[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Experience with the design of ultralight airplane with unconventional powerplant – Theiner, R. - Brabec, J., 2018

Stať ve sborníku

2018

 • Design of the Propeller for Tilt-Rotor UAV – Klesa, J., 2018
 • Influence of the Cooling Bypass on the Aircraft Nozzle Outflow – Klesa, J. - Hejna, J. - LeNours, V., - Čenský, T., 2018
 • Numerická stabilita řešení rovnic nelineárního nosníku – Klesa, J., 2018
 • Wing and propeller aerodynamic interaction through nonlinear lifting line theory and blade element momentum theory – Hospodář, P. - Klesa, J., - Žižkovský, N., 2018
 • Influence of the pilot on the modal parameters of the control system lightweight aircraft – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Vilímek, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., 2018
 • Optical Measurement Methods for Attitude Determination of Unmanned Aerial Systems – Pačes, P. - Yu, W.K., - Klesa, J., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Aerodynamický profil křídla s klapkou a slotem – Čenský, T., 2018
 • Chladicí systém ve výstupním kanálu s minimalizovanou tlakovou ztrátou – Klesa, J. - Helmich, M. - Sommer, T., - Theiner, R., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Experimentální zařízení pro automatizované stanovení tlumení kompozitních konstrukcí – Barák, K., 2019

2018

 • Přípravek pro uchycení a experimentální měření tlakové ztráty vodního chladiče – Helmich, M. - Sommer, T., 2018
 • Aerodynamická šesti komponentní váha – Žižkovský, N. - Slavík, S., 2018
 • Systém pro defektoskopii pomocí ultrazvukem buzené aktivní termografie – Kostroun, T., 2018
 • Demonstrátor vlivu plazmatu na obtékání aerodynamického profilu – Kučera, J., 2018
 • Výfukové svody letounu UL-39 Albi II – Helmich, M. - Horký, J., - Sommer, T., 2018

Zpráva

2019

 • REVISION OF FLUTTER ANALYSIS OF THE NG5 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., 2019
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., 2019

2018

 • Soubor výsledků testů spojů – Kostroun, T., 2018
 • Soubor výsledků statických zkoušek mechanických materiálových vlastností za podmínek ETW 90°C – Kostroun, T., 2018
 • Materiálové podklady - ROKO – Barák, K., 2018
 • Typový návrh letounu NG-6 PF – Brabec, J. - Theiner, R., 2018
 • Předběžný hmotový rozbor letounu DS-1 – Brabec, J., 2018
 • Zatížení ocasních ploch letounu DS-1 – Brabec, J., 2018
 • Geoemtrické podklady k letounu DS-1 – Brabec, J., 2018
 • Zatížení křídla letounu DS-1 – Brabec, J., 2018
 • Geometrické podklady k letounu NG-6 PF – Brabec, J., 2018
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledků za rok 2018 – Brabec, J. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Barák, K. - Kalný, J., - Šponer, J., 2018
 • Pevnostní kontrola – Kostroun, T. - Barák, K., 2018
 • Konstrukce letounu – Brabec, J. - Sommer, T. - Helmich, M., - Barák, K., 2018
 • Zatížení motorového lože letounu DS-1 motorem Rotax 912 – Helmich, M., 2018
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU JA-600 – Kratochvíl, A. - Slavík, S., 2018
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK 304 TS SAILPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., 2018