[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

Jiri.Vavra (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9703
420246003706

místnost: 316, Juliska
místnost: 306, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 652816  
  Gas-Only internal combustion engines – Vávra, J. (2015-2018)
 • GP101/08/P527  
  Metoda a zařízení pro identifikaci nepravidelnosti hoření při použití obnovitelných plynných paliv v pístovém spalovacím motoru – Vávra, J. (2008-2009)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of HVO fuel mixtures on emissions and performance of a passenger car size diesel engine – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2019

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., 2018

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., 2017

2014

 • WP02 - Mixture Dilution on a Natural Gas SI Engine Operating in Low Load – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014

2013

 • The effects of Spark Timing, Unburned Gas Temperature, and Negative Valve Overlap on the Rates of Stoichiometric Spark Assisted Compression Ignition Combustion – Olesky, M.-L. - Martz, J.-B. - Lavoie, G.-A. - Vávra, J. - Assanis, D.-N., - Babajimopoulos, A., 2013
 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2013

2012

 • Assessment of Residual Mass Estimation Methods for Cylinder Pressure Heat Release Analysis of HCCI Engines with Negative Valve Overlap – Ortiz-Soto, E.-A. - Vávra, J., - Babajimopoulos, A., 2012
 • Knock In Various Combustion Modes in a Gasoline-Fueled Automotive Engine – Vávra, J. - Bohac, S. - Olesky, M.-L. - Lavoie, G., - Assanis, D., 2012
 • Effects of Charge Preheating Methods on the Combustion Phasing Limitations of an HCCI Engine With Negative Valve Overlap – Olesky, M.-L. - Vávra, J. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2012
 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Bridging the gap between HCCI and SI: Spark-assisted compression ignition – Manofsky, L. - Vávra, J. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2011

2010

 • Model v LabVIEW stanovuje spotřebu hybridního vozidla s palivovým článkem – Barák, A. - Vávra, J., 2010

2009

 • Direct Measurement of In-cylinder Charge Composition – Vávra, J., 2009
 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Simple Tank-to-Wheels Analysis Tool for Future Vehicle Powertrains – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Čeřovský, Z., 2008

2005

 • Nonlinear Dynamic Identification of Gas Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Vávra, J., 2005

2004

 • Measurement of Instantaneous Speed of a Turbocharger – Vávra, J., 2004

2003

 • Non-Conventional Utilisation of Crankshaft Rotation Analysis – Vávra, J., 2003
 • Modelling of a Turbocharger Centripetal Radial Turbine – Macek, J. - Vávra, J. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • DEVELOPMENT OF PURE CNG VEHICLE SUPPORTED BY A 1D SIMULATIONS OF DRIVING CYCLE CO2 EMISSIONS – Doleček, V. - Vávra, J., 2019
 • Scavenged Pre-Chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • A dual fuel hydrogen - diesel compression ignition engine and its potential application in road transport – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2019

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2018
 • Scavenged Pre-chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2018
 • Development of a Pre-Chamber Ignition System for Light Duty Truck Engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Takáts, M., - Macek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF IGNITION PRE-CHAMBER GEOMETRY BY MULTI-ZONE MODEL OF COMBUSTION – Hvězda, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017
 • Gas Engine with Hydrogen Scavenged Pre-chamber – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • Efficient use of hydrogen in a combustion engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO -DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • Analysis of Scavenged Pre-Chamber for Light Duty Truck Gas Engine – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017

2016

 • DUAL FUEL COMBUSTION OF NATURAL GAS AND DIESEL ON A SINGLE CYLINDER RESEARCH ENGINE – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2016
 • Scavenged Pre-Chamber on a Gas Engine for Light Duty Truck – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Barrientos, E., 2016
 • Impact of Intake Induced Swirl on Combustion and Emissions on a Single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2016
 • CFD SIMULATION OF SCAVENGED PRE-CHAMBER – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2016

