[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ales.Herman (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2752

místnost: B1-27, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FV10105  
  Výzkum zvýšení tvarové přesnosti voskových modelů pro odlitky turbodmychadel a stracionárních plynových turbín. – Herman, A. (2016-2020)
 • TA01011425  
  Výzkum zvyšování rozměrové přesnosti voskových modelů pro technologii odlévání metodou vytavitelného modelu – Herman, A. (2011-2013)
 • 874/F1  
  Inovace předmětů Metody přesného lití I a II – Herman, A. (2010)
 • 346/F1  
  Inovace předmětu Nástroje pro výrobu polotovarů – Herman, A. (2009)
 • FR-TI1/164  
  Výzkum zvyšování životnosti nástrojů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. (2009-2012)
 • FR-TI1/028  
  Optimalizace nákladového controllingu a systémů jakosti ve slévárně POLAK s.r.o – Herman, A. (2009-2012)
 • 1972/F1  
  Zavedení nového předmětu do osnov oboru Výrobní inženýrství na FS ČVUT – Herman, A. (2004)
 • CTU0413812  
  Prezentace výsledků výzkumu v oblasti tlakového lití na konferenci AED 2004 Glasgow – Herman, A. (2004)

Článek v periodiku

2020

 • The Issue of Regeneration of Metal Powder DLMS 3D Printing – Herman, A. - Bürgerová, K., Manufacturing Technology. 2020, 20(1), 11-17. ISSN 1213-2489.

2019

 • New Use of Instruments for More Accurate Wax Pattern Blade Segment Production – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Archives of Foundry Engineering. 2019, 19(2), 101-106. ISSN 1897-3310.
 • Importance of a type of gating system in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., Acta Polytechnica. 2019, 59(6), 601-610. ISSN 1210-2709.
 • Influence of manufacture process parameters on dimensional stability of small blade castings – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Manufacturing Technology. 2019, 19(1), 49-53. ISSN 1213-2489.

2018

 • Využití termografické diagnostiky k hodnocení procesů vstřikování kompozitního dílu – Herman, A. - Zeman, L., Technická diagnostika. 2018, XXVII(1), TD2-TD5. ISSN 1210-311X.
 • Dependence of reoxidation effect on a type of gating system in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., Archives of Foundry Engineering. 2018, 18(3), 107-112. ISSN 1897-3310.
 • Monitoring of manufacture stability of large turbine blades using infrared thermography (IRT) in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., Archives of Foundry Engineering. 2018, 18(4), 9-14. ISSN 1897-3310.
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Technická diagnostika. 2018, XXVII 10-11. ISSN 1210-311X.

2015

 • Development Of A New Tool Material For High Pressure Die Casting – Herman, A. - Tatíček, F., - Zikmund, P., Archives of Foundry Engineering. 2015, 15(2), 23-28. ISSN 1897-3310.

2014

 • Měření vlastností voskových směsí jako vstupních dat do databáze simulačního software – Herman, A. - Česal, M., - Píša, V., Strojírenská technologie. 2014, XIX(1), 8-12. ISSN 1211-4162.

2013

 • The Solving of a Wax Pattern Deformation for the Large Castings of Blades for Gas Turbines – Herman, A. - Česal, M., Technolog. 2013,(2), 27-34. ISSN 1337-8996.
 • Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí software ProCAST – Herman, A. - Česal, M. - Polnický, J., - Píša, V., Slévárenství. 2013, LXI(9-10), 322-325. ISSN 0037-6825.

2012

 • Deformace modelů a odlitků v technologii lití na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., Strojírenská technologie. 2012, 17(5 a 6), 296-303. ISSN 1211-4162.
 • FOND-EX a MSV 2012 - novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů – Herman, A., Slévárenství. 2012, 60(11-12), 422-423. ISSN 0037-6825.
 • Temperature Stability of the Process of Production of Wax Patterns for Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., Manufacturing Technology. 2012, 12(12), 108-112. ISSN 1213-2489.
 • The Decreasing of Die Cracking for HDPC technology by Changing Parameters of Heat Treatment – Herman, A. - Zikmund, P., Archives of Foundry Engineering. 2012, 12(3), 49-52. ISSN 1897-3310.
 • The Rationalization of Automatic Units HPDC Technology – Herman, A., Archives of Foundry Engineering. 2012, 12(2), 29-34. ISSN 1897-3310.
 • The Deformation of Representative Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., Archives of Foundry Engineering. 2012, 12(1), 37-42. ISSN 1897-3310.
 • Problematika simulací chování voskových modelů – Herman, A. - Česal, M., - Píša, V., Slévárenství. 2012, 60(9-10), 342-345. ISSN 0037-6825.

2011

 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Němec, M. - Mores, A. - Herzán, Z., - Picek, R., Slévárenství. 2011, LIX(3-4), 72-76. ISSN 0037-6825.

