[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • DESIGN FOR ACTIVE FLUTTER SUPPRESION AND MODEL VERIFICATION – Kratochvíl, A. - Svoboda, F. - Sommer, T., - Slavík, S., TRANS MOTAUTO WORLD. 2016, 2016(4), s. 7-10. ISSN 2367-8399. Dostupné z: http://stumejournals.com/tm/2016/4-2016.pdf

Stať ve sborníku

2016

 • Aerodynamic Design of the Propeller for Low-Speed Indoor UAV – Klesa, J., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016. Špičák, 31.10.2016 - 02.11.2016. Pilsen: University of West Bohemia. 2016, ISBN 978-80-261-0647-0.
 • CFD modeling of the paragliding airfoils – Kulhánek, R., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2016 - sborník konference. Konference studentské tvůrčí činnosti 2016. Praha, 19.04.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2016, s. 1-4. ISBN 978-80-01-05929-6. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/pdf16/6512.pdf
 • DESIGN FOR ACTIVE FLUTTER SUPPRESION AND MODEL VERIFICATION – Kratochvíl, A. - Svoboda, F. - Sommer, T., - Slavík, S., In: international Scientific Congress Innovations in Engineering 2016 -Proceedings. international Scientific Congress Innovations in Engineering 2016. Varna, 20.06.2016 - 22.06.2016. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2016, s. 47-50. ISSN 1310-3946. Dostupné z: http://trans-motauto.com/sbornik/2016-1.pdf

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Způsob výroby přesných pěnových jader v uzavřených formách se zvýšenou tepelnou odolností a velmi malou hustotou – Barák, K., České vysoké učení technické. 306090. 22.06.2016.
 • Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek – Hanus, D. - Hlaváček, D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy, Praha 2, CZ. 305886. 09.03.2016.
 • Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek – Hanus, D. - Hlaváček, D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy. 305885. 09.03.2016.

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Náhrada kontejneru záchranného systému – Sommer, T. - Helmich, M., - Plajdička, O., [Funkční vzorek]. 2016
 • Zadní část demonstrátoru trupu letounu UL-39 Albi II – Brabec, J. - Klesa, J. - Barák, K. - Helmich, M. - Theiner, R., - Hergessel, J., [Funkční vzorek]. 2016
 • Přední část demonstrátoru trupu letounu UL-39 Albi II – Brabec, J. - Helmich, M. - Barák, K. - Theiner, R. - Sommer, T., - Hergessel, J., [Funkční vzorek]. 2016
 • Statorové lopatkování ventilátorového stupně UL-39NG, S/N y720-01-00_00 – Barák, K. - Helmich, M. - Klesa, J., - Hergessel, J., [Funkční vzorek]. 2016
 • Rotorová lopatka ventilátorového stupně UL-39NG, S/N y730-01-00_00 – Helmich, M. - Barák, K. - Klesa, J., - Hergessel, J., [Funkční vzorek]. 2016
 • Kanál pro přívod chladícího vzduchu k intercooleru – Helmich, M. - Sommer, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Transmisní hřídel pro letoun UL-39NG – Helmich, M. - Sommer, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Trn pro axiální navíjecí stroj – Helmich, M. - Sommer, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Vlečná sonda pro letová měření parametrů padákového kluzáku – Kulhánek, R. - Čenský, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Náhrada leteckého motoru Rotax 912 pro pevnostní zkoušky motorového lože – Helmich, M. - Plajdička, O., [Funkční vzorek]. 2016
 • Zkušební figurína pilota pro pevnostní zkoušky bezpečnostních pasů a trupu letounu – Helmich, M. - Sommer, T., - Plajdička, O., [Funkční vzorek]. 2016
 • Řídící jednotka motoru Rotax 4-TEC 1503 XHO – Helmich, M. - Sommer, T., - Čenský, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Podstavec automobilové sedačky – Sommer, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Řídicí páka V2 – Sommer, T., [Funkční vzorek]. 2016
 • Výfukové svody motoru Rotax 4-TEC 1503 XHO pro demonstrátor trupu letounu – Helmich, M. - Sommer, T., [Funkční vzorek]. 2016

Software

2016

 • SestaveniListuNACA65 – Klesa, J., [Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2016
 • indevnaca65 – Klesa, J., [Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2016

Zpráva

2017

 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/47/2016_r01.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/46/2016_r01.
 • Zatížení pro zkoušky vlečného rařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/45/2016_r01.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/23/2016_r01.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulation ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/15/2016_r01.
 • Zatížení vlečného zařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/14/2016_r01.
 • Zkoušky vlečného zařízení letounu JA-400 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/17/2017.
 • Towing Device Tests of JA 400 Aircraft by Regulations UL 2, LTF-UL, ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/18/2017.
 • Ballistic Recovery System Tests of JA-40 by UL 2, LTF-UL, ASTM Regulations – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/10/2017.
 • Zkoušky záchranného systému letounu JA-400 dle předpisů UL 2 LTF-UL a ASTM – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/09/2017.

