[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. František Tatíček, Ph.D.

Ing. František Tatíček, Ph.D.

Frantisek.Taticek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2631

místnost: B1-33, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 •  
  optimalizace výroby ocelových zárubní – Tatíček, F. (2018)
 •  
  Skládaná ocelová zárubeň KERVAL – Tatíček, F. (2018-2020)
 • TH02010680  
  Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny – Tatíček, F. (2017-2019)
 • FR-TI4/406  
  Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků – Tatíček, F. (2012-2015)
 • 1578/F1 a  
  Inovace předmětu Technologie I – Tatíček, F. (2006)

Článek v periodiku

2019

 • COMPENSATION OF SPRINGBACK IN LARGE SHEET METAL FORMING – Pačák, T. - Tatíček, F., - Valeš, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(5), 483-489. ISSN 1210-2709.

2017

 • Vlastnosti dílů vyráběných aditivními technologiemi – Tatíček, F. - Valeš, M. - Zikmund, P., - Drašnar, M., Kovárenství. 2017,(60), 70-73. ISSN 1213-9289.

2015

 • Development Of A New Tool Material For High Pressure Die Casting – Herman, A. - Tatíček, F., - Zikmund, P., Archives of Foundry Engineering. 2015, 15(2), 23-28. ISSN 1897-3310.

2014

 • Přehled technologií pro dělení materiálu v zápustkových kovárnách – Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., Kovárenství. 2014,(49), 37-40. ISSN 1213-9289.

2012

 • Příprava dat pro numerické simulace plošného tváření velkoplošných dílů s 3D skenovanými daty nástrojů a verifikace výsledků simulace s reálným stavem – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., Kovárenství. 2012,(44), 65-68. ISSN 1213-9289.
 • Vliv citlivosti vybraných materiálů na rychlost posuvu příčníku při zkoušení tahem – Tatíček, F. - Ouška, M. - Turza, L., - Pilvousek, T., Kovárenství. 2012,(44), 29-32. ISSN 1213-9289.
 • Zužycie powlok diamentopodobnych W zaležnosci od rodzaju kompozycji powlokowej i materialow pary tracej – Ozimina, D. - Madej, M. - Kowalczyk, J. - Suchánek, J. - Tatíček, F., - Kolaříková, M., Tribologia. 2012, 43(3), 127-136. ISSN 0208-7774.

2011

 • Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT v Praze - Historie a současnost – Tatíček, F. - Čermák, J., Kovárenství. 2011,(42), 58-59. ISSN 1213-9289.

2010

 • Stříhání – Tatíček, F. - Pilvousek, T., MM Průmyslové spektrum. 2010,(6), 18-20. ISSN 1212-2572.
 • Ohýbání – Tatíček, F. - Pilvousek, T., MM Průmyslové spektrum. 2010,(7-8), 72-73. ISSN 1212-2572.
 • Automatizace a mechanizace v plošném tváření – Tatíček, F. - Pilvousek, T., - Kubelka, M., MM Průmyslové spektrum. 2010,(12), 68-69. ISSN 1212-2572.

2008

 • Možnosti vyhodnocování povrchových úprav – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Tatíček, F., Povrcháři. 2008, 1(8), 4-8. ISSN 1802-9833.

2005

 • Současné trendy ve zpracování hořčíkových slitin tvářením – Čermák, J. - Hawelka, M., - Tatíček, F., MM. Průmyslové spektrum. 2005,(10), 59-62. ISSN 1212-2572.
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Tatíček, F., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2005, 44(5s), 54-58. ISSN 0368-0827.

2004

 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., Czasopismo Techniczne. 2004, 101(4-M), 209-219. ISSN 0011-4561.

2002

 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., MM. Průmyslové spektrum. 2002, 6(7), 24-25. ISSN 1212-2572.
 • Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., MM. Průmyslové spektrum. 2002, 6(6), 52. ISSN 1212-2572.
 • Verifikace hodnot spodního víka motoru obdržených experimentem a simulací použitím PAM-AUTOSTAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), 33-37. ISSN 1335-2393.