2010

 • Design And Material Of Large Complicated Castings Of Stamping Dies For Automotive Industry – Herman, A., MM Science Journal. 2010,(4), 206-208. ISSN 1803-1269.
 • The Optimization of Working Cycles for HPDC Technology – Herman, A., Technolog. 2010, 2(1), 59-64. ISSN 1337-8996.
 • Problem of the Selection the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., Technolog. 2010, 2(1), 53-58. ISSN 1337-8996.
 • The Optimization of Working Cycles for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., Archives of Foundry Engineering. 2010, 10(1), 441-446. ISSN 1897-3310.
 • Problem of the Selection the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., Archives of Foundry Engineering. 2010, 10(1), 355-360. ISSN 1897-3310.
 • Metodika tvorby přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem. – Herman, A. - Zikmund, P., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 66-69. ISSN 1211-4162.
 • Problematika racionalizace výrobního cyklu na slévárně tlakového lití – Herman, A., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 62-65. ISSN 1211-4162.

2007

 • Problematika technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic – Herman, A., Slévárenství. 2007, LV(4), 156-160. ISSN 0037-6825.
 • A Problem of Metalurgy and Production of Shape Complex Mg Castings – Stunová, B. - Herman, A., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2007, L(1), 213-220. ISSN 1210-0471.
 • Problematika výroby odlitků lisovacích nástrojů – Herman, A. - Mores, A., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2007, L(1), 91-98. ISSN 1210-0471.

2005

 • Výhody použití Mg slitin v porovnání s ostatními konstrukčními materiály - část 3 – Herman, A. - Stunová, B., MM. Průmyslové spektrum. 2005, 9(12), 72-73. ISSN 1212-2572.
 • Výhody použití Mg slitin v porovnání s ostatními konstrukčními materiály - část 2 – Herman, A. - Stunová, B., MM. Průmyslové spektrum. 2005, 9(11), 48-49. ISSN 1212-2572.
 • Výhody použití Mg slitin v porovnání s ostatními konstrukčními materiály - část 1 – Herman, A. - Stunová, B., MM. Průmyslové spektrum. 2005, 9(10), 94-95. ISSN 1212-2572.
 • Vstřikování prášku versus prášková metalurgie – Herman, A. - Tůma, T., Technický týdeník. 2005, 53(5), 18. ISSN 0040-1064.
 • Vztah konstruktér - technolog pro technologii tlakového lití – Herman, A. - Maroušek, L., Slévárenství. 2005, 53(5-6), 232-235. ISSN 0037-6825.

2003

 • Využití programu PAM-CAST pro technologii tlakového lití – Herman, A. - Hirsch, F. - Stunová, B., - Maroušek, L., Slévárenství. 2003, 51(4-5), 166-168. ISSN 0037-6825.
 • Optimalizace TPV pro technologii nízkotlakého lití – Herman, A., MM. Průmyslové spektrum. 2003, 7(3), 48-49. ISSN 1212-2572.

2002

 • Optimalizace technologie odlitku pomocí simulačního software – Herman, A., Slévárenství. 2002, 50(8-9), 318-321. ISSN 0037-6825.
 • Nejrychlejší (NOVACAST) a nejpřesnější (PAM-CAST) počítačová simulace na světě – Herman, A. - Luňáček, K., Slévárenství. 2002, 50(5-6), 209-212. ISSN 0037-6825.
 • CIM systémy ve slévárnách – Herman, A., MM. Průmyslové spektrum. 2002, 6(1,2,3), 38-41. ISSN 1212-2572.
 • Zpráva o průběhu konference Studentské tvůrčí činnosti na Fakultě strojní – Herman, A., Pražská technika. 2002, 4(3), 8-10. ISSN 1213-5348.

2001

 • Slévárenská technologická příručka – Roučka, J. - Svárovský, M. - Krutiš, V. - Herman, A. - Šiška, P., - Bednář, B., Slévárenství. 2001, 49(5,6), 366-367. ISSN 0037-6825.
 • Využití počítačové simulace při výchově mladých slévárenských odborníků – Herman, A. - Luňáček, K., Slévárenství. 2001, 49(5,6), 343-346. ISSN 0037-6825.
 • Vyplatí se investovat do simulačních softwarů? – Herman, A. - Smetana, K., MM. Průmyslové spektrum. 2001, 5(1,2), 34-35. ISSN 1212-2572.

2000

 • Využití CAD/CAM systémů ve výuce - zaměření slévání a obrábění – Herman, A. - Vrabec, M., Strojárstvo v hospodárstve a priemysle. 2000, 4(11), 18-19. ISSN 1335-2938.
 • CAD/CAM systémy ve výuce – Herman, A. - Vrabec, M., MM. Průmyslové spektrum. 2000, 4(11), 28-29. ISSN 1212-2572.

1999

 • Simulační software ve slévárenství – Svárovský, M. - Herman, A., MM. Průmyslové spektrum. 1999, 3(1,2), 12-13. ISSN 1212-2572.

