[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Lidé

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

Petr.Hatschbach (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
předseda pedagogické komise AS / Fakulta strojní
člen pedagogické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní

420246003710
(22 435) 2492

místnost: 310, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-705, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 1687/A b  
  Rozvoj počítačových učeben pro odbornou výuku – Hatschbach, P. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., 2018

2016

 • EVALUATION OF EXPERIMENTS ON A TWIN SCROLL TURBOCHARGER TURBINE FOR CALIBRATION OF A COMPLEX 1-D MODEL – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., 2016

2015

 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2015

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2006

Stať ve sborníku

2018

 • Different Ways of Intake Port Flow Description – Hatschbach, P., 2018

2017

 • Měření rychlostních polí pro ověření metod kvantifikace velkých vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., 2017
 • Measurement with Improved Tumble Meter – Hatschbach, P. - Schmidt, J., 2017

2016

 • MEASUREMENT OF TWIN SCROLL TURBINE PERFORMANCE UNDER STEADY FLOW – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., 2016
 • Differences between Tumble Measurement and Simulation Methodology – Hatschbach, P., 2016

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2006
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., 2006

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005
 • Měření ve válci pomocí PIV endoskopickou optikou – Hatschbach, P., 2005

2004

 • Kvantifikace vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., 2004

2003

 • Měření ve válci spalovacího motoru pomocí PIV s endoskopickou optikou – Hatschbach, P., 2003
 • Vyuzití endoskopické optiky pro merení proudení ve válci metodou PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2003
 • Měření na modelu válce spalovacího motoru při stacionárním proudění pomocí PIV – Hatschbach, P., 2003

2002

 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, J., 2002
 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, P., 2002
 • Problémy měření vnitřní aerodynamiky pomocí PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., 2002

2001

 • Aparatura PIV na strojní fakultě ČVUT v Praze – Hatschbach, P. - Nožička, J., 2001
 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru metodou PIV – Hatschbach, P., 2001
 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2001
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2001
 • Development of a Fluidic Element for an Engine Exhaust System – Baumruk, P. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Nožička, J., 2001

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2000
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000
 • Simulation of Intake Port Tests Using FLUENT – Hatschbach, P. - Baumruk, P., 2000
 • Integrated Engineering in Internal Combustion Engine Design – Polášek, M. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Baumruk, P., 2000

1999

 • Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru - modelovaní v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Mareš, B., 1999
 • Modelování zkoušek sacích kanálů spalovacích motorů v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., 1999

1998

 • Simulation of In-Cylinder Flow Using FLUENT – Hatschbach, P. - Polášek, M., - Prostějovský, D., 1998
 • Automatizace sběru dat při experimentálních zkouškách plnících a výfukových systémů – Hatschbach, P., 1998

1997

 • Měření příčné rychlosti při vyplachování válce dvoudobého motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1997
 • Modelování proudění ve válci s centrálně umístěným ventilem metodami CFD – Hatschbach, P., 1997

1996

 • Computational Fluid Dynamics or Zone Models - Pros and Cons in IC Engine Research – Macek, J. - Kozel, K. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Bendl, F., 1996
 • Flow Patterns Inside the Cylinder of Ice – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Macek, J., 1996
 • Problematika měření příčného víru ve válci spalovacího motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1996
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., 1996
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., 1996

1995

 • Kmity v plnícím traktu plynového motoru – Takáts, M. - Hatschbach, P., 1995
 • Anemometrická měření proudového pole ve válci spalovacího motoru v modelovém uspořádání – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995
 • Experimentální měření proudového pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995
 • Možnosti řízení vírových pohybů ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995

1994

 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Hatschbach, P., 1994
 • Měření okamžité produkce škodlin v nestacionárních režimech – Hatschbach, P. - Takáts, M., 1994
 • Měření rychlostního pole ve válci spalovacího motoru na aerodynamické trati – Hatschbach, P., 1994
 • Měření proudového pole na modelu pístového spalovacího motoru s osově symetrickým sacím ventilem pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1994
 • Hodnocení základních vírových struktur ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1994

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Cyklónový separátor s vodorovnou osou cyklónu – Hatschbach, P. - Novotný, J., - Dostál, O., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Separátor Duplex-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-4 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor Duplex – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., 2015

2014

 • Separátor EVO-CVUT – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Separátor EVO 3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Separátor VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014

2013

 • Odlučovač s bočním vývodem – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Odlučovač pro sací trakt spalovacího motoru EVO2 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013

2012

 • Měřící stanoviště pro měření separátorů s modifikovatelným hmotnostním tokem na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P. - Manoch, L., - Matěcha, J., 2012

2011

 • Inovovaný separátor kapiček se zvýšenou účinností -Abox – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2011
 • Zkušební trať pro měření separačních schopností sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2011

2010

 • Stanoviště pro měření vstřikování paliva metodami PIV a LIF – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2010

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008

2007

 • Testovací zařízení pro zkoušky sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2007

Software

2017

 • Vorticity number evaluation – Hatschbach, P. - Vítek, O., - Doleček, V., 2017
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2017
 • Influence of In-cylinder Large-scale Structures on Engine Performence – Vítek, O. - Hatschbach, P., - Doleček, V., 2017

