[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

prof. Ing. Michal Takáts, CSc.

prof. Ing. Michal Takáts, CSc.

Michal.Takats (zavináč) fs.cvut.cz

420246003706
(22 435) 1827

místnost: 316, Juliska
místnost: 306, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 7E09027  
  Integrovaný vozidlový pohon pro vysokou účinnost a optimální emise CO2 při použití stlačeného zemního plynu v osobních a dodávkových automobilech – Takáts, M. (2009-2011)
 • 7E09027  
  Integrovaný vozidlový pohon pro vysokou účinnost a optimální emise CO2 při použití stlačeného zemního plynu v osobních a dodávkových automobilech – Takáts, M. (2008-2011)
 • CE801110101  
  Výzkum metod ověřování vozidel s pohonem na alternativní paliva z hlediska jejich význačných technických parametrů – Takáts, M. (2001-2005)
 • GA101/04/1114  
  Snižování emise oxidu uhličitého z dopravy – Takáts, M. (2004-2006)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Takáts, M. (1999-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of HVO fuel mixtures on emissions and performance of a passenger car size diesel engine – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., 2017

2016

 • IN-CYLINDER HEAT TRANSFER MODELLING – Žák, Z. - Emrich, M. - Takáts, M., - Macek, J., 2016

2014

 • WP02 - Mixture Dilution on a Natural Gas SI Engine Operating in Low Load – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2013
 • Low Cost Angle Calculator – Takáts, M., 2013

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Hydrogen Containing Gaseous Blends as Vehicle Fuels – Takáts, M., 2011

2010

 • Description of Knock Onset in a Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010
 • Description of Knock Onset in SI Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010

2009

 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Simple Tank-to-Wheels Analysis Tool for Future Vehicle Powertrains – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Čeřovský, Z., 2008

2004

 • Final Evaluation of In-Cylinder Pressure Record – Takáts, M., 2004

2003

 • Use of OBD Data as a Part of Data Acquisition System – Takáts, M., 2003
 • In-Cylinder Pressure Recording and Data Acquisition System – Takáts, M., 2003

2002

 • Involvement of Thermodynamic Cycle Analysis in a Concurrent Approach to Reciprocating Engine Design – Macek, J. - Takáts, M., 2002

2001

 • Natural Gas Fueled, Spark-Ignited Lambda=1/TWC Engine – Takáts, M., 2001
 • Involvement of Thermodynamic Cycle Analysis in a Concurrent Approach to Recipricating Engine Design – Macek, J. - Takáts, M., 2001

Stať ve sborníku

2019

 • Scavenged Pre-Chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • A dual fuel hydrogen - diesel compression ignition engine and its potential application in road transport – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2019

2018

 • EMISSION AND PERFORMANCE EFFECTS OF DUAL FUEL OPERATION ON TURBOCHARGED COMPRESSION IGNITION TRACTOR ENGINE – Bortel, I. - Takáts, M. - Beránek, V. - Jevič, P., - Pražan, R., 2018
 • Scavenged Pre-chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2018
 • Development of a Pre-Chamber Ignition System for Light Duty Truck Engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Takáts, M., - Macek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF IGNITION PRE-CHAMBER GEOMETRY BY MULTI-ZONE MODEL OF COMBUSTION – Hvězda, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017
 • Gas Engine with Hydrogen Scavenged Pre-chamber – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • Efficient use of hydrogen in a combustion engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO -DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • Analysis of Scavenged Pre-Chamber for Light Duty Truck Gas Engine – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017

2016

 • USER MODEL IN GT-SUITE – Žák, Z. - Hvězda, J. - Macek, J. - Emrich, M., - Takáts, M., 2016
 • DUAL FUEL COMBUSTION OF NATURAL GAS AND DIESEL ON A SINGLE CYLINDER RESEARCH ENGINE – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2016
 • Scavenged Pre-Chamber on a Gas Engine for Light Duty Truck – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Barrientos, E., 2016
 • Impact of Intake Induced Swirl on Combustion and Emissions on a Single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2016
 • CFD SIMULATION OF SCAVENGED PRE-CHAMBER – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2016
 • Detail Engine Friciton Estimation Using Experimentally-Simulation Approach – Emrich, M. - Takáts, M., 2016