Stať ve sborníku

2020

 • THERMAL ANALYSIS RESULTS AS THE WAY TO DETERMINE PHYSICAL PROPERTIES OF AISI 304L USED IN NUMERICAL SIMULATIONS – Vrátný, O. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 154-167. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • PROBLEMATIC 3D PRINT OF THIN-WALLED PARTS BY FDM TECHNOLOGY – Heczko, N. - Herman, A. - Janů, J. - Kment, T., - Novák, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 63-68. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • PROBLEMATIC OF MOLD DESIGN AND PRODUCTION FOR GLASS INDUSTRY – Heczko, N. - Herman, A. - Krčová, P., - Dvořák, E., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 57-62. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ FOREM PRO TLAKOVÉ LITÍ – Herman, A. - Vrátný, O., - Vítek, T., In: Sborník mezinárodní konference DIAGO 2019. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2019. ISBN 978-80-248-4258-5.
 • Optimization of castings in Investment casting foundry Kdynium a.s – Kment, T. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 59-69. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Foundries’ Technical Preparation of Production (TPP) in the context of Industry 4.0 – Vrátný, O. - Štourač, F., - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 333-336. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Comparison of deformation of wax patterns with appropriate castings for blades MS3002-2 – Vrátný, O. - Herman, A., - Kubelková, I., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 184-193. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • New methods to ensure a predict the deformation behaviour of wax pattern blade segment – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 242-249. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The issue of regeneration of metal powder DLMS 3D printing – Bürgerová, K. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 8-14. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Thermal field analysis in high pressure die casting technology – Vítek, T. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.

2018

 • VYUŽITÍ MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOKAMEROU – TERMOGRAMŮ – PŘI VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ A KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Herman, A. - Zeman, L., In: Formy a plasty Brno 2018. Brno: Jan Svoboda s.r.o., 2018. p. 34-48.
 • Racionalizace technologie výroby nízkotlakého odlitku turbodmychadla – Vrátný, O. - Bürgerová, K. - Herman, A., - Kramár, T., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. ISBN 978-80-02-02827-7.
 • Numerical simulation of different gating systems in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., In: IN-TECH 2018 Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 223-226. ISSN 0184-9069.
 • Examination of the dependence of changing the volume of waxes on the temperature – Kubelková, I. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 119-122. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Analysis of input material quality – Zvárová, M. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 233-239. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Importance of a type of gating system in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 221-224. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Rationalization of Tabouret casting technology by simulation – Simandl, O. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 176-180. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Evaluation of wax blade injection simulation – Kubelková, I. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 113-118. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • The research of parameter hatch distance in 3D metal print technology quality – Bürgerová, K. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 12-18. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Determination of the simulation parameters of the waxes used in investment casting – Kubelková, I. - Herman, A., - Vrátný, O., In: 29 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION Proceedings. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2018. p. 1222-1230. 29. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-20-4.
 • NEW DESIGN OF POLYURETHANE FOAM MOULDS FOR VIBRATIONAL CASTED REFRACTORY MATERIALS – Herman, A. - Štourač, F. - Beránek, L., - Kyncl, J., In: 29 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION Proceedings. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2018. p. 1231-1238. 29. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-20-4.
 • New moulds design for vibrational casting of refractory materials – Štourač, F. - Herman, A., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 69-75. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: Sborník 37. mezinárodní konference DIAGO 2018. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2018. ISSN 1210-311X.

2017

 • Problematika odplyňování slitin Al-Si při výrobě slitin – Herman, A. - Kramár, T. - Dvořák, E., - Doležal, J., In: Sborník přednášek - sekce neželezných kovů a slitin, ekologie. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 45-50. ISBN 978-80-02-02757-7.
 • EVALUATION OF CRITICAL PLACES ON WAX PATTERNS OF BLADES – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: 28 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1126-1135. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-11-2.
 • THE APPLICATION OF THERMOGRAPHIC DIAGNOSTIC IN INVESTMENT CASTING PROCESS – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., In: 28 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1118-1125. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-11-2.
 • MEASURING OF WAX PROPERTIES FOR SIMULATION INJECTION OF WAX PATTERNS AND THEIR DEFORMATION PREDICTION – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., In: Proceedings book 16th international foundrmen conference. Sisak: University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, 2017. ISBN 978-953-7082-26-0.
 • The rationalization of machine bed casting from grey iron – Herman, A. - Jirutka, J., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 55-59. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • The die coating influence of heat conduction on Al-Si alloy casting quality – Herman, A. - Rašovec, V., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 111-117. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Analysis of defects of 3D printed metal product – Herman, A. - Bürgerová, K., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 17-22. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • The viscoelastic properties of wax materials HYFILL-478 and RF1-478 – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 185-191. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Test Methods for Investment Casting Filled Wax – Kubelková, I. - Herman, A., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 204-210. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Sjednocení zkušebních vzorků pro hodnocení mechanických vlastností litin – Mores, A. - Herman, A. - Vokřálová, K, - Jelínek, D., In: Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů - blok D - Sekce metalurgie litin. Brno: Česká slévárenská společnost, 2016. ISBN 978-80-02-02691-4.
 • Sjednocení zkušebních vzorků pro hodnocení mechanických vlastností litin – Mores, A. - Herman, A. - Vokřálová, K., - Jelínek, D., In: Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2016. ISBN 978-80-02-02687-7.
 • Reduction of energy loss in Al alloys transport – Herman, A. - Štourač, F. - Kubelková, I. - Kubelka, M., - Doležal, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 218-222. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • The Defects Casting Analysis by Investment Casting Technology – Herman, A. - Vrátný, O., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 172-178. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Rationalization of manufacturing casting compressors house manufactured by low pressure die casting technology. – Herman, A. - Křeček, M., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 76-83. ISBN 978-80-87583-17-3.

