[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Vybavení

pracoviste/12134/cmm_zeiss_2.jpgÚstav disponuje potřebným vybavením k těmto činnostem:
  • monitorování řezného procesu,
  • měření strojírenských součástí dle výkresové dokumentace na souřadnicovém měřicím stroji,
  • měření drsností a profilu povrchu za pomocí profiloměru,
  • měření zbytkových nápětí v povrchové vrstvě metodou elektrolytického odleptávání,
  • optimalizaci technologií frézování, soustružení, vrtání a broušení pomocí moderního CAM software,
  • výroba vzorků pro vysoko a nízkocyklovou únavu,
  • řezné zkoušky a testy funkčností řezných nástrojů.