[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Vojtěch Klír, Ph.D.

Ing. Vojtěch Klír, Ph.D.

Vojtech.Klir (zavináč) fs.cvut.cz

420246003709

místnost: 309, Roztoky, Přílepská
místnost: 315, Juliska

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0704612  
  Tepelná bilance spalovacího motoru – Klír, V. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • On-road and laboratory emissions of NO, NO2, NH3, N2O and CH4 from late-model EU light utility vehicles: Comparison of diesel and CNG – Vojtisek-Lom, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P. - Pechout, M., - Voříšek, T., 2018

2015

 • Effects of n-Butanol and Isobutanol on Particulate Matter Emissions from a Euro 6 Direct-injection Spark Ignition Engine During Laboratory and on-Road Tests – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Štolcpartová, J., - Pechout, M., 2015

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012
 • Study of Unconventional Cycles (Atkinson and Miller) with Mixture Heating as a Means for the Fuel Economy Improvement of a Throttled SI Engine at Part Load – Miklánek, Ľ. - Vítek, O. - Gotfrýd, O., - Klír, V., 2012

2011

 • Correlation of Ignition Delay for Various Methane Based Fuel Blends – Klír, V. - Beránek, V., 2011

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., 2010
 • Description of Knock Onset in a Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010
 • Description of Knock Onset in SI Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010

2009

 • Experimental and Model Description of Engine Knock in a Turbocharged SI engine – Klír, V., 2009

Stať ve sborníku

2017

 • On-road measurement of emissions of reactive nitrogen compounds and greenhouse gases from Euro 6 diesel and natural gas vans using an on-board FTIR – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P. - Pechout, M., - Voříšek, T., 2017
 • VÝFUKOVÉ EMISE ČÁSTIC, REAKTIVNÍCH SLOUČENIN DUSÍKU A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z LEHKÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL ZA PROVOZU: POROVNÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A KLASICKÝCH PALIV – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P., - Voříšek, T., 2017

2014

 • Vehicle Driving Cycle on Engine Dynamometer – Gotfrýd, O. - Klír, V., - Syrovátka, Z., 2014
 • Simulation of Conventional, Hybrid and Electric Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., 2014

2013

 • Simulation and Tests of Hybrid Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., - Gotfrýd, O., 2013

2012

 • Testing of Modern Vehicles on a Roller Test Bench for Two Wheel Drive – Gotfrýd, O. - Klír, V., - Drda, J., 2012

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., 2011

2009

 • Experimental and Model Description of Engine Knock in Turbocharged SI Engine – Klír, V., 2009

2007

 • Tepelné zatížení dílů plynového zážehového motoru – Klír, V., 2007

Software

2017

 • Rychlý simulační nástroj pro předpověď chování vozidla v přechodových režimech – Barák, A. - Klír, V., 2017
 • Matematický model systému pro rekuperaci kinetické energie – Barák, A. - Klír, V., 2017

2016

 • Matematický simulační nástroj pro rychlou předpověď chování vozidla v dynamickém jízdním cyklu a metoda pro získávání kalibračních dat – Barák, A. - Klír, V., 2016

2014

 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů u konkrétního vozidla se zahrnutím nestabilních procesů – Barák, A. - Klír, V., 2014

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2011

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2010

2007

 • Řízení krokového motorku - 16 poloh – Klír, V. - Takáts, M., 2007

Zpráva

2018

 • Chladnoucí křivky vozidel v souvislosti s ATCT – Beránek, V. - Klír, V., 2018
 • Experimentální popis emisních a výkonových vlastností malého užitkového vozidla – Beránek, V. - Strapko, M. - Bortel, I., - Klír, V., 2018
 • Cylinder pressure analysis by means of simulation model – Bolehovský, O. - Klír, V., 2018
 • Zařízení pro spalování fumigantu - konstrukční návrh – Strapko, M. - Světlík, D., - Klír, V., 2018
 • Zjišťování důsledků konverze vznětového přeplňovaného motoru Zetor 1301 na dvoupalivový provoz na kapalné palivo a bio-metan při současném posouzení vlivu směsí obnovitelných paliv založených na HVO a to z hlediska emisních a energetických parametrů při čistě vznětovém i dvoupalivovém provozu. – Bortel, I. - Valášek, J. - Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2018

