[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Soutěž Wings of Future

1. Úvodní informace

Soutěž je zaměřena na zvýšení povědomí a zájmu studentů středních technických škol a gymnázií o studium leteckých oborů a práci v leteckém průmyslu. Soutěžním úkolem je zhotovení tzv. walkalong glideru, tedy vlaštovky, za kterou jde osoba s deskou, kterou vytváří stoupavý proud (efekt svahového létání) a tím udržuje vlaštovku v horizontálním letu. Výroba vlaštovky je možná i v domácích podmínkách, nejsou k ní zapotřebí žádné speciální materiály ani nástroje. Pro zvládnutí pilotáže je třeba vlaštovku vhodně dotvarovat.  Řízený let vyžaduje trochu tréningu.

Soutěž je organizována Ústavem letadlové techniky na Fakultě Strojní, ČVUT v Praze a Leteckým ústavem na Fakultě Strojní, VUT v Brně (paralelní soutěž pro oblast Morava) a Svazem českého leteckého průmyslu. Soutěžícími budou dvou až tříčlenné týmy studentů s doprovodem učitele. Budou pořádána dvě kola soutěže. První kvalifikační kolo v průchodu jednoduché trati na čas se odehraje přímo na středních školách. V druhém kole bude nejlepších 45 týmů pozváno na ČVUT v Praze, kde budou soutěžit v procházení obdobné, ale komplexnější trasy. Hlavní cenou pro vítězný tým je 12 000 Kč.

V rámci soutěže bude probíhat i vedlejší soutěž „Budoucnost letectví v roce 2040“. Ve které soutěžní týmy mají za úkol představit svojí vizi letectví v roce 2040. Vize budou hodnoceny odbornou porotou a tři nejlepší návrhy získají zvláštní cenu poroty.

Martin Šonka tě zve do soutěže Wings of Future

2. Pravidla

2.1 Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena pro studenty 2. – 4. ročníku českých středních technických a všeobecných škol a gymnázií. Soutěže se budou účastnit týmy dvou- až tří studentů v doprovodu učitele.

2.2 Cíl soutěže

Cílem kvalifikace je zhotovit walkalong glider a následně s ním proletět danou trasu v co nejkratším čase. Úkol pro finále bude obdobný kvalifikačnímu letu ale s většími nároky na přesnost pilotáže. Přesný popis finálového úkolu bude stanoven na základě výsledků kvalifikace.

2.3 Rozměry a výroba walkalong glideru

Materiál a rozměry vlaštovky mohou být zvoleny libovolně. Pohon vlaštovky musí být tvořen pouze vynuceným proudem vytvořeným deskou. Deska musí být rovná, bez výstupků, prolisů nebo prohnutí, obdélníkového tvaru s maximálními rozměry 0,7 x 0,5 m. Volba tloušťky desky a jejího materiálu jsou ponechány na soutěžících

2.4 Časový harmonogram soutěže

Registrace týmů – nejpozději do 22. 2. 2019
Upload soutěžního videa a vize 2040 – nejpozději do 22. 2. 2019
Vyhodnocení kvalifikace a rozeslání pozvánek na finále – nejpozději do 8. 3. 2019
Finále na Fakultě Strojní, ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2 – 22. 3. 2019 (pátek)

2.5 Průběh soutěže

2.5.1 Registrace

Podmínkou účasti v soutěži je registrace týmu, který se skládá ze dvou až tří studentů a jednoho učitele. Každý student smí být členem pouze jednoho týmu, učitel může být členem více týmů. Týmy se musí registrovat nejpozději do 22. 2. 2019. Registrace se provádí odesláním vyplněného formuláře na e-mail: wof@fs.cvut.cz formulář je ke stažení ZDE, jako předmět zprávy uveďte „Registrace WoF“. Registrované týmy pak dostanou podrobnější informace k nahrávání kvalifikačních videí, viz další bod 2.5.2 Kvalifikace. Nepředpokládáme sice tak velikou účast, nicméně z technických důvodů je počet týmů omezen na 400.

2.5.2 Kvalifikace

Kvalifikační kolo bude probíhat na jednotlivých středních školách pod dozorem vyučujícího, který zodpovídá za dodržení pravidel. Začátek trasy bude vyznačen startovní čarou, která je zároveň i čárou cílovou. Ve vzdálenosti 15 m bude vyznačen bod, kolem kterého se soutěžící s gliderem otočí o 180° a vrátí se zpět na startovní/cílovou čáru. Otočný bod musí být dostatečně velký, aby se nedal překročit ale musel obejít a aby byl dobře vidět na videozáznamu. V době průletu přes startovní čáru musí být glider již ve vzduchu. Po celou dobu letu nesmí dojít k přerušení letu (pád na zem, přistání na desku, chycení do ruky atd.). Glider smí být poháněn pouze proudem vzduchu vytvořeným nesenou deskou. Celý soutěžní pokus je třeba zachytit na videozáznam, na kterém budou čitelné časy průletů glideru přes startovní/cílovou čáru a také průlet zatáčkou kolem otočného bodu. Kamera musí být v době průletů v rovině startovní čáry. Stopky musí ukazovat čas s přesností na setiny a budou spuštěny ještě před průletem glideru přes čáru. Po proletění dráhy bude v záznamu ještě záběr na učitele, který potvrdí, že vše proběhlo podle pravidel. Více informací ke kvalifikačním videům bude k dispozici po registraci a přihlášení.