2016

 • Porovnání letových výkonů letounu JA-400 s různými pohonnými jednotkami – Klesa, J., 2016, VZP/ULT/87/2016.
 • Letové výkony letounu JA400 s elektrickým pohonem – Klesa, J., 2016, VZP/ULT/86/2016.
 • Letové výkony letounu JA-400 s motorem Continental O-200-D – Klesa, J., 2016, VZP/ULT/85/2016.
 • LETOVÉ VÝKONY LETOUNU JA-400 S MOTOREM ROTAX 912ULS – Klesa, J., 2016, VZP/ULT/84/2016.
 • Vliv impaktního počkození na ohybovou pevnost kompozitních materiálů – Kostroun, T., Technická 4, 166 07 Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta Strojní. 2016, VZP/ULT/89/2016.
 • TECHNOLOGICKÁ PROVEDITELNOST KOMPOZITNÍCH DÍLŮ LETOUNU UL-39 ALBI II – Barák, K., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/93/2016.
 • MATERIÁLOVÉ PODKLADY LETOUNU UL-39 ALBI II – Barák, K., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/90/2016.
 • Zatížení pro zkoušky řízení letounu JA-400 Ul-2, LTF-UL – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/76/2016.
 • Zatížení pro zkoušky podvozku letounu JA-400 - UL-2, LTF-UL – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/75/2016.
 • Loading of JA-400 aircraft control systém - LSA – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016
 • ZATÍŽENÍ PRO ZKOUŠKY TRUPU LETOUNU JA-400 PODLE PŘEDPISU UL-2, LTF-UL a LSA – Barák, K., Znojemská 826/64, 58601, Jihlava: Jihlavan airplane s.r.o.. 2016, TZP/ULT/79/2016.
 • Loading of JA-400 aircraft control systém - UL-2 - LTF-UL – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/37/2016.
 • Zatížení řízení letounu JA-400 Ul-2, LTF-UL – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/36/2016.
 • ZATÍŽENÍ TRUPU LETOUNU JA-400 PODLE PŘEDPISU LSA – Barák, K., Znojemská 826/64, 58601, Jihlava: Jihlavan airplane s.r.o.. 2016, TZP/ULT/78/2016.
 • Loading of JA-400 aircraft landing gear -UL-2, LTF-UL – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/25/2016.
 • ZATÍŽENÍ TRUPU LETOUNU JA-400 PODLE PŘEDPISU UL-2 A LTF-UL – Barák, K., Znojemská 826/64, 58601, Jihlava: Jihlavan airplane s.r.o.. 2016, TZP/ULT/77/2016.
 • Loading of JA-400 aircraft landing gear - LSA – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/11/2016.
 • Zatížení podvozku letounu JA-400 - UL-2, LTF-UL – Kučera, J., Znojemská 826/64 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/10/2016.
 • Technická specifikace a plán vývoje – Kučera, J. - Kousal, J., Na Františku 32 110 15 Praha 1: Ministerstvo průmyslu a obchodu. 2016, TZP/ULT/92/2016.
 • SPOJOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH DÍLŮ – Barák, K., Technická 6, 166 07, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/13/2016.
 • Výzkum materiálových charakteristik kompozitních materiálů a lepidel II – Kučera, J. - Kostroun, T., - Barák, K., Beranových 65, Letňany, 199 00 Praha: LA composite, s.r.o.. 2016, VZP/ULT/106/2016.
 • Typový návrh letounu UL-39 Albi II – Brabec, J. - Theiner, R., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/73/2016.
 • Hmotová analýza letounu UL-39 Albi II – Brabec, J. - Sommer, T., - Helmich, M., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/74/2016.
 • Aerostatické podklady, letové výkony a vlastnosti letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/72/2016.
 • Obrysování letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/70/2016.
 • Koncepční studie letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 16607, Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/68/2016.
 • Zatížení pro zkoušky ocasních ploch letounu JA-400 LSA – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/48/2016.
 • Zatížení pro zkoušky ocasních ploch letounu JA-400 podle UL-2 a LTF-UL – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/48/2016.
 • Zatížení ocasních ploch letounu JA-400 - LSA – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/26/2016.
 • Zatížení ocasních ploch letounu JA-400 podle předpisů UL-2 a LTF-UL – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/24/2016.
 • Typový návrh letounu JA-400 – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/17/2016.
 • Zatížení křídla letounu JA-400 - LSA – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/08/2016.
 • Zatížení křídla letounu JA-400 podle předpisů UL-2 a LTF-UL – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/06/2016.
 • Aerodynamický výpočet letounu JA-400 – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/04/2016.
 • Geometrické podklady k letounu JA-400 – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o. 2016, TZP/ULT/03/2016.
 • Hmotový rozbor letounu JA-400 - LSA – Brabec, J., Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/02/2016.
 • Hmotový rozbor letounu JA-400 podle předpisů UL-2 a LTF-UL – Brabec, J., Znojemská 826/64, PSČ 586 01 Jihlava: JIHLAVAN airplanes, s.r.o.. 2016, TZP/ULT/01/2016.
 • Koncepční návrh letounu – Brabec, J. - Slavík, S. - Klesa, J., - Čenský, T., Špitálka 49/8, 60200 Brno: Direct Fly s.r.o.. 2016, VZP/ULT/62/2016.
