[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Měření

  • Pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí
  • Frekvenční zkoušky letadel
  • Flutterové analýzy
  • Určování  vlastností materiálových vzorků
  • Měření provozních namáhání konstrukcí pomocí tenzometrů
  • Tlakové zkoušky za zvýšené teploty
  • Měření aerodynamických charakteristik