[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Miloslav Emrich, Ph.D.

Ing. Miloslav Emrich, Ph.D.

Miloslav.Emrich (zavináč) fs.cvut.cz

420246003706
(22 435) 2496

místnost: A-330, Praha, Jugoslávských partyzánů
místnost: 306, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-709, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 131/G1  
  Modelové zařízení pro měření proudění ve válci motoru užitím rovinné laserové anemometrie – Emrich, M. (2005)
 • CTU0406012  
  Návrh a realizace zařízení pro měření vnitřní aerodynamiky plynů metodou PIV u pístových spalovacích motorů – Emrich, M. (2004)

Článek v periodiku

2016

 • IN-CYLINDER HEAT TRANSFER MODELLING – Žák, Z. - Emrich, M. - Takáts, M., - Macek, J., 2016

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2010

 • Estimation of Friction Loses using Semi-empirical Code – Emrich, M. - Macek, J., - Fuente, D., 2010

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2006

Stať ve sborníku

2016

 • USER MODEL IN GT-SUITE – Žák, Z. - Hvězda, J. - Macek, J. - Emrich, M., - Takáts, M., 2016
 • Detail Engine Friciton Estimation Using Experimentally-Simulation Approach – Emrich, M. - Takáts, M., 2016

2015

 • Fuel Injection Control and Fast Data Acquisition of a Diesel Engine with a Twin Scroll Turbine – Emrich, M. - Gotfrýd, O., 2015

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2011

 • A simple physical model of ICE mechanical losses – Macek, J. - Fuente, D., - Emrich, M., 2011

2010

 • Measurement of Fiction in Internal Combustion Engine – Emrich, M. - Fuente, D., - Rudolf, M., 2010
 • Friction Measurements of Iinternal Combustion Engines – Emrich, M. - Fuente, D., - Macek, J., 2010

2008

 • Akviziční systém pro sběr dat na motorové zkušebně – Emrich, M., 2008

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2006
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., 2006

2005

 • Měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru metodou PIV – Emrich, M., 2005
 • Popis experiemtnálního zařízení pro měření proudových polí ve válci spalovacího motoru metodou PIV – Emrich, M., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Funkční vzorek řídicího a palivového systému vícepalivového motoru – Bortel, I. - Vávra, J. - Strapko, M., - Emrich, M., 2017

2015

 • Zařízení pro tvoření směsi pro motor se vznětem částečně homogenní směsi (PPCI) – Vávra, J. - Bortel, I., - Emrich, M., 2015

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008

Software

2013

 • Low Speed DAQ and Single Cylinder Test Bed Control – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M. - Gotfrýd, O., - Emrich, M., 2013
 • DAQ-v049 – Emrich, M. - Takáts, M., 2013

2011

 • CZ-v032 – Emrich, M., 2011
 • Friction-ver. 2.0 – Emrich, M. - Macek, J., 2011

2010

 • Friction – Macek, J. - Fuente, D., - Emrich, M., 2010
 • Akviziční software DAQ-v095 – Emrich, M., 2010

2009

 • Akviziční software DAQ-v092 – Emrich, M., 2009

2008

 • Akviziční software DAQ-v081 – Emrich, M., 2008

2007

 • Komunikační software pro VAG-COM – Emrich, M., 2007
 • Komunikační software AVL733S-v18.tst ver. 1.8 pro palivové váhy AVL 733S – Emrich, M., 2007
 • Akviziční software 12-MPI126.tst ver. 1.26 – Emrich, M., 2007

2006

 • Makro na tvorbu grafu v MS Excel – Emrich, M., 2006

Zpráva

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., 2013
 • Metodika ověření těsnosti výfukové soustavy – Emrich, M. - Klír, V. - Strapko, M., - Valášek, J., 2013
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013
 • Zpráva z měření teplot motoru – Emrich, M., 2013
 • Zpráva z měření ověřujícího vliv vodíkového vyvíječe na parametry spalovacího motoru – Emrich, M., 2013

2009

 • Měření protitlaku výfukového systému na voze Škoda Roomster 1,9 TDI – Emrich, M., 2009

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2008
 • Měření protitlaku výfukového systému na válcové brzdě – Emrich, M. - Gotfrýd, O., 2008

2007

 • Vliv teploty nasávaného vzuchu na parametry motoru Škoda 1,2 (R3/4V) v částečném zatížení – Emrich, M., 2007
 • Měření protitlaku výfukového systému na motoru Škoda 1,2 (R3/4V) – Emrich, M., 2007

