[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.

prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.

Frantiska.Peslova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7274
420606375118

místnost: B-115, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TA02011121  
  Progresivní materiálově technologické zefektivnění výroby lopatek turbín – Pešlová, F. (2012-2014)

Článek v periodiku

2016

 • Comparison of ABI technique and standard methods in measuring mechanical properties of aluminium Al-aloys – Puchnin, M. - Trudonoshyn, O. - Prach, O., - Pešlová, F., Manufacturing Technology. 2016, 16(3), 600-607. ISSN 1213-2489.
 • Mikroskopické hodnotenie podpovrchových zmien vybraných materiálov po opotrebení – Kohutiar, M. - Holec, J. - Janeková, M., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2016, LXIX(5), 10-13. ISSN 0018-8069.
 • Effect of heat load on structural changes of selected corrosive resistant steels – Krum, S. - Pešlová, F., - Kliber, J., Metallurgy. 2016, 55(3), 433-436. ISSN 0543-5846.

2014

 • Structural Changes of Selected Materials after Thermal Shocks – Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Pešlová, F., - Krum, S., Hutnické listy. 2014, 57(3), 17-21. ISSN 0018-8069.
 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Holec, J. - Hájková, P., - Pavúčková, A., Key Engineering Materials. 2014, 635 208-211. ISSN 1662-9795.
 • Degradation of the Shaft Surface During Machninig Technology – Hajduchová, L. - Pešlová, F., - Stodola, J., Proceedings in Manufacturing Systems. 2014, 9(1), 19-24. ISSN 2067-9238.
 • The Degradation of Lining of Rotary Furnaces in the Production of Zinc Oxide – Luptáková, N. - Anisimov, E., - Pešlová, F., Materials Engineering. 2014, 21(3), 116-121. ISSN 1335-0803.
 • Technological Degradation of Shaft Surface During Machining – Hajduchová, L'. - Pešlová, F., - Stodola, J., Perner's Contact. 2014, IX(2), 15-25. ISSN 1801-674X.
 • Corrosion Properties of Selected Materials for Blades of Water Turbines – Pešlová, F. - Liptáková, T. - Bukovina, M. - Ďurovcová, M., - Hájková, P., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 5-8. ISSN 0018-8069.
 • Evaluation of Unalloyed Steel Corrosion of industrial pipeline – Říhová, Z. - Roháčová, B., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 9-12. ISSN 0018-8069.
 • Functional PVD Coatings for Tool Steel – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 52-55. ISSN 0018-8069.
 • The Abrasive Wear of Materials for Functional Parts of Water Turbines – Holec, J. - Cejp, J. - Krum, S., - Pešlová, F., Hutnické listy. 2014, LXVII(3), 29-32. ISSN 0018-8069.

2011

 • Mezní stavy porušování vložky válce motoru – Pešlová, F. - Anisimov, E., - Obuchová, M., Chemicke Listy. 2011, 105(16), 591-592. ISSN 0009-2770.
 • Korozní napadnutí potrubí pro rozvod topného média – Anisimov, E. - Pešlová, F., - Hajduchová, L., Chemicke Listy. 2011, 105(S), 616-617. ISSN 0009-2770.

2010

 • Proposal for heat treatment of titanium alloy VT6 before coating – Pešlová, F. - Anisimov, E., - Šopíková, Z., Applied mechanics and engineering. 2010, 15(2), 363-367. ISSN 1425-1655.
 • Mikroskopické zkoumání povrchů v oblasti adheze kov - pryž – Krmela, J. - Pešlová, F. - Muller, M. - Hajdúchová, L., - Tomanová, V., Jemná mechanika a optika. 2010, 55 37-39. ISSN 0447-6441.

2008

 • MKP model pneumatiky - Rozhraní matrice-výztuž ocelokordového nárazníku (Tire FEM Model - Adhesive Bond of Rubber-Steel Cord Belt) – Krmela, J. - Pešlová, F., - Valášek, R., Strojírenská technologie. 2008, 12(1), 118-121. ISSN 1211-4162.

2007

 • Single-layer Long-fibre Composite Structures Experimental and Computational Modelling – Krmela, J. - Pešlová, F., Materiálové inžinierstvo. 2007, 14(3), 104-105. ISSN 1335-0803.
 • Korozní vliv na tuhostní charakteristiky polykomponentních materiálů – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., Materiálové inžinierstvo. 2007, 14(3), 122-127. ISSN 1335-0803.
 • Korozní vliv na tuhostní charakteristiky polykomponentních materiálů – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., Materiálové inžinierstvo. 2007, 14(3), 122-127. ISSN 1335-0803.