Stať ve sborníku

2020

 • RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE STEEL DOOR FRAMES – Tatíček, F. - Novák, V. - Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Machka, B., - Matyáš, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 137-141. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • DETERMINATION OF FORMING LIMIT CURVES ACCORDING TO TENSILE TEST AND ARAMIS SYSTEM – Krejsa, P. - Novák, V. - Tatíček, F. - Valeš, M., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 82-89. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • MODERN PROCESS OF ROLL FORMING DESIGN – Hejnic, J. - Tatíček, F. - Chrášťanský, L., - Novák, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 69-74. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • THE UTILIZATION OF COMPLEX NUMERICAL SIMULATIONS OF STAMPING AND HEMMING PROCESSES FOR THE SAKE OF VISUALIZING THE MANUFACTURING PROCESS OF THE CAR’S FIFTH DOOR ASSEMBLY – Havelka, J. - Tatíček, F. - Valeš, M., - Novák, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 47-48. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • THE EFFECT OF STRAIN RATE ON POSITION OF FORMING LIMIT CURVE – Hák, O. - Novák, V. - Tatíček, F. - Havelka, J., - Hejnic, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 42-46. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • EVALUATION OF TENSILE TEST USING DIGITIZING SYSTEM ARAMIS – Dvořák, P. - Tatíček, F. - Novák, V. - Hejnic, J., - Havelka, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 24-28. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Accuracy improvement of the numerical simulation results in the process of sheet metal working – Pačák, T. - Tatíček, F., - Valeš, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 300-304. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Forging a draw rod for a steam locomotive No. 464 053 – Machka, B. - Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Stejskal, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 273-278. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Effect of Punch Speed on Position of Forming Limit Curve – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 105-108. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Feasibility of DP500 Steel Outer Car Body Parts – Valeš, M. - Novák, V. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 170-176. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Effect of Strain Rate on Position of Forming Limit Curve – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: METAL - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 450-454. 1. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Outer Car Body Panels Made of Dual-Phase Steel – Valeš, M. - Novák, V. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: METAL - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 507-512. 1. ISBN 978-80-87294-92-5.

2018

 • Comparison of Numerical Simulation and Deep Drawing Test of DP500 Steel – Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Tatíček, F., - Pačák, T., In: Metal 2018 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2018. p. 501-506. 1st. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • Properties of 3D Printed Samples – Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Šatná, K., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 80-85. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • The proposal methodology for monitoring test sensitivity to strain rate on the proposed test device – Kubelka, M. - Tatíček, F., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 110-112. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 202-205. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Properties of Steel Hybrid Sandwich Materials – Valeš, M. - Vlk, V. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 217-220. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Problems in Manufacturing of Car Body Panels with Use of HSS – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 166-171. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Methodology of the Springback Compensation in Sheet Metal Stamping Processes – Pačák, T. - Valeš, M., - Tatíček, F., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 502-507. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
 • Feasibility Study of Manufacturing Outer Car Body Parts with Use of DP500 – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 561-566. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.

2016

 • Methodology for mechanical joining of sheets for designing the hemmed joints – Chrášťanský, L. - Hálek, J. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: Metal 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2016. pp. 345-349. ISBN 978-80-87294-67-3.
 • Analysis of the Springback Behavior under Various conditions with use of AutoForm SIGMA – Pačák, T. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Verification of Springback Analysis Accutacy in Deep Drawing Process with Focus on Initial Setting of Numerical Simulation – Pačák, T. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., In: Metal 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2016. pp. 464-469. ISBN 978-80-87294-67-3.