2006

 • Měření těsnosti KKM metodou Schubriss-testu – Emrich, M. - Miklánek, Ľ., - Macek, J., 2006
 • Posouzení vlivu recirkulace výfukových plynu, zejména pri poruchách EGR ventilu, na parametry zážehového motoru Škoda 1,2 HTP – Miklánek, Ľ. - Emrich, M., - Macek, J., 2006

2004

 • Vliv teploty nasávaného vzduchu, tlakové ztráty v sacím traktu a variabilního rozvodu na parametry benzínového a přeplňovaného vznětového motoru – Miklánek, Ľ. - Emrich, M. - Pohořelský, L., - Macek, J., 2004
 • Vliv teploty nasávaného vzduchu, tlakové ztráty v sacím traktu a variabilního rozvodu na parametry benzínového a přeplňovaného vznětového motoru – Emrich, M. - Miklánek, Ľ. - Pohořelský, L., - Macek, J., 2004

2003

 • Simulace vnější momentové charakteristiky motoru Škoda 1,6 MPI – Emrich, M. - Baumruk, P., - Macek, J., 2003

Kvalifikační zpráva

2010

 • Predikce mechanických ztrát spalovacích motorů – Emrich, M., 2010

Kapitola v knize

2011

 • A Simple Physical Model of ICE Mechanical Losses – Macek, J. - Fuente, D., - Emrich, M., 2011

2009

 • Thermal Balance Method for EGR Rate Determination Usable for Real Engine with Uncooled EGR System. – Miklánek, Ĺ. - Pohořelský, L. - Klír, V., - Emrich, M., 2009

Sborník

2009

 • Druhé přátelské setkání uživatelů LabView – Emrich, M. ed. - Novotný, L. ed., 2009

2008

 • Přátelské setkání uživatelů LabVIEW – Emrich, M. ed. - Gotfrýd, O. ed., 2008

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2009

 • Druhé přátelské setkání uživatelů labview – Emrich, M. org. - Gotfrýd, O. org., 2009

2008

 • LabVIEW users friendly meeting – Emrich, M. org. - Gotfrýd, O. org., 2008

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Miloslav Emrich, Ph.D.

Ing. Miloslav Emrich, Ph.D.

Miloslav.Emrich (zavináč) fs.cvut.cz

420246003706
(22 435) 2496

místnost: A-330, Praha, Jugoslávských partyzánů
místnost: 306, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-709, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 131/G1  
  Modelové zařízení pro měření proudění ve válci motoru užitím rovinné laserové anemometrie – Emrich, M. (2005)
 • CTU0406012  
  Návrh a realizace zařízení pro měření vnitřní aerodynamiky plynů metodou PIV u pístových spalovacích motorů – Emrich, M. (2004)

Článek v periodiku

2016

 • IN-CYLINDER HEAT TRANSFER MODELLING – Žák, Z. - Emrich, M. - Takáts, M., - Macek, J., 2016

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2010

 • Estimation of Friction Loses using Semi-empirical Code – Emrich, M. - Macek, J., - Fuente, D., 2010

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2006

Stať ve sborníku

2016

 • USER MODEL IN GT-SUITE – Žák, Z. - Hvězda, J. - Macek, J. - Emrich, M., - Takáts, M., 2016
 • Detail Engine Friciton Estimation Using Experimentally-Simulation Approach – Emrich, M. - Takáts, M., 2016

2015

 • Fuel Injection Control and Fast Data Acquisition of a Diesel Engine with a Twin Scroll Turbine – Emrich, M. - Gotfrýd, O., 2015

2012

 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012
 • Utilization of Multi-Zone Model Results in SI Engine Modeling – Žák, Z. - Hvězda, J. - Emrich, M. - Macek, J., - Červenka, L., 2012

2011

 • A simple physical model of ICE mechanical losses – Macek, J. - Fuente, D., - Emrich, M., 2011

2010

 • Measurement of Fiction in Internal Combustion Engine – Emrich, M. - Fuente, D., - Rudolf, M., 2010
 • Friction Measurements of Iinternal Combustion Engines – Emrich, M. - Fuente, D., - Macek, J., 2010

2008

 • Akviziční systém pro sběr dat na motorové zkušebně – Emrich, M., 2008

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2006
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., 2006

2005

 • Měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru metodou PIV – Emrich, M., 2005
 • Popis experiemtnálního zařízení pro měření proudových polí ve válci spalovacího motoru metodou PIV – Emrich, M., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Funkční vzorek řídicího a palivového systému vícepalivového motoru – Bortel, I. - Vávra, J. - Strapko, M., - Emrich, M., 2017

