[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Zdeněk Hazdra

Ing. Zdeněk Hazdra

Zdenek.Hazdra (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2636

místnost: B1-23, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Optimalizace třecích ztrát pomocí úpravy parametrů dokončovacích operací povrchu – Hazdra, Z. - Bláha, M., Občasník Povrcháři. 2019, 4(8), 20-22. ISSN 1802-9833.
 • Aplikace kluzných laků pro snížení pasivních odporů a emisí CO2 v automobilismu – Hazdra, Z., Občasník Povrcháři. 2019, 4(4), ISSN 1802-9833.

2018

 • Snižování mechanických ztrát ve spalovacích motorech – Hazdra, Z., Občasník Povrcháři. 2018, 3(3), 15-17. ISSN 1802-9833.

2016

 • Technologie povrchových úprav snižujicí spotřebu spalovacích motorů a produkci CO2 – Hazdra, Z., Povrcháři. 2016,(4), ISSN 1802-9833.

2015

 • Progresivní technologie snižování pasivních odporů v automobilovém průmyslu – Hazdra, Z., Občasník Povrcháři. 2015,(8), ISSN 1802-9833.
 • Renovování strojních součástí technologií tampónování – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Hazdra, Z., Občasník Povrcháři. 2015,(8), 9-10. ISSN 1802-9833.

Stať ve sborníku

2021

 • Pulsed-PTA Preparation of B4C-Based Titanium Matrix Cermet – Rohan, P. - Kolaříková, M. - Krum, S. - Hazdra, Z. - Šepitka, J., - Kuchař, J., In: Thermal Spray 2021: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2021. p. 298-306.

2020

 • Reduction of friction losses in the internal combustion engine – Hazdra, Z. - Kuchař, J. - Kreibich, V., - Bláha, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 53-56. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • Cleaning of liquid waste from the cleaning process – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Hazdra, Z., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 98-101. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Tribological properties of modern coatings on aluminium – Drašnar, P. - Chvojka, M. - Kuchař, J. - Hazdra, Z., - Marusič, L., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 138-141. ISSN 0184-9069.

2018

 • RENOVATION TECHNOLOGY OF CYLINDER LINERS IN COMBUSTION ENGINE – Hazdra, Z., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 58-61. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • RENOVATION TECHNOLOGY OF CYLINDER LINERS IN COMBUSTION ENGINE – Hazdra, Z. - Kreibich, V., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 203-206. ISSN 0184-9069.
 • Mazání spalovacích motorů a převodovek – Hazdra, Z. - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav / 15. Mezinárodní odborný seminář - Sborník přednášek. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 81-84. ISBN 978-80-87583-28-9.

2017

 • MAINTENANCE OF ENERGY EQUIPMENT – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Hrdinová, H. - Hazdra, Z., - Kuběnka, M., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 267-270. ISSN 0184-9069.
 • Friction in Automotive Internal Combustion Engines – Hazdra, Z. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: ИНТЕГРАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМИ И МИРОВЫМИ СИСТЕМАМИ ОБРАЗОВАНИЯ. Izhevsk: ISTU Izhevsk, 2017. pp. 174-179. ISBN 978-5-7526-0754-7.

2016

 • Cleaning the internal sufaces of heating systems – Kuchař, J. - Hazdra, Z. - Kreibich, V., - Hrdinová, H., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 84-86. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Chemical cleaning of inner surfaces of heating and energy equipment – Kuchař, J. - Hrdinová, H. - Hazdra, Z. - Kreibich, V., - Petřík, M., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 343-346. ISSN 1849-0662.

2015

 • The influence of hydrogen on the properties of titanium alloy Grade 2 – Hazdra, Z. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Machka, B. - Kudláček, J., - Brenner, O., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 36-40. ISBN 978-80-87583-13-5.