2015

 • Initial Experiments on Automotive Gas Fuelled Engine with Scavenged Prechamber – te01020020v096 wp02v004 – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2015
 • Hydrogen - Methane Blend as an Internal Combustion Engine Fuel – Vávra, J. - Takáts, M., 2015
 • Impact of Intake Induced Swirl on Emissions on a single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Takáts, M., - Vávra, J., 2015

2014

 • Mixture Dilution Limits of Natural Gas Spark Ignition Combustion Engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014
 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., 2014
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2014

2013

 • Experimental Data Analysis for Stirling Engine Development – Vávra, J. - Takáts, M., - Brož, J., 2013

2009

 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Motorová řídicí jednotka postavená na základě NI CompactRIO – Vávra, J. - Takáts, M., 2008

2006

 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006

2003

 • Emission Potentials of Hydrogen Engine – Polášek, M. - Macek, J., - Takáts, M., 2003
 • Tlaková indikace v systému automatizovaného sběru dat – Takáts, M., 2003
 • Methods of Evaluation of Engine Running Roughness – Takáts, M., 2003
 • Natural Gas Fueled Stationary Engine – Takáts, M., 2003

2002

 • Application of Advanced Simulation Methods and Their Combination with Experiments to Modeling of Hydrogen Fueled Engine Emission Potentials. SAE Paper 2002-01-0373 – Polášek, M. - Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2002
 • Hydrogen Fueled Engine - Properties of Working Cycle and Emission Potentials – Polášek, M. - Macek, J., - Takáts, M., 2002
 • Zkušenosti s využitím automatizovaného sběru dat – Takáts, M., 2002

2001

 • Split Combustion Chamber - A Way to More Homogeneous Combustion – Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2001
 • Involvement of Thermodynamic Cycle Analysis in a Concurrent Approach to Reciprocating Engine Design – Macek, J. - Takáts, M., 2001
 • Running Rougness Measurement - Tools for Development and Diagnostic – Takáts, M. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2001
 • Natural Gas Fueled lambda=1/TWC Engines for CHP Plants – Takáts, M., 2001
 • Měření nerovnoměrnosti běhu – Takáts, M., 2001
 • Stationary Gas Fueled Engine - R&D Experience – Takáts, M., 2001
 • Poznatky z vyhodnoceni indikace motoru spalujiciho vodik – Takáts, M., 2001

2000

 • Koncepce palivové aparatury pro plynové motory s řízeným katalytickým systémem – Takáts, M., 2000
 • Natural Gas Fuelled lam=1/TWC Engine for Co-Generation Plant – Takáts, M., 2000
 • Ekologický pohon autobusu zemním plynem - pověra nebo realita? – Takáts, M., 2000
 • Vodík - alternativní palivo pro městska vozidla – Macek, J. - Takáts, M., 2000
 • Přeplňovaný plynový motor pro kogeneraci – Takáts, M., 2000
 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000
 • Analýza úhlové rychlosti otáčení klikového hřídele – Takáts, M. - Uhlíř, I. - Novák, L., - Miffek, K., 2000

1999

 • Termodynamika oběhu spalovacího motoru a emise NOx – Takáts, M., 1999
 • Hydrogen Fueled Reciprocating Engine - Thermodynamic of Working Cycle – Takáts, M. - Macek, J., 1999
 • Termodynamická optimalizace plynových zážehových motorů při vysokých stupních přeplňování – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1999
 • Koncepce motorů pro kogenerační jednotky – Takáts, M., 1999
 • Stacionární plynový motor s řízeným katalytickým systémem – Takáts, M., 1999
 • Pístový motor pro spalování vodíku - termodynamika pracovního oběhu – Takáts, M., 1999

1998

 • Optimalizace vztahu ekologických a ekonomických parametrů spalovacích motorů – Takáts, M., 1998
 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., 1998
 • Hydrogen Fueled Reciprocating Engine as an Automotive Prime Mover? – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Kovář, Z. - Beroun, S., - Scholz, C., 1998
 • Experience with Stationary Natural Gas Fueled Engine – Takáts, M., 1998
 • Gas Fueled Lambda=1 Engine of One Digit NOx Emissions – Takáts, M., 1998

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zapalovací komůrka pro nepřímý zážeh v plynovém pístovém zážehovém spalovacím motoru – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2019

