[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

CZ  /EN

Výsledky


V3S.

Journal papers

2021

 • Thin films of cross-linked polylactic acid as tailored platforms for controlled drug release – Krtouš, Z. - Kousal, J. - Sedlaříková, J., - Kučera, J., Surface & Coatings Technology. 2021, 421 ISSN 0257-8972.
 • Application of the Pulse Infrared Thermography Method for Nondestructive Evaluation of Composite Aircraft Adhesive Joints – Kostroun, T. - Dvořák, M., Materials. 2021, 14(3), ISSN 1996-1944.

2020

 • ON CFD INVESTIGATION OF RADIAL CLEARANCE OF LABYRINTH SEALS OF A TURBINE ENGINE – Čížek, M. - Pátek, Z., Acta Polytechnica. 2020, 60(1), 38-48. ISSN 1805-2363.
 • Aircraft Turbine Engine Labyrinth Seal CFD Sensitivity Analysis – Čížek, M. - Pátek, Z., - Vampola, T., Applied Sciences. 2020, 10(19), ISSN 2076-3417.
 • Propeller Selection by Means of Pareto-Optimal Sets Applied to Flight Performance – Slavík, S. - Klesa, J., - Brabec, J., Aerospace. 2020, 7(3), ISSN 2226-4310.

Proceeding papers

2021

 • Wing conceptual design for the airplane with distributed electric propulsion – Hospodář, P. - Klesa, J., - Žižkovský, N., In: 10th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space to the Satisfaction of the European Citizens. EDP Sciences, 2021. ISSN 1757-899X.

2020

 • Non-Destructive Evaluation of Small Aircraft Wing Adhesive Joints using Pulse Infrared Thermography Method – Kostroun, T. - Dvořák, M., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 225-232. ISBN 978-80-248-4451-0.

Prototype, samples

2020

 • Functional sample of advanced composite wing – Brabec, J. - Barák, K. - Theiner, R. - Kučera, J. - Uher, O., - Poul, R., [Functional Sample] 2020.
 • Výstupní kanál OCHv02 – Helmich, M. - Hergessel, J., - Klesa, J., [Functional Sample] 2020.
 • Rotorová lopatka ventilátorového stupně UL-39NG, S/N y730-021-00 – Helmich, M. - Hergessel, J. - Barák, K., - Klesa, J., [Functional Sample] 2020.
 • Forma pro výrobu rotorové lopatky S/N y730-021-00 – Helmich, M. - Koreň, M., [Functional Sample] 2020.

Report

2020

 • Roční zpráva o řešení projektu FV40263 za rok 2020 – Theiner, R., [Annual Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/40/2020.
 • Roční zpráva o řešení projektu FV10569 za rok 2020 – Theiner, R., [Annual Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/32/2020.
 • Výzkum materiálových charakteristik kompozitních materiálů a lepidel IV – Kučera, J. - Kostroun, T., - Plajdička, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. VZP/ULT/47/2020.
 • Zatížení pro zkoušku křídla letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., [Technical Report] 2020. Report no. TZP/ULT/36/2020.
 • Návrh řídicího systému letounu L159 – Hospodář, P. - Cagáň, J. - Zikmund, P. - Křivda, V., - Kučera, M., [Technical Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. TZP/ULT/31/2020.
 • Zatížení pro zkoušky křídla letounu DS-1 – Brabec, J., [Technical Report] 2020. Report no. TZP/ULT/06/2020.
 • Statické pevnostní zkoušky křídla letounu UL-39 Albi II – Brabec, J. - Kučera, J., - Barák, K., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/33/2020.
 • Výzkumné a vývojové zkoušky základních stavebních skupin – Brabec, J. - Kostroun, T. - Kučera, J., - Barák, K., [Technical Report] 2020. Report no. TZP/ULT/38/2020.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROKY 2017-2020 – Brabec, J. - Barák, K. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Kučera, J. - Theiner, R. - Valenta, J. - Kalný, J. - Šponer, J. - Slavík, S. - Klesa, J., - Čenský, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/39/2020.
 • D24 dumper ROPS test – Čenský, T., [Research Report] Hörschnig: WACKER NEUSON Linz GmbH, 2020.
 • Tunelové zkoušky propulzního systému - Rv03+OCHv02 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/45/2020.
 • Určení statických výkonových parametrů propulzního systému - Rv03+OCHv02 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/44/2020.
 • Dynamické vyvážení rotorového kola - Rv03 – Helmich, M. - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/43/2020.
 • Zkoušky funkčnosti motorových systémů – Helmich, M. - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/25/2020.
 • Zatížení letounu DS-1 od bezpečnostních pasů a sedaček – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/2/2020.
 • Zatížení letounu UL-39 Albi II od bezpečnostních pasů a sedaček – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/23/2020.
 • Flutter anaylsis of the Ellipse Spirit aircraft; Configuration no.1 - Fixed landing gear and side stick control – Kratochvíl, A. - Brož, F. - Jánošík, T. - Plajdička, O., - Slavík, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. TZP/ULT/81/2020.
 • Flutter anaylsis of the Atec 321 Faeta NG – Kratochvíl, A. - Brož, F. - Plajdička, O. - Slavík, S., - Jánošík, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. VZP/ULT/3/2020.
 • Záchranný systém letounu UL-39 Albi II – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/50/2017_r01.
 • ZATÍŽENÍ LETOUNU DS-1 OD VLEČNÉHO ZAŘÍZENÍ – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/47/2019.