2015

 • The Methodology and Determination of the Springback in Large Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 97-101. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Methods of Fixation and Stabilization of Hemmed Joints for Panel Parts of Car Body Parts – Chrášťanský, L. - Hálek, J. - Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 57-60. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Surface Quality of Hot-rolled Steel Sheets and Wide Steel – Machek, V. - Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 220-225. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Risk analysis at forming-stamping – Turza, L. - Tatíček, F. - Čvešper, D.Ć., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 112-116. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Methodic of Testing Using Experimental Equipment – Kubelka, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 94-99. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
 • The Methodology for Determining the Springback of Large Metal Stampings – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Pilvousek, T., In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 151-156. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
 • The Issue of Ensuring the Dimensional Stability of Molded Car Body Joints – Chrášťanský, L. - Tatíček, F. - Kubelka, M. - Pačák, T. - Hálek, J. - Vojkovský, K., - Pepelnjak, T., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 373-376. ISSN 1849-0662.
 • The Methodology Determing the Size of the Shear Stress on the Specific Samples – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T., - Hašková, I., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 369-372. ISSN 1849-0662.
 • The Verification of Size Deformations on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Pepelnjak, T., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 341-344. ISSN 1849-0662.
 • The Analysis of Pressed Parts Deformation on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Pačák, T., - Cvešper, D., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • The Analysis of Pressed Parts Deformation on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Pačák, T., - Cvešper, D., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2014. pp. 111. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • The Guidelines for Developing Technologies Forming in the Manufacture of Car Bodies – Šanovec, J. - Kubelka, M., - Tatíček, F., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 229-231. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Metallic Glasses – Machek, V. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 199-201. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Risk Analysis at Forming-Stamping – Turza, L. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Cvešper, D., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 113-117. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Analysis of Shear Test on the Test Specimen – Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 107-112. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Analysis and Elimination of Springback in Stamping Using Numerical Simulations – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Pilvousek, T., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 102-106. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Verification of Determining the Plastic Strain Ratio and Tensile Strain Hardening Exponent – Cvešper, D. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Kubelka, M., - Pilvousek, T., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 22-26. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Issue of Ensuring the Dimensional Stability of Molded Car Body Joints – Chrášťanský, L. - Kubelka, M. - Pačák, T. - Cvešper, D., - Tatíček, F., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 60-65. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Verification of Experimental Equipment for Forming – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Sagner, P., - Cvešper, D., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 81-85. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Tribological Analysis of the Nano-modified Industrial Polymer – Konovalova, O. - Suchánek, J. - Tatíček, F., - Puchnin, M., In: 24TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2013. Amsterdam: Elsevier, 2014. pp. 1481-1489. ISSN 1877-7058.

2013

 • Plastická (normálová) anizotropie – Machek, V. - Tatíček, F., - Machek, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář - Sborník přednášek. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2013. pp. 12-16. ISBN 978-80-87583-07-4.
 • Properties of selected non-ferrous metals – Machek, V. - Tatíček, F., - Machek, V., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 246-250. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Risks of nanotechnology in forming – Turza, L. - Tatíček, F., - Sagner, P., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 127-130. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Analysis of deformations at small radii – Tatíček, F. - Šimáně, M. - Pilvousek, T., - Sagner, P., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 123-126. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • The influence of strain rate on the properties of deep drawing steels – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Šanovec, J., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 118-122. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Monitoring the behaviour of the material at various strain rates – Pačák, T. - Tatíček, F., - Turza, L., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 64-68. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Commercially Available Enchancement of Polymer Properties for Tribological Applications – Konovalova, O. - Suchánek, J., - Tatíček, F., In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. 2013. pp. 102. ISBN 978-80-87294-44-4.
 • Commercially Available Enchancement of Polymer Properties for Tribological Applications – Konovalova, O. - Suchánek, J., - Tatíček, F., In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-47-5.
 • Tribological Behavior of Ultramid Reinforced with Cloisite – Konovalova, O. - Tatíček, F., In: 4th International Technical Conference Technological Forum 2013 Book of proceedings. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o., 2013. pp. 36-41. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Tvářecí stroje a jejich rizika – Turza, L. - Tatíček, F., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Zkušební zařízení pro zjišťování vlivu rychlosti deformace – Ouška, M. - Tatíček, F., - Suchánek, J., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 48-52. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Trojrozměrná digitalizace nástrojů pro hluboké tažení tvarově složitých dílů automobilové karoserie a jejich adaptace pro systémy numerických simulací – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 53-58. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 59-63. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Vliv rychlosti deformace na polohu FLD křivky – Tatíček, F. - Ouška, M. - Pilvousek, T., - Turza, L., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 137-141. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Sledování BH efektu u oceli HX 220 BD pro různé stavy deformace a stavy tepelného vytvrzení – Kubelka, M. - Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Hájek, J. - Ouška, M., - Turza, L., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 41-46. ISBN 978-80-01-04853-5.
 • Sledování vlivu okrajových podmínek na lisovatelnost velkoplošného dílu automobilové karoserie pomocí numerických simulací s reálnými - 3D skenovanými daty nástrojů – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 64-71. ISBN 978-80-01-04853-5.
 • Analýza povrchů teplosměnných ploch z vysokolegovaných ocelí – Tatíček, F. - Douda, J. - Horvát, L. - Pilvousek, T. - Kubelka, M., - Smrčka, J., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 164-168. ISBN 978-80-01-04853-5.