2018

 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., 2018

2012

 • Způsob zvyšování účinnosti vysokotlaké části oběhu zážehového motoru zejména v částečném zatížení a zařízení k provádění tohoto způsobu – Macek, J. - Takáts, M. - Valášek, M., - Miklánek, Ľ., 2012
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • WP02V006: Obecné směrnice pro konstrukci a seřízení motoru spalujícího extrémně chudou směs s vysokou účinností a minimální produkcí oxidů dusíku – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2017

2015

 • Plynový motor G432PC s vyplachovanou zapalovací předkomůrkou - TE01020020V096 WP02V004 – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2015

2007

 • Plynový zážehový motor s vysokým měrným výkonem – Takáts, M. - Vávra, J., 2007

Software

2018

 • INTEQv2018 – Takáts, M. - Vávra, J., 2018

2017

 • INTEQv2017 – Takáts, M. - Vávra, J., 2017

2015

 • LowSpeed DAQ Data Evaluation - TE01020020V160 WP02V005 – Takáts, M. - Vávra, J., 2015

2014

 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Low Speed DAQ and Single Cylinder Test Bed Control – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M. - Gotfrýd, O., - Emrich, M., 2013
 • DAQ-v049 – Emrich, M. - Takáts, M., 2013
 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2013

2012

 • ItiOnline – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Off-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2011

 • Off-line evaluation of test bench data SW – Takáts, M., 2011
 • TestBench Control SW – Takáts, M. - Gotfrýd, O., 2011

2010

 • NEDC_EVAL – Takáts, M., 2010
 • INTEQ – Takáts, M., 2010
 • GGRNI_LMBT2.vi – Takáts, M., 2010
 • DAPL8.vi – Takáts, M., 2010

2009

 • OPC DS SW for Communication with Dynamometer Control Unit – Takáts, M., 2009
 • AutInt21C SW for Evaluation of Measurement Result – Takáts, M., 2009

2008

 • Simatic OPC Client – Takáts, M., 2008
 • In-Cylinder Pressure Recording – Takáts, M., 2008
 • In-Cylinder Pressure Evaluation Technique – Takáts, M., 2008
 • DAQ – Takáts, M., 2008

2007

 • Řízení hmotového průtokoměru – Takáts, M., 2007
 • Řízení krokového motorku - 16 poloh – Klír, V. - Takáts, M., 2007
 • Automatizované vyhodnocení indikátorových diagramů – Takáts, M., 2007
 • DAQTedom – Vávra, J. - Takáts, M., 2007
 • DAQTurbo – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2007

2006

 • Řízení hmotového průtokoměru – Takáts, M., 2006
 • Czas.tst, v.4 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006
 • DAQTurbo.tst, v.3.0 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006

2005

 • X712or v.28 SW for acquisition of engine behavior – Takáts, M., 2005
 • ITIonln v.7.f SW for in-cylinder pressure acquisition – Takáts, M., 2005
 • INTEC v. 8.3k SW for evaluation of indicator diagram – Takáts, M., 2005

2004

 • INTECGR.TST SW for common evaluation of engine working cycle and its outer parameters – Takáts, M., 2004
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 3.0 – Vávra, J. - Miklánek, Ľ., - Takáts, M., 2004
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 6.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2004
 • DSREMCON.TST SW for TestBed Control – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., 2004

2003

 • AONET.TST SW for communication with gas analzyers CPU – Takáts, M., 2003
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 2.0 – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., - Vávra, J., 2003
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 4.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2003
 • XY4160.TST SW for TestBed Control – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., 2003

2001

 • Recording and On-line Evaluation of Running Roughness Data – Takáts, M., 2001
 • Brinkley's Algorithm for Calculation of Equilibrium Mixture Composition – Takáts, M., 2001
 • Front-End DAQ-Output Contitioning – Takáts, M., 2001
 • In-Cylinder Pressure Acquisition – Takáts, M. - Vávra, J., 2001
 • RS232 Data Exchange Server for Non-DDE Supporting Application – Takáts, M., 2001
 • Calculation of Chemical and Thermodynamic Parameters of Combustible Mixtures and Burned Gases – Takáts, M., 2001
 • Mathematical Model of lambda-control Behavior – Takáts, M., 2001

Zpráva

2014

 • Experimentální stanovení kalibračních dat pro model motoru Stirling V183 – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 003, (Indikace, pozice TDC, pohyb pístnice) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 001, (Indikace, zjišťování polohy TDC) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zjišťování vlivu složení paliva na energetické a emisní parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Vávra, J. - Vojtíšek, M. - Takáts, M., - Bortel, I., 2013
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., 2013