 • Návrh systému pro NDT pomocí infračervené termografie – Pilař, J. - Kostroun, T., - Čenský, T., Technická 4, 166 07 Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta Strojní. 2016, VZP/ULT/88/2016.
 • Flutter analysis of EB29R sailplane – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., Čáslavská 126,P.O.Box 112, 284 01 Kutná Hora: HPH, spol. s r.o.. 2016, VZP/ULT/99/2016.
 • Flutter analysis of EB29R sailplane – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., Čáslavská 126, P.O.Box 112, 284 01 Kutná Hora: HPH, spol. s r.o.. 2016, TZP/ULT/61/2016.
 • Konstrukce motorových systémů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/64/2016.
 • Výzkum flutterových parametrů letounu JA 400 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., Znojemská 64, 68601 Jihlava: JIHLAVAN Airplanes s.r.o.. 2016, VZP/ULT/91/2016.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/47/2016_r00.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/46/2016_r00.
 • Zatížení pro zkoušky vlečného rařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/45/2016_r00.
 • JA-400 Testing Loads from Ballistic Recovery System by Regulations ASTM 2245 and ASTM 2316 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/54/2016.
 • JA-400 Testing Loads from Ballistic Recovery System by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/53/2016.
 • Zatížení pro zkoušky letounu JA-400 zatíženého záchranným systémem dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/52/2016.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/23/2016_r00.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulation ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/15/2016_r00.
 • Zatížení vlečného zařízení letounu JA-400 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/14/2016_r00.
 • JA-400 Aircraft Loads from Ballistic Recovery System by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/22/2016.
 • JA-400 Aircraft Loads from Ballistic Recovery System by Regulation ASTM – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/12/2016.
 • Motorové lože a transmisní hřídel – Sommer, T. - Helmich, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/67/2016.
 • Aerodynamický návrh ventilátorového stupně – Helmich, M. - Klesa, J., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 2016, TZP/ULT/66/2016.
 • Flutter Analysis of JA-400 Airplane – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., Znojemská 64, 68601 Jihlava: JIHLAVAN Airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/60/2016.
 • Flutterová analýza letounu JA-400 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., Znojemská 64, 68601 Jihlava: JIHLAVAN Airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/58/2016.
 • Zatížení letounu JA-400 od záchranného systému dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/09/2016.
 • Load for a test of the engine mount on the JA-400 aircraft according to ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/44/2016_r02.
 • Load for a test of the engine mount on the JA-400 aircraft according to UL-2 and LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/43/2016.
 • Zatížení pro zkoušku motorového lože letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/42/2016.
 • Load for a test of the safety belts on the JA-400 aircraft according to ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/41/2016_r02.
 • Load for a test of the safety belts on the JA-400 aircraft according to UL-2 and LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/40/2016_r02.
 • Zatížení pro zkoušku bezpečnostních pasů letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/39/2016_r02.
 • Safety belts load for the JA-400 aircraft according to ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/21/2016_r02.
 • Safety belts load for the JA-400 aircraft according to UL-2 and LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/20/2016_r02.
 • Zatížení bezpečnostních pasů letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/19/2016_r02.
 • Engine mount load for the JA-400 aircraft according to ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/18/2016_r02.
 • Engine mount load for the JA-400 aircraft according to UL-2 and LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/16/2016_r02.
 • Zatížení motorového lože letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2016, TZP/ULT/7/2016_r02.
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU VIA - NG4 A NG6 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5: ROKOSPOL AVIATION s.r.o.,. 2016, TZP/ULT/5/2016.

Kvalifikační zpráva

2016

 • Flow Field inside a Centrifugal COmpressor Stage for Aeronautical Applications – Hlaváček, D., 2016. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT v Praze, FS, Ú 12122.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Flutter Certification Process – Kratochvíl, A., 16.02.2016.