2015

 • Mechanical Properties of Cast Test Coupons Attached to Heavy Nodular Cast Iron Castings – Mores, A. - Herman, A., - Němec, M., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 220-225. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Study of Temperature Fields during FCAW Welding – Kovanda, K. - Rohan, P., - Herman, A., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015, pp. 211-214. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Mechanical Properties of Weldable Low-Alloy Structural Cast Steels – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M., - Bělohlávek, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 210-216. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Rozbor zkušebních vzorků pro zjišťování mechanických vlastností litiny s kuličkovým grafitem – Mores, A. - Herman, A., In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. ISBN 978-80-02-02572-6.
 • Rozbor zkušebních vzorků pro zjišťování mechanických vlastností litiny s kuličkovým grafitem – Mores, A. - Herman, A., In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů - Blok B Sekce metalurgie litin. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. pp. 5-13. ISBN 978-80-02-02567-2.
 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. ISBN 978-80-02-02572-6.
 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů - Blok E Sekce technologická. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. pp. 11-20. ISBN 978-80-02-02570-2.
 • Analysis of Argon Treatment on Amount of Inclusions In Cast Steel – Bednář, B. - Herman, A., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 183-187. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The insulating coating influence on the low pressure casting quality – Kubeš, M. - Herman, A., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 86-91. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí software ProCAST – Herman, A. - Česal, M. - Polnický, J., - Píša, V., In: Sborník příspěvků z 50. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. ISBN 978-80-02-02498-9.
 • Měření vlastností voskových směsí jako vstupních dat do databáze simulačního software – Herman, A. - Česal, M. - Doležal, J. - Mihle, D. - Havel, M. - Polnický, J., - Píša, V., In: Sborník příspěvků z 50. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. ISBN 978-80-02-02498-9.
 • The Deformation of Large Difficulty Shape Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 25-28. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • The Deformation and Simulation of a Large Wax Patterns – Herman, A. - Česal, M., In: 4th International Technical Conference Technological Forum 2013 Book of proceedings. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o., 2013. pp. 223-228. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Analysis of the Geometric Specifications of the Stator Segment of the Gas Turbine – Mikeš, P. - Herman, A., In: 4th International Technical Conference Technological Forum 2013 Book of proceedings. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o., 2013. pp. 102-106. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • Dependence of HPDC Parts Hardness of Selected Aluminium Alloys at the Time after Casting and at the Mode of Heat Treatment – Kopecký, J. - Herman, A., - Bryksí Stunová, B., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013, pp. 69-73. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • The Technology of Production the Welding Mirror Castings – Herman, A. - Roučka, J., - Česal, M., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 205-211. ISBN 978-80-87583-06-7.
 • The Sand Logistic Innovation in UNEX Foundry – Herman, A. - Hašková, I., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013, pp. 30-`35. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Problematika simulací lisovaní voskových modelů k technologii přesného lití na vytavitelný vosk – Herman, A. - Česal, M., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Problematika analýzy vstupních metalurgických surovin na slévárně tlakového lití – Herman, A., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Problematika vzniku popouštěcí křehkosti u nástrojových ocelí pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Materiály forem pro tlakové lití slitin hliníku – Zikmund, P. - Herman, A., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 70-73. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Metalografie jako nástroj pro řešení problémů ve slévárnách slitin neželezných kovů – Bryksí Stunová, B. - Kolaříková, M., - Herman, A., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 157-160. ISBN 978-80-01-04822-1.
 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Mores, A., In: 48. Slévárenské dny - sborník abstraktů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. pp. 27. ISBN 978-80-02-02337-1.
 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Mores, A., In: 48. Slévárenské dny - sborník. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. pp. 1-13. ISBN 978-80-02-02337-1.
 • Problematic of Model and Castings Deformations in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: Techmat 11. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2011. ISBN 978-80-7395-431-4.
 • Problematika deformací modelů a odlitků v technologii odlévání na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: TechMat 11. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2011. pp. 30. ISBN 978-80-7395-431-4.
 • Vliv metalurgického procesu na jakost tlakově litých odlitků z Al slitin – Herman, A. - Brynda, M., In: Trendy ve zpracování slitin neželezných kovů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. pp. 99-104. ISBN 978-80-02-02303-6.
 • Vliv metalurgického procesu na jakost tlakově litých odlitků z Al slitin – Herman, A. - Brynda, M., In: Trendy ve zpracování slitin neželezných kovů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. pp. 99-104. ISBN 978-80-02-02303-6.