2012

 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., 2012
 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., 2011

2006

 • Tests on a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Vávra, J. - Klír, V. - Macek, J., - Takáts, M., 2006

2003

 • Základní rozbor problematiky spotřeby plynného paliva – Takáts, M., 2003
 • Chování řízeného katalytického systému - možnosti monitorování diagnostickými systémy – Takáts, M., 2003
 • Termodynamika diagnostického posouzení chování řízeného katalytického systému – Takáts, M., 2003

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., 2001
 • Implementace palubní diagnostiky 2.generace na vozidlech s pohonem plynným palivem – Takáts, M., 2001
 • Chování řízeného katalytického systému v závislosti na vnitřních parametrech lambda regulace – Takáts, M., 2001
 • Matematický model funkce zpětnovazebního řízení složení směsi – Takáts, M., 2001
 • Chlazený výfukový sběrač v tepelné bilanci kogeneračního soustrojí – Takáts, M., 2001

2000

 • Development of a Fluidic Element in the Exhaust System of a Diesel Engine – Baumruk, P. - Takáts, M. - Macek, J. - Douda, P., - Nožička, J., 2000
 • Vlastnosti katalyzátorů v závislosti na seřízení lambda regulace – Takáts, M., 2000
 • Výsledky měření tlaku v klikové skříni motoru EA113.03D – Takáts, M., 2000
 • Vlastnosti katalyzátorů v závislosti na řízení lambda regulace – Takáts, M., 2000
 • Vyhodnocení indikace motoru 12C28GSG – Takáts, M., 2000

1999

 • Kogenerační jednotka s plynovým motorem o výkonu větším než 3 MW – Macek, J. - Polášek, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 1999

1998

 • Š781.TGC Engine - Preliminary Optimisation of Turbocharging – Takáts, M., 1998
 • Řídící jednotka SYNTAX na motor 75 kW – Takáts, M., 1998
 • Výzkum kogeneračních jednotek velkých výkonů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1998
 • Motor S 781.GC základní vlastnosti – Takáts, M., 1998

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1997

 • Měření emisí spalovacích motorů – Takáts, M., 1997

Kapitola v knize

2009

 • Investigation of Radial Turbocharger Turbine Characteristics under Real Conditions – Vávra, J. - Macek, J. - Vítek, O., - Takáts, M., 2009

2007

 • Modeling of Sensor Performance During Engine Testing – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2007

2004

 • Heat Release Regression Model for Gas Fuelled SI Engines – Vávra, J. - Takáts, M., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vznětový motor - od nafty k vodíku – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • HYDROGEN USE IN A COMPRESSION IGNITION ENGINE - HydrogenDays 2018 – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018

Realizace

2004

 • Plynový motor pro kogenerační jednotku se zlepšenými energetickými vlastnostmi – Takáts, M., 2004

2003

 • Plynový motor pro kogenerační jednotku s modifikovaným spalovacím prostorem – Takáts, M., 2003
 • Plynový motor pro kogenerační jednotku s nechlazeným výfukovým potrubím – Takáts, M., 2003

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

prof. Ing. Michal Takáts, CSc.

prof. Ing. Michal Takáts, CSc.

Michal.Takats (zavináč) fs.cvut.cz

420246003706
(22 435) 1827

místnost: 316, Juliska
místnost: 306, Roztoky, Přílepská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 7E09027  
  Integrovaný vozidlový pohon pro vysokou účinnost a optimální emise CO2 při použití stlačeného zemního plynu v osobních a dodávkových automobilech – Takáts, M. (2009-2011)
 • 7E09027  
  Integrovaný vozidlový pohon pro vysokou účinnost a optimální emise CO2 při použití stlačeného zemního plynu v osobních a dodávkových automobilech – Takáts, M. (2008-2011)
 • CE801110101  
  Výzkum metod ověřování vozidel s pohonem na alternativní paliva z hlediska jejich význačných technických parametrů – Takáts, M. (2001-2005)
 • GA101/04/1114  
  Snižování emise oxidu uhličitého z dopravy – Takáts, M. (2004-2006)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Takáts, M. (1999-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of HVO fuel mixtures on emissions and performance of a passenger car size diesel engine – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019