2010

 • The Effect of Strain Rate on the Properties and Microstructure of the DC 06 Steel – Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Roleček, L., - Barisic, B., In: CEEPUS WORKSHOP. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. pp. 168-173. ISBN 978-80-904502-3-3.
 • The Effect of Strain Rate on the Properties and Microstructure of the DC 06 Steel – Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Roleček, L., - Barisic, B., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. pp. 628-632. ISBN 978-80-904502-2-6.
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, In: 23. DTZ 2010 - Sborník přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 30-37. ISBN 978-80-904462-3-6.
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, In: 23. DTZ 2010 - Abstrakty přednášek. Čerčany: ATZK, 2010, pp. 10. ISBN 978-80-904462-2-9.
 • Analýza galvanických kompozitních povlaků – Benešová, D. - Kudláček, J., - Tatíček, F., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Problematika technologie stříhání a ohýbání – Tatíček, F. - Pilvousek, T., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Základní typy odpružení v plošném tváření – Tatíček, F. - Pilvousek, T., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Lisování virtuálním lisovacím nástrojem – Pilvousek, T. - Tatíček, F., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.

2009

 • Vliv mikrostruktury na tvařitelnost hlubokotažného materiálu – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Roleček, L., In: Nové trendy ve zpracování plechu. Praha: Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu, 2009. ISBN 978-80-254-5731-3.

2007

 • Instruction of Manufacturing Technology on Faculty of Mechanical Egineering on CTU in Prague – Tatíček, F. - Kolařík, L. - Kudláček, J., - Válová, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 420-421. ISBN 978-80-01-03667-9.

2005

 • Problematika odpružení při lisování výtažků – Tatíček, F. - Šanovec, J., In: Plošné tváření. Praha: ČSVZP - Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu, 2005. p. 35-63.
 • Souhrnné hodnocení vlivu okrajových podmínek na výsledky simulací při tažení pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Zvýšené hodnoty multifunkčních konstrukčních dílů a výrobních postupů při zpracování plechů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 82-90. ISBN 80-01-03345-7.
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 169. ISBN 80-227-2286-3.
 • General Evaluation of the Influence of Boundary Conditions on the Results of the Simulation with the Help of SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005. p. 1111-1119. ISBN 80-227-2286-3.
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 52. ISBN 80-227-2286-3.
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 444-453. ISBN 80-227-2286-3.

2004

 • Aplikace postupu integrovaného inženýrství na navrhování míchacího zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Tatíček, F. - Šmíd, O., - Zralý, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 115-118. ISBN 80-01-03105-5.
 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 86-89. ISBN 80-01-03105-5.
 • Simulace tažení víka motoru pomocí SW AutoFORM a PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., In: Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technical University of Košice, 2004. pp. ?. ISSN 1335-2393.
 • Průběh hlavních deformací při simulacích tažení spodního krytu motoru pomocí SW AutoFORM – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kout, M., In: FORM 2004. Brno: Kongresové centrum, 2004. pp. 163-168. ISBN 80-86607-11-9.
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. pp. 1290-1300. ISBN 80-227-2117-4.
 • Die Vergleichung der Empfindlichkeit von SW PAM STAMPTM und AutoForm auf die Veränderungen der Grenzbedingungen – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. pp. 197. ISBN 80-227-2121-2.
 • Jak dále s odpružením výlisků – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Sborník přednášek se zaměřením na tváření kovů a plastů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. pp. 125-130. ISBN 80-7083-856-6.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., In: ISMIP 5, 5th International Symposium on Mixing Industrial Processes. Montreal: Prof.P.Tanguy, Ecole Polytechnique, 2004,
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2105-0.