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., 2015
 • Initial Experiments on Automotive Gas Fuelled Engine with Scavenged Prechamber – te01020020v096 wp02v004 – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2015
 • Hydrogen - Methane Blend as an Internal Combustion Engine Fuel – Vávra, J. - Takáts, M., 2015
 • Impact of Intake Induced Swirl on Emissions on a single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Takáts, M., - Vávra, J., 2015

2014

 • Mixture Dilution Limits of Natural Gas Spark Ignition Combustion Engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014
 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., 2014
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2014

2013

 • Experimental Data Analysis for Stirling Engine Development – Vávra, J. - Takáts, M., - Brož, J., 2013

2012

 • Internal Residual vs. Elevated Intake Temperature: How the Method of Charge Preheating Affects the Phasing Limitations of HCCI Combustion – Manofsky Olesky, L. - Vávra, J. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2012

2011

 • Assessment of Residual Mass Estimation Methods for Cylinder Pressure Heat Release Analysis of HCCI Engines with Negative Valve Overlap – Ortiz-Soto, E.-A. - Vávra, J., - Babajimopoulos, A., 2011
 • ICEF2011-60167 Assessment of Residual Mass Estimation Methods for Cylinder Pressure Heat Release Analysis of HCCI Engines with Negative Valve Overlap – Vávra, J. - Ortiz-Soto, E., - Babajimopoulos, A., 2011
 • ICEF2011-60124 Knock in various combustion modes in a Gasoline-fueled Automotive Engine – Vávra, J. - Bohac, S. - Manofsky, L. - Lavoie, G., - Assanis, D., 2011

2009

 • Direct Measurement of in-Cylinder Charge Composition – Vávra, J., 2009
 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Motorová řídicí jednotka postavená na základě NI CompactRIO – Vávra, J. - Takáts, M., 2008

2007

 • Measurement of Instantaneous Temperature in ICE – Vávra, J. - Macek, J., 2007

2006

 • Měření zdvihu ventilu – Tichánek, R. - Vávra, J., 2006
 • Simulation of Sensor Performance During Engine Operation – Vávra, J., 2006
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006

2004

 • New Control Algorithm for Automatic and Automated Gear-boxes – Achtenová, G. - Vávra, J., 2004
 • Měření okamžitých otáček turbodmychadla – Vávra, J., 2004

2003

 • Plynový přeplňovaný motor s expanzním chlazením – Vávra, J., 2003
 • Thermodynamic Features of Lean-Burn Gas Engine with Variable Charge Temperature – Vávra, J., 2003

2002

 • 1-D Model of Radial Turbocharger Calibrated by Experiments. SAE Paper 2002-01-0377 – Macek, J. - Vávra, J., - Vítek, O., 2002
 • Netradiční využití analýzy otáčení klikového hřídele – Vávra, J., 2002
 • Turbocharger Turbine Model and Its Calibration – Vávra, J. - Macek, J., 2002

2001

 • Určování parametrů modelu turbíny turbodmychadla – Vávra, J. - Macek, J., 2001

2000

 • Vyhodnocení charakteristik turbin turbodmychadel s využitím regrese – Vávra, J. - Macek, J., 2000

1999

 • Použití automatizovaného sběru dat na motorovém brzdovém stanovišti – Vávra, J., 1999
 • Termodynamická optimalizace plynových zážehových motorů při vysokých stupních přeplňování – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1999

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zapalovací komůrka pro nepřímý zážeh v plynovém pístovém zážehovém spalovacím motoru – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2019

2018

 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., 2018

2012

 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • WP02V006: Obecné směrnice pro konstrukci a seřízení motoru spalujícího extrémně chudou směs s vysokou účinností a minimální produkcí oxidů dusíku – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2017
 • Funkční vzorek řídicího a palivového systému vícepalivového motoru – Bortel, I. - Vávra, J. - Strapko, M., - Emrich, M., 2017

