[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA

Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA

Vladimir.Sefrna (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0513612  
  Podpora a zkvalitnění výuky předmětu Technické kreslení pomocí webovského rozhraní – Šefrna, V. (2005)

Článek v periodiku

2014

 • Výrobní systémy pro zpracování plechu – Šefrna, V., 2014

2012

 • Použití válcovaných plechů na balení potravin – Šefrna, V., 2012

2009

 • Feed Automation Solutions for Sliding Table Saws – Červenka, J. - Šefrna, V., 2009

2002

 • Na MSV se drtilo - drcení odpadů a PET zbytků – Šefrna, V., 2002

2001

 • Stručné ohlédnutí za mimořádnou přehlídkou tisku, reprografie a obalů - EMBAX - PRINT + PACKPRO – Šefrna, V. - Jiřičný, D., 2001

2000

 • Dynamická stabilita strojů – Šefrna, V., 2000
 • Krátké ohlédnutí za veletrhem DRUPA 2000 – Šefrna, V., 2000
 • Problematika hluku v konstrukci strojů – Šefrna, V., 2000

1999

 • Problematika tuhosti v konstrukci strojů – Šefrna, V. - Jiřičný, D., 1999
 • Úvod do konstrukce a stavby strojů – Šefrna, V., 1999
 • Jěště ke Zlatému EMBAX PRINTU'99 – Šefrna, V., 1999

Stať ve sborníku

2012

 • Získání využitelného odpadu z pálících strojů a ochrana životního prostředí – Šefrna, V. - Skřivan, L., 2012

2009

 • Návrh konstrukce teplovodních kotlů a jejich automatizace – Šefrna, V. - Červenka, J., 2009
 • MODERN AUTOMATED PRODUCTION SYSTEM TO PRODUCE 19 INCH RACKS AND THEIR COMPONENTS – Šefrna, V. - Skřivan, L., 2009
 • Automatisches Lagersystem für die Formatbleche – Skřivan, L. - Šefrna, V., 2009

2008

 • Využití a úprava biomasy a dřevního odpadu v tepelné technice – Červenka, J. - Šefrna, V. - Rojek, E.R., - Kobrle, Z.K., 2008
 • Design of Structural Changes of Movable Nodes for Wood-working Machines – Červenka, J. - Šefrna, V., 2008
 • Nové metody čištění dřevoobráběcích strojů – Červenka, J. - Šefrna, V., 2008
 • New Methods of Cleaning of Wood-Working Machines – Červenka, J. - Šefrna, V., 2008
 • Automatické čištění dřevoobráběcích strojů – Šefrna, V. - Červenka, J., 2008
 • Využití vibrační dopravy u strojů pro termické dělení materiálů – Skřivan, L. - Šefrna, V., 2008
 • The Experimental Equipment for the Working Load Verification for Special Structures for Cooling Towers Construction – Šefrna, V. - Jalový, M., - Jalová, M., 2008
 • Zkušební zařízení na prověřování speciálních příhradových konstrukcí – Chmel, L. - Babák, F. - Jalová, M. - Jalový, M., - Šefrna, V., 2008

2007

 • Návrh nové koncepce profilů pracovních stolů dřevoobráběcích strojů – Červenka, J. - Šefrna, V., 2007
 • Porovnání penostních vlastností používaných Al profilů procovních stolů – Šefrna, V. - Červenka, J., 2007
 • Development and Comparison of Constructial Applications of Nodes of Production Machines – Červenka, J. - Šefrna, V., 2007

2001

 • Analýza dynamických modelů mechanických tvářecích strojů – Jiřičný, D. - Šefrna, V., 2001

2000

 • Dosavadní zkušenosti s dálkovým řízením strojů a multiprocesních výrobních systémů – Šefrna, V. - Jiřičný, D., 2000
 • Mechanical Forming Machine Dynamic Model Analysis – Šefrna, V. - Jiřičný, D., 2000

