[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Adam Barák, Ph.D.

Ing. Adam Barák, Ph.D.

420246003709
(22 435) 1827

místnost: 316, Juliska
místnost: 309, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2010

 • Model v LabVIEW stanovuje spotřebu hybridního vozidla s palivovým článkem – Barák, A. - Vávra, J., Automa. 2010, 16(6), 52-53. ISSN 1210-9592.
 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 8(3+4), 1-4. ISSN 1214-0821.

Stať ve sborníku

2016

 • FAST ENGINE MODEL FOR PREDICTION OF DYNAMIC FEATURES OF TURBOCHARGED ENGINES USING INVESTIGATION OF LOCAL DYNAMIC BEHAVIOR – Barák, A. - Macek, J., - Doleček, V., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 3-14. ISBN 978-80-214-5379-1.
 • Dynamic Optimization of the E-Vehicle Route Profile – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Barák, A., In: SAE Technical Paper 2016-01-0156. Warrendale, PA: SAE International, 2016.
 • Dynamic Optimization of the E-Vehicle Route Profile – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Barák, A., In: SAE 2016 World Congress&Exhibition. Warrendale, PA: SAE International, 2016. ISSN 0148-7191.

2014

 • Simulation of Conventional, Hybrid and Electric Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., In: FISITA 2014 World Automotive Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2014,

2013

 • Simulation and Tests of Hybrid Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., - Gotfrýd, O., In: Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines – KOKA 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, pp. 206-219. ISBN 978-80-7375-801-1.

2012

 • Evaluation Tool for Current and Future Powertrains – Barák, A., In: FISITA 2012 - Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress.. Peking: SAE-China; FISITA (Eds.), 2012, pp. 1807-1821. ISBN 978-3-642-33738-3.
 • Control Strategy of All-Wheel Drive Electric Vehicle Powertrain – Barák, A., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, pp. 11-20. ISBN 978-80-86786-34-6.

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., In: To Zero Emmission Vehicles. Warrendale, PA: SAE International, 2011. p. 1-14.

Software

2017

 • Rychlý simulační nástroj pro předpověď chování vozidla v přechodových režimech – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2017.
 • Matematický model systému pro rekuperaci kinetické energie – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2017.

2016

 • Matematický model zásobníku el. energie a elektrického stroje použitelný pro hybridní vozidla – Barák, A., [Software] 2016.
 • Matematický simulační nástroj pro rychlou předpověď chování vozidla v dynamickém jízdním cyklu a metoda pro získávání kalibračních dat – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2016.

2014

 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů u konkrétního vozidla se zahrnutím nestabilních procesů – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2014.
 • Comprehensive Approach for Optimal Diesel Engine Downsizing Combining Thermodynamics and Design Assistance System – Doleček, V. - Macek, J. - Bogomolov, S. - Barák, A. - Vítek, O., - Mikulec, A., [Software] 2014.

2011

 • Simulační nástroj jízdy automobilu v NEDC jízdním cyklu – Barák, A. - Vávra, J., [Software] 2011.
 • ECU G430 – Barák, A., [Software] 2011.

Zpráva

2014

 • D3.5 Energy management algorithm for vehicle operation – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Barák, A. - Denk, P., - Šika, Z., [Research Report] 2014.
 • D3.4 Procedures for determination of the current vehicle parameters – Macek, J. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Barák, A., [Research Report] 2014.
 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů – Barák, A. - Klír, V., [Technical Report] 2014. Report no. Z14-31.

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Adam Barák, Ph.D.

Ing. Adam Barák, Ph.D.

420246003709
(22 435) 1827

místnost: 316, Juliska
místnost: 309, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2010

 • Model v LabVIEW stanovuje spotřebu hybridního vozidla s palivovým článkem – Barák, A. - Vávra, J., Automa. 2010, 16(6), 52-53. ISSN 1210-9592.
 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 8(3+4), 1-4. ISSN 1214-0821.

Stať ve sborníku

2016

 • FAST ENGINE MODEL FOR PREDICTION OF DYNAMIC FEATURES OF TURBOCHARGED ENGINES USING INVESTIGATION OF LOCAL DYNAMIC BEHAVIOR – Barák, A. - Macek, J., - Doleček, V., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 3-14. ISBN 978-80-214-5379-1.
 • Dynamic Optimization of the E-Vehicle Route Profile – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Barák, A., In: SAE Technical Paper 2016-01-0156. Warrendale, PA: SAE International, 2016.
 • Dynamic Optimization of the E-Vehicle Route Profile – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Barák, A., In: SAE 2016 World Congress&Exhibition. Warrendale, PA: SAE International, 2016. ISSN 0148-7191.

2014

 • Simulation of Conventional, Hybrid and Electric Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., In: FISITA 2014 World Automotive Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2014,

2013

 • Simulation and Tests of Hybrid Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., - Gotfrýd, O., In: Proceedings of the XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines – KOKA 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, pp. 206-219. ISBN 978-80-7375-801-1.

2012

 • Evaluation Tool for Current and Future Powertrains – Barák, A., In: FISITA 2012 - Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress.. Peking: SAE-China; FISITA (Eds.), 2012, pp. 1807-1821. ISBN 978-3-642-33738-3.
 • Control Strategy of All-Wheel Drive Electric Vehicle Powertrain – Barák, A., In: KOKA - XLIII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012, pp. 11-20. ISBN 978-80-86786-34-6.

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., In: To Zero Emmission Vehicles. Warrendale, PA: SAE International, 2011. p. 1-14.

Software

2017

 • Rychlý simulační nástroj pro předpověď chování vozidla v přechodových režimech – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2017.
 • Matematický model systému pro rekuperaci kinetické energie – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2017.

2016

 • Matematický model zásobníku el. energie a elektrického stroje použitelný pro hybridní vozidla – Barák, A., [Software] 2016.
 • Matematický simulační nástroj pro rychlou předpověď chování vozidla v dynamickém jízdním cyklu a metoda pro získávání kalibračních dat – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2016.

2014

 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů u konkrétního vozidla se zahrnutím nestabilních procesů – Barák, A. - Klír, V., [Software] 2014.
 • Comprehensive Approach for Optimal Diesel Engine Downsizing Combining Thermodynamics and Design Assistance System – Doleček, V. - Macek, J. - Bogomolov, S. - Barák, A. - Vítek, O., - Mikulec, A., [Software] 2014.

2011

 • Simulační nástroj jízdy automobilu v NEDC jízdním cyklu – Barák, A. - Vávra, J., [Software] 2011.
 • ECU G430 – Barák, A., [Software] 2011.

Zpráva

2014

 • D3.5 Energy management algorithm for vehicle operation – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Barák, A. - Denk, P., - Šika, Z., [Research Report] 2014.
 • D3.4 Procedures for determination of the current vehicle parameters – Macek, J. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Barák, A., [Research Report] 2014.
 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů – Barák, A. - Klír, V., [Technical Report] 2014. Report no. Z14-31.