2017

 • Experimental investigation of additional gasseous fuel from methanol reformer to the diesel fuel consumption and emissions – Strapko, M. - Bortel, I. - Beránek, V., - Klír, V., 2017
 • Zhodnocení spotřeby paliva osobních automobilů v reálném provozu – Klír, V. - Bolehovský, O., - Beránek, V., 2017
 • Zařízení pro spalování fumigantu – Klír, V., 2017

2016

 • CHASSIS TEST CELL REPORT - effect of fuel composition on emissions – Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2016
 • Návrh strategie řízení hybridního vozidla – Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2016
 • Experimentální popis emisního chování vybraných typů vozidel v reálném provozu a laboratorních podmínkách – Vojtíšek, M. - Strapko, M. - Beránek, V., - Klír, V., 2016
 • Zjišťování vlivu složení paliva na akustické parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Steinbauer, P. - Klír, V., 2016
 • Tepelná bilance zážehového motoru – Klír, V. - Strapko, M. - Vlček, T., - Chot, J., 2016
 • Modelový popis jízdy vozidel na definované trati bez dopravního rušení – Baněček, J. - Klír, V., 2016

2015

 • Experimentální a modelový popis jízdy různých typů vozidel na definované trati – Strapko, M. - Valášek, J., - Klír, V., 2015
 • Experimentální a modelový popis jízdy různých typů vozidel na definované trati – Strapko, M. - Valášek, J., - Klír, V., 2015
 • Vývoj systému sběru dat – Strapko, M. - Klír, V., 2015
 • Simulace jízdy vozidla s pomocí matematického modelu – Baněček, J. - Valášek, J., - Klír, V., 2015
 • Měření vlastností výfukové soustavy II. – Klír, V. - Valášek, J., - Strapko, M., 2015
 • Měření vlastností výfukové soustavy I. – Klír, V. - Valášek, J., - Strapko, M., 2015
 • Chassis Test Cell Report – Klír, V. - Beránek, V., 2015

2014

 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů – Barák, A. - Klír, V., 2014
 • Emisní měření s využitím válcové vozové brzdy – Beránek, V. - Klír, V., - Strapko, M., 2014
 • Emulace jízdní zkoušky na motorovém stanovišti – Strapko, M. - Klír, V., - Bortel, I., 2014
 • Experimentální popis vlastností výfukové soustavy motoru v souvislosti s emisní legislativou – Valášek, J. - Strapko, M., - Klír, V., 2014
 • Tepelná bilance zážehového motoru – Valášek, J. - Klír, V., - Strapko, M., 2014
 • Kalibrace výpočetního modelu motoru s dvouvstupovou turbinou a implementace a kalibrace modelu klepání – Doleček, V. - Klír, V., 2014

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Metodika ověření těsnosti výfukové soustavy – Emrich, M. - Klír, V. - Strapko, M., - Valášek, J., 2013

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., 2011

2008

 • Popis zážehového motoru s vysokým stupněm komprese pomocí matematického modelu OBEH – Klír, V. - Polášek, M., 2008

2006

 • Tests on a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Vávra, J. - Klír, V. - Macek, J., - Takáts, M., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2012

 • Převodná ústrojí motorových vozidel - Kloubové hřídele – Achtenová, G. - Klír, V., 2012

Kapitola v knize

2009

 • Thermal Balance Method for EGR Rate Determination Usable for Real Engine with Uncooled EGR System. – Miklánek, Ĺ. - Pohořelský, L. - Klír, V., - Emrich, M., 2009

2007

 • 1-D Model and Experimental Tests of a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Obernesser, P. - Vávra, J. - Klír, V., - Macek, J., 2007

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Vojtěch Klír, Ph.D.

Ing. Vojtěch Klír, Ph.D.

