[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

  • FV10057  
    Vývoj konstrukce a technologie výroby forem pro žárovzdorné vibrolité materiály – Beránek, L. (2016-2019)
  • FV10151  
    Vývoj technologie výroby keramických komínových vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností a snížení výrobních nákladů – Beránek, L. (2016-2019)
  • SGS16/218/OHK2/3T/12  
    Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za použití kombinace aditivních a CNC technologií využitelných v průmyslu – Kyncl, J. (2016-2018)