2017

 • Emissions and performance of diesel–natural gas dual-fuel engine operated with stoichiometric mixture – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M., - Diviš, M., 2017

2016

 • IN-CYLINDER HEAT TRANSFER MODELLING – Žák, Z. - Emrich, M. - Takáts, M., - Macek, J., 2016

2014

 • WP02 - Mixture Dilution on a Natural Gas SI Engine Operating in Low Load – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014

2013

 • Mathematical Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2013
 • Low Cost Angle Calculator – Takáts, M., 2013

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., 2012

2011

 • Hydrogen Containing Gaseous Blends as Vehicle Fuels – Takáts, M., 2011

2010

 • Description of Knock Onset in a Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010
 • Description of Knock Onset in SI Turbocharged Gas Engine – Klír, V. - Takáts, M., 2010

2009

 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Simple Tank-to-Wheels Analysis Tool for Future Vehicle Powertrains – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Čeřovský, Z., 2008

2004

 • Final Evaluation of In-Cylinder Pressure Record – Takáts, M., 2004

2003

 • Use of OBD Data as a Part of Data Acquisition System – Takáts, M., 2003
 • In-Cylinder Pressure Recording and Data Acquisition System – Takáts, M., 2003

2002

 • Involvement of Thermodynamic Cycle Analysis in a Concurrent Approach to Reciprocating Engine Design – Macek, J. - Takáts, M., 2002

2001

 • Natural Gas Fueled, Spark-Ignited Lambda=1/TWC Engine – Takáts, M., 2001
 • Involvement of Thermodynamic Cycle Analysis in a Concurrent Approach to Recipricating Engine Design – Macek, J. - Takáts, M., 2001

Stať ve sborníku

2019

 • Scavenged Pre-Chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Vávra, J., - Takáts, M., 2019
 • A dual fuel hydrogen - diesel compression ignition engine and its potential application in road transport – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2019

2018

 • EMISSION AND PERFORMANCE EFFECTS OF DUAL FUEL OPERATION ON TURBOCHARGED COMPRESSION IGNITION TRACTOR ENGINE – Bortel, I. - Takáts, M. - Beránek, V. - Jevič, P., - Pražan, R., 2018
 • Scavenged Pre-chamber Volume Effect on Gas Engine Performance and Emissions – Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2018
 • Development of a Pre-Chamber Ignition System for Light Duty Truck Engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Vítek, O. - Takáts, M., - Macek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF IGNITION PRE-CHAMBER GEOMETRY BY MULTI-ZONE MODEL OF COMBUSTION – Hvězda, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017
 • Gas Engine with Hydrogen Scavenged Pre-chamber – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • Efficient use of hydrogen in a combustion engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • EMISSIONS AND PERFORMANCE OF A PASSENGER CAR SIZE DIESEL ENGINE FUELLED WITH HVO -DIESEL FUEL MIXTURES – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2017
 • Analysis of Scavenged Pre-Chamber for Light Duty Truck Gas Engine – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2017

2016

 • USER MODEL IN GT-SUITE – Žák, Z. - Hvězda, J. - Macek, J. - Emrich, M., - Takáts, M., 2016
 • DUAL FUEL COMBUSTION OF NATURAL GAS AND DIESEL ON A SINGLE CYLINDER RESEARCH ENGINE – Vávra, J. - Bortel, I., - Takáts, M., 2016
 • Scavenged Pre-Chamber on a Gas Engine for Light Duty Truck – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Barrientos, E., 2016
 • Impact of Intake Induced Swirl on Combustion and Emissions on a Single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2016
 • CFD SIMULATION OF SCAVENGED PRE-CHAMBER – Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Vávra, J., 2016
 • Detail Engine Friciton Estimation Using Experimentally-Simulation Approach – Emrich, M. - Takáts, M., 2016

2015

 • Initial Experiments on Automotive Gas Fuelled Engine with Scavenged Prechamber – te01020020v096 wp02v004 – Vávra, J. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., 2015
 • Hydrogen - Methane Blend as an Internal Combustion Engine Fuel – Vávra, J. - Takáts, M., 2015
 • Impact of Intake Induced Swirl on Emissions on a single Cylinder Diesel Engine – Barrientos, E. - Bortel, I. - Takáts, M., - Vávra, J., 2015