2010

 • Problems Increasing of Die Life Cycle for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., In: CEEPUS WORKSHOP. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010, ISBN 978-80-904502-3-3.
 • Hodnocení nástrojových materiálů pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-324-9.
 • Hodnocení nástrojových materiálů pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 39. ISBN 978-80-7395-324-9.
 • Racionalizace licího cyklu odlitků stojanů LCD – Herman, A. - Zikmund, P., In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-324-9.
 • Racionalizace licího cyklu odlitků stojanů LCD – Herman, A. - Zikmund, P., In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 37. ISBN 978-80-7395-324-9.
 • Vývoj prototypových odlitků z Mg slitin na studentskou formuli ČVUT v Praze – Herman, A. - Zikmund, P., In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-324-9.
 • Vývoj prototypových odlitků z Mg slitin na studentskou formuli ČVUT v Praze – Herman, A. - Zikmund, P., In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 38. ISBN 978-80-7395-324-9.
 • Racionalizace licího cyklu odlitku zrcátka – Herman, A. - Zikmund, P., - Červený, P., In: Quo vadis foundry III.. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 89-95. ISBN 978-80-553-0506-6.
 • Vývoj a výroba závěsů kol na studentskou formuli z Mg slitin – Herman, A. - Zikmund, P., - Halda, J., In: Quo vadis foundry III.. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 96-101. ISBN 978-80-553-0506-6.
 • Improvement of Service Properties of Pressure Castings Made with the Use of Up-to-date Vacural Method. – Orlowicz, W. - Tupaj, M. - Mroz, M. - Sladek, A., - Herman, A., In: Quo vadis foundry III.. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 139-142. ISBN 978-80-553-0506-6.
 • Problem of the Selection the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 363-368. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • The Optimization of Working Cycles for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 355-362. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • Racionalizace tlakových licích center – Herman, A., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Výzkumná aktivita oddělení slévání v posledních 4 letech – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. pp. 19. ISBN 978-80-904020-6-5.
 • Vulcan - systém simulace odlévání – Česal, M. - Herman, A., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
 • Vulcan - systém simulace odlévání – Česal, M. - Herman, A., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. pp. 35. ISBN 978-80-904020-6-5.
 • The Optimization of Work-flow and Work-place for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., In: IN-TECH 2010. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o., 2010. pp. 603-606. ISBN 978-80-904502-2-6.
 • Problems Increasing of Die Life Cycle for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., In: IN-TECH 2010. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o., 2010, pp. 599-602. ISBN 978-80-904502-2-6.
 • Výroba těhlic z hořčíkové slitiny pro CarTech team CTU – Halda, J. - Herman, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Problem of Testing the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., In: 19. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. ISBN 978-80-87294-15-4.
 • Problem of Testing the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., In: 19. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů - sborník abstraktů. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 82. ISBN 978-80-87294-15-4.
 • Racionalizace licích cyklů ve slévárně POLAK s.r.o. – Červený, P. - Herman, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Analýza využitelnosti existujících norem NADCA pro formy k tlakovému lití slitin hliníku – Zikmund, P. - Herman, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • The Methodology of Creation of Acceptance Terms for Die Materials for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • The Problematic of Manufacturing Cycle Rationalization on High Pressure Die Casting Foundry – Herman, A., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Metodika přejímání nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem. – Herman, A. - Zikmund, P., In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009, pp. 111-114. ISBN 978-80-7395-046-0.
 • Racionalizace výrobního cyklu tlakového lití – Herman, A., In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009, pp. 115-122. ISBN 978-80-7395-046-0.
 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., In: World Technical Forum - Lectures/Prezentations. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. pp. 47. ISBN 978-80-904020-2-7.
 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., In: World Technical Forum - Book of Abstracts. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009, pp. 73. ISBN 978-80-904020-2-7.
 • Hořčík a jeho slitiny - materiál pro speciální techniku – Němec, M. - Juřička, I. - Herman, A., - Stunová, B., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno: Univerzita Obrany, 2009. pp. 193-200. ISBN 978-80-7231-644-1.

2008

 • Problematika metalurgie Mg slitin – Herman, A., In: TECHMAT 2008. Pardubice: Universita Pardubice, 2008. p. 63-68. ISBN 978-80-7395-136-8.
 • Problematic of Melting Mg Alloys – Herman, A. - Stunová, B., In: MITECH 08 Proceedings international scientific conference "Material science and Manufacturing Technology". Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2008, pp. 69-74. ISBN 978-80-213-1792-5.
 • Design of Large Complicated Castings of Stamping Dies for Automotive Industry – Herman, A., In: MITECH 08 Proceedings international scientific conference "Material science and Manufacturing Technology". Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2008, pp. 63-68. ISBN 978-80-213-1792-5.

2007

 • Problematika metalurgie a výroby odlitků ze slitin Mg – Stunová, B. - Herman, A., In: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 101-106. ISBN 978-80-7395-013-2.
 • Tlakové lití Mg slitin – Herman, A. - Stunová, B., In: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 65-70. ISBN 978-80-7395-013-2.
 • Problematika výroby odlitků střižných nástrojů – Herman, A., In: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 57-63. ISBN 978-80-7395-013-2.
 • The Problem of Manufacturing Large Casting of Casting Stamping Die by Full Mould Technology – Herman, A., In: International Science Conference of Materials science and Manufacturing Technology. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2007, pp. 179-184. ISBN 978-80-213-1650-8.

2006

 • Vybudování experimentálního pracoviště pro tavení a výzkum hořčíkových slitin – Herman, A., In: TechMat 06 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 5-8. ISBN 80-7194-902-7.
 • The Main Aspect of Mg Alloys Melting – Herman, A., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 484-485. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Perspektivní materiál pro automobilový průmysl - tlakově lité slitiny hořčíku – Herman, A., In: TechMat 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 79-82. ISBN 80-7194-803-9.
 • Realization of Melting Workplace for Mg Alloys at CTU in Prague – Herman, A. - Stunová, B., In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005, ISBN 80-227-2286-3.
 • Realization of Melting Workplace for Mg Alloys at CTU in Prague – Herman, A. - Stunová, B., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005, pp. 54. ISBN 80-227-2286-3.
 • Vstřikování plastů versus prášková metalurgie – Herman, A. - Tůma, T., In: Plasty - konstrukční materiály 2005. Praha: Plast Form Service, 2005. p. 163-167. ISSN 1213-2640.
 • High Pressure Casting Technology - Methodology – Herman, A. - Bednář, B. - Maroušek, L., - Stunová, B., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 608-609. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Verification Casting Simulation for High Pressure Casting Technology – Herman, A. - Maroušek, L., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.
 • The Influence of Mesh for Accuration Simulation for High Pressure Casting Technology – Herman, A. - Stunová, B., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.

