E-mail

E-mail

Every user in relation with FME at CTU Prague gets an e-mail address according to this template: jmeno.prijmeni@fs.cvut.cz. In case the first part name.surname is already taken, the user will get an alternative one. You can check your e-mail address upon logging into DUPS DUPS or in a telephone directory (People). This e-mail address is used a default one for communication within the faculty, it can be found in directories, etc. .

Reading e-mails

Mail sent to the abovementioned address is as default sent to a mailbox on the faculty server CYRUS-MBOX. Where to forward the mail can be set in DUPS , tab E-Mail. It can be forwarded to another email account (e.g. Seznam, GMail, etc.), or have it sent to the server CYRUS-MBOX or more addresses.

Server CYRUS-MBOX

Mail on the server can be read using a web interface MY.fs, or using protocols IMAP and POP3 via your favourite mail client (CPS recommends and supports Thunderbird)

Settings for IMAP (recommended)

(messages remain on the server, they are available anywhere, supports sorting into folders)

server addressimap.fs.cvut.cz
port993
zabezpečeníSSL
loginthe same as for other services
loginmain password for CTU

Nastavení pro POP3

(zprávy se typicky stahují na lokální PC, nepodporuje práci z více klientů, starší protokol)

adresa serverupop3.fs.cvut.cz
port995
zabezpečeníSSL
uživatelské jménostejné jako pro ostatní služby
uživatelské heslohlavní heslo ČVUT

Odchozí pošta

Pro odchozí poštu záleží zda posíláte poštu z nějakého serveru pomocí nainstalovaných software nebo pomocí nějakého vlastního programu. Pokud používáte předinstalovaný software na serveru (DUPS, Seznam, GMail...) není třeba se o nic starat. Pokud ale používáte svůj lokální program (Thunderbird, Outlook...) je třeba nastavit si nastavit správně odesílanou poštu - SMTP.

Nastavení SMTP

emailová adresazadejte svoji adresu (k nalezení v DUPS) končící @fs.cvut.cz
server SMTPsmtp.fs.cvut.cz
port25
zabezpečeníSTARTTLS (TLS)
uživatelské jménostejné jako pro ostatní služby
uživatelské heslohlavní heslo ČVUT

FAQ