[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Libor.Cervenka (zavináč) fs.cvut.cz

420246003708
(22 435) 2496

místnost: 308, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-709, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI3/018  
  Konchoidní hydrogenerátor (KHG) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Červenka, L. (2011-2014)
 • SGS10/255/OHK2/3T/12  
  Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2 – Červenka, L. (2010-2012)
 • CTU0802312  
  Simulace nekonvenčního motoru s krouživými písty pro využití tepla s nízkým potenciálem – Červenka, L. (2008)

Článek v periodiku

2016

 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., 2016

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2013
 • 1-D Model of Roots Type Supercharger – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., 2013

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2011

 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., 2010

2008

 • Novel Positive-Displacement Engine for the Use of Low-Temperature Heat – Červenka, L. - Macek, J., - Železný, E., 2008

Stať ve sborníku

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., 2015
 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., 2015

2014

 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., 2014
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2014

2013

 • Matematical Model of Real Stirling Engine – Červenka, L., 2013

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., 2011
 • Vehicles Concept for Reduction of CO2 Emission – Červenka, L., 2011

2010

 • Nový motor s krouživým pístem a s nízkopotenciálním přívodem tepla – Červenka, L., 2010

2009

 • Simulation of Unconventional Engine with Rotary Pistons for Using Heat with Low Potential – Červenka, L., 2009

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., 2008

Software

2013

 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., 2013
 • Mathematical Model of Rotary Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L., 2013

2012

 • 1-D Model of Rotary Engine in GT-Power – Červenka, L., 2012
 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., 2012
 • 1-D Model of Roots-Type Supercharger in GT-Power – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., 2012

Zpráva

2017

 • Evaluation of Thermocompression Engine Concept at Idealized Engine Cycle Model – Doleček, V. - Červenka, L., - Macek, J., 2017

2016

 • Spolupráce na výpočtech v GT Power II – Červenka, L., 2016
 • Spolupráce na výpočtech v GT Power I – Červenka, L., 2016

2014

 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., 2014
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., 2014

2013

 • Validace hydrodynamického modelu hydrogenerátoru na základě výsledků měření – Červenka, L., 2013
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L., 2013
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty – Červenka, L., 2013
 • Rozbor namáhání vysokotlakého hydraulického čerpadla – Červenka, L., 2013
 • Matematický model Stirlingova motoru – Červenka, L., 2013

2012

 • Matematický model motoru s krouživými písty přeplňovaný kompresorem – Červenka, L., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., 2012
 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., 2012

2011

 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L. - Macek, J., 2011
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Kalibrace matematického modelu motoru s krouživými písty dle naměřených průběhů tlaků ve válci motoru – Červenka, L. - Macek, J., 2011

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2010
 • Ověření termodynamického cyklu motoru s krouživými písty a předběžný návrh koncepce – Červenka, L. - Macek, J., 2010
 • Optimalizace termodynamického cyklu motoru s krouživými písty – Červenka, L. - Macek, J., 2010

2009

 • Aktualizace matematického modelu motoru s krouživými písty dle průběhu zkoušek – Červenka, L. - Macek, J., 2009
 • Vliv zvyšování tlaku pracovního média na vstupu do motoru s krouživými písty na jeho parametry – Červenka, L. - Macek, J., 2009

2008

 • Návrh zkoušek a aktualizace matematického modelu – Červenka, L. - Macek, J., 2008

2007

 • Použití matematického modelu motoru s krouživým pístem pro studii tepelného zatížení, návrh architektury stroje a zadání konstrukčních podkladů – Červenka, L. - Macek, J., 2007
 • Kontrola termodynamického návrhu motoru s krouživými písty nestacionárním výpočtem a předběžný návrh konstrukce stroje – Červenka, L. - Macek, J., 2007

Kvalifikační zpráva

2014

 • Nástroje pro termodynamickou optimalizaci objemových tepelných motorů s vnějším přívodem tepla – Červenka, L., 2014

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Libor.Cervenka (zavináč) fs.cvut.cz