2003

 • Simulace technologických procesů v technologické přípravě výroby – Čermák, J. - Vrabec, M., - Herman, A., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 43-48. ISBN 80-01-02866-6.
 • Technologie squeeze casting - jedná se o novou technologii? – Herman, A., In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003. ISBN 80-85988-82-8.
 • Technologie squeeze casting - jedná se o novou technologii? – Herman, A., In: METAL 2003 - 12. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2003. ISBN 80-85988-82-8.
 • The Verification of Two Foundry Simulation Software for Technology High Pressure Casting – Herman, A., In: TRANSCOM 2003. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. pp. 179-182. ISBN 80-8070-084-2.
 • The Returnability of Investment to the Simulation Software and Monitoring of Costs for Foundry Al Alloys – Herman, A., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Using of the Simulation Software for High Pressure Casting Technology – Herman, A., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • The Returnability of Investment to the Simulation Software and Monitoring of Costs for Foundry Al Alloys – Herman, A., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 114. ISBN 80-86059-35-9.
 • Problematika výroby ocelového granulátu – Herman, A. - Břinčil, T., In: Slévárenské pochody při výrobě odlitků. Plzeň: Vědeckotechnická společnost západních Čech, 2003. p. 79-92.
 • Verifikace počítačových simulací pro technologii tlakového lití – Herman, A., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. ISBN 80-227-1935-8.
 • The Verification of computer Simulation for High Pressure Casting Technology – Herman, A., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. pp. 56. ISBN 80-227-1935-8.
 • Using of the Simulation Software for High Pressure Casting Technology – Herman, A., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 97. ISBN 80-86059-35-9.

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 34-42. ISBN 80-01-02652-3.
 • Návratnost investice do simulacního software a sledování nákladovosti slévárenské vyroby pro slévárny Al slitin – Herman, A., In: Ekonomické problémy při výrobě odlitků. Brno: Česká slévárenská společnost, 2002. pp. 131-138.
 • The Comparison of Two Foundry Simulation Software for Different Technology – Herman, A., In: Proceedings of Conference ATDC 2002. Slavonski Brod: Faculty of Mechanical Engineering, 2002. pp. 385-390. ISBN 953-7611-64-X.
 • Počítačové simulace pro odlitky z Co slitin vyráběných metodou vyavitelných modelů – Herman, A., In: METAL 2002. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2002. ISBN 80-85988-73-9.
 • Comparison of Foundry Simulation Software – Herman, A., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 750-751. ISBN 80-01-02511-X.
 • Srovnání návratnosti investic pro klasickou technologii a technologii s využitím simulačního software – Herman, A., In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2002, pp. 302-305. ISBN 80-7099-828-8.
 • Srovnání dvou slévárenských software pro technologii gravitačního a tlakového lití – Herman, A., In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2002, pp. 298-301. ISBN 80-7099-828-8.

2001

 • The Problem of Consideration Design in Casting - Creation of Technological Handbook – Herman, A. - Roučka, J. - Bednář, B. - Svárovský, M. - Krutiš, V., - Šiška, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 628-629. ISBN 80-01-02335-4.
 • Návratnost do slévárenských simulačních softwarů pro technologie gravitačního a tlakového lití – Herman, A. - Smetana, K., - Zvěřinová, E., In: Slévárenství do třetího tisíciletí. Plzeň: Vědeckotechnická společnost západních Čech, 2001, pp. 41-48.
 • Srovnání slévárenských simulačních softwarů PAM-CAST/Simulor a NovaFlow&Solid – Herman, A. - Vacek, M., - Weis, M., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 301-306.
 • The Computer Simulation for Investment Casting from Super-Alloys Ni – Herman, A., In: Transcom 2001. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, pp. 209-212. ISBN 80-7100-850-8.
 • The Returnability of Investment to the Casting Simulation Software – Herman, A. - Smetana, K., In: Transcom 2001. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, pp. 225-228. ISBN 80-7100-850-8.
 • Návratnost investic do slévárenských simulačních softwarů pro technologie gravitačního a tlakového lití – Herman, A., In: Technológia 2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 503-506. ISBN 80-227-1567-0.
 • The Computer Imulation for Investment Casting from Super-Alloys Ni – Herman, A., In: METAL 2001. Ostrava: Tanger, 2001,

2000

 • Computer Aided Optimation Riser and Gating System Simulation Software for Investment Casting Technology – Herman, A., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 423. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Optimations of Relations between Convrsion from Founding and Machining CAD/CAM Systems – Herman, A. - Svárovský, M., - Vrabec, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 454. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Computer Aided Foundry Technology – Herman, A. - Svárovský, M., In: Transcom 99. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 1999. pp. 135-138. ISBN 80-7100-615-7.
 • Modelování v IronCAD a simulace pomocí NovaFlow: významná pomoc při zpracování technologického postupu výroby odlitku – Svárovský, M. - Herman, A. - Kovařík, J., - Hirsch, F., In: Slévárenství do třetího tisíciletí. Plzeň: VTS, 1999. pp. 173-176.

