[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.

prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.

Frantiska.Peslova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7274

místnost: B-115, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TA02011121  
  Progresivní materiálově technologické zefektivnění výroby lopatek turbín – Pešlová, F. (2012-2014)

Článek v periodiku

2016

 • Comparison of ABI technique and standard methods in measuring mechanical properties of aluminium Al-aloys – Puchnin, M. - Trudonoshyn, O. - Prach, O., - Pešlová, F., 2016
 • Mikroskopické hodnotenie podpovrchových zmien vybraných materiálov po opotrebení – Kohutiar, M. - Holec, J. - Janeková, M., - Pešlová, F., 2016
 • Effect of heat load on structural changes of selected corrosive resistant steels – Krum, S. - Pešlová, F., - Kliber, J., 2016

2014

 • Structural Changes of Selected Materials after Thermal Shocks – Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Pešlová, F., - Krum, S., 2014
 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Holec, J. - Hájková, P., - Pavúčková, A., 2014
 • Degradation of the Shaft Surface During Machninig Technology – Hajduchová, L. - Pešlová, F., - Stodola, J., 2014
 • The Degradation of Lining of Rotary Furnaces in the Production of Zinc Oxide – Luptáková, N. - Anisimov, E., - Pešlová, F., 2014
 • Technological Degradation of Shaft Surface During Machining – Hajduchová, L'. - Pešlová, F., - Stodola, J., 2014
 • Corrosion Properties of Selected Materials for Blades of Water Turbines – Pešlová, F. - Liptáková, T. - Bukovina, M. - Ďurovcová, M., - Hájková, P., 2014
 • Evaluation of Unalloyed Steel Corrosion of industrial pipeline – Říhová, Z. - Roháčová, B., - Pešlová, F., 2014
 • Functional PVD Coatings for Tool Steel – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D., - Pešlová, F., 2014
 • The Abrasive Wear of Materials for Functional Parts of Water Turbines – Holec, J. - Cejp, J. - Krum, S., - Pešlová, F., 2014

2011

 • Mezní stavy porušování vložky válce motoru – Pešlová, F. - Anisimov, E., - Obuchová, M., 2011
 • Korozní napadnutí potrubí pro rozvod topného média – Anisimov, E. - Pešlová, F., - Hajduchová, L., 2011

2010

 • Proposal for heat treatment of titanium alloy VT6 before coating – Pešlová, F. - Anisimov, E., - Šopíková, Z., 2010
 • Mikroskopické zkoumání povrchů v oblasti adheze kov - pryž – Krmela, J. - Pešlová, F. - Muller, M. - Hajdúchová, L., - Tomanová, V., 2010

2008

 • MKP model pneumatiky - Rozhraní matrice-výztuž ocelokordového nárazníku (Tire FEM Model - Adhesive Bond of Rubber-Steel Cord Belt) – Krmela, J. - Pešlová, F., - Valášek, R., 2008

2007

 • Single-layer Long-fibre Composite Structures Experimental and Computational Modelling – Krmela, J. - Pešlová, F., 2007
 • Korozní vliv na tuhostní charakteristiky polykomponentních materiálů – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., 2007
 • Korozní vliv na tuhostní charakteristiky polykomponentních materiálů – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., 2007

2006

 • Degradácia povrchov sklárskych foriem – Pešlová, F. - Rebrová, S., - Krmela, J., 2006

Stať ve sborníku

2017

 • Structural Changes of Hot Work Tool Steel due to Heat load – Krum, S. - Pešlová, F. - Horník, J., - Puchnin, M., 2017

2015

 • Degradation of Propeller Shaft Surface during Mechanical Proccessing – Hajduchova, L. - Pešlová, F. - Stodola, P., - Stodola, J., 2015
 • Selection of basic input variables for computational modeling of brake shoes – Horník, J. - Pešlová, F., - Krum, S., 2015
 • Express automated ball indentation measurement of material properties – Puchnin, M. - Pešlová, F., 2015
 • The surface treatment influence on the occurrence of the critical state relating to the needle as the operating tool – Pešlová, F. - Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Hajdúchová, L. - Janeková, M. - Koštialiková, D., - Krum, S., 2015

2014

 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Hájková, P. - Holec, J., - Pavúčková, A., 2014
 • Effect of Residual Elements on Quality of Pure Zinc – Luptáková, N. - Pešlová, F., - Stodola, J., 2014
 • Analysis of slag material in the production of zinc oxide – Luptáková, N. - Pešlová, F., 2014
 • Structural Changes of PVD Coated Cr-Ni Steel after Heat Load – Krum, S. - Horník, J. - Pešlová, F. - Puchnin, M., - Anisimov, E., 2014
 • Materials Criteria for Parts Exposed to liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Pavúčková, A. - Ďurovcová, M., - Janeková, M., 2014

2013

 • Degradation the Refractories of Rotary Furnance Linnings in the Production of Zinc Oxide – Luptáková, N. - Pešlová, F. - Anisimov, E. - Pavúčková, A., - Ferodová, M., 2013

