[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D.

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D.

Jiri.Kuchar (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2636

místnost: B1-23, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Renovace technologií tampónování – Kuchař, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2017,(1), 6-7. ISSN 1802-9833.

2016

 • Čištění vnitřních povrchů otopných zařízení – Kuchař, J. - Grach, L. - Kreibich, V., - Petřík, M., Občasník Povrcháři. 2016,(4), 10-12. ISSN 1802-9833.
 • Čištění energetických zařízení – Kuchař, J. - Agartanov, V., - Kreibich, V., MM Průmyskové spektrum. 2016, 2016(12), 94-95. ISSN 1212-2572.

2015

 • Renovování strojních součástí technologií tampónování – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Hazdra, Z., Občasník Povrcháři. 2015,(8), 9-10. ISSN 1802-9833.

Stať ve sborníku

2021

 • Pulsed-PTA Preparation of B4C-Based Titanium Matrix Cermet – Rohan, P. - Kolaříková, M. - Krum, S. - Hazdra, Z. - Šepitka, J., - Kuchař, J., In: Thermal Spray 2021: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2021. p. 298-306.

2020

 • Reduction of friction losses in the internal combustion engine – Hazdra, Z. - Kuchař, J. - Kreibich, V., - Bláha, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 53-56. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • Cleaning of liquid waste from the cleaning process – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Hazdra, Z., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 98-101. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Tribological properties of modern coatings on aluminium – Drašnar, P. - Chvojka, M. - Kuchař, J. - Hazdra, Z., - Marusič, L., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 138-141. ISSN 0184-9069.
 • Nové cesty chemického čištění vnitřních povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchu. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 46-47. ISBN 978-80-87583-29-6.
 • Analysis of the effect of the cleaning agents on the safety of the cleaned systems – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • Čištění vnitřních povrchů energetických soustav a rizika zanedbané údržby – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 76-81. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Čištění průmyslových a energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 95-102. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Cleaning of internal surfaces – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 591-600. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • Maintenance of internal surfaces and liquid waste disposal – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 78-82. ISBN 978-80-87583-30-2.

2018

 • Čištění povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchů. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 64. ISBN 978-80-87583-24-1.
 • Study and maintenance of interior surfaces of energy equipments – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Kinkor, J., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 219-222. ISSN 0184-9069.
 • Water system and cleaning of these systems – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Pakosta, M., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 123-125. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Faktory ovlivňující čistotu vody jako chladícího či otopného média a čištění vnitřních povrchů energetických soustav – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchů. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 56-60. ISBN 978-80-87583-24-1.
 • Studium a úpravy vnitřních povrchů – Kuchař, J., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav / 15. Mezinárodní odborný seminář - Sborník přednášek. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 36-39. ISBN 978-80-87583-28-9.

2017

 • Čistit lze i uvnitř – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Adášek, D., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 44-45. ISBN 978-80-87583-23-4.
 • MAINTENANCE OF ENERGY EQUIPMENT – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Hrdinová, H. - Hazdra, Z., - Kuběnka, M., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 267-270. ISSN 0184-9069.
 • LASER AS A TOOL FOR SURFACE CLEANING – Hrdinová, H. - Kuchař, J., - Kreibich, V., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 247-249. ISSN 0184-9069.
 • CHEMICAL CLEANING OF THE INTERNAL SURFACES – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 256-258. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Čištění otopných a energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: 9. odborný seminář Technologie, kvalita a rizika ve výrobě. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 65. ISBN 978-80-87583-16-6.
 • Čištění vnitřních povrchů energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Agartanov, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 87-88. ISBN 978-80-87583-19-7.
 • Corrosion resistant coating for the printing industry – Kuchař, J. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 347-350. ISSN 1849-0662.
 • Cleaning the internal sufaces of heating systems – Kuchař, J. - Hazdra, Z. - Kreibich, V., - Hrdinová, H., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 84-86. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Chemical cleaning of inner surfaces of heating and energy equipment – Kuchař, J. - Hrdinová, H. - Hazdra, Z. - Kreibich, V., - Petřík, M., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 343-346. ISSN 1849-0662.

2015

 • Possibilites of brush plating process – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 72-74. ISBN 978-80-87583-13-5.

Zpráva

2018

 • Modifikace zařízení pro kataforetické lakování drobných dílů Ú12133-2018-MEGA – 02 – Hylák, K. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Kuchař, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. Report no. Ú12133-2018-MEGA – 02.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., [Research Report] 2018. Report no. Ú12133-2016-MEGA-04.

2017

 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2016-MEGA-02.

Kapitola v knize

2020

 • PATINUJÍCÍ OCEL – RIZIKO ŠPATNĚ ZVOLENÉHO MATERIÁLU DO NEVHODNÉHO PROSTŘEDÍ – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Driml, M., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 91-97. ISBN 978-80-01-06786-4.

2018

 • Maintenance and cleaning of heat exchangers – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Agartanov, V., - Petřík, M., In: Trends in Production Devices and Systems IV. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 396-403. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1265-0.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Progresivní a netradiční strojírenské technologie – Kuchař, J. org. - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2018.

2017

 • Čištění a předúpravy povrchu ve strojírenství a energetice – Kuchař, J. org. - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2017.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Inovativní a efektivní metody a postupy čištění potrubí chladičů a výměníků – Kuchař, J. - Kreibich, V., [Unpublished Lecture] Medim spol. s r.o.. 2019-12-03.
 • Progresivní metody čištění vnitřních povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., [Unpublished Lecture] Kapka plus s.r.o.. 2019-03-19.

2018

 • Bezpečné čištění povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., [Unpublished Lecture] Medim, spol. s r.o.. 2018-11-13.