Vojtech.Klir (zavináč) fs.cvut.cz

420246003709

místnost: 309, Roztoky, Přílepská
místnost: 315, Juliska

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0704612  
  Tepelná bilance spalovacího motoru – Klír, V. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • On-road and laboratory emissions of NO, NO2, NH3, N2O and CH4 from late-model EU light utility vehicles: Comparison of diesel and CNG – Vojtisek-Lom, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P. - Pechout, M., - Voříšek, T., 2018

2015

 • Effects of n-Butanol and Isobutanol on Particulate Matter Emissions from a Euro 6 Direct-injection Spark Ignition Engine During Laboratory and on-Road Tests – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Štolcpartová, J., - Pechout, M., 2015

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012
 • Study of Unconventional Cycles (Atkinson and Miller) with Mixture Heating as a Means for the Fuel Economy Improvement of a Throttled SI Engine at Part Load – Miklánek, Ľ. - Vítek, O. - Gotfrýd, O., - Klír, V., 2012

2011

 • Correlation of Ignition Delay for Various Methane Based Fuel Blends – Klír, V. - Beránek, V., 2011

2010

 • Powertrain Simulaton Tool – Barák, A. - Červenka, L., - Klír, V., 2010
 • Description of Knock Onset in a Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010
 • Description of Knock Onset in SI Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010

2009

 • Experimental and Model Description of Engine Knock in a Turbocharged SI engine – Klír, V., 2009

Stať ve sborníku

2017

 • On-road measurement of emissions of reactive nitrogen compounds and greenhouse gases from Euro 6 diesel and natural gas vans using an on-board FTIR – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P. - Pechout, M., - Voříšek, T., 2017
 • VÝFUKOVÉ EMISE ČÁSTIC, REAKTIVNÍCH SLOUČENIN DUSÍKU A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z LEHKÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL ZA PROVOZU: POROVNÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A KLASICKÝCH PALIV – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Klír, V. - Jindra, P., - Voříšek, T., 2017

2014

 • Vehicle Driving Cycle on Engine Dynamometer – Gotfrýd, O. - Klír, V., - Syrovátka, Z., 2014
 • Simulation of Conventional, Hybrid and Electric Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., 2014

2013

 • Simulation and Tests of Hybrid Vehicles in Transient Driving Cycles – Barák, A. - Klír, V., - Gotfrýd, O., 2013

2012

 • Testing of Modern Vehicles on a Roller Test Bench for Two Wheel Drive – Gotfrýd, O. - Klír, V., - Drda, J., 2012

2011

 • Powertrain Simulation Tool – Barák, A. - Klír, V., - Červenka, L., 2011

2009

 • Experimental and Model Description of Engine Knock in Turbocharged SI Engine – Klír, V., 2009

2007

 • Tepelné zatížení dílů plynového zážehového motoru – Klír, V., 2007

Software

2017

 • Rychlý simulační nástroj pro předpověď chování vozidla v přechodových režimech – Barák, A. - Klír, V., 2017
 • Matematický model systému pro rekuperaci kinetické energie – Barák, A. - Klír, V., 2017

2016

 • Matematický simulační nástroj pro rychlou předpověď chování vozidla v dynamickém jízdním cyklu a metoda pro získávání kalibračních dat – Barák, A. - Klír, V., 2016

2014

 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů u konkrétního vozidla se zahrnutím nestabilních procesů – Barák, A. - Klír, V., 2014

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2011

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., 2010

2007

 • Řízení krokového motorku - 16 poloh – Klír, V. - Takáts, M., 2007

Zpráva

2018

 • Chladnoucí křivky vozidel v souvislosti s ATCT – Beránek, V. - Klír, V., 2018
 • Experimentální popis emisních a výkonových vlastností malého užitkového vozidla – Beránek, V. - Strapko, M. - Bortel, I., - Klír, V., 2018
 • Cylinder pressure analysis by means of simulation model – Bolehovský, O. - Klír, V., 2018
 • Zařízení pro spalování fumigantu - konstrukční návrh – Strapko, M. - Světlík, D., - Klír, V., 2018
 • Zjišťování důsledků konverze vznětového přeplňovaného motoru Zetor 1301 na dvoupalivový provoz na kapalné palivo a bio-metan při současném posouzení vlivu směsí obnovitelných paliv založených na HVO a to z hlediska emisních a energetických parametrů při čistě vznětovém i dvoupalivovém provozu. – Bortel, I. - Valášek, J. - Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2018

