[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

 • Design and operation of simple thermal vacuum chamber for testing of small spacecraft components – Kousal, J. - Kučera, J. - Čenský, T., - Plajdička, O., In: 2019 New Trends in Aviation Development (NTAD). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2019. p. 102-105. ISBN 9781728140780.
 • Propeller Selection by Means of Pareto Optimal Sets Applied to Flight Performance – Slavík, S. - Klesa, J., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-8. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Albi II – a new generation development – Theiner, R. - Brabec, J., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-8. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • A new approach of creating a finite element stick model for flutter analysis – Kratochvíl, A., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Design of distributed propulsion system for general aviation airplane – Hospodář, P. - Klesa, J., - Žižkovský, N., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Návrh systému pro defektoskopii pomocí opticky buzené aktivní infračervené termografie – Kostroun, T. - Dvořák, M., - Pilař, J., In: DEFEKTOSKOPIE 2019 / NDE for Safety, Sborník 49. mezinárodní konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 75-85. ISBN 978-80-214-5799-7.
 • The Pilot Influence on the Flutter Velocity of the Lightweight Plane – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Slavík, S. - Vilímek, M., - Kratochvíl, A., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Konstrukčně pevnostní uspořádání trupu UL-39 Albi II – Barák, K., In: TRANSFER Výzkum a vývoj leteckých technologii. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., 2019. p. 34-37.
 • Wing-Propeller Interaction – Žižkovský, N. - Klesa, J., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • Flutter problems of electrically powered aircraft – Kratochvíl, A., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 95-98. ISBN 978-80-261-0889-4.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Statorové lopatkování ventilátorového stupně UL-39NG, S/N y720-13-00 – Barák, K. - Helmich, M. - Hergessel, J., - Klesa, J., [Functional Sample] 2019.
 • Rotorová lopatka ventilátorového stupně UL-39NG, S/N y730-11-00 – Helmich, M. - Hergessel, J. - Barák, K., - Klesa, J., [Functional Sample] 2019.
 • Forma pro výrobu rotorové lopatky – Helmich, M. - Koreň, M., [Functional Sample] 2019.
 • Forma pro výrobu statorové lopatky – Helmich, M. - Koreň, M., [Functional Sample] 2019.
 • Sada funkčních vzorků tvořící zkušební prototyp – Kalný, J. - Brabec, J. - Šponer, J. - Kostroun, T. - Sommer, T. - Helmich, M. - Barák, K. - Theiner, R., - Kučera, J., [Functional Sample] 2019.
 • Kladecí hlava pro vláknové výztuže – Barák, K., [Functional Sample] 2019.
 • Systém pro defektoskopii pomocí ultrazvukem buzené aktivní termografie 2 – Kostroun, T., [Functional Sample] 2019.
 • Demonstrátor vlivu plazmatu na indukované jevy na koncích vztlakových ploch – Kučera, J., [Functional Sample] 2019.
 • Experimentální zařízení pro automatizované stanovení tlumení kompozitních konstrukcí – Barák, K., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2019

 • Zatížení křídla letounu JA-400 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/11/2019.
 • Aerodynamický výpočet letounu JA-400 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/34/2019.
 • Hmotový rozbor letounu JA-400 – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/10/2019.
 • Návrh rotoru pro UAV – Klesa, J., [Research Report] 2019. Report no. VZP/ULT/80/2019.
 • Zatížení trupu letounu JA-400 – Barák, K., [Technical Report] 2019. Report no. TZP/ULT/16/2019.
 • Zatížení pro zkoušky trupu letounu JA-400 – Barák, K., [Technical Report] 2019. Report no. TZP/ULT/17/2019.
 • Zkouška trupu letounu JA-400 – Barák, K., [Technical Report] 2019. Report no. TZP/ULT/18/2019.
 • Zatížení a průkaz palivové nádrže letounu JA-400 – Barák, K., [Technical Report] 2019. Report no. TZP/ULT/45/2019.
 • ZATÍŽENÍ TRUPU LETOUNU UL-39 ALBI II – Barák, K., [Technical Report] 2019. Report no. TZP/ULT/58/2019.
 • Dynamické vyvážení rotorového kola - Rv02 – Helmich, M. - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/78/2019.
 • Dynamické vyvážení rotorového kola – Helmich, M. - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/75/2019.
 • Určení statických výkonových parametrů propulzního systému - Rv02 – Helmich, M. - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/77/2019.
 • Určení statických výkonových parametrů propulzního systému – Helmich, M. - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/74/2019.
 • Zkoušky motorového lože letounu JA-400 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/30/2019.
 • Zatížení pro zkoušky motorového lože letounu JA-400 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/29/2019.
 • Zatížení motorového lože letounu JA-400 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/28/2019.
 • Zatížení motorového lože letounu DS-1 s motorem B-25 – Helmich, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/53/2019.
 • Zatížení křídla letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/56/2019.
 • Zatížení ocasních ploch letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/57/2019.
 • Zatížení křidélek a vztlakových klapek letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/61/2019.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019 – Brabec, J. - Barák, K. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Kučera, J. - Theiner, R. - Kalný, J. - Šponer, J., - Dvořák, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/69/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE WITH TRIM TAB DEFLECTED ACCORDING ELEVATOR DEFLECTION – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/54/2019.
 • ZATÍŽENÍ LETOUNU DS-1 OD VLEČNÉHO ZAŘÍZENÍ – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/47/2019.
 • MĚŘENÍ DLOUHODOBÝCH REŽIMŮ POHONU DEMONSTRÁTORU UL-39 ALBI II NA ZKUŠEBNÁCH LKHK ČVUT – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/46/2019.
 • ZATÍŽENÍ LETOUNU DS-1 OD ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/43/2019.
 • ZKOUŠKY LETOUNU JA-400 ZATÍŽENÉHO ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/26/2019.
 • ZATÍŽENÍ LETOUNU JA-400 OD ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/15/2019.
 • ZATÍŽENÍ PRO ZKOUŠKY LETOUNU JA-400 ZATÍŽENÉHO ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/19/2019.
 • ZATÍŽENÍ LETOUNU JA-400 OD VLEČNÉHO ZAŘÍZENÍ – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/5/2019.
 • ZATÍŽENÍ PRO ZKOUŠKY LETOUNU JA-400 ZATÍŽENÉHO VLEČNÝM ZAŘÍZENÍM – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/6/2019.
 • ZKOUŠKY LETOUNU JA 400 ZATÍŽENÉHO VLEČNÝM ZAŘÍZENÍM – Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/27/2019.
 • Zatížení pro zkoušku křídla letounu FM-250 VAMPIRE – Brož, F. - Kučera, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/51/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK WITHOUT PROPELER UNIT – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/38/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE H55 AIRPLANE – Kratochvíl, A., [Research Report] Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2019. Report no. VZP/ULT/8/2019.
 • REVISION OF FLUTTER ANALYSIS OF THE NG5 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/37/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/7/2019.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Koncepční návrh rychlostního letounu – Valenta, J. - Brabec, J., Praha: 2019. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
 • ANALÝZA VLIVU PILOTA NA MODÁLNÍ PARAMETRY SOUSTAVY ŘÍZENÍ LEHKÉ LETECKÉ KONSTRUKCE – Sommer, T. - Slavík, S. supervisor - Vilímek, M. supervisor, - Steinbauer, P. supervisor, Praha: 2019. PhD Thesis. CTU FME. Department of Aerospace Engineering. Supervised by S. SLAVÍK, P. STEINBAUER, and M. VILÍMEK.
 • Koncepční návrh zemědělského letounu – Brož, F. - Brabec, J., Praha: 2019. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.