420246003708
(22 435) 2496

místnost: 308, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-709, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI3/018  
  Konchoidní hydrogenerátor (KHG) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Červenka, L. (2011-2014)
 • SGS10/255/OHK2/3T/12  
  Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2 – Červenka, L. (2010-2012)
 • CTU0802312  
  Simulace nekonvenčního motoru s krouživými písty pro využití tepla s nízkým potenciálem – Červenka, L. (2008)

Článek v periodiku

2016

 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., 2016

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2013
 • 1-D Model of Roots Type Supercharger – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., 2013

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2011

 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., 2010

2008

 • Novel Positive-Displacement Engine for the Use of Low-Temperature Heat – Červenka, L. - Macek, J., - Železný, E., 2008

Stať ve sborníku

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., 2015
 • Idealization of the Real Stirling Cycle – Červenka, L., 2015

2014

 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., 2014
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2014

2013

 • Matematical Model of Real Stirling Engine – Červenka, L., 2013

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., 2011
 • Vehicles Concept for Reduction of CO2 Emission – Červenka, L., 2011

2010

 • Nový motor s krouživým pístem a s nízkopotenciálním přívodem tepla – Červenka, L., 2010

2009

 • Simulation of Unconventional Engine with Rotary Pistons for Using Heat with Low Potential – Červenka, L., 2009

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., 2008

Software

2013

 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., 2013
 • Mathematical Model of Rotary Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L., 2013

2012

 • 1-D Model of Rotary Engine in GT-Power – Červenka, L., 2012
 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., 2012
 • 1-D Model of Roots-Type Supercharger in GT-Power – Brynych, P. - Macek, J. - Vítek, O., - Červenka, L., 2012

Zpráva

2017

 • Evaluation of Thermocompression Engine Concept at Idealized Engine Cycle Model – Doleček, V. - Červenka, L., - Macek, J., 2017

2016

 • Spolupráce na výpočtech v GT Power II – Červenka, L., 2016
 • Spolupráce na výpočtech v GT Power I – Červenka, L., 2016

2014

 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., 2014
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., 2014

2013

 • Validace hydrodynamického modelu hydrogenerátoru na základě výsledků měření – Červenka, L., 2013
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L., 2013
 • Validace matematického modelu motoru s krouživými písty – Červenka, L., 2013
 • Rozbor namáhání vysokotlakého hydraulického čerpadla – Červenka, L., 2013
 • Matematický model Stirlingova motoru – Červenka, L., 2013

2012

 • Matematický model motoru s krouživými písty přeplňovaný kompresorem – Červenka, L., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., 2012
 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., 2012

2011

 • Využití kalibrovaného matematického modelu motoru s krouživými písty pro konečný návrh nového funkčního vzorku – Červenka, L. - Macek, J., 2011
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Kalibrace matematického modelu motoru s krouživými písty dle naměřených průběhů tlaků ve válci motoru – Červenka, L. - Macek, J., 2011

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2010
 • Ověření termodynamického cyklu motoru s krouživými písty a předběžný návrh koncepce – Červenka, L. - Macek, J., 2010
 • Optimalizace termodynamického cyklu motoru s krouživými písty – Červenka, L. - Macek, J., 2010

2009

 • Aktualizace matematického modelu motoru s krouživými písty dle průběhu zkoušek – Červenka, L. - Macek, J., 2009
 • Vliv zvyšování tlaku pracovního média na vstupu do motoru s krouživými písty na jeho parametry – Červenka, L. - Macek, J., 2009

2008

 • Návrh zkoušek a aktualizace matematického modelu – Červenka, L. - Macek, J., 2008

2007

 • Použití matematického modelu motoru s krouživým pístem pro studii tepelného zatížení, návrh architektury stroje a zadání konstrukčních podkladů – Červenka, L. - Macek, J., 2007
 • Kontrola termodynamického návrhu motoru s krouživými písty nestacionárním výpočtem a předběžný návrh konstrukce stroje – Červenka, L. - Macek, J., 2007

Kvalifikační zpráva

2014

 • Nástroje pro termodynamickou optimalizaci objemových tepelných motorů s vnějším přívodem tepla – Červenka, L., 2014