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2016
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., 2016
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., 2016

2015

 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2015

Zpráva

2015

 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Konstrukční návrh separátoru a ověření jeho funkce odlučování vodní tříště na zkušebním stavu – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015

2014

 • Vizualizace proudění uvnitř optimalizované varianty A-boxu EVO včetně studie vlivu generátorů odtržení na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Gischtfahrt optimalizace systému sání – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014

2013

 • Identifikace kritických míst separátoru – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Návrh a optimalizace odlučovače pro sací trakt motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Optimalizace separačních schopností odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Návrfrh a výroba separátoru technologií rapid Prototypu – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2013
 • Optimalizace dodaného modelu separátoru – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2013
 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., 2013

2012

 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., 2012

2011

 • Zlepšování separační schopnosti odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2011
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 4 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2011

2010

 • Experimentální analýza dvoufázového proudění vodního aerosolu v prostoru A-boxu – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2010

2009

 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 3 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2009
 • Měření rychlostního pole v turbínové skříni pomocí metody PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2009

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2008
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2008

2007

 • Mapování šíření vodního aerosolu v sacím traktu spalovacího motoru za účelem lepšího odloučení – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2007

2005

 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., 2003

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000

1999

 • Aerodynamické zkoušky plnící a výfukové soustavy motorů Škoda Auto, a.s. - VII – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Vlášek, K., 1999

1996

 • Introductory Study of Small Automotive Diesel – Macek, J. - Polášek, M. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Douda, P., - Hatschbach, P., 1996

1995

 • Měření rychlostního pole ve válci na modelu s centrálně umístěným ventilem – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995
 • Vyvážení motorů Jikov 1560 a 1580 – Jukl, L. - Hatschbach, P., 1995

1994

 • Kalibrace průtokoměru BOSCH – Hatschbach, P., 1994
 • Měření příčné rotace ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., 1994

1993

 • Měření rychlostního pole ve válci motoru Š 135 pomocí LDA a tříotvorové sondy – Hatschbach, P., 1993
 • Porovnání šroubového a tangenciálního sacího kanálu TATRA měřením rychlostního pole ve válci pomocí LDA – Hatschbach, P., 1993

Sborník

1999

 • Sborník z XXX. mezinárodní konference – Hatschbach, P. ed. - Polášek, M. ed., 1999

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

Petr.Hatschbach (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
předseda pedagogické komise AS / Fakulta strojní
člen pedagogické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní

420246003710
(22 435) 2492

místnost: 310, Roztoky, Přílepská
místnost: B1-705, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 1687/A b  
  Rozvoj počítačových učeben pro odbornou výuku – Hatschbach, P. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., 2018

2016

 • EVALUATION OF EXPERIMENTS ON A TWIN SCROLL TURBOCHARGER TURBINE FOR CALIBRATION OF A COMPLEX 1-D MODEL – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., 2016

2015

 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2015

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2006

Stať ve sborníku

2018

 • Different Ways of Intake Port Flow Description – Hatschbach, P., 2018

2017

 • Měření rychlostních polí pro ověření metod kvantifikace velkých vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., 2017
 • Measurement with Improved Tumble Meter – Hatschbach, P. - Schmidt, J., 2017

2016

 • MEASUREMENT OF TWIN SCROLL TURBINE PERFORMANCE UNDER STEADY FLOW – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., 2016
 • Differences between Tumble Measurement and Simulation Methodology – Hatschbach, P., 2016

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2006
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., 2006

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005
 • Měření ve válci pomocí PIV endoskopickou optikou – Hatschbach, P., 2005

2004

 • Kvantifikace vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., 2004

2003

 • Měření ve válci spalovacího motoru pomocí PIV s endoskopickou optikou – Hatschbach, P., 2003
 • Vyuzití endoskopické optiky pro merení proudení ve válci metodou PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2003
 • Měření na modelu válce spalovacího motoru při stacionárním proudění pomocí PIV – Hatschbach, P., 2003

2002

 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, J., 2002
 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, P., 2002
 • Problémy měření vnitřní aerodynamiky pomocí PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., 2002

2001

 • Aparatura PIV na strojní fakultě ČVUT v Praze – Hatschbach, P. - Nožička, J., 2001
 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru metodou PIV – Hatschbach, P., 2001
 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2001
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2001
 • Development of a Fluidic Element for an Engine Exhaust System – Baumruk, P. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Nožička, J., 2001

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., 2000
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000
 • Simulation of Intake Port Tests Using FLUENT – Hatschbach, P. - Baumruk, P., 2000
 • Integrated Engineering in Internal Combustion Engine Design – Polášek, M. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Baumruk, P., 2000

1999

 • Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru - modelovaní v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Mareš, B., 1999
 • Modelování zkoušek sacích kanálů spalovacích motorů v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., 1999

1998

 • Simulation of In-Cylinder Flow Using FLUENT – Hatschbach, P. - Polášek, M., - Prostějovský, D., 1998
 • Automatizace sběru dat při experimentálních zkouškách plnících a výfukových systémů – Hatschbach, P., 1998