2003

 • Vliv lankfordových koeficientů na průběh hlavních deformací pro spodní víko motoru – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., In: Stroje a nástroje pro plošné tváření. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2003. pp. 20-22. ISBN 80-239-0693-3.
 • Vliv exponentu deformačního zpevnění a materiálové konstanty c na simulace pro spodní víko motoru – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: Stroje a nástroje pro plošné tváření. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2003. pp. 14-19. ISBN 80-239-0693-3.
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003.
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. ISBN 80-227-1949-8.
 • Reibung - und Niederhal Terdruckeifluss in der Virtuellen Technik der Umformprozessen von Grossen Blechteilen – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. pp. 246-247. ISBN 80-227-1949-8.
 • Vliv tvářecích parametrů na simulace deformacípři plošném tváření – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. ISBN 80-227-1935-8.
 • Effect of the Input Data on the Simulation of a Sheet Metal Forming Process – Šanovec, J. - Vrtal, D., - Tatíček, F., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. pp. 146. ISBN 80-227-1935-8.

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 34-42. ISBN 80-01-02652-3.
 • Použití počítačové podpory v technologii hlubokého tažení na FS ČVUT v Praze, Ústavu strojírenské technologie – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrtal, D., In: FORM 2002. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2002. pp. 91-96. ISBN 80-214-2162-2.

2001

 • Určování tvaru přístřihu plechu pro tažení výlisku pomocí softwaru PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Technológia 2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. pp. 360-363. ISBN 80-227-1567-0.
 • Rozbor metodik zjišťování FLD – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno: Vojenská akademie, 2001. pp. 88-94.
 • Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP – Šanovec, J. - Tatíček, F., In: METAL 2001. Ostrava: Tanger, 2001,

?

 • Vliv tlaku přidržovače a koeficientu tření na průběh hlavních deformací – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., In: neuvedeno., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., Czech Republic. Utility Model CZ 32093. 2018-09-25.

Zpráva

2018

 • Analýza současného stavu – dělení a spojování materiálu – Tatíček, F. - Valeš, M. - Machka, B., - Chrášťanský, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/042.

2017

 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/024.
 • Vyhodnocení vlastností slitiny CuZn16Si4 – Herman, A. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/031.

2016

 • Návrh technologie vyhrdlování – Tatíček, F. - Machka, B., - Valeš, M., [Research Report] DIRAC Industries s.r.o., 2016. Report no. 12133/2016/004.
 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., [Research Report] DIRAC Industries s.r.o., 2016. Report no. 12133/2016/009.
 • Konstrukce nástroje a ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Valeš, M., - Machka, B., [Research Report] Komořany: United energy, a.s., 2016. Report no. 12133/2016/019.
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., [Research Report] Komořany: United energy, a.s., 2016. Report no. 12133/2016/003.
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., [Research Report] Praha: ČEPS Invest, a.s., 2016. Report no. Ú12133/2016/002.

2015

 • Analýzy slitin Al-Si zpracovaných různými procesy tlakového lití pro účely výzkumu a vývoje – Bryksí Stunová, B. - Tatíček, F., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. Report no. U12133/2015/015.

2014

 • Materiál pro podmínky vysokoteplotní degradace – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014.
 • Stanovení tvrdosti materiálu lopatek metacích jednotek – Kudláček, J. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-10.
 • Analýza mechanických vlastností materiálu P92 zkouškou tahem při různých podmínkách – Tatíček, F. - Pačák, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. U12133/2013/031.