2006

 • Degradácia povrchov sklárskych foriem – Pešlová, F. - Rebrová, S., - Krmela, J., Strojírenská technologie. 2006, 11(4), 8-11. ISSN 1211-4162.

Stať ve sborníku

2017

 • Structural Changes of Hot Work Tool Steel due to Heat load – Krum, S. - Pešlová, F. - Horník, J., - Puchnin, M., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 34-38. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.

2015

 • Degradation of Propeller Shaft Surface during Mechanical Proccessing – Hajduchova, L. - Pešlová, F. - Stodola, P., - Stodola, J., In: ICMT 2015 - International Conference on Military Technologies 2015. Rio de Janeiro: IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. pp. 75-80. ISBN 9788072319763.
 • Selection of basic input variables for computational modeling of brake shoes – Horník, J. - Pešlová, F., - Krum, S., In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science, 2015. p. 300-305. ISSN 1877-7058.
 • Express automated ball indentation measurement of material properties – Puchnin, M. - Pešlová, F., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. pp. 1-3. ISBN 978-80-01-05793-3.
 • The surface treatment influence on the occurrence of the critical state relating to the needle as the operating tool – Pešlová, F. - Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Hajdúchová, L. - Janeková, M. - Koštialiková, D., - Krum, S., In: Surface Engineering and Materials in Mechanical Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015. pp. 7-10. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-469-7.

2014

 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Hájková, P. - Holec, J., - Pavúčková, A., In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 208-211. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Available from: http://www.scientific.net/KEM.635.208
 • Effect of Residual Elements on Quality of Pure Zinc – Luptáková, N. - Pešlová, F., - Stodola, J., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2014, pp. 147-161. ISBN 978-80-7231-969-5.
 • Analysis of slag material in the production of zinc oxide – Luptáková, N. - Pešlová, F., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2014, pp. 237-242. ISBN 978-80-7231-969-5.
 • Structural Changes of PVD Coated Cr-Ni Steel after Heat Load – Krum, S. - Horník, J. - Pešlová, F. - Puchnin, M., - Anisimov, E., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. pp. 902-907. ISBN 978-80-87294-54-3.
 • Materials Criteria for Parts Exposed to liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Pavúčková, A. - Ďurovcová, M., - Janeková, M., In: Materiál v inžinierskej praxi 2014. Košice: TU Košice, 2014, pp. 38. ISBN 978-80-553-1719-9.

2013

 • Degradation the Refractories of Rotary Furnance Linnings in the Production of Zinc Oxide – Luptáková, N. - Pešlová, F. - Anisimov, E. - Pavúčková, A., - Ferodová, M., In: Sborník přednášek Hutní keramika. Ostrava: TANGER, 2013, pp. 65-70. ISBN 978-80-87294-43-7.

2012

 • Metallographic exploration of TWIP Steel – Kliber, J. - Kursa, T. - Pešlová, F., - Hajdúchová, L., In: METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 446-452. ISBN 978-80-87294-31-4.
 • Impact raw material for production zinc oxide in retort furnaces – Lupráková, N. - Kebisková, J. - Anisimov, E. - Benák, M., - Pešlová, F., In: METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1521-1526. ISBN 978-80-87294-31-4.
 • Štrutkúrne vlastnosti grafitických liatin – Pešlová, F. - Obuchová, M., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 108-112. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Selection of heat treatment of titanium alloy VT6 before surface treatment – Pešlová, F. - Anisimov, E., In: Book of Extended Abstracts. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, pp. 29-30. ISBN 978-80-7372-890-8.

2010

 • Spherical Oxides of Iron and Alumina – Anisimov, E. - Pešlová, F., - Holec, J., In: Paper Proceedings - Microscopy and NDT 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-7414-280-2.
 • Elements Distribution and Morphology of Ti-6Al-4V Structure – Anisimov, E. - Holec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., In: Paper Proceedings - Microscopy and NDT 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-80-7414-280-2.
 • Studium distribuce prvků slitiny Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F., - Starý, V., In: Biomateriály a jejich povrchy III. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2010, pp. 20.

