[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

Marcel.Skarohlid (zavináč) fs.cvut.cz

420246003706
(22 435) 1827

místnost: 316, Juliska
místnost: 306, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2019

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., 2018

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., 2011
 • Vliv obsahu CO2 v palivu na parametry plynového motoru – Škarohlíd, M., 2011
 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Concept of Gas Engine Operated on Producer Gas – Škarohlíd, M. - Doleček, V. - Macek, J., - Hořenín, J., 2011
 • Investigation of Possibilities to Compensate Fuel Quality Variation by a Combination of Several Control Interventions at Once. – Škarohlíd, M., 2011
 • Advanced Engine Control Possibilities to React on Fuel Features – Škarohlíd, M., 2011
 • The Positive Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., 2011

2010

 • The Iterative Model Of The Heat Release Pattern Utilizing Multi-Parametric Linear Regression – Škarohlíd, M., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2018

2009

 • New Methods of Determination of Effect Factors for the Cumulative Combustion Rate – Škarohlíd, M., 2009

1998

 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., 1998
 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model of Reciprocating Engine Focused on Pollutant Formation – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., 1998

1997

 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model to Reciprocating Engine Modeling – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku a/nebo zvyšování výkonu a/nebo zvyšování celkové účinnosti spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2017

2015

 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2015
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2015
 • Palivový systém motoru a/nebo sací systém motoru a/nebo válec spalovacího motoru – Škarohlíd, M., 2015

2014

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., 2014
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., 2014
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Doleček, V., - Macek, J., 2014

2013

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., 2013
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., 2013
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2013
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2013
 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu. – Škarohlíd, M., 2013
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2013

2012

 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2012
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích mo – Škarohlíd, M., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2012
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a – Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Macek, J. - Doleček, V., - Škarohlíd, M., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 2011

2010

 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Prototyp nezávislého topení spalujícího obnovitelná alternativní paliva s nulovými emisemi – Havrda, M. - Škarohlíd, M., 2015
 • Prototyp hořáku a spalovací komory pro nezávislé topení na paliva z obnovitelných zdrojů – Havrda, M. - Škarohlíd, M., 2015

2011

 • Funkční vzorek motoru Iveco s prediktivním řízením – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M., - Hnilička, B., 2011

Software

2017

 • Software pro modelování spalování různých plyny – Škarohlíd, M., 2017

2015

 • Software for Modeling the Combustion of Biogases and Pyrolysis Gases with Different Hydrogen Content – Škarohlíd, M., 2015

2013

 • Software pro simulaci vznětového motoru a katalyzátorů DOC a SCR. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., 2013
 • Simulační nástroj pro modelování spalování nekvalitních plynů různého složení. – Škarohlíd, M., 2013
 • Software pro simulaci plynového motoru. – Škarohlíd, M., 2013

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2011

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2010
 • User Heat Transfer Model – Škarohlíd, M., 2010
 • User Combustion Model – Škarohlíd, M., 2010

Zpráva

2017

 • Měření a porovnání emisí z kontinuálního spalování konvenčního a alternativního paliva – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., 2017

2015

 • Směrnice pro plynové motory využívající bioplynů a pyrolýzních plynů s různým obsahem vodíku – Škarohlíd, M., 2015
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2015 – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., 2015

2014

 • Úprava metodiky a směrnic zahrnující rozšířený rozsah podílu vodíku v palivu – Škarohlíd, M., 2014
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2014 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., 2014

2013

 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2013 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., 2013
 • Směrnice pro plynové motory využívající nekvalitní plyny. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., 2013
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., 2013

2012

 • Směrnice pro motory využívající pyrolyzní plyn různého složení. – Škarohlíd, M., 2012
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., 2012

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., 2011
 • Základní návrh oběhu, přeplňování a směšovače pro motor provozovaný na plynné palivo s vysokým obsahem dusíku. – Doleček, V. - Škarohlíd, M., - Macek, J., 2011
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Steinbauer, P., 2011

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2010

2009

 • Metoda vývoje otevřeného řídicího programu spalovacího motoru pomocí HiL systému Morpheus – Šika, Z. - Steinbauer, P. - Florián, M., - Škarohlíd, M., 2009

1998

 • Výpočet vybraných mechanických veličin vyjadřujících zatížení motoru JIKOV 1511 – Jukl, L. - Škarohlíd, M., 1998
 • Měření a výpočet tepelných oběhů motorů Kawasaki, Yamaha, Kubota – Jukl, L. - Baumruk, P. - Škarohlíd, M., - Pipal, M., 1998

1997

 • Analýza možností zvýšení výkonu motoru JIKOV 1580 – Jukl, L. - Baumruk, P., - Škarohlíd, M., 1997

Kvalifikační zpráva

2014

 • Modelování vlivu složení paliva na vlastnosti plynového zážehového motoru – Škarohlíd, M., 2014

Kapitola v knize

2010

 • The Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., 2010
 • Modeling of Influence of Biogas Fuel Composition on Parameters of Automotive Engines – Škarohlíd, M., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

1998

 • Intake Manifold Layout and its Impact on Gas Engine Properties – Škarohlíd, M. - Vlášek, K., 1998

