[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Stručně

Studium letectví a kosmonautiky

 • pracoviste/12122/20120531_005_OMW-Ryszawy.jpgVzdělávání v magisterském a doktorském studijním programu
 • Nově akreditovaný mezifakultní magisterský studijní program „LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA“
 • Doktorské studium v oboru “Dopravní stroje a zařízení”
 • Výuka více než 40 odborných leteckých předmětů
 • Praktická laboratorní výuka na projektech z praxe
 • Projektově orientovaná výuka – semestrální a ročníkové projekty z praxe
 • Diplomové a doktorské práce ve spolupráci s výzkumnými ústavy a průmyslem
 • Mezinárodní mobilita studentů PEGASUS, CESAer, Socrates/Erasmus
 • Prezenční i kombinovaná forma studia
 • Standardní nebo individuální studijní plány
 • Povinně volitelné předměty k oborové specializaci studijních plánů s ohledem na požadovaný odborný profil absolventa