[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

 • The Pilot Influence on the Flutter Velocity of the Lightweight Plane – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Slavík, S. - Vilímek, M., - Kratochvíl, A., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Konstrukčně pevnostní uspořádání trupu UL-39 Albi II – Barák, K., In: TRANSFER Výzkum a vývoj leteckých technologii. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., 2019. p. 34-37.
 • Wing-Propeller Interaction – Žižkovský, N. - Klesa, J., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Flutter problems of electrically powered aircraft – Kratochvíl, A., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 95-98. ISBN 978-80-261-0889-4.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Kladecí hlava pro vláknové výztuže – Barák, K., [Functional Sample] 2019.
 • Systém pro defektoskopii pomocí ultrazvukem buzené aktivní termografie 2 – Kostroun, T., [Functional Sample] 2019.
 • Demonstrátor vlivu plazmatu na indukované jevy na koncích vztlakových ploch – Kučera, J., [Functional Sample] 2019.
 • Experimentální zařízení pro automatizované stanovení tlumení kompozitních konstrukcí – Barák, K., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2019

 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK WITHOUT PROPELER UNIT – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/38/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE H55 AIRPLANE – Kratochvíl, A., [Research Report] Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2019. Report no. VZP/ULT/8/2019.
 • REVISION OF FLUTTER ANALYSIS OF THE NG5 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/37/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/7/2019.