[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Lukas.Turza (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Nová legislativa a svařování ocelí pro tlaková zařízení – Turza, L. - Kolařík, L., MM Průmyskové spektrum. 2016, 2016(1,2), 19. ISSN 1212-2572.

2014

 • Legislativa při posuzování shody a CE – Turza, L. - Hrudka, Otakar, Perspektivy jakosti. 2014,(2), 49-51. ISSN 1214-8865.

2012

 • Použití plechových dílů tvářených za tepla v karoseriích osobních automobilů – Šanovec, J. - Turza, L., Kovárenství. 2012,(44), 121-123. ISSN 1213-9289.
 • Vliv citlivosti vybraných materiálů na rychlost posuvu příčníku při zkoušení tahem – Tatíček, F. - Ouška, M. - Turza, L., - Pilvousek, T., Kovárenství. 2012,(44), 29-32. ISSN 1213-9289.

Stať ve sborníku

2015

 • FORMING PROGRAMS DEALING WITH SPRINGING – Turza, L. - Vojkovský, K., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 143-145. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • CONFORMITY ASSESSMENT AND ITS RISKS – Turza, L. - Gebhart, M., - Pačák, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 139-142. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • RIZIKA V LEGISLATIVĚ EU A PRŮVODNÍ DOKUMENTACI PRODUKTŮ – Turza, L., In: Kvalita a rizika ve výrobě. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. p. 97-99. ISBN 978-80-87583-09-8.
 • Risk and safety in the liquid coating substance – Vojkovský, K. - Turza, L., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 150-153. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Risk analysis at forming-stamping – Turza, L. - Tatíček, F. - Čvešper, D.Ć., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 112-116. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Jednoduché tlakové nádoby, proč se mění. – Turza, L., In: Technická konference 2014 - Sborník přednášek. Brno: TESYDO, s.r.o., 2014. pp. 113-117. ISBN 978-80-87102-10-7.
 • Rizika v legislativě EU a průvodní dokumentaci produktů – Turza, L., In: Kvalita a rizika ve výrobě. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 42-46. ISBN 978-80-87583-09-8.
 • Risk Analysis at Forming-Stamping – Turza, L. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Cvešper, D., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 113-117. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • Problematika antigrafitových nátěrů – Turza, L. - Vojkovský, K., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář - Sborník přednášek. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2013. pp. 73-76. ISBN 978-80-87583-07-4.
 • The Liquid Glass Finish: Nanotechnology – Vojkovský, K. - Turza, L., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 491-493. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • The Problematic of Laser Welding in Terms of Risk Analysis and Quality of Welded Joints – Vojkovský, K. - Turza, L., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 369-372. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Sheet hydroforming in automotive applications – Vojkovský, K. - Turza, L., - Pačák, T., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 139-146. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Risks of nanotechnology in forming – Turza, L. - Tatíček, F., - Sagner, P., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 127-130. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • The influence of strain rate on the properties of deep drawing steels – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Šanovec, J., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 118-122. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Monitoring the behaviour of the material at various strain rates – Pačák, T. - Tatíček, F., - Turza, L., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 64-68. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Tvářecí stroje a jejich rizika – Turza, L. - Tatíček, F., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 59-63. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Vliv rychlosti deformace na polohu FLD křivky – Tatíček, F. - Ouška, M. - Pilvousek, T., - Turza, L., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 137-141. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Sledování BH efektu u oceli HX 220 BD pro různé stavy deformace a stavy tepelného vytvrzení – Kubelka, M. - Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Hájek, J. - Ouška, M., - Turza, L., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 41-46. ISBN 978-80-01-04853-5.

Zpráva

2013

 • Analýza SW pro simulaci tepelného zpracování – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T., - Kubelka, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/036.

2012

 • Vypracování úkolů technické normalizace 2012 – Skopal, J. - Turza, L., [Research Report] 2012. Report no. U12133/2012/052.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Učební text přípravného kurzu pro zkoušky revizních techniků provozovaných tlakových nádob stabilních – Turza, L. - Řezáč, R.R., - Brotánek, M.B., Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2020.

