[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Marcel.Divis (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 1855

místnost: 315, Juliska

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0304412  
  Simulace chování paprsku paliva ve spalovacím prostoru pístových motorů – Diviš, M. (2003)

Článek v periodiku

2018

 • Application of Predictive Combustion Model to CI ICE based on LES and Chemical Kinetics – Vítek, O. - Doleček, V. - Diviš, M., - Macek, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., Fuel. 2017, 2017(Volume 208), 722-733. ISSN 0016-2361.

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., Acta Polytechnica. 2005, 45(3), 43-48. ISSN 1210-2709.

2003

 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(3), 34-41. ISSN 1214-0821.
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., Acta Polytechnica. 2003, 42(5), 34-39. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2007

 • Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 129-139. ISBN 80-86786-08-0.

2006

 • Modelování dvoufázového proudu v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. pp. 127-136. ISBN 80-227-2434-3.
 • Numerical Simulation of Fuem-Spray Behaviour in Combustion Chamber – Šimek, P. - Šafařík, P., - Diviš, M., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. pp. 127-136. ISBN 80-86786-05-6.

2005

 • Fuel Injection Process Computations using the Eulerian Multidimensional Model – Diviš, M. - Macek, J., In: Diesel Injection and Sprays. Warrendale, PA: SAE International, 2005. p. 1-20.
 • Diesel Fuel Injection Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 21-24. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 650-651. ISBN 80-01-02945-X.
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-85918-88-9.
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 15-24. ISBN 80-86059-41-3.
 • Evaporating Liquid Sprays Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 21-24. ISBN 80-85918-86-2.
 • Numerical Simulations of Diesel Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: KONES 2004, Journal of KONES Internal combustion engines. Zakopané: Institute of Aeronautics BK, 2004, pp. 112-119. ISSN 1231-4005.
 • Simulations of Fuel-Spray Behavior in Combustion Chamber of Engines – Diviš, M., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 630-631. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 87. ISBN 80-86059-35-9.
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 125-132. ISBN 80-214-2489-3.
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 341-342. ISBN 80-01-02739-2.
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 133-140. ISBN 80-214-2489-3.
 • Numerical Simulation of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 136-145. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 74-75. ISBN 963-9058-20-3.

2002

 • Eulerian Model for Prediction of Liquid Spray Behaviour – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 23-26. ISBN 80-85918-77-3.
 • Eulerian Model Predicting the Behaviour of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., In: FISITA 2002 World Automotive Congress. Helsinki: Suomen Autoteknillinen Liito Ry (SATL), 2002, pp. 1-15. ISBN 951-9155-16-3.

2001

 • Vícerozměrný model pro předpověď chování paprsku paliva ve válci spalovacího motoru – Diviš, M. - Macek, J., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 66-71. ISBN 80-85960-27-3.
 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 80-89. ISBN 80-01-02382-6.
 • Posouzení vstřikovacích systémů vznětových motorů podle početního modelu – Douda, P. - Diviš, M., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 72-77. ISBN 80-85960-27-3.

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Nová vstřikovací soustava typu Common Rail vhodná pro použití vybraných alternativních paliv – Diviš, M. - Báča, K. - Staněk, R., - Vítek, L., [Functional Sample] 2015.
 • Funkční vzorky vstřikovače a vysokotlakého čerpadla pro zkoušky – Diviš, M. - Báča, K. - Dočekal, S., - Novák, P., [Functional Sample] 2015.

Software

2019

 • A Software for FIE Test Bench Data Evaluation and Post-Processing – Diviš, M., [Software] 2019.

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., [Software] 2017.

2015

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail validovaný na základě experimentů – Diviš, M., [Software] 2015.

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., [Software] 2014.

2013

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., [Software] 2013.
 • Matematický model vstřikovače Common Rail – Diviš, M., [Software] 2013.

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M., [Software] 2012.

2007

 • AMEM-Spray v.4 – Diviš, M., [Software] 2007.