1999

 • Navozující nároky strojírenství na zákon o telekomunikacích – Šefrna, V., 1999
 • Adaptable Low-Cost, Shop-Floor Control System – Šefrna, V. - Běhalová, J., 1999
 • Adaptable Low-Cost, Shop-Floor Control System – Šefrna, V. - Běhalová, J. - Sýkora, P. - Talácko, J., - Rurolf, B., 1999
 • Experiences with Remote Control of Machines and Multipurpose Production Systems – Šefrna, V. - Běhalová, J., 1999
 • Forming Machine Dynamic Models Analysis – Šefrna, V. - Jiřičný, D., 1999
 • Adaptive Low-Cost Control System – Talácko, J. - Šefrna, V. - Běhalová, J., - Sýkora, P., 1999
 • Směry rozvoje strojírenství a telekomunikace – Šefrna, V., 1999
 • Banky dat ve strojírenství a jejich propojování – Šefrna, V. - Jiřičný, D., - Postránský, J., 1999

1997

 • Modelování procesů v alternativních výrobních tvářecích systémech – Šefrna, V., 1997
 • Zpracování průmyslového odpadu ve vztahu k výchově na vysokých školách technického směru – Šefrna, V., 1997
 • Vliv tuhosti klikových lisů na opakovatelnou přesnost výkovku – Šefrna, V. - Mikulecký, S., 1997
 • Automatizace TPV zápustkových výkovků pomocí programu ZAWAP – Šefrna, V. - Mikulecký, S., 1997
 • Adaptable Low-Cost Shop-Floor Control System – Talácko, J. - Rudolf, B. - Sýkora, P. - Šefrna, V., - Běhalová, J., 1997
 • Increasing of Forming Machine Productivity – Rudolf, B. - Šefrna, V., 1997

1996

 • CAD in Hydraulischen Umformmaschinen – Šefrna, V. - Rudolf, B., 1996
 • Transfer technologie v ochraně životního prostředí – Šefrna, V., 1996
 • Modelování procesů v alternativních výrobních tvářecích systémech – Šefrna, V., 1996
 • Vliv tuhosti klikových lisů na přesnost výkovku – Mikulecký, S. - Šefrna, V., 1996

1995

 • Nový způsob zpracování kobercového odpadu na izolační rohože – Šefrna, V., 1995
 • Možnosti zvyšování výkonnosti u tvářecích strojů – Šefrna, V., 1995
 • Increasing of Forming Machine Productivity – Rudolf, B. - Šefrna, V., 1995

1994

 • Směry vývoje tvářecí techniky pro zápustkové kování – Šefrna, V. - Rudolf, B., 1994

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Výukový stand na detekci nesprávného ustavení lineárního vedení a jeho vyrovnání – Maršán, Z. - Andrlík, V. - Hosnedl, S., - Šefrna, V., 2012

2011

 • Stroj LIFT 1000/600 + 800/500 - 1270 – Šefrna, V. - Šponar, M., 2011

2008

 • Zkušební stolice (souprava) s automatickým řízením zatěžovacího cyklu – Jalový, M. - Jalová, M. - Šefrna, V., - Andrlík, V., 2008

Zpráva

2016

 • Návrh řešení unikátního digitálního potisku potravinářských kelímků – Šefrna, V., 2016

2015

 • Souhrnná informace o výzkumné činnosti s pracovním označením „SPOJE -ZASTÁVKA“ na základě dlouhodobé Smlouvy o výzkumu a vývoji. – Kreibich, V. - Šefrna, V., 2015

2014

 • SEMILSKÁ OBCHODNÍ: jednodenní odborné školení na téma: vibradiagnostika, hydraulika a pneumatika. – Kamenská, M. - Chvojka, P. - Krannich, T., - Šefrna, V., 2014

2013

 • Výzkum modifikace povrchu tvářecích nástrojů pomocí laserové technologie – Šefrna, V., 2013

2012

 • Studie o návrhu výrobního systému - inovace technologie tváření výrobků – Šefrna, V., 2012
 • Výzkum modifikace povrchu tvářecích nástrojů pomocí laserové technologie a Úvodní studie nové metody tváření – Bičišťová, R. - Šefrna, V., 2012