Deadline pro kvalifikační videozáznamy je 22. 2. 2019. Videa budou sloužit pouze pro ověření kvalifikačního času a nebudou zveřejněna. Nemusíte se tedy bát, že by kvalifikační videa prozradila vaše konstrukční řešení a jiné vychytávky ostatním týmům před finálem. Kvalifikační videozáznamy nahrávejte ZDE.

Spolu s kvalifikačním videem nám prosím pošlete i vaši vizi, v čem se bude lišit letectví v roce 2040 od dnešní doby. Své představy zpracujte libovolným způsobem na 1 – 4 strany velikosti A4 a nahrajte ve formátu .pdf v přihlašovací sekci soutěžního webu. Tyto vize nebudou rozhodovat o výsledku kvalifikace. Nejlepší návrhy z hlediska nápaditosti, věcného obsahu a grafického zpracování získají zvláštní cenu poroty v rámci finále.

2.5.2.1 Postup do finále

Hlavním kritériem pro postup do finále bude čas z kvalifikační úlohy, tedy rozdíl údajů odečtený na stopkách v momentě průletu přes startovní a cílovou čáru. Postupovat bude 45 nejrychlejších týmů. Vzhledem k možnostem běžných telefonů budeme výsledný čas zaokrouhlovat na desetiny sekundy. Námi použité telefony natáčely videa se vzorkovací frekvencí cca 20-25 fps což zcela přesný odečet v setinách neumožňuje. Lze tedy předpokládat, že po zaokrouhlení na desetiny vteřiny bude uplatněno druhé kritérium pro postup do finále a to čas odeslání videa a vaší vize 2040. V případě shodných časů z kvalifikační úlohy na hranici postupových pozic postoupí ty týmy, které nám video a vizi poslali dříve.

2.5.3 Finále

V druhém kole bude nejlepších 90 týmů pozváno na univerzity do Prahy nebo Brna, dle příslušnosti střední školy. Zde budou soutěžit v plnění obdobných, ale komplexnějších úkolů jako v kvalifikaci. Finále a následné slavnostní předávání cen bude probíhat za přítomnosti zástupců Svazu českého leteckého průmyslu. Všichni soutěžící a jejich doprovod budou mít zajištěn oběd a občerstvení během soutěže, cestovní náklady si budou hradit sami účastníci.

2.5.4 Ceny

První 3 týmy dostanou finanční odměnu 12 000, 6000 a 3000 Kč. Tři další týmy získají cenu poroty ve výši 3000 Kč za nejlépe hodnocené vize letectví v roce 2040. Finanční výhry budou předány během vyhlášení výsledků soutěže přímo od představitelů Svazu českého leteckého průmyslu. Členům těchto týmů budou rovněž  prominuty přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze s platností tří let. Všichni účastníci finále získají věcné ceny a prvních 100 týmů z kvalifikace obdrží trička s logem soutěže.

2.5.5 Fair play

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vyloučit tým ze soutěže za porušení pravidel. Výsledné pořadí a hodnocení určené pořadatelským týmem nelze právně napadnout.

3. Tipy pro stavbu a let walkalong glideru

  • Čím je poměr hmotnosti a plochy křídla menší, tím pomaleji glider letí a zároveň je lépe řiditelný.
  • Poměr hmotnosti a plochy lze ovlivnit jak konstrukcí glideru tak použitým materiálem.
  • Vzhledem k nízké tuhosti glideru je třeba občas křídla vyrovnat do požadovaného tvaru.
  • Let v blízkosti stěny je obtížný kvůli vlivu stěny na proudění i omezené manévrovatelnosti deskou.
  • Za jdoucím člověkem se táhne úplav, tyto turbulence zůstávají ve vzduchu až desítky vteřin.
  • Let v místnosti nebo na chodbě, kde je průvan může být obtížný až neřiditelný.
  • Pro zajímavost jsou zde odkazy na naše pokusy z přípravy soutěže: PrvníPokusy  Promovideo

Pojď taky postavit svůj WALKALONG GLIDER

4. Kontakt na organizátory

Organizátory soutěže můžete kontaktovat e-mailem na adrese wof@fs.cvut.cz

5. Sponzoři

6. Zprávy o soutěži


Reportáž o soutěži Wings of Future