2004

 • AMEM-JET v.2 – Diviš, M. - Polášek, M., [Software] 2004.

2003

 • AMEM-JET – Diviš, M. - Polášek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2003.

Zpráva

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., [Research Report] 2017. Report no. Z17-35.
 • Zjišťování vlivu složení kapalného paliva na energetické a emisní parametry automobilového dvoupalivového vznětového přeplňovaného motoru spalujícího zemní plyn zapalovaný vznětem kapalného paliva – Bortel, I. - Vávra, J., - Diviš, M., [Research Report] 2017.

2016

 • Spray penetration correlations for a Common Rail injection system – Diviš, M., [Research Report] 2016. Report no. Z16-14.
 • Wear assessment for a Common Rail diesel injector – Diviš, M., [Research Report] 2016. Report no. Z16-13.
 • Spray Characteristics Measurement for a Common Rail Injector – Diviš, M., [Research Report] 2016. Report no. Z16-02.

2015

 • Ověření funkce vstřikovače Common Rail při provozu s alternativními palivy – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-18.
 • Validace matematického modelu vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-17.

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2014. Report no. Z14-23.
 • Vstřikovač Common Rail – Měření průběhu vstřiku paliva – Diviš, M. - Macek, J., - Gotfrýd, O., [Technical Report] 2014. Report no. Z14-22.
 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-26.
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-09.

2013

 • Simulace řízení vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-25.
 • Matematický model vstřikovače Common Rail a jeho validace – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-24.
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail - Ověření funkce tlakově vyváženého ventilu – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-23.
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail, Optimalizace průtočných průřezů Z/A dýz – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-18.

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2012. Report no. Z12-16.
 • Hydraulický model vstřikovače CR čtvrté generace - Ověření minimálních pracovních tlaků vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2012. Report no. Z12-15.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-06.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-04.

2011

 • Hydraulický model vstřikovače čtvrté generace – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2011. Report no. Z11-14.
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-10.
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. Report no. Z11-06.

2010

 • Modelování přechodových režimů systému na motoru – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-12.
 • Optimalizace funkce prototypu systému CR Motorpal s alternativními palivy – Macek, J. - Diviš, M., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-11.
 • Zhodnocení možností experimentálního určení průběhu výstřiku u systémů CR pro jejich kalibraci – Macek, J. - Diviš, M., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-10.
 • Toleranční analýza systému z hlediska hydraulické funkce – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-09.

2008

 • Citlivostní analýza a předběžná optimalizace parametrů a funkčních – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z 08-09.
 • Hydrodynamické výpočty akumulačního vstřikovacího zařízení: model vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z 08-07.

2005

 • Hydrodynamické výpočty vstřikovacích zařízení vznětových motorů – Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2005. Report no. Z 05 - 07.

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/19.
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/18.
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 11-03.
 • Matematicky model pro popis chování palivového paprsku – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2003. Report no. Z 05-03.

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/27.

Kvalifikační zpráva

2007

 • Fuel Spray Aerodynamics in Engine Combustion Chamber – Diviš, M., Praha: Defense date 2007-06-27. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

Kapitola v knize

2004

 • Eulerian Multidimensional Model for Computing the Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Diesel Fuel Injection and Sprays 2004, SP-1824. Warrendale, PA: SAE International, 2004. p. asi110-asi121. ISBN 0-7680-1360-7.

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Ing. Marcel Diviš, Ph.D.

Marcel.Divis (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 1855

místnost: 315, Juliska

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0304412  
  Simulace chování paprsku paliva ve spalovacím prostoru pístových motorů – Diviš, M. (2003)

Článek v periodiku

2018

 • Application of Predictive Combustion Model to CI ICE based on LES and Chemical Kinetics – Vítek, O. - Doleček, V. - Diviš, M., - Macek, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., Fuel. 2017, 2017(Volume 208), 722-733. ISSN 0016-2361.

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., Acta Polytechnica. 2005, 45(3), 43-48. ISSN 1210-2709.