1997

 • Měření příčné rychlosti při vyplachování válce dvoudobého motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1997
 • Modelování proudění ve válci s centrálně umístěným ventilem metodami CFD – Hatschbach, P., 1997

1996

 • Computational Fluid Dynamics or Zone Models - Pros and Cons in IC Engine Research – Macek, J. - Kozel, K. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Bendl, F., 1996
 • Flow Patterns Inside the Cylinder of Ice – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Macek, J., 1996
 • Problematika měření příčného víru ve válci spalovacího motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1996
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., 1996
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., 1996

1995

 • Kmity v plnícím traktu plynového motoru – Takáts, M. - Hatschbach, P., 1995
 • Anemometrická měření proudového pole ve válci spalovacího motoru v modelovém uspořádání – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995
 • Experimentální měření proudového pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995
 • Možnosti řízení vírových pohybů ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995

1994

 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Hatschbach, P., 1994
 • Měření okamžité produkce škodlin v nestacionárních režimech – Hatschbach, P. - Takáts, M., 1994
 • Měření rychlostního pole ve válci spalovacího motoru na aerodynamické trati – Hatschbach, P., 1994
 • Měření proudového pole na modelu pístového spalovacího motoru s osově symetrickým sacím ventilem pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1994
 • Hodnocení základních vírových struktur ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1994

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Cyklónový separátor s vodorovnou osou cyklónu – Hatschbach, P. - Novotný, J., - Dostál, O., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Separátor Duplex-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-4 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor s vertikální osou V-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Separátor Duplex – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., 2015

2014

 • Separátor EVO-CVUT – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Separátor EVO 3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Separátor VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014

2013

 • Odlučovač s bočním vývodem – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Odlučovač pro sací trakt spalovacího motoru EVO2 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013

2012

 • Měřící stanoviště pro měření separátorů s modifikovatelným hmotnostním tokem na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P. - Manoch, L., - Matěcha, J., 2012

2011

 • Inovovaný separátor kapiček se zvýšenou účinností -Abox – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2011
 • Zkušební trať pro měření separačních schopností sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2011

2010

 • Stanoviště pro měření vstřikování paliva metodami PIV a LIF – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2010

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008

2007

 • Testovací zařízení pro zkoušky sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2007

Software

2017

 • Vorticity number evaluation – Hatschbach, P. - Vítek, O., - Doleček, V., 2017
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2017
 • Influence of In-cylinder Large-scale Structures on Engine Performence – Vítek, O. - Hatschbach, P., - Doleček, V., 2017

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2016
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., 2016
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., 2016

2015

 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., 2015

Zpráva

2015

 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015
 • Konstrukční návrh separátoru a ověření jeho funkce odlučování vodní tříště na zkušebním stavu – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2015

2014

 • Vizualizace proudění uvnitř optimalizované varianty A-boxu EVO včetně studie vlivu generátorů odtržení na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014
 • Gischtfahrt optimalizace systému sání – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2014

2013

 • Identifikace kritických míst separátoru – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Návrh a optimalizace odlučovače pro sací trakt motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Optimalizace separačních schopností odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2013
 • Návrfrh a výroba separátoru technologií rapid Prototypu – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2013
 • Optimalizace dodaného modelu separátoru – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2013
 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., 2013

2012

 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., 2012

2011

 • Zlepšování separační schopnosti odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2011
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 4 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2011

2010

 • Experimentální analýza dvoufázového proudění vodního aerosolu v prostoru A-boxu – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2010

2009

 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 3 – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2009
 • Měření rychlostního pole v turbínové skříni pomocí metody PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2009

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., 2008
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., 2008
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., 2008

2007

 • Mapování šíření vodního aerosolu v sacím traktu spalovacího motoru za účelem lepšího odloučení – Hatschbach, P. - Novotný, J., 2007

2005

 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2005

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., 2003

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., 2000

1999

 • Aerodynamické zkoušky plnící a výfukové soustavy motorů Škoda Auto, a.s. - VII – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Vlášek, K., 1999

1996

 • Introductory Study of Small Automotive Diesel – Macek, J. - Polášek, M. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Douda, P., - Hatschbach, P., 1996

1995

 • Měření rychlostního pole ve válci na modelu s centrálně umístěným ventilem – Baumruk, P. - Hatschbach, P., 1995
 • Vyvážení motorů Jikov 1560 a 1580 – Jukl, L. - Hatschbach, P., 1995

1994

 • Kalibrace průtokoměru BOSCH – Hatschbach, P., 1994
 • Měření příčné rotace ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., 1994

1993

 • Měření rychlostního pole ve válci motoru Š 135 pomocí LDA a tříotvorové sondy – Hatschbach, P., 1993
 • Porovnání šroubového a tangenciálního sacího kanálu TATRA měřením rychlostního pole ve válci pomocí LDA – Hatschbach, P., 1993

Sborník

1999

 • Sborník z XXX. mezinárodní konference – Hatschbach, P. ed. - Polášek, M. ed., 1999