2017

 • Experimental investigation of additional gasseous fuel from methanol reformer to the diesel fuel consumption and emissions – Strapko, M. - Bortel, I. - Beránek, V., - Klír, V., 2017
 • Zhodnocení spotřeby paliva osobních automobilů v reálném provozu – Klír, V. - Bolehovský, O., - Beránek, V., 2017
 • Zařízení pro spalování fumigantu – Klír, V., 2017

2016

 • CHASSIS TEST CELL REPORT - effect of fuel composition on emissions – Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2016
 • Návrh strategie řízení hybridního vozidla – Beránek, V. - Strapko, M., - Klír, V., 2016
 • Experimentální popis emisního chování vybraných typů vozidel v reálném provozu a laboratorních podmínkách – Vojtíšek, M. - Strapko, M. - Beránek, V., - Klír, V., 2016
 • Zjišťování vlivu složení paliva na akustické parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Steinbauer, P. - Klír, V., 2016
 • Tepelná bilance zážehového motoru – Klír, V. - Strapko, M. - Vlček, T., - Chot, J., 2016
 • Modelový popis jízdy vozidel na definované trati bez dopravního rušení – Baněček, J. - Klír, V., 2016

2015

 • Experimentální a modelový popis jízdy různých typů vozidel na definované trati – Strapko, M. - Valášek, J., - Klír, V., 2015
 • Experimentální a modelový popis jízdy různých typů vozidel na definované trati – Strapko, M. - Valášek, J., - Klír, V., 2015
 • Vývoj systému sběru dat – Strapko, M. - Klír, V., 2015
 • Simulace jízdy vozidla s pomocí matematického modelu – Baněček, J. - Valášek, J., - Klír, V., 2015
 • Měření vlastností výfukové soustavy II. – Klír, V. - Valášek, J., - Strapko, M., 2015
 • Měření vlastností výfukové soustavy I. – Klír, V. - Valášek, J., - Strapko, M., 2015
 • Chassis Test Cell Report – Klír, V. - Beránek, V., 2015

2014

 • Nástroj pro rychlou simulaci predikce účinnosti a emisí motoru během dynamických režimů – Barák, A. - Klír, V., 2014
 • Emisní měření s využitím válcové vozové brzdy – Beránek, V. - Klír, V., - Strapko, M., 2014
 • Emulace jízdní zkoušky na motorovém stanovišti – Strapko, M. - Klír, V., - Bortel, I., 2014
 • Experimentální popis vlastností výfukové soustavy motoru v souvislosti s emisní legislativou – Valášek, J. - Strapko, M., - Klír, V., 2014
 • Tepelná bilance zážehového motoru – Valášek, J. - Klír, V., - Strapko, M., 2014
 • Kalibrace výpočetního modelu motoru s dvouvstupovou turbinou a implementace a kalibrace modelu klepání – Doleček, V. - Klír, V., 2014

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Metodika ověření těsnosti výfukové soustavy – Emrich, M. - Klír, V. - Strapko, M., - Valášek, J., 2013

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., 2011

2008

 • Popis zážehového motoru s vysokým stupněm komprese pomocí matematického modelu OBEH – Klír, V. - Polášek, M., 2008

2006

 • Tests on a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Vávra, J. - Klír, V. - Macek, J., - Takáts, M., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2012

 • Převodná ústrojí motorových vozidel - Kloubové hřídele – Achtenová, G. - Klír, V., 2012

Kapitola v knize

2009

 • Thermal Balance Method for EGR Rate Determination Usable for Real Engine with Uncooled EGR System. – Miklánek, Ĺ. - Pohořelský, L. - Klír, V., - Emrich, M., 2009

2007

 • 1-D Model and Experimental Tests of a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Obernesser, P. - Vávra, J. - Klír, V., - Macek, J., 2007