[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS19/164/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie 3D tisku materiálů využitelných v letectví – Beránek, L. (2019-2021)
 • SGS19/105/OHK2/2T/12  
  Přístupy k implementaci principů Průmysl 4.0 ve zpracovatelském průmyslu – Kellner, T. (2019-2020)
 • FV40133  
  Nové technologie vysoce přesného CNC obrábění a dokončování pro optomechanické systémy – Beránek, L. (2019-2022)
 •  
  Optimalizace technologie laserového svařování a tváření nerezových trubiček pro firmu ATTL – Pitrmuc, Z. (2018-2019)
 • TH03010089  
  Zvyšování výkonových parametrů turbovrtulových motorů prostřednictvím vývoje pokročilých technologií dokončování – Beránek, L. (2018-2019)
 • TH03030170  
  Redukce průsakových vod skládky – Beránek, L. (2018-2020)
 • FV10057  
  Vývoj konstrukce a technologie výroby forem pro žárovzdorné vibrolité materiály – Beránek, L. (2016-2019)
 • FV10151  
  Vývoj technologie výroby keramických komínových vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností a snížení výrobních nákladů – Beránek, L. (2016-2019)
 • SGS16/218/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za použití kombinace aditivních a CNC technologií využitelných v průmyslu – Kyncl, J. (2016-2018)