2015

 • Zařízení pro tvoření směsi pro motor se vznětem částečně homogenní směsi (PPCI) – Vávra, J. - Bortel, I., - Emrich, M., 2015
 • Plynový motor G432PC s vyplachovanou zapalovací předkomůrkou - TE01020020V096 WP02V004 – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2015

2010

 • Development environment for engine ECUs – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Vávra, J., 2010
 • Zařízení pro odběr pracovní látky z válce motoru – Vávra, J. - Novák, J., - Němeček, P., 2010

2009

 • Sonda pro přímý odběr vzorku z válce spalovacího motoru – Vávra, J., 2009

2008

 • Odběrná sonda pro analýzu složení náplně válce – Vávra, J. - Křesťan, M., 2008

2007

 • Plynový zážehový motor s vysokým měrným výkonem – Takáts, M. - Vávra, J., 2007

Software

2018

 • INTEQv2018 – Takáts, M. - Vávra, J., 2018

2017

 • INTEQv2017 – Takáts, M. - Vávra, J., 2017

2015

 • LowSpeed DAQ Data Evaluation - TE01020020V160 WP02V005 – Takáts, M. - Vávra, J., 2015

2014

 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Low Speed DAQ and Single Cylinder Test Bed Control – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M. - Gotfrýd, O., - Emrich, M., 2013
 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., 2013
 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2013

2012

 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., 2012
 • ItiOnline – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Off-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2011

 • Longitudinal Vehicle Dynamics for HiL and SiL of Virtual Combustion Engine – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Florián, M., - Vávra, J., 2011
 • Simulační nástroj jízdy automobilu v NEDC jízdním cyklu – Barák, A. - Vávra, J., 2011

2010

 • Virtual Combustion Engine for HiL and SiL – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Vávra, J., 2010

2008

 • NEDC_PEMFC_Hyb.xls – Vávra, J. - Macek, J., - Barák, A., 2008
 • NEDC_ICE_Hyb.xls – Vávra, J. - Macek, J., 2008

2007

 • DAQTedom – Vávra, J. - Takáts, M., 2007
 • DAQTurbo – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2007
 • NEDCTTW.xls – Vávra, J. - Macek, J., 2007

2006

 • Czas.tst, v.4 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006
 • DAQTurbo.tst, v.3.0 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006
 • RUNOBEH.XLS ver. 06 – Vávra, J., 2006
 • QCOUNT.TST v.1.0 – Vávra, J. - Tichánek, R., 2006

2004

 • Runobeh.xls verze 2004 velikost 4.8 MB – Vávra, J., 2004
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 3.0 – Vávra, J. - Miklánek, Ľ., - Takáts, M., 2004
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 6.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2004

2003

 • Preprocesor RUNOBEH v. 2003 – Vávra, J., 2003
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 2.0 – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., - Vávra, J., 2003
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 4.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2003

2001

 • In-Cylinder Pressure Acquisition – Takáts, M. - Vávra, J., 2001
 • RUNOBEH.XLS - preprocesor vstupních dat pro program OBEH – Vávra, J., 2001

Zpráva

2017

 • Zjišťování vlivu složení kapalného paliva na energetické a emisní parametry automobilového dvoupalivového vznětového přeplňovaného motoru spalujícího zemní plyn zapalovaný vznětem kapalného paliva – Bortel, I. - Vávra, J., - Diviš, M., 2017

2015

 • Zjišťování vlivu složení paliva na energetické a emisní parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Bortel, I. - Vávra, J., 2015

2014

 • Experimentální stanovení kalibračních dat pro model motoru Stirling V183 – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 003, (Indikace, pozice TDC, pohyb pístnice) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 001, (Indikace, zjišťování polohy TDC) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zjišťování vlivu složení paliva na energetické a emisní parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Vávra, J. - Vojtíšek, M. - Takáts, M., - Bortel, I., 2013

2012

 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2006

 • Tests on a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Vávra, J. - Klír, V. - Macek, J., - Takáts, M., 2006

