[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Lucie Forejtová

Ing. Lucie Forejtová

Lucie.Forejtova (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Non-Destructive Inspection by Infrared Thermography of Resistance Spot Welds Used in Automotive Industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., Acta Polytechnica. 2019, 59(3), 238-247. ISSN 1210-2709.

2018

 • Ultrasonic testing of diffusion bonded joints of AlMg3 – Nachtnebl, P. - Forejtová, L. - Kolařík, L. - Reisgen, U., - Behr, W., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2018, 18(2), 289-294. ISSN 1213-2489.

2017

 • Termovizní kontrola svarových spojů – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Forejtová, L., - Sova, J., MM Průmyslové spektrum. 2017,(3), II-III. ISSN 1212-2572.
 • Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie – Forejtová, L. - Kolařík, L. - Suchánek, J. - Kolaříková, M., - Pilvousek, T., MM Průmyslové spektrum. 2017,(3), VIII-X. ISSN 1212-2572.

Stať ve sborníku

2020

 • Assessment Of Apparent Temperature Of The Electrode Tips and Welded Joints For Classification of the Resistance Spot Welds by Infrared Thermography – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 29-33. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Changes in Emissivity of the Electrodes for Resistence Spot Welding Due to Their Wear – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Sova, J., In: METAL 2019 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 657-662. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Comparison of changes in emissivity and roughness of the electrodes for resistence spot welding due to their wear – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Králík, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • CHANGES IN EMISSIVITY OF THE ELECTRODES FOR RESISTENCE SPOT WELDING DUE TO THEIR WEAR – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Sova, J., In: Konference Metal. Ostrava: Tanger, 2019. ISBN 978-80-87294-91-8.
 • Stainless steel fillet weld tests – Feber, N. - Jandera, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., In: Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2019). Leiden: CRC Press/Balkema, 2019. p. 402-408. ISBN 9780367335038.
 • DESIGN RESISTANCE OF STAINLESS-STEEL FILLET WELDS – Feber, N. - Jandera, M., - Forejtová, L., In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 101-104. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.

2018

 • Defect detection of resistence spot welds used in automotive industry by non-destructive testing – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., In: Metal 2018 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2018. p. 688-693. 1st. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • Effect of resistance spot welding parameters on dc06 steel weld spot quality – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kramár, T., - Sova, J., In: Metal 2018 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2018. p. 730-735. 1st. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • Non-destructive inspection by infrared thermography of resistence spot welds used in automotive industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Service Live of Welding Elektrodes at Resistance Welding of Zinc Coated Steels with NIT Layer – Kolaříková, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 850-855. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
 • Parameters of Resistance Spot Welding of DC06 Steel and Their Heat Influence – Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Sova, J., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 844-849. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
 • Parameters of Resistance Spot Welding of DC06 Steel and Their Heat Influence – Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Sova, J., In: METAL 2017 - ABSTRACTS. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. ISBN 978-80-87294-73-4.
 • Service Live of Welding Elektrodes at Resistance Welding of Zinc Coated Steels with NIT Layer – Kolaříková, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., In: METAL 2017 - ABSTRACTS. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. ISBN 978-80-87294-73-4.
 • High speed steel deposited by pulsed PTA – frequency influence – Rohan, P. - Boxanová, M. - Zhang, L. - Forejtová, L., - Lukáč;, L., In: International Thermal Spray Conference and Exposition. German Welding Society, 2017. pp. 404-407. ISBN 978-3-96144-000-9.
 • Renovation of High Speed Steel by PTA Hardfacing – Rohan, P. - Kuřík, M. - Kovanda, K. - Kramár, T. - Forejtová, L., - Krum, S., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 1164-1170. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
 • Development of ultrasonic squirters for high-speed ultrasonic testing of carbon fiber composites – Forejtová, L. - Zavadil, T., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Development of ultrasonic testing – Forejtová, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • Barevné popisování korozivzdorných ocelí laserem – Forejtová, L. - Vondrouš, P., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Color Laser Marking of Stainless Steel – Forejtová, L. - Vondrouš, P., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 27-30. ISBN 978-80-87583-17-3.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2021

 • Způsob měření opotřebení čepiček svařovacích elektrod pro odporové bodové svařování a zařízení k provádění tohoto způsobu – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kovář, J., - Kolaříková, M., Czech Republic. Patent CZ 308745. 2021-03-11.

Zpráva

2019

 • Pokročilé postupy při návrhu a výrobě styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí – Cábová, K. - Feber, N. - Werunský, M. - Červenka, P. - Kuříková, M. - Forejtová, L. - Vesecký, J. - Jára, R., - Velebil, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2019. Report no. 2019/1.

2018

 • Pokročilé postupy při návrhu a výrobě styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí – Cábová, K. - Feber, N. - Werunský, M. - Červenka, P. - Kuříková, M. - Ornstová, P. - Forejtová, L. - Vesecký, J. - Jára, R., - Velebil, L., [Research Report] 2018.

Kapitola v knize

2018

 • Testing Methods for Diffusion Welding – Nachtnebl, P. - Kolařík, L., - Forejtová, L., In: Trends in Production Devices and Systems IV. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 404-410. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1265-0.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Technologický postup svařování nejběžnějších austenitických a austeniticko feritických tříd korozivzdorných ocelí – Forejtová, L. - Feber, N., [Verified Technology] 2019.
 • Technologický postup svařování za studena tvářené vysokopevnostní oceli S960QL – Werunský, M. - Ježek, Š. - Forejtová, L., - Dolejš, J., [Verified Technology] 2019.