2014

 • Mixture Dilution Limits of Natural Gas Spark Ignition Combustion Engine – Vávra, J. - Takáts, M., - Bohac, S., 2014
 • Tools for a Real Stirling Engine Cycle Thermodynamic Analysis – Vávra, J. - Červenka, L., - Takáts, M., 2014
 • 1-D Model of a Real Stirling Engine Calibrated by Experiments – Vávra, J. - Červenka, L. - Takáts, M., - Brož, J., 2014

2013

 • Experimental Data Analysis for Stirling Engine Development – Vávra, J. - Takáts, M., - Brož, J., 2013

2009

 • Gas Fuelled Engine with High Power Rating – Takáts, M. - Vávra, J., 2009

2008

 • Motorová řídicí jednotka postavená na základě NI CompactRIO – Vávra, J. - Takáts, M., 2008

2006

 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006

2003

 • Emission Potentials of Hydrogen Engine – Polášek, M. - Macek, J., - Takáts, M., 2003
 • Tlaková indikace v systému automatizovaného sběru dat – Takáts, M., 2003
 • Methods of Evaluation of Engine Running Roughness – Takáts, M., 2003
 • Natural Gas Fueled Stationary Engine – Takáts, M., 2003

2002

 • Application of Advanced Simulation Methods and Their Combination with Experiments to Modeling of Hydrogen Fueled Engine Emission Potentials. SAE Paper 2002-01-0373 – Polášek, M. - Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2002
 • Hydrogen Fueled Engine - Properties of Working Cycle and Emission Potentials – Polášek, M. - Macek, J., - Takáts, M., 2002
 • Zkušenosti s využitím automatizovaného sběru dat – Takáts, M., 2002

2001

 • Split Combustion Chamber - A Way to More Homogeneous Combustion – Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2001
 • Involvement of Thermodynamic Cycle Analysis in a Concurrent Approach to Reciprocating Engine Design – Macek, J. - Takáts, M., 2001
 • Running Rougness Measurement - Tools for Development and Diagnostic – Takáts, M. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2001
 • Natural Gas Fueled lambda=1/TWC Engines for CHP Plants – Takáts, M., 2001
 • Měření nerovnoměrnosti běhu – Takáts, M., 2001
 • Stationary Gas Fueled Engine - R&D Experience – Takáts, M., 2001
 • Poznatky z vyhodnoceni indikace motoru spalujiciho vodik – Takáts, M., 2001

2000

 • Koncepce palivové aparatury pro plynové motory s řízeným katalytickým systémem – Takáts, M., 2000
 • Natural Gas Fuelled lam=1/TWC Engine for Co-Generation Plant – Takáts, M., 2000
 • Ekologický pohon autobusu zemním plynem - pověra nebo realita? – Takáts, M., 2000
 • Vodík - alternativní palivo pro městska vozidla – Macek, J. - Takáts, M., 2000
 • Přeplňovaný plynový motor pro kogeneraci – Takáts, M., 2000
 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000
 • Analýza úhlové rychlosti otáčení klikového hřídele – Takáts, M. - Uhlíř, I. - Novák, L., - Miffek, K., 2000

1999

 • Termodynamika oběhu spalovacího motoru a emise NOx – Takáts, M., 1999
 • Hydrogen Fueled Reciprocating Engine - Thermodynamic of Working Cycle – Takáts, M. - Macek, J., 1999
 • Termodynamická optimalizace plynových zážehových motorů při vysokých stupních přeplňování – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1999
 • Koncepce motorů pro kogenerační jednotky – Takáts, M., 1999
 • Stacionární plynový motor s řízeným katalytickým systémem – Takáts, M., 1999
 • Pístový motor pro spalování vodíku - termodynamika pracovního oběhu – Takáts, M., 1999

1998

 • Optimalizace vztahu ekologických a ekonomických parametrů spalovacích motorů – Takáts, M., 1998
 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., 1998
 • Hydrogen Fueled Reciprocating Engine as an Automotive Prime Mover? – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Kovář, Z. - Beroun, S., - Scholz, C., 1998
 • Experience with Stationary Natural Gas Fueled Engine – Takáts, M., 1998
 • Gas Fueled Lambda=1 Engine of One Digit NOx Emissions – Takáts, M., 1998

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zapalovací komůrka pro nepřímý zážeh v plynovém pístovém zážehovém spalovacím motoru – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2019

