[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Ondřej Vrátný

Ing. Ondřej Vrátný

Ondrej.Vratny (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Dependence of reoxidation effect on a type of gating system in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., Archives of Foundry Engineering. 2018, 18(3), 107-112. ISSN 1897-3310.
 • Monitoring of manufacture stability of large turbine blades using infrared thermography (IRT) in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., Archives of Foundry Engineering. 2018, 18(4), 9-14. ISSN 1897-3310.
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Technická diagnostika. 2018, XXVII 10-11. ISSN 1210-311X.

Stať ve sborníku

2018

 • Supports imbedded in Guideways of flake graphite cast iron castings for machine tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 139-145. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Supports Imbedded in Guideways of Flake Graphite Cast Iron Castings for Machine Tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Racionalizace technologie výroby nízkotlakého odlitku turbodmychadla – Vrátný, O. - Bürgerová, K. - Herman, A., - Kramár, T., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. ISBN 978-80-02-02827-7.
 • Numerical simulation of different gating systems in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., In: IN-TECH 2018 Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 223-226. ISSN 0184-9069.
 • Importance of a type of gating system in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 221-224. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Determination of the simulation parameters of the waxes used in investment casting – Kubelková, I. - Herman, A., - Vrátný, O., In: 29 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION Proceedings. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2018. p. 1222-1230. 29. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-20-4.
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: Sborník 37. mezinárodní konference DIAGO 2018. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2018. ISSN 1210-311X.

2017

 • EVALUATION OF CRITICAL PLACES ON WAX PATTERNS OF BLADES – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: 28 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1126-1135. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-11-2.
 • THE APPLICATION OF THERMOGRAPHIC DIAGNOSTIC IN INVESTMENT CASTING PROCESS – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., In: 28 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1118-1125. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-11-2.
 • MEASURING OF WAX PROPERTIES FOR SIMULATION INJECTION OF WAX PATTERNS AND THEIR DEFORMATION PREDICTION – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., In: Proceedings book 16th international foundrmen conference. Sisak: University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, 2017. ISBN 978-953-7082-26-0.
 • The viscoelastic properties of wax materials HYFILL-478 and RF1-478 – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 185-191. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • The Defects Casting Analysis by Investment Casting Technology – Herman, A. - Vrátný, O., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 172-178. ISBN 978-80-87583-17-3.

Zpráva

2018

 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/054.
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/028.

2017

 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/030.
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/026.
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/025.
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/024.
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/015.

2016

 • TYPIZACE TURBÍNOVÝCH LOPATEK – Bednář, B. - Herman, A. - Vrátný, O., - Křeček, M., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/017.
 • TECHNOLOGIČNOST PŘESNÝCH ODLITKŮ – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O., - Křeček, M., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/015.
 • Vyhodnocení kritických míst na voskových modelech lopatek – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/006.