2001

 • Využití regrese při hledání parametrů modelu radiální turbíny turbodmychadla – Vávra, J., 2001
 • Preprocessor RUNOBEH.XLS – Vávra, J., 2001

2000

 • Kogenera?ní jednotka s plynovým motorem o výkonu v?t?ím ne? 3 MW - II – Macek, J. - Vítek, O., - Vávra, J., 2000

1999

 • Vyhodnocení charakteristik turbin turbodmychadel K36 a C14 ČZ Strakonice při brzdění kompresorem – Vávra, J. - Macek, J., 1999
 • Kogenerační jednotka s plynovým motorem o výkonu větším než 3 MW – Macek, J. - Polášek, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 1999

1998

 • Výzkum kogeneračních jednotek velkých výkonů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1998

Kapitola v knize

2011

 • SAE-2011-01-1179 Bridging the Gap between HCCI and SI: Spark-ignited combustion – Vávra, J. - Manofsky, L. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2011

2009

 • Investigation of Radial Turbocharger Turbine Characteristics under Real Conditions – Vávra, J. - Macek, J. - Vítek, O., - Takáts, M., 2009

2007

 • Modeling of Sensor Performance During Engine Testing – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2007
 • 1-D Model and Experimental Tests of a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Obernesser, P. - Vávra, J. - Klír, V., - Macek, J., 2007

2004

 • Heat Release Regression Model for Gas Fuelled SI Engines – Vávra, J. - Takáts, M., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Roads2HyCom - HYTEP Meeting – Vávra, J. org. - Macek, J. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vznětový motor - od nafty k vodíku – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • HYDROGEN USE IN A COMPRESSION IGNITION ENGINE - HydrogenDays 2018 – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

Jiri.Vavra (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9703
420246003706

místnost: 316, Juliska
místnost: 306, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 652816  
  Gas-Only internal combustion engines – Vávra, J. (2015-2018)
 • GP101/08/P527  
  Metoda a zařízení pro identifikaci nepravidelnosti hoření při použití obnovitelných plynných paliv v pístovém spalovacím motoru – Vávra, J. (2008-2009)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of HVO fuel mixtures on emissions and performance of a passenger car size diesel engine – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2019

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., 2018

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., 2017

2014

 • WP02 - Mixture Dilution on a Natural Gas SI Engine Operating in Low Load – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014

2013

 • The effects of Spark Timing, Unburned Gas Temperature, and Negative Valve Overlap on the Rates of Stoichiometric Spark Assisted Compression Ignition Combustion – Olesky, M.-L. - Martz, J.-B. - Lavoie, G.-A. - Vávra, J. - Assanis, D.-N., - Babajimopoulos, A., 2013
 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2013

2012

 • Assessment of Residual Mass Estimation Methods for Cylinder Pressure Heat Release Analysis of HCCI Engines with Negative Valve Overlap – Ortiz-Soto, E.-A. - Vávra, J., - Babajimopoulos, A., 2012
 • Knock In Various Combustion Modes in a Gasoline-Fueled Automotive Engine – Vávra, J. - Bohac, S. - Olesky, M.-L. - Lavoie, G., - Assanis, D., 2012
 • Effects of Charge Preheating Methods on the Combustion Phasing Limitations of an HCCI Engine With Negative Valve Overlap – Olesky, M.-L. - Vávra, J. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2012
 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Bridging the gap between HCCI and SI: Spark-assisted compression ignition – Manofsky, L. - Vávra, J. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2011

2010

 • Model v LabVIEW stanovuje spotřebu hybridního vozidla s palivovým článkem – Barák, A. - Vávra, J., 2010

2009

 • Direct Measurement of In-cylinder Charge Composition – Vávra, J., 2009
 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Simple Tank-to-Wheels Analysis Tool for Future Vehicle Powertrains – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Čeřovský, Z., 2008