2018

 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., 2018

2012

 • Způsob zvyšování účinnosti vysokotlaké části oběhu zážehového motoru zejména v částečném zatížení a zařízení k provádění tohoto způsobu – Macek, J. - Takáts, M. - Valášek, M., - Miklánek, Ľ., 2012
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • WP02V006: Obecné směrnice pro konstrukci a seřízení motoru spalujícího extrémně chudou směs s vysokou účinností a minimální produkcí oxidů dusíku – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Macek, J., 2017

2015

 • Plynový motor G432PC s vyplachovanou zapalovací předkomůrkou - TE01020020V096 WP02V004 – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., 2015

2007

 • Plynový zážehový motor s vysokým měrným výkonem – Takáts, M. - Vávra, J., 2007

Software

2018

 • INTEQv2018 – Takáts, M. - Vávra, J., 2018

2017

 • INTEQv2017 – Takáts, M. - Vávra, J., 2017

2015

 • LowSpeed DAQ Data Evaluation - TE01020020V160 WP02V005 – Takáts, M. - Vávra, J., 2015

2014

 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Low Speed DAQ and Single Cylinder Test Bed Control – Vávra, J. - Bortel, I. - Takáts, M. - Gotfrýd, O., - Emrich, M., 2013
 • DAQ-v049 – Emrich, M. - Takáts, M., 2013
 • On-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2013

2012

 • ItiOnline – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Off-Line Angle Calculator – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2011

 • Off-line evaluation of test bench data SW – Takáts, M., 2011
 • TestBench Control SW – Takáts, M. - Gotfrýd, O., 2011

2010

 • NEDC_EVAL – Takáts, M., 2010
 • INTEQ – Takáts, M., 2010
 • GGRNI_LMBT2.vi – Takáts, M., 2010
 • DAPL8.vi – Takáts, M., 2010

2009

 • OPC DS SW for Communication with Dynamometer Control Unit – Takáts, M., 2009
 • AutInt21C SW for Evaluation of Measurement Result – Takáts, M., 2009

2008

 • Simatic OPC Client – Takáts, M., 2008
 • In-Cylinder Pressure Recording – Takáts, M., 2008
 • In-Cylinder Pressure Evaluation Technique – Takáts, M., 2008
 • DAQ – Takáts, M., 2008

2007

 • Řízení hmotového průtokoměru – Takáts, M., 2007
 • Řízení krokového motorku - 16 poloh – Klír, V. - Takáts, M., 2007
 • Automatizované vyhodnocení indikátorových diagramů – Takáts, M., 2007
 • DAQTedom – Vávra, J. - Takáts, M., 2007
 • DAQTurbo – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2007

2006

 • Řízení hmotového průtokoměru – Takáts, M., 2006
 • Czas.tst, v.4 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006
 • DAQTurbo.tst, v.3.0 – Vávra, J. - Takáts, M., - Pohořelský, L., 2006

2005

 • X712or v.28 SW for acquisition of engine behavior – Takáts, M., 2005
 • ITIonln v.7.f SW for in-cylinder pressure acquisition – Takáts, M., 2005
 • INTEC v. 8.3k SW for evaluation of indicator diagram – Takáts, M., 2005

2004

 • INTECGR.TST SW for common evaluation of engine working cycle and its outer parameters – Takáts, M., 2004
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 3.0 – Vávra, J. - Miklánek, Ľ., - Takáts, M., 2004
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 6.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2004
 • DSREMCON.TST SW for TestBed Control – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., 2004

2003

 • AONET.TST SW for communication with gas analzyers CPU – Takáts, M., 2003
 • ITIONLN.TST SW for In-cylinder pressure acquisition v. 2.0 – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., - Vávra, J., 2003
 • INTEC Indicator diagram evaluation SW, v. 4.0 – Takáts, M. - Vávra, J., 2003
 • XY4160.TST SW for TestBed Control – Takáts, M. - Miklánek, Ľ., 2003

2001

 • Recording and On-line Evaluation of Running Roughness Data – Takáts, M., 2001
 • Brinkley's Algorithm for Calculation of Equilibrium Mixture Composition – Takáts, M., 2001
 • Front-End DAQ-Output Contitioning – Takáts, M., 2001
 • In-Cylinder Pressure Acquisition – Takáts, M. - Vávra, J., 2001
 • RS232 Data Exchange Server for Non-DDE Supporting Application – Takáts, M., 2001
 • Calculation of Chemical and Thermodynamic Parameters of Combustible Mixtures and Burned Gases – Takáts, M., 2001
 • Mathematical Model of lambda-control Behavior – Takáts, M., 2001