2003

 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(3), 34-41. ISSN 1214-0821.
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., Acta Polytechnica. 2003, 42(5), 34-39. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2007

 • Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 129-139. ISBN 80-86786-08-0.

2006

 • Modelování dvoufázového proudu v pístovém vznětovém motoru – Šimek, M. - Šafařík, P., - Diviš, M., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. pp. 127-136. ISBN 80-227-2434-3.
 • Numerical Simulation of Fuem-Spray Behaviour in Combustion Chamber – Šimek, P. - Šafařík, P., - Diviš, M., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. pp. 127-136. ISBN 80-86786-05-6.

2005

 • Fuel Injection Process Computations using the Eulerian Multidimensional Model – Diviš, M. - Macek, J., In: Diesel Injection and Sprays. Warrendale, PA: SAE International, 2005. p. 1-20.
 • Diesel Fuel Injection Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 21-24. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 650-651. ISBN 80-01-02945-X.
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-85918-88-9.
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 15-24. ISBN 80-86059-41-3.
 • Evaporating Liquid Sprays Modeling – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 21-24. ISBN 80-85918-86-2.
 • Numerical Simulations of Diesel Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: KONES 2004, Journal of KONES Internal combustion engines. Zakopané: Institute of Aeronautics BK, 2004, pp. 112-119. ISSN 1231-4005.
 • Simulations of Fuel-Spray Behavior in Combustion Chamber of Engines – Diviš, M., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 630-631. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 87. ISBN 80-86059-35-9.
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 125-132. ISBN 80-214-2489-3.
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 341-342. ISBN 80-01-02739-2.
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 133-140. ISBN 80-214-2489-3.
 • Numerical Simulation of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 136-145. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 74-75. ISBN 963-9058-20-3.

2002

 • Eulerian Model for Prediction of Liquid Spray Behaviour – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 23-26. ISBN 80-85918-77-3.
 • Eulerian Model Predicting the Behaviour of Liquid Sprays – Diviš, M. - Macek, J., In: FISITA 2002 World Automotive Congress. Helsinki: Suomen Autoteknillinen Liito Ry (SATL), 2002, pp. 1-15. ISBN 951-9155-16-3.

2001

 • Vícerozměrný model pro předpověď chování paprsku paliva ve válci spalovacího motoru – Diviš, M. - Macek, J., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 66-71. ISBN 80-85960-27-3.
 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 80-89. ISBN 80-01-02382-6.
 • Posouzení vstřikovacích systémů vznětových motorů podle početního modelu – Douda, P. - Diviš, M., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 72-77. ISBN 80-85960-27-3.

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Nová vstřikovací soustava typu Common Rail vhodná pro použití vybraných alternativních paliv – Diviš, M. - Báča, K. - Staněk, R., - Vítek, L., [Functional Sample] 2015.
 • Funkční vzorky vstřikovače a vysokotlakého čerpadla pro zkoušky – Diviš, M. - Báča, K. - Dočekal, S., - Novák, P., [Functional Sample] 2015.

Software

2019

 • A Software for FIE Test Bench Data Evaluation and Post-Processing – Diviš, M., [Software] 2019.

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., [Software] 2017.

2015

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail validovaný na základě experimentů – Diviš, M., [Software] 2015.

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., [Software] 2014.

2013

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M., [Software] 2013.
 • Matematický model vstřikovače Common Rail – Diviš, M., [Software] 2013.

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M., [Software] 2012.

2007

 • AMEM-Spray v.4 – Diviš, M., [Software] 2007.

2004

 • AMEM-JET v.2 – Diviš, M. - Polášek, M., [Software] 2004.

2003

 • AMEM-JET – Diviš, M. - Polášek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2003.

Zpráva

2017

 • A Hydrodynamic Model of a Common Rail Injector with Fuel Leakage Prediction – Diviš, M., [Research Report] 2017. Report no. Z17-35.
 • Zjišťování vlivu složení kapalného paliva na energetické a emisní parametry automobilového dvoupalivového vznětového přeplňovaného motoru spalujícího zemní plyn zapalovaný vznětem kapalného paliva – Bortel, I. - Vávra, J., - Diviš, M., [Research Report] 2017.

