[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Přístroje

Pozemní frekvenční zkoušky letadel

 • PULSE FFT analyzátor dynamické odezvy
 • AKCELEROMETR Piezoelektrický snímač zrychlení (14g, 71g, 500g, jedno-osý, tříosý)
 • SILOMĚR Piezoelektrický snímač síly (1000 N)
 • BUDIČ Elektromagnetický vibrační budič pro buzení konstrukce (0,1Hz až 1kHz)
 • VYPROŠŤOVACÍ VAKY Pro uvolnění letadla od základního rámu (3ks)

Pevnostní zkoušky letadel

 • HYDRAULICKÉ VÁLCE: 25 kN, 50 kN
 • SILOMĚRY: Tenzometrické snímače síly GTM serie K 25kN, 50kN, 200kN
 • MĚŘÍCÍ ÚSTŘEDNY: Inova EU 3000, 3x HBMSpider 8
 • ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA: Inova EU 3000
 • SNÍMAČE POLOHY: 15ks

Experimentální aerodynamika

 • AERODYNAMICKÝ TUNEL – příkon 150kW, měřicí prostor 0,7x0,7m, rychlost 70m/s
 • PNEUMATICKÁ MĚŘENÍ – víceotvorové sondy, tlakové scannery
 • SILOVÁ MĚŘENÍ – zabudované siloměrné členy v měřených modelech
 • HOT WIRE ANEMOMETRY – vysokorychlostní čtyřkanálová  CTA ústředna
 • KALIBRACE AERODYNAMICKÝCH SOND – rychlostní a směrová kalibrace
 • VNITŘNÍ PROUDĚNÍ – zdroje vzduchu pro měření vnitřního proudění do 15kW

Měření tahu pohonných jednotek

 • Software – vlastní měřící program v NI Labview
 • Teploty – termočlánkové vodiče typ T
 • Průtoky médií – průtokoměry
 • Tlaky – řídící jednotka popřípadě komerční tlakoměr
 • Tah – tenzometrické siloměry

Řešení problémů analytickými či numerickými postupy

 • NASTRAN software pro MKP početní analýzu vnitřního napětí konstrukce, deformace, aeroelasticity nebo optimalizace geometrie
 • FLUENT software pro CFD aerodynamickou analýzu proudění a tlakového pole
 • UN-NX, CATIA software pro konstrukční návrh a 3D modelování součástí, konstrukčních celků i celých letadel