?

 • Analýza předplňovací fáze tlakového lití tvarově členitých odlitků – Herman, A. - Stunová, B., - Maroušek, L., In: neuvedeno., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., Czech Republic. Utility Model CZ 31719. 2018-04-24.

2012

 • Zachlazovací a fixační přípravek –segment – Herman, A. - Česal, M., - Píša, V., Utility Model., 2012
 • Zachlazovací a fixační přípravek - lopatka – Herman, A. - Česal, M. - Píša, V., - Doležal, J., Utility Model., 2012
 • Zachlazovací vana pro chladnutí voskových modelů – Herman, A. - Česal, M. - Píša, V., - Kracman, O., Czech Republic. Utility Model., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Prototyp univerzálního fixačního přípravku – Herman, A. - Píša, V., [Prototype] 2013.

2011

 • Logistický systém formovacího pole s využitím jednoho průběžného formovacího mísiče – Herman, A., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Těhlice pro studentskou formuli – Herman, A. - Bryksí, B., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2010.

Software

2012

 • BDE TTS Polak – Kohoutek, J. - Herman, A., [Software] 2012.

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., [Research Report] 2018.
 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/054.
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/028.

2017

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2017.
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017.
 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/030.
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/026.
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/025.
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/024.
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/015.
 • Vyhodnocení vlastností slitiny CuZn16Si4 – Herman, A. - Tatíček, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/031.
 • Problematika odplyňování slitin Al-Si při výrobě slitin – Herman, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/014.

2016

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2016.
 • TYPIZACE TURBÍNOVÝCH LOPATEK – Bednář, B. - Herman, A. - Vrátný, O., - Křeček, M., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/017.
 • TECHNOLOGIČNOST PŘESNÝCH ODLITKŮ – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O., - Křeček, M., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/015.
 • Vyhodnocení kritických míst na voskových modelech lopatek – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/006.
 • Vyhodnocení vlivu sekundárního metalurgického zpracování Al slitin na jejich výslednou metalurgickou čistotu – Herman, A. - Bryksí Stunová, B. - Kramár, T., - Kubelková, I., [Research Report] 2016. Report no. U12133/2016/008.
 • Audit tepelných ztrát v procesu zpracování Al slitin – Herman, A. - Štourač, F., [Research Report] 2016. Report no. U12133/2016/007.

2014

 • Počítačová simulace procesu lití Y bloků – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Žižka, V., - Merha, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/005.
 • Analýza taveb a jejich statistické zpracování – Bednář, B. - Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/004.

2013

 • Ochranné atmosféry pro tavení slitin Mg – Holub, R. - Herman, A., - Bryksí Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/023.
 • Simulace a analýza příčiny vzniku prasklin u odlitku SW-1233 – Herman, A. - Česal, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. 12133_2013_9.
 • Analýza příčiny vzniku prasklin u odlitku SW-1233 – Herman, A. - Hašková, I., - Kramár, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. 12133_2013_8.

2009

 • Další používané nástrojové materiály pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., - Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/003.
 • Optimalizace výrobního toku – Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/004.
 • Nástrojové materiály Schmolz Bickenbach pro tlakové lití – Herman, A. - Stunová, B., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/002.
 • Nástrojové materiály UDDEHOLM pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., - Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/001.

2007

 • Nástrojové materiály UDDEHOLM pro tlakové lití – Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2007. Report no. 008/12123/07.
 • Zpracování Mg slitin – Herman, A. - Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2007. Report no. 005/12123/07.
 • Tlakové lití Mg slitin – Herman, A. - Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2007. Report no. 005/12123/07.
 • Simulace odlitků ze slitiny AZ91 – Herman, A. - Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2007. Report no. 004/12123/07.

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 12.

2004

 • Analýza plnící fáze tlakového lití – Herman, A. - Stunová, B., - Maroušek, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no. U12123/2004/005.
 • Tlakové lití ve vakuu – Herman, A. - Stunová, B., - Maroušek, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no. U12123/2004/004.
 • Verifikace technologie LOST FOAM pomocí simulace – Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no. U12123/2004/003.

2002

 • Sledování nákladovosti slévárenské výroby – Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/004.
 • The Report about Using Software PAM-CAST/Simulor at CTU at Prague and Solving Task – Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/003.

2001

 • The Report about Using Software PAM-CAST/SIMULOR at the Czech Technical University at Prague and Solving Tasks – Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/008.
 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 2001. Report no. U223/2000/015.

2000

 • Koncepce publikace "Technologická příručka pro konstruktéry a slévačské technology – Herman, A. - Svárovský, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 2000. Report no. U223/2000/005.
 • Problematika technologičnosti konstrukcí odlitků - vytypování kritických míst v odlitcích – Herman, A. - Bednář, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 2000. Report no. U223/2000/004.