2005

 • Nonlinear Dynamic Identification of Gas Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Vávra, J., 2005

2004

 • Measurement of Instantaneous Speed of a Turbocharger – Vávra, J., 2004

2003

 • Non-Conventional Utilisation of Crankshaft Rotation Analysis – Vávra, J., 2003
 • Modelling of a Turbocharger Centripetal Radial Turbine – Macek, J. - Vávra, J. - Šafařík, P., - Hyhlík, T., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • DEVELOPMENT OF PURE CNG VEHICLE SUPPORTED BY A 1D SIMULATIONS OF DRIVING CYCLE CO2 EMISSIONS – Doleček, V. - Vávra, J., 2019
 • Scavenged Pre-Chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • A dual fuel hydrogen - diesel compression ignition engine and its potential application in road transport – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2019

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., 2018
 • Scavenged Pre-chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2018
 • Development of a Pre-Chamber Ignition System for Light Duty Truck Engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Takáts, M., - Macek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF IGNITION PRE-CHAMBER GEOMETRY BY MULTI-ZONE MODEL OF COMBUSTION – Hvězda, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017
 • Gas Engine with Hydrogen Scavenged Pre-chamber – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • Efficient use of hydrogen in a combustion engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO -DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • Analysis of Scavenged Pre-Chamber for Light Duty Truck Gas Engine – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017

2016

 • DUAL FUEL COMBUSTION OF NATURAL GAS AND DIESEL ON A SINGLE CYLINDER RESEARCH ENGINE – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2016
 • Scavenged Pre-Chamber on a Gas Engine for Light Duty Truck – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Barrientos, E., 2016
 • Impact of Intake Induced Swirl on Combustion and Emissions on a Single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2016
 • CFD SIMULATION OF SCAVENGED PRE-CHAMBER – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2016

2015

 • Using hydrogen as working gas in stirling engine – Červenka, L. - Vávra, J., 2015
 • Initial Experiments on Automotive Gas Fuelled Engine with Scavenged Prechamber – te01020020v096 wp02v004 – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2015
 • Hydrogen - Methane Blend as an Internal Combustion Engine Fuel – Vávra, J. - Takáts, M., 2015
 • Impact of Intake Induced Swirl on Emissions on a single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Takáts, M., - Vávra, J., 2015

2014

 • Mixture Dilution Limits of Natural Gas Spark Ignition Combustion Engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014
 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., 2014
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2014

2013

 • Experimental Data Analysis for Stirling Engine Development – Vávra, J. - Takáts, M., - Brož, J., 2013

2012

 • Internal Residual vs. Elevated Intake Temperature: How the Method of Charge Preheating Affects the Phasing Limitations of HCCI Combustion – Manofsky Olesky, L. - Vávra, J. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2012

2011

 • Assessment of Residual Mass Estimation Methods for Cylinder Pressure Heat Release Analysis of HCCI Engines with Negative Valve Overlap – Ortiz-Soto, E.-A. - Vávra, J., - Babajimopoulos, A., 2011
 • ICEF2011-60167 Assessment of Residual Mass Estimation Methods for Cylinder Pressure Heat Release Analysis of HCCI Engines with Negative Valve Overlap – Vávra, J. - Ortiz-Soto, E., - Babajimopoulos, A., 2011
 • ICEF2011-60124 Knock in various combustion modes in a Gasoline-fueled Automotive Engine – Vávra, J. - Bohac, S. - Manofsky, L. - Lavoie, G., - Assanis, D., 2011

2009

 • Direct Measurement of in-Cylinder Charge Composition – Vávra, J., 2009
 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Motorová řídicí jednotka postavená na základě NI CompactRIO – Vávra, J. - Takáts, M., 2008

2007

 • Measurement of Instantaneous Temperature in ICE – Vávra, J. - Macek, J., 2007

2006

 • Měření zdvihu ventilu – Tichánek, R. - Vávra, J., 2006
 • Simulation of Sensor Performance During Engine Operation – Vávra, J., 2006
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006

