[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Irena Kubelková, Ph.D.

Ing. Irena Kubelková, Ph.D.

Irena.Haskova (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2019

 • New Use of Instruments for More Accurate Wax Pattern Blade Segment Production – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Archives of Foundry Engineering. 2019, 19(2), 101-106. ISSN 1897-3310.
 • Influence of manufacture process parameters on dimensional stability of small blade castings – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Manufacturing Technology. 2019, 19(1), 49-53. ISSN 1213-2489.

2018

 • Monitoring of manufacture stability of large turbine blades using infrared thermography (IRT) in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., Archives of Foundry Engineering. 2018, 18(4), 9-14. ISSN 1897-3310.
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Technická diagnostika. 2018, XXVII 10-11. ISSN 1210-311X.

Stať ve sborníku

2019

 • Comparison of deformation of wax patterns with appropriate castings for blades MS3002-2 – Vrátný, O. - Herman, A., - Kubelková, I., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 184-193. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • New methods to ensure a predict the deformation behaviour of wax pattern blade segment – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 242-249. ISBN 978-80-87583-30-2.

2018

 • Examination of the dependence of changing the volume of waxes on the temperature – Kubelková, I. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 119-122. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Evaluation of wax blade injection simulation – Kubelková, I. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 113-118. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Determination of the simulation parameters of the waxes used in investment casting – Kubelková, I. - Herman, A., - Vrátný, O., In: 29 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION Proceedings. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2018. p. 1222-1230. 29. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-20-4.
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: Sborník 37. mezinárodní konference DIAGO 2018. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2018. ISSN 1210-311X.

2017

 • EVALUATION OF CRITICAL PLACES ON WAX PATTERNS OF BLADES – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: 28 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1126-1135. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-11-2.
 • THE APPLICATION OF THERMOGRAPHIC DIAGNOSTIC IN INVESTMENT CASTING PROCESS – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., In: 28 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1118-1125. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-11-2.
 • Test Methods for Investment Casting Filled Wax – Kubelková, I. - Herman, A., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 204-210. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Reduction of energy loss in Al alloys transport – Herman, A. - Štourač, F. - Kubelková, I. - Kubelka, M., - Doležal, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 218-222. ISBN 978-80-87583-17-3.

2015

 • The Verification Determining the Size of the Deformations Using ARGUS – Mrázek, D. - Kubelka, M. - Kubelková, I., - Pilvousek, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 90-96. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • The Methodology Determing the Size of the Shear Stress on the Specific Samples – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T., - Hašková, I., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 369-372. ISSN 1849-0662.
 • Analysis of Inclusions Using X-Ray Probe by Electron Microscope – Doležal, J. - Hašková, I., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 27-31. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • The Sand Logistic Innovation in UNEX Foundry – Herman, A. - Hašková, I., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013, pp. 30-`35. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Studium vlastností nátěrů slévárenských jader a jejich využití ve slévárenských provozech – Hašková, I., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 11-17. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Studie der Eigenschaften der Kernschlichten und deren Ausnutzung in Gießerei Betrieb – Hašková, I., In: Sborník STČ 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-04796-5.

2011

 • Cold-Box jádra a jejich nátěry v technologii nízkotlakého lití ve slévárně Beneš a Lát a.s. – Hašková, I. - Kyselka, Š., In: 48. Slévárenské dny - sborník. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011, pp. 1-7. ISBN 978-80-02-02337-1.
 • Cold-Box jádra a jejich nátěry v technologii nízkotlakého lití ve slévárně Beneš a Lát a.s. – Hašková, I. - Kyselka, Š., In: 48. Slévárenské dny - sborník abstraktů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011, pp. 31. ISBN 978-80-02-02337-1.

Zpráva

2018

 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/054.
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/028.

2017

 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/030.
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/026.
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/025.
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/024.
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/015.

2016

 • Vyhodnocení kritických míst na voskových modelech lopatek – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/006.
 • Vyhodnocení vlivu sekundárního metalurgického zpracování Al slitin na jejich výslednou metalurgickou čistotu – Herman, A. - Bryksí Stunová, B. - Kramár, T., - Kubelková, I., [Research Report] 2016. Report no. U12133/2016/008.

2013

 • Analýza příčiny vzniku prasklin u odlitku SW-1233 – Herman, A. - Hašková, I., - Kramár, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. 12133_2013_8.