tube latent heat thermal energy storage – Jančík, P. - Schmirler, M. - Hyhlík, T. - Suchý, J. - Sláma, P. - Prokop, P., - Syrovátka, V., Scientific Reports. 2022, 12 ISSN 2045-2322.

2010

 • OPTIMAL WATER DISTRIBUTION IN THE COOLING TOWER – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., Journal of Flow Visualization and Image Processing. 2010, 2009(16), 367-375. ISSN 1065-3090.

2009

 • Vizualizace proudového pole v lopatkové mříži s vlivem syntetizovaného paprsku – Matějka, M. - Syrovátka, V., Strojárstvo. 2009, 2009(1), 172-174. ISSN 1335-2938.

Stať ve sborníku

2010

 • INFLUENCE OF THIN WATER FILM ON NATURE OF BOUNDARY LAYER AND WAKE ON SYMMETRIC PROFILE – Matějka, M. - Syrovátka, V., In: 21st International Symposium on Transport Phenomena. Taichung: Tsang Hai Book Publishing, Co, 2010. pp. 115-117. ISBN 978-986-6184-25-3.

2009

 • Optimal water distribution in the cooling tower – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., In: The Proceedings of The 7th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing. Pingtung: National Pingtung University of Science and Technology, 2009. pp. 1.

2008

 • Experimental Investigation of the Flow Through Small Diameter Tube – Vinš, V. - Vacek, V. - Syrovátka, V., - Marek, R., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 348-349. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Porovnání metodik měření rozstřikových charakteristik rozstřikovacích trysek RT 240 – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., In: XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termodynamiky. Praha: Gradient, 2007. ISBN 80-86786-09-9.

2006

 • Předběžný výzkum chladicích věží – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., - Nožička, J., In: 3. Konference PTSE. Praha: Gradient, 2006. ISBN 80-86786-06-4.
 • Měření na modelové chladicí věži – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., - Nožička, J., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. pp. 58. ISBN 80-227-2434-3.
 • Cooling Tower Experiment – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., - Nožička, J., In: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Žilina: University of Žilina, 2006. pp. 103-104. ISBN 80-8070-589-5.
 • Stavba modelové chladicí věže – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., - Nožička, J., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. pp. 145-153. ISBN 80-86786-05-6.
 • Průběžná zpráva výzkumu chladicích věží a hydraulických systémů chlazení elektráren – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., In: 4. Konference PTSE. Praha: Gradient, 2006. pp. 13-20. ISBN 80-86786-07-2.
 • Měření na modelové chladicí věži – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. pp. 117-126. ISBN 80-86786-05-6.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Stand III - vodní bazén – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., [Functional Sample] 2011.
 • Stand II - Horká komora – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., [Functional Sample] 2011.
 • Stand I -Expanzní-kompresní stroje – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., [Functional Sample] 2011.
 • Čtyři symetrické profily NACA 0012 – Syrovátka, V. - Matějka, M., - Nožička, J., [Functional Sample] 2011.
 • Držák vodní trysky – Syrovátka, V. - Nožička, J., [Functional Sample] 2011.
 • Držák lopatkové mříže s profily NACA 0012 – Syrovátka, V. - Matějka, M., - Nožička, J., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Držák lopatky NACA 0012 – Syrovátka, V. - Matějka, M., [Prototype] 2010.
 • Symetrický profil NACA 0012 s vodním filmem – Syrovátka, V. - Matějka, M., [Prototype] 2010.

2008

 • Stend pro měření rozstřikových charakteristik – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., [Functional Sample] 2008.
 • Aerodynamický tunel Eiffelova typu pro měření lopatkových mříží – Matějka, M. - Syrovátka, V., - Nožička, J., [Prototype] 2008.

2007

 • Žaluziový systém pro chladicí věže - kombinovaný pohon – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., [Functional Sample] 2007.
 • Žaluziový systém pro chladicí věže - ruční pohon – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., [Functional Sample] 2007.
 • Malá chladicí věž – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., [Prototype] 2007.

Zpráva

2007

 • Měření rozstřikových charakteristik na 1 m2 rozstřikovacích trysek RT 240 – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., - Nožička, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. Report no. 213/07.

2006

 • Studie rozvodu vody do chladicích věží ITTERSON 120m - JE Bohunice V2 – Vitkovič, P. - Syrovátka, V., - Nožička, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 211/06.
 • Měření průtočných charakteristik rozstřikové trysky RT240-22mm, 25mm, 28mm, 30mm – Syrovátka, V. - Vitkovič, P., - Nožička, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky, 2006. Report no. 205/06.
 • Výpočet ztráty v rozváděcích trubkách a porovnání ztrát pro návrh rovnoměrného rozstřiku vody v chladicí věži Itterson 120m (Jaslovské Bohunice) – Syrovátka, V. - Nožička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 204/06.