2013

 • Analýza problémů s deformacemi odlučovací elektrody – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/034.
 • Analýza lomu kloubu POS – Tatíček, F. - Kanaval, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/035.
 • Analýza mechanických vlastností matic M16 se samojistícím prolisem – Tatíček, F. - Machka, B., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. Ú12133-2013-16.
 • Příprava vzorků pro ověřování mechanických vlastností svarových částí – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., [Research Report] 2013. Report no. U12133/2013/033.
 • Analýza smykového napětí ve vzorku – Tatíček, F. - Pačák, T., - Machek, V., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/030.
 • Analýza SW pro simulaci tepelného zpracování – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T., - Kubelka, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/036.
 • Posouzení vzniku defektů KTL barvy – Kudláček, J. - Kolaříková, M. - Tatíček, F., - Zikmund, P., [Research Report] 2013. Report no. Ú12133-2013-11.

2009

 • Zpráva o provedení instrumentované rázové zkoušky a stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti u vybraných materiálů – Beránek, L. - Volf, L. - Zelenka, A., - Tatíček, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. 1.
 • Analýza zmetkovitosti výlisku při rozšířeném sortimentu zpracovávaných plechů – Tatíček, F. - Šanovec, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/009.

2008

 • Posouzení materiálu hřídele č. dílu 070109101 Q – Kudláček, J. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2008. Report no. U12133/2008/009.
 • Posouzení poškozeného ventilu č. dílu TRW T331108 SD – Kudláček, J. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2008. Report no. U12133/2008/007.
 • Posudek přilnavosti epoxidové základní barvy – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Tatíček, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2008. Report no. U12133/2008/008.

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 12.

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Špindlerův mlýn, 2017-06-27/2017-06-29. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., Kouty, 2015-06-23/2015-06-25. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., Kouty, 2014-06-17/2014-06-19. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., Kouty, 2013-06-25/2013-06-27. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Technologické Forum 2012 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kolaříková, M. ed. - Kolařík, L. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed., - Tatíček, F. ed., Kouty, 2012-06-26/2012-06-28. Prague: Czech Technical University, 2012. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2011-06-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04837-5.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2010-06-16. Prague: Czech Technical University, 2010. ISBN 978-80-01-04578-7.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2009-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. 1. ISBN 978-80-01-04367-7.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2008-05-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04103-1.

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2007-06-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03751-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., [Conference Hosting] 2013.

2012

 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., [Conference Hosting] 2012.
 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2012.

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., [Conference Hosting] 2011.
 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2010.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2009.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., [Conference Hosting] 2008.

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2007.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • Problematika numerické simulace – Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Škoda Auto Mladá Boleslav, a.s.. 2008-12-03.
 • Experimentální technika při měření deformací – Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Benteler ČR. 2008-11-18.
 • Metrologické aplikace na LEXTu – Podaný, J. - Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Olympus C&S, spol. s r.o.. 2008-11-06.

2007

 • Možnosti využití laserového konfokálního mikroskopu LEXT – Tatíček, F., [Unpublished Lecture] ČVUT v Praze, FS, CTIV. 2007-06-13.
 • Řešené problémy pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT – Tatíček, F. - Podaný, J., [Unpublished Lecture] OLYMPUS C&S, spol. s r. o.. 2007-10-25.

2006

 • Modelové zkoušky odpružení a jejich verifikace – Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro výzkum zpracování plechu. 2006-12-14.

2004

 • Verifikace simulací toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu. 2004-05-13.

2002

 • Nové poznatky v konstrukci nástrojů pro plošné tváření - simulační procesy – Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Škoda Auto a.s.. 2002-06-06.
 • Verifikace hodnot pro spodní víko motoru získaných experimentem a simulací pomocí softwaru PAM-STAMP – Vrtal, D. - Šanovec, J., - Tatíček, F., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro výzkum zpracování plechu. 2002-04-23.
 • Verifikace simulace hlubokého tažení reálného výlisku – Tatíček, F. - Šanovec, J., - Vrtal, D., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro výzkum zpracování plechu. 2002-04-23.
 • Verifikace simulace toku materiálu při tažení dílů karoserií – Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kolman, R., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro výzkum zpracování plechu. 2002-04-23.