2004

 • New Control Algorithm for Automatic and Automated Gear-boxes – Achtenová, G. - Vávra, J., 2004
 • Měření okamžitých otáček turbodmychadla – Vávra, J., 2004

2003

 • Plynový přeplňovaný motor s expanzním chlazením – Vávra, J., 2003
 • Thermodynamic Features of Lean-Burn Gas Engine with Variable Charge Temperature – Vávra, J., 2003

2002

 • 1-D Model of Radial Turbocharger Calibrated by Experiments. SAE Paper 2002-01-0377 – Macek, J. - Vávra, J., - Vítek, O., 2002
 • Netradiční využití analýzy otáčení klikového hřídele – Vávra, J., 2002
 • Turbocharger Turbine Model and Its Calibration – Vávra, J. - Macek, J., 2002

2001

 • Určování parametrů modelu turbíny turbodmychadla – Vávra, J. - Macek, J., 2001

2000

 • Vyhodnocení charakteristik turbin turbodmychadel s využitím regrese – Vávra, J. - Macek, J., 2000

1999

 • Použití automatizovaného sběru dat na motorovém brzdovém stanovišti – Vávra, J., 1999
 • Termodynamická optimalizace plynových zážehových motorů při vysokých stupních přeplňování – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1999

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zapalovací komůrka pro nepřímý zážeh v plynovém pístovém zážehovém spalovacím motoru – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2019

2018

 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., 2018

2012

 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • WP02V006: Obecné směrnice pro konstrukci a seřízení motoru spalujícího extrémně chudou směs s vysokou účinností a minimální produkcí oxidů dusíku – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2017
 • Funkční vzorek řídicího a palivového systému vícepalivového motoru – Bortel, I. - Vávra, J. - Strapko, M., - Emrich, M., 2017

2015

 • Zařízení pro tvoření směsi pro motor se vznětem částečně homogenní směsi (PPCI) – Vávra, J. - Bortel, I., - Emrich, M., 2015
 • Plynový motor G432PC s vyplachovanou zapalovací předkomůrkou - TE01020020V096 WP02V004 – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2015

2010

 • Development environment for engine ECUs – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Vávra, J., 2010
 • Zařízení pro odběr pracovní látky z válce motoru – Vávra, J. - Novák, J., - Němeček, P., 2010

2009

 • Sonda pro přímý odběr vzorku z válce spalovacího motoru – Vávra, J., 2009

2008

 • Odběrná sonda pro analýzu složení náplně válce – Vávra, J. - Křesťan, M., 2008

2007

 • Plynový zážehový motor s vysokým měrným výkonem – Takáts, M. - Vávra, J., 2007

Software

2018

 • INTEQv2018 – Takáts, M. - Vávra, J., 2018

2017

 • INTEQv2017 – Takáts, M. - Vávra, J., 2017

2015

 • LowSpeed DAQ Data Evaluation - TE01020020V160 WP02V005 – Takáts, M. - Vávra, J., 2015

2014

 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Low Speed DAQ and Single Cylinder Test Bed Control – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M. - Gotfrýd, O., - Emrich, M., 2013
 • Mathematical Model of Stirling Engine in GT-Power ver. 2013 – Červenka, L. - Vávra, J., 2013
 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2013

2012

 • 1-D Model of Stirling Engine in GT-Power – Červenka, L. - Vávra, J., 2012
 • ItiOnline – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Off-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2011

 • Longitudinal Vehicle Dynamics for HiL and SiL of Virtual Combustion Engine – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Florián, M., - Vávra, J., 2011
 • Simulační nástroj jízdy automobilu v NEDC jízdním cyklu – Barák, A. - Vávra, J., 2011

2010

 • Virtual Combustion Engine for HiL and SiL – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Vávra, J., 2010