2009

 • Funkce povrchu Ti - slitin v lidském organismu – Anisimov, E. - Pešlová, F., - Kuszmierczak, S., In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009, pp. 245-250. ISBN 978-80-7395-046-0.
 • The sensivity of chosen corrosion resistant steels on increasead working temperatures – Hajduchová, L. - Pešlová, F., - Šišáková, J., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, pp. 59-64. ??. ISSN 0474-8484. ISBN 978-80-248-2039-2.
 • Corrosion influence on structures of titanium alloys – Pešlová, F. - Anisimov, E., - Kuszmierćzak, S., In: Journal of Machine Manufacturing. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2009. pp. 28-30. E3-E5. ISSN 0016-8580.

2008

 • Titanové slitiny - substrát pro povlakování – Anisimov, E. - Pešlová, F., In: TECHMAT 2008. Pardubice: Universita Pardubice, 2008. pp. 41-44. ISBN 978-80-7395-136-8.
 • Tire safety requirements to computational modelling – Krmela, J. - Tomanová, V., - Pešlová, F., In: Proceedings of the 3rd Internartinal Conference "Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008". Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2008. pp. 161-165. ISBN 978-80-7395-096-5.
 • Macrostructure and Microstructure Study of Tyre Composites for Computational Modelling – Kurajdová, K. - Krmela, J., - Pešlová, F., In: MITECH 08 Proceedings international scientific conference "Material science and Manufacturing Technology". Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2008. pp. 109-112. ISBN 978-80-213-1792-5.
 • Přístup k řešení degradačních procesů pneumatik z pohledu materiálového inženýrství – Krmela, J. - Pešlová, F., In: Sborník příspěvků Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2008. Brno: Univerzita obrany, 2008. pp. 105-110. ISBN 978-80-7231-558-1.
 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 343-348. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Tire FEM Model - Adhesive Bond of Rubber-Steel Cord Belt – Krmela, J. - Pešlová, F., - Valášek, R., In: Proceeding of the 2nd International scientific conference New Technology Knowledge and Information 2008. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. pp. 1-5. ISBN 978-80-7044-969-1.

2007

 • Vliv korozního působení na deformačně-napěťové charakteristiky ocelových kordů pneumatik – Krmela, J. - Pešlová, F., - Hajdúchová, L., In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno: Univerzita Obrany, 2007, pp. 363-370. ISBN 978-80-7231-294-8.
 • Návrh tvaru a geometrických parametrů zkušebních vzorků kompozitů s nelineární matricí – Krmela, J. - Burša, J. - Janíček, P., - Pešlová, F., In: Aplikovaná mechanika 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007. pp. 112-114. ISBN 978-80-248-1389-9.
 • Shape and Geometry Parameters Design of Long-fibre Composite Specimens with Nonlinear Matrix – Krmela, J. - Janíček, P., - Pešlová, F., In: Aplikovaná mechanika 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007, pp. 145-146. ISBN 978-80-248-1389-9.
 • Single-layer Long-fibre Composite Structures Experimental and Computational Modelling – Krmela, J. - Pešlová, F., In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007. pp. 104. ISBN 978-80-969728-1-4.
 • Structure of the Austenitic Steel Sheets after Cold Rolling – Hajduchová, L. - Schmidová, E. - Pešlová, F., - Krmela, J., In: Colloquium 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 183-186. ISBN 978-80-7194-962-6.
 • Experimental Modelling of Composites with Nonlinear Matrix – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., In: Colloquium 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 147-152. ISBN 978-80-7194-962-6.
 • Adhezní vazba kord-pryž v pneumatice z pohledu metalografie – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kurajdová, K., In: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 25-28. ISBN 978-80-7395-013-2.
 • Influence of the Cold Rolling at Austenitic Steel Structure – Hajduchova - Pešlová, F., - Krmela, J., In: Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007, pp. 21. ISBN 978-80-969728-0-7.