2015

 • Zařízení pro tvoření směsi pro motor se vznětem částečně homogenní směsi (PPCI) – Vávra, J. - Bortel, I., - Emrich, M., 2015

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008

Software

2013

 • Low Speed DAQ and Single Cylinder Test Bed Control – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M. - Gotfrýd, O., - Emrich, M., 2013
 • DAQ-v049 – Emrich, M. - Takáts, M., 2013

2011

 • CZ-v032 – Emrich, M., 2011
 • Friction-ver. 2.0 – Emrich, M. - Macek, J., 2011

2010

 • Friction – Macek, J. - Fuente, D., - Emrich, M., 2010
 • Akviziční software DAQ-v095 – Emrich, M., 2010

2009

 • Akviziční software DAQ-v092 – Emrich, M., 2009

2008

 • Akviziční software DAQ-v081 – Emrich, M., 2008

2007

 • Komunikační software pro VAG-COM – Emrich, M., 2007
 • Komunikační software AVL733S-v18.tst ver. 1.8 pro palivové váhy AVL 733S – Emrich, M., 2007
 • Akviziční software 12-MPI126.tst ver. 1.26 – Emrich, M., 2007

2006

 • Makro na tvorbu grafu v MS Excel – Emrich, M., 2006

Zpráva

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., 2013
 • Metodika ověření těsnosti výfukové soustavy – Emrich, M. - Klír, V. - Strapko, M., - Valášek, J., 2013
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013
 • Zpráva z měření teplot motoru – Emrich, M., 2013
 • Zpráva z měření ověřujícího vliv vodíkového vyvíječe na parametry spalovacího motoru – Emrich, M., 2013

2009

 • Měření protitlaku výfukového systému na voze Škoda Roomster 1,9 TDI – Emrich, M., 2009

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2008
 • Měření protitlaku výfukového systému na válcové brzdě – Emrich, M. - Gotfrýd, O., 2008

2007

 • Vliv teploty nasávaného vzuchu na parametry motoru Škoda 1,2 (R3/4V) v částečném zatížení – Emrich, M., 2007
 • Měření protitlaku výfukového systému na motoru Škoda 1,2 (R3/4V) – Emrich, M., 2007

2006

 • Měření těsnosti KKM metodou Schubriss-testu – Emrich, M. - Miklánek, Ľ., - Macek, J., 2006
 • Posouzení vlivu recirkulace výfukových plynu, zejména pri poruchách EGR ventilu, na parametry zážehového motoru Škoda 1,2 HTP – Miklánek, Ľ. - Emrich, M., - Macek, J., 2006

2004

 • Vliv teploty nasávaného vzduchu, tlakové ztráty v sacím traktu a variabilního rozvodu na parametry benzínového a přeplňovaného vznětového motoru – Miklánek, Ľ. - Emrich, M. - Pohořelský, L., - Macek, J., 2004
 • Vliv teploty nasávaného vzduchu, tlakové ztráty v sacím traktu a variabilního rozvodu na parametry benzínového a přeplňovaného vznětového motoru – Emrich, M. - Miklánek, Ľ. - Pohořelský, L., - Macek, J., 2004

2003

 • Simulace vnější momentové charakteristiky motoru Škoda 1,6 MPI – Emrich, M. - Baumruk, P., - Macek, J., 2003

Kvalifikační zpráva

2010

 • Predikce mechanických ztrát spalovacích motorů – Emrich, M., 2010

Kapitola v knize

2011

 • A Simple Physical Model of ICE Mechanical Losses – Macek, J. - Fuente, D., - Emrich, M., 2011

2009

 • Thermal Balance Method for EGR Rate Determination Usable for Real Engine with Uncooled EGR System. – Miklánek, Ĺ. - Pohořelský, L. - Klír, V., - Emrich, M., 2009

Sborník

2009

 • Druhé přátelské setkání uživatelů LabView – Emrich, M. ed. - Novotný, L. ed., 2009

2008

 • Přátelské setkání uživatelů LabVIEW – Emrich, M. ed. - Gotfrýd, O. ed., 2008

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2009

 • Druhé přátelské setkání uživatelů labview – Emrich, M. org. - Gotfrýd, O. org., 2009

2008

 • LabVIEW users friendly meeting – Emrich, M. org. - Gotfrýd, O. org., 2008