2012

 • Metallographic exploration of TWIP Steel – Kliber, J. - Kursa, T. - Pešlová, F., - Hajdúchová, L., 2012
 • Impact raw material for production zinc oxide in retort furnaces – Lupráková, N. - Kebisková, J. - Anisimov, E. - Benák, M., - Pešlová, F., 2012
 • Štrutkúrne vlastnosti grafitických liatin – Pešlová, F. - Obuchová, M., 2012
 • Selection of heat treatment of titanium alloy VT6 before surface treatment – Pešlová, F. - Anisimov, E., 2012

2010

 • Spherical Oxides of Iron and Alumina – Anisimov, E. - Pešlová, F., - Holec, J., 2010
 • Elements Distribution and Morphology of Ti-6Al-4V Structure – Anisimov, E. - Holec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., 2010
 • Studium distribuce prvků slitiny Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F., - Starý, V., 2010

2009

 • Funkce povrchu Ti - slitin v lidském organismu – Anisimov, E. - Pešlová, F., - Kuszmierczak, S., 2009
 • The sensivity of chosen corrosion resistant steels on increasead working temperatures – Hajduchová, L. - Pešlová, F., - Šišáková, J., 2009
 • Corrosion influence on structures of titanium alloys – Pešlová, F. - Anisimov, E., - Kuszmierćzak, S., 2009

2008

 • Titanové slitiny - substrát pro povlakování – Anisimov, E. - Pešlová, F., 2008
 • Tire safety requirements to computational modelling – Krmela, J. - Tomanová, V., - Pešlová, F., 2008
 • Macrostructure and Microstructure Study of Tyre Composites for Computational Modelling – Kurajdová, K. - Krmela, J., - Pešlová, F., 2008
 • Přístup k řešení degradačních procesů pneumatik z pohledu materiálového inženýrství – Krmela, J. - Pešlová, F., 2008
 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., 2008
 • Tire FEM Model - Adhesive Bond of Rubber-Steel Cord Belt – Krmela, J. - Pešlová, F., - Valášek, R., 2008

2007

 • Vliv korozního působení na deformačně-napěťové charakteristiky ocelových kordů pneumatik – Krmela, J. - Pešlová, F., - Hajdúchová, L., 2007
 • Návrh tvaru a geometrických parametrů zkušebních vzorků kompozitů s nelineární matricí – Krmela, J. - Burša, J. - Janíček, P., - Pešlová, F., 2007
 • Shape and Geometry Parameters Design of Long-fibre Composite Specimens with Nonlinear Matrix – Krmela, J. - Janíček, P., - Pešlová, F., 2007
 • Single-layer Long-fibre Composite Structures Experimental and Computational Modelling – Krmela, J. - Pešlová, F., 2007
 • Structure of the Austenitic Steel Sheets after Cold Rolling – Hajduchová, L. - Schmidová, E. - Pešlová, F., - Krmela, J., 2007
 • Experimental Modelling of Composites with Nonlinear Matrix – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., 2007
 • Adhezní vazba kord-pryž v pneumatice z pohledu metalografie – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kurajdová, K., 2007
 • Influence of the Cold Rolling at Austenitic Steel Structure – Hajduchova - Pešlová, F., - Krmela, J., 2007

2006

 • Opotřebení sklářských forem – Pešlová, F. - Rebrová, S., - Hajduchová, L., 2006
 • Opotřebení jako degradační proces v konstrukčních materiálech technických objektů – Pešlová, F. - Stodola, J., 2006
 • Experimental and Computational Modelling of Composite Structures of Tyre – Krmela, J. - Pešlová, F., - Janíček, P., 2006
 • Experimental and Computational Modelling of Composite Structures of Tyre – Krmela, J. - Pešlová, F., - Janíček, P., 2006
 • Deformačně-napěťové stavy v polykomponentních materiálech řešené MKP – Krmela, J. - Náprstková, N. - Kuśmierczak, S. - Soukup, J., - Pešlová, F., 2006
 • Určení přípustnosti primární vady v odlitku – Pešlová, F. - Hajduchová, L., - Krmela, J., 2006
 • Tenkostěnný odlitek s primární vadou – Pešlová, F. - Krmela, J., - Hajduchová, L., 2006
 • Degradace povrchů sklářských forem – Pešlová, F. - Rebrová, S., - Krmela, J., 2006
 • Návrh překážek pro hodnocení deformačních charakteristik pneumatik – Krmela, J. - Pešlová, F., 2006

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Indentation device, instrumented measurement system, and method for determining the mechanical properties of materials by the indentation method – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., 2018

2017

 • Indentační hlavice, instrumentovaný měřící systém a způsob stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., 2017

2016

 • An indentation device, instrumented measurement system, and a method for determining the mechanical properties of materials by the indentation method – Puchnin, M. - Anisimov, E., - Pešlová, F., 2016

2013

 • Systém instrumentovaného měření parametrů vtlačování indentoru (kryt s akustickým senzorem) – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., 2013