2008

 • NEDC_PEMFC_Hyb.xls – Vávra, J. - Macek, J., - Barák, A., 2008
 • NEDC_ICE_Hyb.xls – Vávra, J. - Macek, J., 2008

2007

 • DAQTedom – Vávra, J. - Takáts, M., 2007
 • DAQTurbo – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2007
 • NEDCTTW.xls – Vávra, J. - Macek, J., 2007

2006

 • Czas.tst, v.4 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006
 • DAQTurbo.tst, v.3.0 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006
 • RUNOBEH.XLS ver. 06 – Vávra, J., 2006
 • QCOUNT.TST v.1.0 – Vávra, J. - Tichánek, R., 2006

2004

 • Runobeh.xls verze 2004 velikost 4.8 MB – Vávra, J., 2004
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 3.0 – Vávra, J. - Miklánek, Ľ., - Takáts, M., 2004
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 6.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2004

2003

 • Preprocesor RUNOBEH v. 2003 – Vávra, J., 2003
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 2.0 – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., - Vávra, J., 2003
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 4.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2003

2001

 • In-Cylinder Pressure Acquisition – Takáts, M. - Vávra, J., 2001
 • RUNOBEH.XLS - preprocesor vstupních dat pro program OBEH – Vávra, J., 2001

Zpráva

2017

 • Zjišťování vlivu složení kapalného paliva na energetické a emisní parametry automobilového dvoupalivového vznětového přeplňovaného motoru spalujícího zemní plyn zapalovaný vznětem kapalného paliva – Bortel, I. - Vávra, J., - Diviš, M., 2017

2015

 • Zjišťování vlivu složení paliva na energetické a emisní parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Bortel, I. - Vávra, J., 2015

2014

 • Experimentální stanovení kalibračních dat pro model motoru Stirling V183 – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., 2013
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 003, (Indikace, pozice TDC, pohyb pístnice) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 001, (Indikace, zjišťování polohy TDC) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zjišťování vlivu složení paliva na energetické a emisní parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Vávra, J. - Vojtíšek, M. - Takáts, M., - Bortel, I., 2013

2012

 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2006

 • Tests on a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Vávra, J. - Klír, V. - Macek, J., - Takáts, M., 2006

2001

 • Využití regrese při hledání parametrů modelu radiální turbíny turbodmychadla – Vávra, J., 2001
 • Preprocessor RUNOBEH.XLS – Vávra, J., 2001

2000

 • Kogenera?ní jednotka s plynovým motorem o výkonu v?t?ím ne? 3 MW - II – Macek, J. - Vítek, O., - Vávra, J., 2000

1999

 • Vyhodnocení charakteristik turbin turbodmychadel K36 a C14 ČZ Strakonice při brzdění kompresorem – Vávra, J. - Macek, J., 1999
 • Kogenerační jednotka s plynovým motorem o výkonu větším než 3 MW – Macek, J. - Polášek, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 1999

1998

 • Výzkum kogeneračních jednotek velkých výkonů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1998

Kapitola v knize

2011

 • SAE-2011-01-1179 Bridging the Gap between HCCI and SI: Spark-ignited combustion – Vávra, J. - Manofsky, L. - Assanis, D., - Babajimopoulos, A., 2011

2009

 • Investigation of Radial Turbocharger Turbine Characteristics under Real Conditions – Vávra, J. - Macek, J. - Vítek, O., - Takáts, M., 2009

2007

 • Modeling of Sensor Performance During Engine Testing – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2007
 • 1-D Model and Experimental Tests of a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Obernesser, P. - Vávra, J. - Klír, V., - Macek, J., 2007

2004

 • Heat Release Regression Model for Gas Fuelled SI Engines – Vávra, J. - Takáts, M., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Roads2HyCom - HYTEP Meeting – Vávra, J. org. - Macek, J. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vznětový motor - od nafty k vodíku – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • HYDROGEN USE IN A COMPRESSION IGNITION ENGINE - HydrogenDays 2018 – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018