2011

 • Studie a návrh technologického postupu tvorby výrobků obráběním a tvářením z ocelového plechu vysokou přesností výroby pomocí AVS – Rojek dřevoobráběcí stroje a.s. – Šefrna, V. - Maršán, Z., - Diviš, I., 2011
 • Studie a návrh technologického postupu tvorby výrobků obráběním a tvářením z ocelového plechu vysokou přesností výroby pomocí AVS – CONTEG, spol. s r.o. – Šefrna, V. - Maršán, Z., - Diviš, I., 2011

2010

 • Studie a návrh technologického postupu tváření výrobků z ocelového plechu vysokou přesností výroby včetně grafického řešení a uspořádání AVS – KOVOP, spol.s.r.o. – Šefrna, V. - Andrlík, V., - Maršán, Z., 2010
 • Studie a návrh výrobního systému na základě inovace technologie tváření výrobků z ocelového plechu s vysokou přesností výroby pro firmu SINOP CB a.s. – Šefrna, V. - Diviš, I., 2010
 • .Studie a návrh technologického postupu tvorby výrobků obráběním a tvářením z ocelového plechu vysokou přesností výroby pomocí Kemper spol. s r.o. – Šefrna, V. - Andrlík, V., - Maršán, Z., 2010
 • Studie a návrh technologického postupu tváření výrobků z ocelového plechu vysokou přesností výroby včetně grafického řešení a uspořádání automatické výrobní linky – HM Metal s.r.o. – Šefrna, V. - Andrlík, V., - Maršán, Z., 2010

2008

 • Spolupráce na rekonstrukci zkušební soupravy. Spolupráce na osazení a oživení zkušební soupravy – Jalová, M. - Jalový, M. - Šefrna, V., - Andrlík, V., 2008
 • Revitalizace konstrukcí pro stavbu chladicích věží – Andrlík, V. - Šefrna, V. - Jalová, M., - Jalový, M., 2008
 • Metodika zkoušení spolehlivosti stožárů speciální posuvné konstrukce pro stavbu chladicích věží – Andrlík, V. - Šefrna, V. - Jalová, M., - Jalový, M., 2008

1994

 • Podpůrné činnosti v oblasti lisování – Šefrna, V., 1994

1993

 • Speciální metody výroby – Šefrna, V., 1993
 • Vlastnosti materiálu a jejich specifika – Šefrna, V., 1993
 • Materiálová náročnost pro stavbu a konstrukci strojů – Šefrna, V., 1993
 • Tvorba programů pro složité tvarové plochy – Šefrna, V. - Bělohoubek, L., - Beneš, K., 1993
 • Tvorba technologičnoti konstrukcí – Šefrna, V. - Urban, J. - Štětka, E., - Peták, J., 1993
 • Tvorba NC programů pro potřeby výroby – Talácko, J. - Šefrna, V., - Štětka, E., 1993
 • Technologie obrábění a tváření – Šefrna, V., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1995

 • Tváření a využití tvářecích strojů – Mikulecký, S. - Šefrna, V., 1995
 • Vývojové tendence tvářecí techniky – Šefrna, V., 1995

1993

 • Valivá uložení ve výrobních strojích – Kratochvíl, J. - Šefrna, V., 1993

Sborník

2007

 • Manipulační systém pro laserové a děrovací pracoviště – Skřivan, L. ed. - Šefrna, V. ed., 2007
 • Ideové možnosti návrhu automatizovaných pracovišť pro zpracování tabulových polotovarů – Skřivan, L. ed. - Šefrna, V. ed., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2009

 • Návrh technologie výroby 19 palcových rozvaděčů – Šefrna, V. - Skřivan, L., - Andrlík, V., 2009

Certifikovaná metodika, památkový postup

2008

 • Technologický postup tváření výrobků z ocelového plechu s vysokou přesností výroby – Šefrna, V. - Sýkora, D. - Červenka, J. - Jalová, M., - Andrlík, V., 2008