Zpráva

2014

 • Experimentální stanovení kalibračních dat pro model motoru Stirling V183 – Takáts, M. - Vávra, J., 2014

2013

 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 003, (Indikace, pozice TDC, pohyb pístnice) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zpráva o výsledcích měření na motoru STROBO V183 č. TS 001, (Indikace, zjišťování polohy TDC) – Takáts, M. - Vávra, J., 2013
 • Zjišťování vlivu složení paliva na energetické a emisní parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Vávra, J. - Vojtíšek, M. - Takáts, M., - Bortel, I., 2013
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., 2013

2012

 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., 2012
 • Experimentální stanovení průběhů rychle proměnlivých veličin na motoru V183 č. TS 004 – Takáts, M. - Vávra, J., 2012

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., 2011

2006

 • Tests on a Pressure Wave Supercharger – Pohořelský, L. - Vávra, J. - Klír, V. - Macek, J., - Takáts, M., 2006

2003

 • Základní rozbor problematiky spotřeby plynného paliva – Takáts, M., 2003
 • Chování řízeného katalytického systému - možnosti monitorování diagnostickými systémy – Takáts, M., 2003
 • Termodynamika diagnostického posouzení chování řízeného katalytického systému – Takáts, M., 2003

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., 2001
 • Implementace palubní diagnostiky 2.generace na vozidlech s pohonem plynným palivem – Takáts, M., 2001
 • Chování řízeného katalytického systému v závislosti na vnitřních parametrech lambda regulace – Takáts, M., 2001
 • Matematický model funkce zpětnovazebního řízení složení směsi – Takáts, M., 2001
 • Chlazený výfukový sběrač v tepelné bilanci kogeneračního soustrojí – Takáts, M., 2001

2000

 • Development of a Fluidic Element in the Exhaust System of a Diesel Engine – Baumruk, P. - Takáts, M. - Macek, J. - Douda, P., - Nožička, J., 2000
 • Vlastnosti katalyzátorů v závislosti na seřízení lambda regulace – Takáts, M., 2000
 • Výsledky měření tlaku v klikové skříni motoru EA113.03D – Takáts, M., 2000
 • Vlastnosti katalyzátorů v závislosti na řízení lambda regulace – Takáts, M., 2000
 • Vyhodnocení indikace motoru 12C28GSG – Takáts, M., 2000

1999

 • Kogenerační jednotka s plynovým motorem o výkonu větším než 3 MW – Macek, J. - Polášek, M. - Vávra, J., - Takáts, M., 1999

1998

 • Š781.TGC Engine - Preliminary Optimisation of Turbocharging – Takáts, M., 1998
 • Řídící jednotka SYNTAX na motor 75 kW – Takáts, M., 1998
 • Výzkum kogeneračních jednotek velkých výkonů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M., - Vávra, J., 1998
 • Motor S 781.GC základní vlastnosti – Takáts, M., 1998

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1997

 • Měření emisí spalovacích motorů – Takáts, M., 1997

Kapitola v knize

2009

 • Investigation of Radial Turbocharger Turbine Characteristics under Real Conditions – Vávra, J. - Macek, J. - Vítek, O., - Takáts, M., 2009

2007

 • Modeling of Sensor Performance During Engine Testing – Vávra, J. - Macek, J. - Takáts, M., - Vítek, O., 2007

2004

 • Heat Release Regression Model for Gas Fuelled SI Engines – Vávra, J. - Takáts, M., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Vznětový motor - od nafty k vodíku – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018
 • HYDROGEN USE IN A COMPRESSION IGNITION ENGINE - HydrogenDays 2018 – Bortel, I. - Vávra, J., - Takáts, M., 2018

Realizace

2004

 • Plynový motor pro kogenerační jednotku se zlepšenými energetickými vlastnostmi – Takáts, M., 2004

2003

 • Plynový motor pro kogenerační jednotku s modifikovaným spalovacím prostorem – Takáts, M., 2003
 • Plynový motor pro kogenerační jednotku s nechlazeným výfukovým potrubím – Takáts, M., 2003