2016

 • Spray penetration correlations for a Common Rail injection system – Diviš, M., [Research Report] 2016. Report no. Z16-14.
 • Wear assessment for a Common Rail diesel injector – Diviš, M., [Research Report] 2016. Report no. Z16-13.
 • Spray Characteristics Measurement for a Common Rail Injector – Diviš, M., [Research Report] 2016. Report no. Z16-02.

2015

 • Ověření funkce vstřikovače Common Rail při provozu s alternativními palivy – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-18.
 • Validace matematického modelu vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-17.

2014

 • Matematický model vysokotlaké části vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2014. Report no. Z14-23.
 • Vstřikovač Common Rail – Měření průběhu vstřiku paliva – Diviš, M. - Macek, J., - Gotfrýd, O., [Technical Report] 2014. Report no. Z14-22.
 • Aktualizace matematického model hydrogenerátoru s krouživými písty – Červenka, L. - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-26.
 • Matematický model a rozbor namáhání dvojitého provedení hydrogenerátoru s krouživými písty – Macek, J. - Červenka, L., - Diviš, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14-09.

2013

 • Simulace řízení vstřikovacího zařízení Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-25.
 • Matematický model vstřikovače Common Rail a jeho validace – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-24.
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail - Ověření funkce tlakově vyváženého ventilu – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-23.
 • Hydraulický model vstřikovače Common Rail, Optimalizace průtočných průřezů Z/A dýz – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-18.

2012

 • Matematický model řídícího ventilu vstřikovače Common Rail – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2012. Report no. Z12-16.
 • Hydraulický model vstřikovače CR čtvrté generace - Ověření minimálních pracovních tlaků vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2012. Report no. Z12-15.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla výsledky z měření – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-06.
 • Aktualizace matematického modelu vysokotlakého hydraulického čerpadla s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-04.

2011

 • Hydraulický model vstřikovače čtvrté generace – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2011. Report no. Z11-14.
 • Matematické modelování vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-10.
 • Konchoidní hydrogenerátor (KGH) - vysokotlaké hydraulické čerpadlo s valivým pístem nové kinematické koncepce – Diviš, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. Report no. Z11-06.

2010

 • Modelování přechodových režimů systému na motoru – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-12.
 • Optimalizace funkce prototypu systému CR Motorpal s alternativními palivy – Macek, J. - Diviš, M., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-11.
 • Zhodnocení možností experimentálního určení průběhu výstřiku u systémů CR pro jejich kalibraci – Macek, J. - Diviš, M., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-10.
 • Toleranční analýza systému z hlediska hydraulické funkce – Diviš, M. - Macek, J., [Technical Report] 2010. Report no. Z10-09.

2008

 • Citlivostní analýza a předběžná optimalizace parametrů a funkčních – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z 08-09.
 • Hydrodynamické výpočty akumulačního vstřikovacího zařízení: model vstřikovače – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008. Report no. Z 08-07.

2005

 • Hydrodynamické výpočty vstřikovacích zařízení vznětových motorů – Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2005. Report no. Z 05 - 07.

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/19.
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/18.
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 11-03.
 • Matematicky model pro popis chování palivového paprsku – Diviš, M. - Macek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2003. Report no. Z 05-03.

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/27.

Kvalifikační zpráva

2007

 • Fuel Spray Aerodynamics in Engine Combustion Chamber – Diviš, M., Praha: Defense date 2007-06-27. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

Kapitola v knize

2004

 • Eulerian Multidimensional Model for Computing the Fuel Sprays – Diviš, M. - Macek, J., - Kozel, K., In: Diesel Fuel Injection and Sprays 2004, SP-1824. Warrendale, PA: SAE International, 2004. p. asi110-asi121. ISBN 0-7680-1360-7.