[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Marcel.Divis (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 1855

místnost: 315, Juliska

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0304412  
  Simulace chování paprsku paliva ve spalovacím prostoru pístových motorů – Diviš, M. (2003)

Článek v periodiku

2018

 • Application of Predictive Combustion Model to CI ICE based on LES and Chemical Kinetics – Vítek, O. - Doleček, V. - Diviš, M., - Macek, J., 2018

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., 2017

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., 2005

2003

 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., 2003

Stať ve sborníku

2007

 • Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2007

2006

 • Modelování dvoufázového proudu v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2006
 • Numerical Simulation of Fuem-Spray Behaviour in Combustion Chamber – Šimek, P. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2006

2005

 • Fuel Injection Process Computations using the Eulerian Multidimensional Model – Diviš, M. - Macek, J., 2005
 • Diesel Fuel Injection Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2005

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2004
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2004
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., 2004
 • Evaporating Liquid Sprays Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Simulations of Diesel Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2004
 • Simulations of Fuel-Spray Behavior in Combustion Chamber of Engines – Diviš, M., 2004

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., 2003
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2003
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., 2003
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003
 • Numerical Simulation of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., 2003
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., 2003
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003

2002

 • Eulerian Model for Prediction of Liquid Spray Behaviour – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2002
 • Eulerian Model Predicting the Behaviour of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., 2002

2001

 • Vícerozměrný model pro předpověď chování paprsku paliva ve válci spalovacího motoru – Diviš, M. - Macek, J., 2001
 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., 2001
 • Posouzení vstřikovacích systémů vznětových motorů podle početního modelu – Douda, P. - Diviš, M., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Nová vstřikovací soustava typu Common Rail vhodná pro použití vybraných alternativních paliv – Diviš, M. - Báča, K. - Staněk, R., - Vítek, L., 2015
 • Funkční vzorky vstřikovače a vysokotlakého čerpadla pro zkoušky – Diviš, M. - Báča, K. - Dočekal, S., - Novák, P., 2015

Software

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., 2017

2015

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail validovaný na základě experimentů – Diviš, M., 2015

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., 2014

2013

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., 2013
 • Matematický model vstřikovače Common Rail – Diviš, M., 2013

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M., 2012

2007

 • AMEM-Spray v.4 – Diviš, M., 2007

2004

 • AMEM-JET v.2 – Diviš, M. - Polášek, M., 2004

2003

 • AMEM-JET – Diviš, M. - Polášek, M., 2003

Zpráva

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., 2017
 • Zjišťování vlivu složení kapalného paliva na energetické a emisní parametry automobilového dvoupalivového vznětového přeplňovaného motoru spalujícího zemní plyn zapalovaný vznětem kapalného paliva – Bortel, I. - Vávra, J., - Diviš, M., 2017

2016

 • Spray penetration correlations for a Common Rail injection system – Diviš, M., 2016
 • Wear assessment for a Common Rail diesel injector – Diviš, M., 2016
 • Spray Characteristics Measurement for a Common Rail Injector – Diviš, M., 2016

2015

 • Ověření funkce vstřikovače Common Rail při provozu s alternativními palivy – Diviš, M. - Macek, J., 2015
 • Validace matematického modelu vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2015

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2014
 • Vstřikovač Common Rail – Měření průběhu vstřiku paliva – Diviš, M. - Macek, J., - Gotfrýd, O., 2014
 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., 2014
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., 2014

2013

 • Simulace řízení vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2013
 • Matematický model vstřikovače Common Rail a jeho validace – Diviš, M. - Macek, J., 2013
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail - Ověření funkce tlakově vyváženého ventilu – Diviš, M. - Macek, J., 2013
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail, Optimalizace průtočných průřezů Z/A dýz – Diviš, M. - Macek, J., 2013

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2012
 • Hydraulický model vstřikovače CR čtvrté generace - Ověření minimálních pracovních tlaků vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., 2012

2011

 • Hydraulický model vstřikovače čtvrté generace – Diviš, M. - Macek, J., 2011
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011

2010

 • Modelování přechodových režimů systému na motoru – Diviš, M. - Macek, J., 2010
 • Optimalizace funkce prototypu systému CR Motorpal s alternativními palivy – Macek, J. - Diviš, M., 2010
 • Zhodnocení možností experimentálního určení průběhu výstřiku u systémů CR pro jejich kalibraci – Macek, J. - Diviš, M., 2010
 • Toleranční analýza systému z hlediska hydraulické funkce – Diviš, M. - Macek, J., 2010

2008

 • Citlivostní analýza a předběžná optimalizace parametrů a funkčních – Diviš, M. - Macek, J., 2008
 • Hydrodynamické výpočty akumulačního vstřikovacího zařízení: model vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., 2008

2005

 • Hydrodynamické výpočty vstřikovacích zařízení vznětových motorů – Diviš, M., 2005

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2003
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2003
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., 2003
 • Matematicky model pro popis chování palivového paprsku – Diviš, M. - Macek, J., 2003

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2002

Kvalifikační zpráva

2007

 • Fuel Spray Aerodynamics in Engine Combustion Chamber – Diviš, M., 2007

Kapitola v knize

2004

 • Eulerian Multidimensional Model for Computing the Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2004