2006

 • Opotřebení sklářských forem – Pešlová, F. - Rebrová, S., - Hajduchová, L., In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2006. pp. 185-189. ISBN 80-7231-165-4.
 • Opotřebení jako degradační proces v konstrukčních materiálech technických objektů – Pešlová, F. - Stodola, J., In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2006, pp. 175-184. ISBN 80-7231-165-4.
 • Experimental and Computational Modelling of Composite Structures of Tyre – Krmela, J. - Pešlová, F., - Janíček, P., In: 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2006. pp. !!!. ISBN 80-969228-2-3.
 • Experimental and Computational Modelling of Composite Structures of Tyre – Krmela, J. - Pešlová, F., - Janíček, P., In: 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Book of Abstracts. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2006. pp. 3. ISBN 80-969228-0-7.
 • Deformačně-napěťové stavy v polykomponentních materiálech řešené MKP – Krmela, J. - Náprstková, N. - Kuśmierczak, S. - Soukup, J., - Pešlová, F., In: Výpočty konstrukcí MKP 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2006, pp. 73-79. ISBN 80-214-3318-3.
 • Určení přípustnosti primární vady v odlitku – Pešlová, F. - Hajduchová, L., - Krmela, J., In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2006, pp. 81-86. ISBN 80-7231-165-4.
 • Tenkostěnný odlitek s primární vadou – Pešlová, F. - Krmela, J., - Hajduchová, L., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby, Katedra strojírenské technologie, 2006, ISBN 80-7044-743-5.
 • Degradace povrchů sklářských forem – Pešlová, F. - Rebrová, S., - Krmela, J., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace ´05. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby, Katedra strojírenské technologie, 2006. ISBN 80-7044-743-5.
 • Návrh překážek pro hodnocení deformačních charakteristik pneumatik – Krmela, J. - Pešlová, F., In: TechMat 06 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 59-62. ISBN 80-7194-902-7.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Indentation device, instrumented measurement system, and method for determining the mechanical properties of materials by the indentation method – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., United States. Patent US10139327B2. 2018-11-27.

2017

 • Indentační hlavice, instrumentovaný měřící systém a způsob stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., Czech Republic. Patent CZ 306556. 2017-01-25.

2016

 • An indentation device, instrumented measurement system, and a method for determining the mechanical properties of materials by the indentation method – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., United States. Patent Application WO 2016206655 A1. 2016-12-29.

2013

 • Systém instrumentovaného měření parametrů vtlačování indentoru (kryt s akustickým senzorem) – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., Czech Republic. Utility Model CZ 25629. 2013-07-08.

Zpráva

2013

 • Ověření na dodaných metalograficky připravených vzorcích zda se jedná o navařovaný zub ozubeného hřebenu – Anisimov, E. - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-042.
 • Určení chemického složení částic a fází v dodaném materiálu – Anisimov, E. - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-05-041.
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-04-038.
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-028.
 • Analýza mikrotrhlin v materiálu pilového pásu – Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Horník, J., [Technical Report] 2013. Report no. 13-03-027.
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., [Technical Report] 2013. Report no. 13-02-019.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_3.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_2.
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2013. Report no. 13-09-077_1.

2012

 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-092.
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., [Technical Report] 2012. Report no. 12-10-090.
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12-01-001.
 • Analysis of CuSn10 alloy guide bushing produced by powder metallurgy focused on the possible corrosion attack – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 12-03-022.
 • Material analyses of parts HUB WHEEL S130 – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Ducháček, P. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., [Technical Report] 2012. Report no. 10-03-025.

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 8623-RP-005.

2007

 • Kompozity s dlouhými ocelovými vlákny z pohledu experimentáního modelování – Krmela, J. - Pešlová, F., [Research Report] Ústí nad Labem: UJEP, 2007. Report no. 12. ISBN 80-7044-770-2.
 • Využití výpočtového modelování pro odlitek - cage cote palatre – Pešlová, F. - Krmela, J., - Kušmierczak, S., [Research Report] Ústí nad Labem: UJEP, 2007. Report no. 7. ISBN 80-7044-770-2.

2006

 • Válcované plechy čistého hliníku (Expertizní analýza) – Pešlová, F. - Hajduchová, L., [Research Report] Ústí nad Labem: UJEP, 2006. Report no. 15.
 • Analýza šroubů do plastů (Expertizní analýza) – Pešlová, F. - Krmela, J., - Kusmierzzak, S., [Research Report] Pardubice: Asociace strojních inženýrů klub MI Pardubice, 2006. Report no. 18.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Wear of Engineering Elements in Special Technique in Agricultural and Forest Machines from a Point of View of their Material – Lipták, P. - Pešlová, F., - Stodola, J., Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín, 2011. ISBN 978-83-934225-0-0.

2010

 • Deterioration, Dependability, Diagnostics – Vintr, Z. ed. - Barborák, O. ed. - Čorňák, Š. ed. - Furch, J. ed. - Jamrichová, Z. ed. - Lipták, P. ed. - Pešlová, F. ed. - Píštěk, V. ed., - Vala, M. ed., Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2010. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.