2015

 • Provozní aplikace GPS v oblasti tvarovaných součástí. Odlitky. – Turza, L. - Skopal, J., - Smrčka, J., Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. ISBN 978-80-01-05730-8.
 • Vymezení současného stavu techniky v oblastech řezných a tvářecích nástrojů s hlediska mezinárodních a evropských norem – Turza, L. - Skopal, J. - Štajnochr, L.Š, - Rendl, R.M., Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. ISBN 978-80-01-05729-2.
 • Strukturální analýza terminologických vazeb managementu v procesu vzdělávání s využitím obsahové náplně normativních dokumentů – Skopal, J. - Smrčka, J., - Turza, L., Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. ISBN 978-80-01-05731-5.

2013

 • Obecné principy rozměrových a geometrických specifikací produktu a jejich ověřování (GPS) – Turza, L. - Skopal, J. - Smrčka, J., - Pešička, L., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05270-9.
 • Tolerance rozměrových a geometrických specifikací tvarovaných součástí a jejich aplikace v podmínkách konstrukce výroby a metrologie – Turza, L. - Skopal, J. - Smrčka, J., - Pešička, L., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05269-3.
 • Vymezení požadavků na obsahovou náplň EN z pohledu managementu rizika – Turza, L. - Skopal, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05275-4.
 • Kritéria čistoty povrchu pro povrchové úpravy kovových materiálů – Turza, L. - Skopal, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05273-0.
 • Analýza problematiky laserového svařování z hlediska analýzy rizika a kvality svarových spojů – Turza, L. - Skopal, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05274-7.

Sborník

2016

 • Metodologie a navržená metodika – Turza, L. ed., Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2016. ISBN 978-80-87583-16-6.
 • Plastics recycling – Turza, L. ed. - Blažek, Jaroslav ed., Červenohorské sedlo, 2016-06-28/2016-06-30. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Residual risk – Turza, L. ed. - Blažek, Jaroslav ed., Červenohorské sedlo, 2016-06-28/2016-06-30. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2016. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Nařízení vlády 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh – Turza, L. ed., Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-87140-41-3.
 • Nové právní předpisy pro tlakové a jednoduché tlakové zařízení – Turza, L. ed., Hradec Králové, 2016-02-16/2016-02-18. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-87140-40-6.
 • Posuzování shody jednoduchých tlakových nádob – Turza, L. ed. - Kunzová, B. ed., Brno: TESYDO, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87102-13-8.
 • Připravované nové právní předpisy pro tlakové a jednoduché tlakové zařízení – Turza, L. ed. - Kunzová, B. ed., Brno: TESYDO, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87102-13-8.
 • Posuzování shody přepravitelných tlakových zařízení – Turza, L. ed. - Kunzová, B. ed., Brno: TESYDO, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87102-13-8.
 • Kritéria rizik podle směrnic EU - TZS,PTZ,JTN – Turza, L. ed., Brno: TESYDO, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87102-13-8.
 • Nové normy v povrchových úpravách v praxi – Turza, L. ed., Praha: PRESS AGENCY- časopis Povrchové úpravy, 2016.
 • Novinky a změny v normách v oblasti povrchových úprav za rok 2016 – Turza, L. ed., Brno, 2016-11-23/2016-11-24. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. ISBN 978-80-87583-19-7.

Právní předpisy a směrnice

2016

 • Novelizace stávajícího zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – Turza, L., [Other Legal Enactments (not meeting RIV conditions)] 2016.

2011

 • Analýza rizik strojního zařízení – Turza, L., [Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2011.

...

2016

 • Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh č. 119/2016 Sb. – Turza, L., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2016.
 • Nařízení č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh – Turza, L., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2016.

2015

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. – Turza, L., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2015.
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky – Turza, L., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2015.

2014

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů – Turza, L., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2014.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů – Turza, L., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2014.