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

Marcel.Skarohlid (zavináč) fs.cvut.cz

420246003706
(22 435) 1827

místnost: 316, Juliska
místnost: 306, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2019

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., 2018

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., 2011
 • Vliv obsahu CO2 v palivu na parametry plynového motoru – Škarohlíd, M., 2011
 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Concept of Gas Engine Operated on Producer Gas – Škarohlíd, M. - Doleček, V. - Macek, J., - Hořenín, J., 2011
 • Investigation of Possibilities to Compensate Fuel Quality Variation by a Combination of Several Control Interventions at Once. – Škarohlíd, M., 2011
 • Advanced Engine Control Possibilities to React on Fuel Features – Škarohlíd, M., 2011
 • The Positive Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., 2011

2010

 • The Iterative Model Of The Heat Release Pattern Utilizing Multi-Parametric Linear Regression – Škarohlíd, M., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2018

2009

 • New Methods of Determination of Effect Factors for the Cumulative Combustion Rate – Škarohlíd, M., 2009

1998

 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., 1998
 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model of Reciprocating Engine Focused on Pollutant Formation – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., 1998

1997

 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model to Reciprocating Engine Modeling – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku a/nebo zvyšování výkonu a/nebo zvyšování celkové účinnosti spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2017

2015

 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2015
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2015
 • Palivový systém motoru a/nebo sací systém motoru a/nebo válec spalovacího motoru – Škarohlíd, M., 2015

2014

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., 2014
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., 2014
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Doleček, V., - Macek, J., 2014

2013

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., 2013
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., 2013
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2013
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2013
 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu. – Škarohlíd, M., 2013
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2013

2012

 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2012
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2012
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích mo – Škarohlíd, M., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2012
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a – Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Macek, J. - Doleček, V., - Škarohlíd, M., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 2011

2010

 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru – Škarohlíd, M., 2010
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Prototyp nezávislého topení spalujícího obnovitelná alternativní paliva s nulovými emisemi – Havrda, M. - Škarohlíd, M., 2015
 • Prototyp hořáku a spalovací komory pro nezávislé topení na paliva z obnovitelných zdrojů – Havrda, M. - Škarohlíd, M., 2015

2011

 • Funkční vzorek motoru Iveco s prediktivním řízením – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M., - Hnilička, B., 2011

Software

2017

 • Software pro modelování spalování různých plyny – Škarohlíd, M., 2017

2015

 • Software for Modeling the Combustion of Biogases and Pyrolysis Gases with Different Hydrogen Content – Škarohlíd, M., 2015

2013

 • Software pro simulaci vznětového motoru a katalyzátorů DOC a SCR. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., 2013
 • Simulační nástroj pro modelování spalování nekvalitních plynů různého složení. – Škarohlíd, M., 2013
 • Software pro simulaci plynového motoru. – Škarohlíd, M., 2013

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2011

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2010
 • User Heat Transfer Model – Škarohlíd, M., 2010
 • User Combustion Model – Škarohlíd, M., 2010

Zpráva

2017

 • Měření a porovnání emisí z kontinuálního spalování konvenčního a alternativního paliva – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., 2017

2015

 • Směrnice pro plynové motory využívající bioplynů a pyrolýzních plynů s různým obsahem vodíku – Škarohlíd, M., 2015
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2015 – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., 2015

2014

 • Úprava metodiky a směrnic zahrnující rozšířený rozsah podílu vodíku v palivu – Škarohlíd, M., 2014
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2014 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., 2014

2013

 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2013 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., 2013
 • Směrnice pro plynové motory využívající nekvalitní plyny. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., 2013
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., 2013

2012

 • Směrnice pro motory využívající pyrolyzní plyn různého složení. – Škarohlíd, M., 2012
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., 2012

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., 2011
 • Základní návrh oběhu, přeplňování a směšovače pro motor provozovaný na plynné palivo s vysokým obsahem dusíku. – Doleček, V. - Škarohlíd, M., - Macek, J., 2011
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Steinbauer, P., 2011

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2010

2009

 • Metoda vývoje otevřeného řídicího programu spalovacího motoru pomocí HiL systému Morpheus – Šika, Z. - Steinbauer, P. - Florián, M., - Škarohlíd, M., 2009

1998

 • Výpočet vybraných mechanických veličin vyjadřujících zatížení motoru JIKOV 1511 – Jukl, L. - Škarohlíd, M., 1998
 • Měření a výpočet tepelných oběhů motorů Kawasaki, Yamaha, Kubota – Jukl, L. - Baumruk, P. - Škarohlíd, M., - Pipal, M., 1998

1997

 • Analýza možností zvýšení výkonu motoru JIKOV 1580 – Jukl, L. - Baumruk, P., - Škarohlíd, M., 1997

Kvalifikační zpráva

2014

 • Modelování vlivu složení paliva na vlastnosti plynového zážehového motoru – Škarohlíd, M., 2014

Kapitola v knize

2010

 • The Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., 2010
 • Modeling of Influence of Biogas Fuel Composition on Parameters of Automotive Engines – Škarohlíd, M., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

1998

 • Intake Manifold Layout and its Impact on Gas Engine Properties – Škarohlíd, M. - Vlášek, K., 1998