[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Bohumír Bednář, CSc.

Ing. Bohumír Bednář, CSc.

Bohumir.Bednar (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2623

místnost: B1-32, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Influence of manufacture process parameters on dimensional stability of small blade castings – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Manufacturing Technology. 2019, 19(1), 49-53. ISSN 1213-2489.

2013

 • An Experimental Assessment of Special Metal Castings in Reducing Abrasive Wear – Cieslar, J. - Brožek, M., - Bednář, B., Manufacturing Technology. 2013, 13(4), 423-428. ISSN 1213-2489.

2007

 • Zásady volby materiálu odlitku – Bednář, B., Slévárenství. 2007, LV(4), 144-149. ISSN 0037-6825.

2005

 • Technologičnost konstrukce odlitků – Bednář, B., Slévárenství. 2005,(5-6), 223-228. ISSN 0037-6825.

2001

 • Slévárenská technologická příručka – Roučka, J. - Svárovský, M. - Krutiš, V. - Herman, A. - Šiška, P., - Bednář, B., Slévárenství. 2001, 49(5,6), 366-367. ISSN 0037-6825.

2000

 • Výrobní aspekty používání litiny s kuličkovým grafitem – Bednář, B. - Sýkora, P., MM. Průmyslové spektrum. 2000, 4(1,2), 48-50. ISSN 1212-2572.

1999

 • Litiny pro třetí tisíciletí – Bednář, B., MM. Průmyslové spektrum. 1999, 3(1,2), 14-15. ISSN 1212-2572.
 • Odlitky ze šedé a tvárné litiny – Bednář, B., MM. Průmyslové spektrum. 1999, 3(1,2), 9-11. ISSN 1212-2572.

1997

 • Progresívní metody ve slévárenství – Bednář, B., Maschinenmarkt. 1997, 18-23.

Stať ve sborníku

2017

 • MEASURING OF WAX PROPERTIES FOR SIMULATION INJECTION OF WAX PATTERNS AND THEIR DEFORMATION PREDICTION – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., In: Proceedings book 16th international foundrmen conference. Sisak: University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, 2017. ISBN 978-953-7082-26-0.
 • The viscoelastic properties of wax materials HYFILL-478 and RF1-478 – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 185-191. ISBN 978-80-87583-22-7.

2014

 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. ISBN 978-80-02-02572-6.
 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů - Blok E Sekce technologická. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. pp. 11-20. ISBN 978-80-02-02570-2.
 • Analysis of Argon Treatment on Amount of Inclusions In Cast Steel – Bednář, B. - Herman, A., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 183-187. ISBN 978-80-87583-10-4.

2013

 • Cast Materials with Unified Chemical Composition Assigned to Standardized Materials for Forming and Forging – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013, pp. 189-194. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Svařitelné oceli dle ČSN EN 10213 a DIN 17182 s hodnotami nárazové práce při nízkých teplotách – Bednář, B. - Mores, A., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012, pp. 92-97. ISBN 978-80-01-05076-7.

2010

 • Vliv složení na vlastnosti bílých nízkolegovaných litin – Bednář, B., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-9. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Prověření materiálů pro odlitky bagrových zubů – Němec, M. - Bednář, B., - Mores, A., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Výzkumná aktivita oddělení slévání v posledních 4 letech – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. pp. 19. ISBN 978-80-904020-6-5.

2005

 • High Pressure Casting Technology - Methodology – Herman, A. - Bednář, B. - Maroušek, L., - Stunová, B., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 608-609. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Slévání – Bednář, B., In: Progresivní strojírenství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. p. 23-26. ISBN 80-01-02980-8.

2003

 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na technologii obrábění a slévání – Mádl, J. - Bednář, B., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 49-54. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na obrábění a slévání – Bednář, B. - Mádl, J., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. pp. 51-56. ISBN 80-01-02652-3.

2001

 • The Problem of Consideration Design in Casting - Creation of Technological Handbook – Herman, A. - Roučka, J. - Bednář, B. - Svárovský, M. - Krutiš, V., - Šiška, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 628-629. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • The Effect of Chemical Composition on the Structure and Properties of Spheroidal Graphite Cast Iron – Bednář, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 451. ISBN 80-01-02229-3.
 • Měření teplot ve slévárnách – Kučera, Z. - Svárovský, M. - Machek, J., - Bednář, B., In: Slévárenská ročenka 2000. Brno: Česká slévárenská společnost, 2000. pp. 178-189. ISBN 80-238-5151-9.

1999

 • Vliv způsobu zpracování a tloušťky stěny na strukturu a vlastnosti litiny s červíkovitým grafitem – Bednář, B. - Svárovský, M., In: Materiálové vědy na prahu 3. milénia. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 1999. pp. 20-21. ISBN 80-214-1378-6.

1998

 • Litina s kuličkovým grafitem - výzva pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 51-52.
 • Nový materiál pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., In: Slévárny a jejich konkurenceschopnost. Plzeň: VTS, 1998, pp. 223-227.

Zpráva

2018

 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/054.
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/028.

2017

 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/030.
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/026.
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/025.
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/024.
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. U12133/2017/015.

2016

 • TYPIZACE TURBÍNOVÝCH LOPATEK – Bednář, B. - Herman, A. - Vrátný, O., - Křeček, M., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/017.
 • TECHNOLOGIČNOST PŘESNÝCH ODLITKŮ – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O., - Křeček, M., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2016. Report no. U12133/2016/015.

2014

 • Povrchové kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Bělohlávek, M. - Žižková, M. - Žižka, V. - Merha, J., - Bryksí Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/009.
 • Analýza taveb a jejich statistické zpracování – Bednář, B. - Herman, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/004.