Zpráva

2013

 • Ověření na dodaných metalograficky připravených vzorcích zda se jedná o navařovaný zub ozubeného hřebenu – Anisimov, E. - Pešlová, F., 2013
 • Určení chemického složení částic a fází v dodaném materiálu – Anisimov, E. - Pešlová, F., 2013
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., 2013
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., 2013
 • Analýza mikrotrhlin v materiálu pilového pásu – Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Horník, J., 2013
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013

2012

 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., 2012
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2012
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., 2012
 • Analysis of CuSn10 alloy guide bushing produced by powder metallurgy focused on the possible corrosion attack – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Material analyses of parts HUB WHEEL S130 – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Ducháček, P. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., 2011
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., 2011

2007

 • Kompozity s dlouhými ocelovými vlákny z pohledu experimentáního modelování – Krmela, J. - Pešlová, F., 2007
 • Využití výpočtového modelování pro odlitek - cage cote palatre – Pešlová, F. - Krmela, J., - Kušmierczak, S., 2007

2006

 • Válcované plechy čistého hliníku (Expertizní analýza) – Pešlová, F. - Hajduchová, L., 2006
 • Analýza šroubů do plastů (Expertizní analýza) – Pešlová, F. - Krmela, J., - Kusmierzzak, S., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Wear of Engineering Elements in Special Technique in Agricultural and Forest Machines from a Point of View of their Material – Lipták, P. - Pešlová, F., - Stodola, J., 2011

2010

 • Deterioration, Dependability, Diagnostics – Vintr, Z. ed. - Barborák, O. ed. - Čorňák, Š. ed. - Furch, J. ed. - Jamrichová, Z. ed. - Lipták, P. ed. - Pešlová, F. ed. - Píštěk, V. ed., - Vala, M. ed., 2010

2008

 • Opotřebení strojních součástí – Stodola, J. ed. - Pešlová, F. ed., - Krmela, J. ed., 2008
 • Quality of materials and products – Borkowski, S. ed. - Pešlová, P. ed., 2008
 • Quality of Materials and Services – Borkowski, S. ed. - Pešlová, F. ed., 2008

2007

 • Spolehlivost a diagnostika – Pešlová, F. - Stodola, J., 2007
 • Spolehivost a diagnostika BSV – Stodola, J. - Pešlová, F., 2007

2006

 • Inzynieria jakości w praktyce – Pešlová, F. ed. - Borkowski, Stanislaw ed., 2006
 • Inzynieria jakości w praktyce – Pešlová, F. ed. - Borkowski, S. ed., 2006
 • Inzynieria jakosci w praktyce – Pešlová, F. - Borkowski, S., 2006

Kapitola v knize

2015

 • Wear of Water Turbine Blades from the Aspect of Materials Science – Pešlová, F. - Hájková, P., - Puchnin, M., 2015

2012

 • Surface Structure Study of Beta Titanium Alloy Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F. - Starý, V. - Horník, J. - Tůmová, D. - Petelová, P., - Kunka, I., 2012
 • Wear Resistance Improvement and Structural Modifiations of Ti and its alloy Ti-6Al-4V – Anisimov, E. - Pešlová, F. - Tondl, D., - Fajnor, Pavol, 2012
 • Limit State of Deterioation for a Rail Material – Pešlová, F. - Beneš, L. - Horník, J., - Schmidová, Eva, 2012

2011

 • Microstructural changes in Ti and its alloy Ti-6Al-4V in interaction with tribological properties – Anisimov, E. - Pešlová, F. - Anisimov, M. - Janka, L. - Říhová, Z. - Holec, J., - Krutošík, M., 2011
 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., 2011

2010

 • Fatigue wear - Theory and application – Barborák, O. - Lipták, P. - Jamrichová, Z. - Pešlová, F., - Stodola, J., 2010

2008

 • Metallography of Adhesive bond between Tire cord and Rubber – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kurajdová, K., 2008
 • Úvaha nad úrovní výpočtových modelů pneumatiky – Krmela, J. - Pešlová, F., 2008

2007

 • Influence of Rolling on Austenitic Steel Sheets – Pešlová, F. - Krmela, J., - Hajduchová, L., 2007
 • Design of Composite Tests for Computational Modelling – Krmela, J. - Pešlová, F., - Kušmierczak, S., 2007

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2006

 • 1. Mezinárodní konference Nové poznatky v technologiích a technologické informace '05 – Pešlová, F. org. - Mádl, J. org., 2006

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Vliv mikrostrukturálních charakteristik a licích vad na výsledné mechanické vlastnosti a kvalitu povrchů odlitků z ocelolitiny a litiny s kuličkovým grafitem – Janovec, J. - Pešlová, F., - Horník, J., 2012

2009

 • Povlakování kovových a nekovových materiálů PVD procesy – Jurči, P. - Pešlová, F., - Rybníček, J., 2009

Certifikovaná metodika, památkový postup

2014

 • Metodika ověřování kvality brzdových špalíků – rozšíření stávající dokumentace ČD-O12/TDPP 3120/I – Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., 2014