[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Výuka

Ústav poskytuje kvalitní vzdělání svým studentům v oblastech technologie obrábění, aditivní výroby, metrologie a systémů managementu kvality a technologického projektování výrobních procesů a systémů s důrazem na přístup akademických pracovníků.