[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

Bohumil.Mares (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen ekonomické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní

420246003700
(22 435) 2502

místnost: 305, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-721, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • EG15_019/0000990  
  Výzkum a vývoj vývojové řady dieselových leteckých motorů – Mareš, B. (2015-2019)
 •  
  Snižování emisí škodlivin v dopravě. – Mareš, B. (2015)
 • LO1311  
  Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2014-2019)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2010-2013)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2011-2013)

Článek v periodiku

2003

 • Intake and Exhaust Manifold Simulation - Comparison with Experiment – Mareš, B. - Baumruk, P., 2003

Stať ve sborníku

2011

 • Les Simulation of Motored Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., 2011

2010

 • Application of LES Turbulence Model to Motored 4-stroke Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Mareš, B., - Macek, J., 2010

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005

2004

 • Proudění ve spalovacím motoru během vysokotlaké části oběhu – Vítek, O. - Polášek, M., - Mareš, B., 2004

2003

 • Matematické modelování proudění v sacích a výfukových potrubích – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., 2003
 • Porovnání numerické simulace proudění v sacích a výfukových potrubích s experimentem – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., 2003

2002

 • Verification of Boundary Conditions and Closures for Internal Combustion Engine Simulation – Vítek, O. - Mareš, B., - Vlášek, K., 2002

2001

 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2001
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2001

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2000
 • Internal Aerodynamics of Internal Combustion Engine – Mareš, B., 2000
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000

Software

2011

 • Detailed 3-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., 2011

2010

 • Detailed 3-D CFD Model OF Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., 2010

Zpráva

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., 2013
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013

2005

 • Aerodynamické zkoušky sacích kanálů hlav válců motoru ZETOR UŘ III – Baumruk, P. - Mareš, B., 2005
 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových kanálů motoru JAWA – Baumruk, P. - Mareš, B., 2003
 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., 2003

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., 2001

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000

Sborník

2005

 • TRANSIENTS 2005 – Mareš, B. ed., 2005

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

Bohumil.Mares (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen ekonomické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní

420246003700
(22 435) 2502

místnost: 305, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-721, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • EG15_019/0000990  
  Výzkum a vývoj vývojové řady dieselových leteckých motorů – Mareš, B. (2015-2019)
 •  
  Snižování emisí škodlivin v dopravě. – Mareš, B. (2015)
 • LO1311  
  Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2014-2019)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2010-2013)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2011-2013)

Článek v periodiku

2003

 • Intake and Exhaust Manifold Simulation - Comparison with Experiment – Mareš, B. - Baumruk, P., 2003

Stať ve sborníku

2011

 • Les Simulation of Motored Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., 2011

2010

 • Application of LES Turbulence Model to Motored 4-stroke Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Mareš, B., - Macek, J., 2010

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005

2004

 • Proudění ve spalovacím motoru během vysokotlaké části oběhu – Vítek, O. - Polášek, M., - Mareš, B., 2004

2003

 • Matematické modelování proudění v sacích a výfukových potrubích – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., 2003
 • Porovnání numerické simulace proudění v sacích a výfukových potrubích s experimentem – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., 2003

2002

 • Verification of Boundary Conditions and Closures for Internal Combustion Engine Simulation – Vítek, O. - Mareš, B., - Vlášek, K., 2002

2001

 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2001
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2001

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2000
 • Internal Aerodynamics of Internal Combustion Engine – Mareš, B., 2000
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000

Software

2011

 • Detailed 3-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., 2011

2010

 • Detailed 3-D CFD Model OF Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., 2010

Zpráva

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., 2013
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013

2005

 • Aerodynamické zkoušky sacích kanálů hlav válců motoru ZETOR UŘ III – Baumruk, P. - Mareš, B., 2005
 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových kanálů motoru JAWA – Baumruk, P. - Mareš, B., 2003
 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., 2003

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., 2001

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000

Sborník

2005

 • TRANSIENTS 2005 – Mareš, B. ed., 2005