[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Michal Valeš

Ing. Michal Valeš

Michal.Vales (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Metodika kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků – Pačák, T. - Valeš, M., 2018
 • Metody spojování využívající principy plastické deformace – Chrášťanský, L. - Valeš, M., 2018

2017

 • Vlastnosti dílů vyráběných aditivními technologiemi – Tatíček, F. - Valeš, M. - Zikmund, P., - Drašnar, M., 2017

Stať ve sborníku

2018

 • Comparison of Numerical Simulation and Deep Drawing Test of DP500 Steel – Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Tatíček, F., - Pačák, T., 2018
 • The Law of Similarity and its Application for Numerical Simulation of Sharp Geometries in Stamping – Chrášťanský, L. - Šanovec, J. - Martawirya, Y.Y., - Valeš, M., 2018
 • Properties of 3D Printed Samples – Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Šatná, K., 2018
 • Compensation of the Springback Behavior in Large Sheet Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., 2018
 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., 2018
 • Cup Test Evaluation of DP500 Steel – Valeš, M. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Novák, V., 2018
 • Properties of Steel Hybrid Sandwich Materials – Valeš, M. - Vlk, V. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., 2018

2017

 • The Methodology and its Determination of the Springback in Stamping Processes of Outer Car Body Parts – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., 2017
 • Problems in Manufacturing of Car Body Panels with Use of HSS – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., 2017
 • Trends in Modern Manufacturing of Hot-Formed Flat Semi-Finished Products – Šanovec, J. - Pilvousek, T. - Valeš, M., - Procházka, T., 2017
 • Methodology of the Springback Compensation in Sheet Metal Stamping Processes – Pačák, T. - Valeš, M., - Tatíček, F., 2017
 • Feasibility Study of Manufacturing Outer Car Body Parts with Use of DP500 – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., 2017

2016

 • The Influence of Strain Rate on the Stability of the Stamping Process – Valeš, M., 2016

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., 2018

Zpráva

2018

 • Analýza současného stavu – dělení a spojování materiálu – Tatíček, F. - Valeš, M. - Machka, B., - Chrášťanský, L., 2018

2016

 • Návrh technologie vyhrdlování – Tatíček, F. - Machka, B., - Valeš, M., 2016
 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., 2016
 • Konstrukce nástroje a ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Valeš, M., - Machka, B., 2016
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., 2016