1999

 • Simulační procesy ve slévárenství – Herman, A. - Svárovský, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 1999. Report no. U223/1999/013.
 • Projekt "Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství" – Herman, A. - Svárovský, M., - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 1999. Report no. U223/1999/014.

Kvalifikační zpráva

2004

 • Návrh metodiky pro posouzení návratnosti investic do simulačních software pro technologie lití Al slitin – Herman, A., Praha: Defense date 2004-09-30. PhD Thesis. ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Využití termografické diagnostiky v technologii přesného lití na vytavitelný vosk – Herman, A., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06398-9.

2002

 • Technologie I. Soubor otázek - doplňkové skriptum – Herman, A. - Šanovec, J., Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02596-9.

2000

 • Počítačové simulace ve slévárenství – Herman, A. - Svárovský, M. - Kovařík, J., - Roučka, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02220-X.
 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02211-0.

Kapitola v knize

2012

 • Problematic of Model And Castings Deformations In Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 160-177. ISBN 978-83-934225-2-4.

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Špindlerův mlýn, 2017-06-27/2017-06-29. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.

2006

 • Strojírenské technologie (část slévání) – Herman, A. ed. - Bednář, B. ed., Praha, 2006-10-04/2006-11-30. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2006.
 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Štajnochr, L. ed. - Slavík, V. ed. - Herman, A. ed. - Bednář, B. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Štolcpart, J. ed., - Hořický, K. ed., Praha, 2006-10-04/2006-11-30. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2006.
 • Sborník Konference Studentské tvůrčí činnosti (STČ) – Herman, A. ed., Praha, 2006-04-20. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006.

2004

 • Sborník anotací Česko - Slovensko - Polské konference Studentské tvůrčí činnosti – Herman, A. ed., Praha, 2004-05-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2010.

2006

 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Suchánek, J. org. - Štajnochr, L. org. - Herman, A. org. - Kudláček, J. org., - Štolcpart, J. org., [Workshop Hosting] 2006.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Ověřená technologie výroby štítů – Herman, A. - Píša, V., [Verified Technology] 2013.
 • Ověřená technologie výroby segmentů – Herman, A. - Píša, V., [Verified Technology] 2013.

2012

 • Výroba a provoz nástroje pro tlakové lití s dlouhou životností – Netik, T. - Pavlas, M. - Pokorná, S. - Musil, M. - Šmíd, M. - Sekera, M. - Herman, A. - Zikmund, P., - Němec, M., [Verified Technology] 2012.
 • Metodika přejímání materiálů – Herman, A. - Zikmund, P. - Netík, T., - Pavlas, M., [Pilot Plant] 2012.
 • Technologie výroby odlitku lopatky se zálitkem a fixací pomocí lití na vytavitelný model – Herman, A. - Píša, V., [Verified Technology] 2012.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Certifikovaná metodika přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., - Bednář, B., [Certified Methodology (for RIV)] 2013.

2012

 • Certifikovaná metodika přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2012.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Termografická diagnostika forem pro vstřikování termoplastů – Herman, A., [Unpublished Lecture] Trade Media International s. r. o.. 2018-11-15.
 • Analýza vysoušení skořepin pomocí termokamery – Herman, A., [Unpublished Lecture] SpektraVision s.r.o.. 2018-10-11.
 • Termografická diagnostika forem pro vstřikování kompozitů – Herman, A., [Unpublished Lecture] SpektraVision s.r.o.. 2018-10-10.
 • Analýza vysoušení skořepin pomocí termokamery – Herman, A., [Unpublished Lecture] TMVSS, s.r.o.. 2018-06-21.
 • VYUŽITÍ MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOKAMEROU PŘI VSTŘIKOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Herman, A., [Unpublished Lecture] TMVSS s.r.o.. 2018-06-20.

2009

 • Problematika controllingiu na slévárnách tlakového lití – Herman, A. - Zralý, M., - Plachý, M., [Unpublished Lecture] Polak s.r.o.. 2009-10-23.
 • Problematika tepelného namáhání forem pro tlakové lití – Herman, A., [Unpublished Lecture] POLAK s.r.o.. 2009-10-23.
 • Školení konstruktérů technologie tlakového lití – Herman, A. - Stunová, B., [Unpublished Lecture] Kovolis Hedvikov a.s.. 2009-11-23.
 • Problematika průvodek na slévárně tlakového lití – Herman, A., [Unpublished Lecture] POLAK, s.r.o.. 2009-11-26.
 • Optimalizace výrobního toku – Herman, A., [Unpublished Lecture] POLAK, s.r.o.. 2009-10-08.

2004

 • Ekonomická výhodnost použití simulačních software pro technologii tlakového lití – Herman, A., [Unpublished Lecture] MECASESI, s.r.o.. 2004-04-20.

2003

 • Praktické ukázky využití software fy. NovaCast pro výuku – Herman, A., [Unpublished Lecture] Metos. 2003-05-28.

2002

 • Srovnání simulačních software PAM-CAST a NOVACAST pro technologie tlakového a gravitačního lití – Herman, A., [Unpublished Lecture] Mecas. 2002-02-20.

...

2019

 • ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ FOREM PRO TLAKOVÉ LITÍ – Herman, A. - Vítek, T., - Vrátný, O., Technická diagnostika. 2019, XXVII(z1), 12. ISSN 1210-311X.