2008

 • Opotřebení strojních součástí – Stodola, J. ed. - Pešlová, F. ed., - Krmela, J. ed., Brno: Univerzita Obrany, 2008. vol. 1. ISBN 978-80-7231-552-9.
 • Quality of materials and products – Borkowski, S. ed. - Pešlová, P. ed., Saint-Petersburg: Publishing and Press Association of Universities Russia, 2008. !!!. vol. !!!. ISBN 978-5-91155-012-7.
 • Quality of Materials and Services – Borkowski, S. ed. - Pešlová, F. ed., Brno: Tribun EU, 2008. ISBN 978-80-7399-430-3.

2007

 • Spolehlivost a diagnostika – Pešlová, F. - Stodola, J., Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-233-1.
 • Spolehivost a diagnostika BSV – Stodola, J. - Pešlová, F., Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-233-7.

2006

 • Inzynieria jakości w praktyce – Pešlová, F. ed. - Borkowski, Stanislaw ed., Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5.
 • Inzynieria jakości w praktyce – Pešlová, F. ed. - Borkowski, S. ed., Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5.
 • Inzynieria jakosci w praktyce – Pešlová, F. - Borkowski, S., Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2006. ISBN 83-924215-1-5.

Kapitola v knize

2015

 • Wear of Water Turbine Blades from the Aspect of Materials Science – Pešlová, F. - Hájková, P., - Puchnin, M., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 155-167. ISBN 978-80-88113-20-1.

2012

 • Surface Structure Study of Beta Titanium Alloy Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F. - Starý, V. - Horník, J. - Tůmová, D. - Petelová, P., - Kunka, I., In: New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 28-41. ISBN 978-83-934225-2-4.
 • Wear Resistance Improvement and Structural Modifiations of Ti and its alloy Ti-6Al-4V – Anisimov, E. - Pešlová, F. - Tondl, D., - Fajnor, Pavol, In: New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 9-27. ISBN 978-83-934225-2-4.
 • Limit State of Deterioation for a Rail Material – Pešlová, F. - Beneš, L. - Horník, J., - Schmidová, Eva, In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2012. p. 51-55. ISBN 978-80-7231-886-5.

2011

 • Microstructural changes in Ti and its alloy Ti-6Al-4V in interaction with tribological properties – Anisimov, E. - Pešlová, F. - Anisimov, M. - Janka, L. - Říhová, Z. - Holec, J., - Krutošík, M., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 11-18. ISBN 978-80-260-0633-6.
 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 43-49. ISBN 978-80-260-0633-6.

2010

 • Fatigue wear - Theory and application – Barborák, O. - Lipták, P. - Jamrichová, Z. - Pešlová, F., - Stodola, J., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2010. p. 13-33. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.

2008

 • Metallography of Adhesive bond between Tire cord and Rubber – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kurajdová, K., In: Improvement of Machines Exploitation and Quality Products. Saint-Petersburg: Polytechnic University Publishing House, 2008. p. 39-42. ISBN 978-5-7422-1784-8.
 • Úvaha nad úrovní výpočtových modelů pneumatiky – Krmela, J. - Pešlová, F., In: Quality of Materials and Services. Brno: Tribun EU, 2008. p. 115-118. ISBN 978-80-7399-430-3.

2007

 • Influence of Rolling on Austenitic Steel Sheets – Pešlová, F. - Krmela, J., - Hajduchová, L., In: Improvement of Duality Regarding Processes and Materials 2007. 15 ed. Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2007. p. 97-102. ISBN 978-83-924215-3-5.
 • Design of Composite Tests for Computational Modelling – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., In: Improvement of Duality Regarding Processes and Materials 2007. 15 ed. Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2007. p. 91-96. ISBN 978-83-924215-3-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2006

 • 1. Mezinárodní konference Nové poznatky v technologiích a technologické informace '05 – Pešlová, F. org. - Mádl, J. org., [Conference Hosting] 2006.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Vliv mikrostrukturálních charakteristik a licích vad na výsledné mechanické vlastnosti a kvalitu povrchů odlitků z ocelolitiny a litiny s kuličkovým grafitem – Janovec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., [Verified Technology] 2012.

2009

 • Povlakování kovových a nekovových materiálů PVD procesy – Jurči, P. - Pešlová, F., - Rybníček, J., [Pilot Plant] 2009.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2014

 • Metodika ověřování kvality brzdových špalíků – rozšíření stávající dokumentace ČD-O12/TDPP 3120/I – Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2014.