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Marcel.Divis (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 1855

místnost: 315, Juliska

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0304412  
  Simulace chování paprsku paliva ve spalovacím prostoru pístových motorů – Diviš, M. (2003)

Článek v periodiku

2018

 • Application of Predictive Combustion Model to CI ICE based on LES and Chemical Kinetics – Vítek, O. - Doleček, V. - Diviš, M., - Macek, J., 2018

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., 2017

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., 2005

2003

 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., 2003

Stať ve sborníku

2007

 • Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2007

2006

 • Modelování dvoufázového proudu v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2006
 • Numerical Simulation of Fuem-Spray Behaviour in Combustion Chamber – Šimek, P. - Šafařík, P., - Diviš, M., 2006

2005

 • Fuel Injection Process Computations using the Eulerian Multidimensional Model – Diviš, M. - Macek, J., 2005
 • Diesel Fuel Injection Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2005

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2004
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2004
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., 2004
 • Evaporating Liquid Sprays Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Simulations of Diesel Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2004
 • Simulations of Fuel-Spray Behavior in Combustion Chamber of Engines – Diviš, M., 2004

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., 2003
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2003
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., 2003
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003
 • Numerical Simulation of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., 2003
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., 2003
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., 2003

2002

 • Eulerian Model for Prediction of Liquid Spray Behaviour – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2002
 • Eulerian Model Predicting the Behaviour of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., 2002

2001

 • Vícerozměrný model pro předpověď chování paprsku paliva ve válci spalovacího motoru – Diviš, M. - Macek, J., 2001
 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., 2001
 • Posouzení vstřikovacích systémů vznětových motorů podle početního modelu – Douda, P. - Diviš, M., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Nová vstřikovací soustava typu Common Rail vhodná pro použití vybraných alternativních paliv – Diviš, M. - Báča, K. - Staněk, R., - Vítek, L., 2015
 • Funkční vzorky vstřikovače a vysokotlakého čerpadla pro zkoušky – Diviš, M. - Báča, K. - Dočekal, S., - Novák, P., 2015

Software

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., 2017

2015

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail validovaný na základě experimentů – Diviš, M., 2015

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., 2014

2013

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., 2013
 • Matematický model vstřikovače Common Rail – Diviš, M., 2013

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M., 2012

2007

 • AMEM-Spray v.4 – Diviš, M., 2007

2004

 • AMEM-JET v.2 – Diviš, M. - Polášek, M., 2004

2003

 • AMEM-JET – Diviš, M. - Polášek, M., 2003

Zpráva

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., 2017
 • Zjišťování vlivu složení kapalného paliva na energetické a emisní parametry automobilového dvoupalivového vznětového přeplňovaného motoru spalujícího zemní plyn zapalovaný vznětem kapalného paliva – Bortel, I. - Vávra, J., - Diviš, M., 2017

2016

 • Spray penetration correlations for a Common Rail injection system – Diviš, M., 2016
 • Wear assessment for a Common Rail diesel injector – Diviš, M., 2016
 • Spray Characteristics Measurement for a Common Rail Injector – Diviš, M., 2016

2015

 • Ověření funkce vstřikovače Common Rail při provozu s alternativními palivy – Diviš, M. - Macek, J., 2015
 • Validace matematického modelu vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2015

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2014
 • Vstřikovač Common Rail – Měření průběhu vstřiku paliva – Diviš, M. - Macek, J., - Gotfrýd, O., 2014
 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., 2014
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., 2014

2013

 • Simulace řízení vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2013
 • Matematický model vstřikovače Common Rail a jeho validace – Diviš, M. - Macek, J., 2013
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail - Ověření funkce tlakově vyváženého ventilu – Diviš, M. - Macek, J., 2013
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail, Optimalizace průtočných průřezů Z/A dýz – Diviš, M. - Macek, J., 2013

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., 2012
 • Hydraulický model vstřikovače CR čtvrté generace - Ověření minimálních pracovních tlaků vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., 2012
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., 2012

2011

 • Hydraulický model vstřikovače čtvrté generace – Diviš, M. - Macek, J., 2011
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., 2011

2010

 • Modelování přechodových režimů systému na motoru – Diviš, M. - Macek, J., 2010
 • Optimalizace funkce prototypu systému CR Motorpal s alternativními palivy – Macek, J. - Diviš, M., 2010
 • Zhodnocení možností experimentálního určení průběhu výstřiku u systémů CR pro jejich kalibraci – Macek, J. - Diviš, M., 2010
 • Toleranční analýza systému z hlediska hydraulické funkce – Diviš, M. - Macek, J., 2010

2008

 • Citlivostní analýza a předběžná optimalizace parametrů a funkčních – Diviš, M. - Macek, J., 2008
 • Hydrodynamické výpočty akumulačního vstřikovacího zařízení: model vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., 2008

2005

 • Hydrodynamické výpočty vstřikovacích zařízení vznětových motorů – Diviš, M., 2005

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2003
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2003
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., 2003
 • Matematicky model pro popis chování palivového paprsku – Diviš, M. - Macek, J., 2003

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., 2002

Kvalifikační zpráva

2007

 • Fuel Spray Aerodynamics in Engine Combustion Chamber – Diviš, M., 2007

Kapitola v knize

2004

 • Eulerian Multidimensional Model for Computing the Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., 2004