2013

 • Výběr a porovnání potencionálních technologií výroby odlitku bloku motoru DAPL B – Bryksí Stunová, B. - Bednář, B., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/017.
 • Vliv výše teploty a doby rozpouštěcího tepelného zpracování na strukturu chromové litiny jakosti EXTREL-1 a EXTRA L -5 – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A. - Bednář, B., - Žižka, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. U12133/2013/015.
 • Jednotné chemické složení přiřazené k normovaným litým materiálům – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Žižka, V., - Merha, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. U12133/2013/002.
 • Lité materiály jednotného chemického složení přiřazené k normovaným tvářeným a kovaným materiálům – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Merha, J., - Žižka, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. U12133/2013/001.
 • Analytický přehled a rozbor chromových bílých litin a jejich otěruvzdorných aplikací – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A. - Bednář, B., - Žižka, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2013. Report no. U12133/2013/04.

2012

 • Zkouška ohybem dle ČSN EN ISO 7438 pro odlitky z austenitických manganových ocelí dle dohodových norem: ČSN 42 2921, ČSN 42 2921 a nové ČSN EN 10349 ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Provazník, J. - Bednář, B. - Merha, J. - Žižka, V., - Sýkora, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2012. Report no. Ú 12133/ 2012/ 013.
 • Společná tavba materiálů dle DIN 17182 a dle ČSN EN 10213, výsledky mechanických hodnot pro různé režimy tepelného zpracování ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Merha, J., - Žižka, V., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2012. Report no. Ú 12133/ 2012/ 026.
 • Rozbor výsledků chemického složení, mechanických hodnot a vyhodnocení z výrobního procesu za rok 2011 u materiálů GS-20Mn5, ČSN 42 2712 ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Merha, J., - Žižka, V., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2012. Report no. Ú 12133/ 2012/ 004.
 • Rozbor výsledků chemického složení, mechanických hodnot a vyhodnocení z výrobního procesu za rok 2011- u materiálů ČSN 42 2921, EXTRA L-1, EXTRAL-1A, EXTRA 5 ve Slévárně Chomutov, a.s – Mores, A. - Merha, J. - Žižka, J. - Sýkora, P. - Provazník, J., - Bednář, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2012. Report no. Ú 12133/ 2012/ 002.

2001

 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 2001. Report no. U223/2000/015.

2000

 • Problematika technologičnosti konstrukcí odlitků - vytypování kritických míst v odlitcích – Herman, A. - Bednář, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 2000. Report no. U223/2000/004.

1994

 • Vývoj technologie výroby řemenicových brzdových kotoučů – Bednář, B. - Růžička, A., [Technical Report] 1994.

1993

 • Zásady feritizačního žíhání kontinuálně litých profilů z tvárné litiny – Bednář, B., [Technical Report] 1993.

?

 • Jednotné chemické složení přiřazené k normovaným litým materiálům – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Žižka, V., - Merha, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, Report no. U12133/2013/002., ?

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Engineering Technology I – Bednář, B. - Čermák, J. - Král, M., - Suchánek, J., 2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04376-9.
 • Teorie slévání – Němec, M. - Bednář, B., - Stunová, B., Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04395-0.

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03268-X.

2004

 • Technologičnost konstrukce odlitků – Bednář, B., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. ISBN 80-7044-614-5.

2003

 • Engineering Technology I – Král, M. - Čermák, J., - Bednář, B., Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02775-9.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02211-0.

1998

 • Engineering Technology – Král, M. - Bednář, B., - Čermák, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. ISBN 80-01-01886-5.

1997

 • Technologie slévání, tváření a svařování. Návody ke cvičení – Bednář, B. - Kreibich, V. - Mádle, L. - Minařík, V., - Martinásek, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01362-6.
 • Teorie slévání – Plachý, J. - Němec, M., - Bednář, B., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01100-3.

1996

 • Technologie 1 – Novotný, J. - Šanovec, J. - Bednář, B., - Kreibich, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01420-7.

Kapitola v knize

2007

 • Technologičnost konstrukce odlitků VI – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka 2007. Brno: Česká slévárenská společnost, 2007. p. 65-76. ISBN 978-80-02-01872-8.

2006

 • Technologičnost konstrukce odlitků V – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka 2006. Brno: Česká slévárenská společnost, 2006. p. 60-70. ISBN 80-02-01780-3.

2005

 • Technologičnost konstrukce odlitků IV – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka 2005. Brno: Česká slévárenská společnost, 2005. p. 49-61. ISBN 80-02-01676-9.

2004

 • Technologičnost konstrukce odlitků III – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka 2004. Brno: Česká slévárenská společnost, 2004. p. 64-79. ISBN 80-02-01597-5.

2003

 • Technologičnost konstrukce odlitků II – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka 2003. Brno: Česká slévárenská společnost, 2003. p. 53-67. ISBN 80-02-01520-7.

2002

 • Převody jednotek ve slévárenské praxi – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka. Brno: Česká slévárenská společnost, 2002. p. 54-64. ISBN 80-238-7653-8.
 • Technologičnost konstrukce odlitků – Bednář, B., In: Slévárenská ročenka. Brno: Česká slévárenská společnost, 2002. p. 81-94. ISBN 80-238-7653-8.

Sborník

2006

 • Strojírenské technologie (část slévání) – Herman, A. ed. - Bednář, B. ed., Praha, 2006-10-04/2006-11-30. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2006.
 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Štajnochr, L. ed. - Slavík, V. ed. - Herman, A. ed. - Bednář, B. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Štolcpart, J. ed., - Hořický, K. ed., Praha, 2006-10-04/2006-11-30. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2006.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Certifikovaná metodika přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., - Bednář, B., [Certified Methodology (for RIV)] 2013.