[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav letadlové techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2018

 • Optical Measurement Methods for Attitude Determination of Unmanned Aerial Systems – Pačes, P. - Yu, W.K., - Klesa, J., In: 2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference (DASC). 37th AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference (DASC). Londýn, 23.09.2018 - 27.09.2018. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 2018, s. 1287-1294. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-5386-4112-5. Dostupné z: http://2018.dasconline.org/

2017

 • Method for the Preliminary Design of the Fan Propulsion System – Klesa, J. - Piksa, Š., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. 33rd CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Computational Mechanics 2017. Špičák, Železná Ruda, 06.11.2017 - 08.11.2017. Pilsen: University of West Bohemia. 2017, ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Comparison of Various Fan Conceptions for Light Sport Aircrafts – Klesa, J. - Helmich, M., - Sommer, T., In: 7th EASN International Conference - Proceedings. 7th EASN International Conference. Warsaw, 26.09.2017 - 29.09.2017. European Aeronautics Science Network. 2017, s. 430-436. ISSN 2523-5052.
 • Increase of the Propeller Efficiency by Variable RPM – Klesa, J., In: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2017. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2017. Mnichov, 05.09.2017 - 07.09.2017. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal - Oberth e.V.. 2017, Dostupné z: http://www.dglr.de/publikationen/2017/450176.pdf
 • Experience with the design of ultralight airplane with unconventional powerplant – Theiner, R. - Brabec, J., In: 7th EASN International Conference - Proceedings. 7th EASN International Conference. Warsaw, 26.09.2017 - 29.09.2017. European Aeronautics Science Network. 2017, s. 395-411. ISSN 2523-5052.
 • Method for the Preliminary Design of the Fan Propulsion System – Klesa, J. - Piksa, Š., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. 33rd CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Computational Mechanics 2017. Špičák, Železná Ruda, 06.11.2017 - 08.11.2017. Pilsen: University of West Bohemia. 2017, ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Flutter analysis of 28m wingspan sailplane – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. 33rd CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Computational Mechanics 2017. Špičák, Železná Ruda, 06.11.2017 - 08.11.2017. Pilsen: University of West Bohemia. 2017, s. 59-60. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • A Precise Altitude Difference Measurement System for Terrain Mapping and Application in a Ducted-Fan Powered Airplane – Pačes, P. - Theiner, R., - Brabec, J., In: 2017 IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference (DASC). 2017 IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference (DASC). St.Petersburg, Florida, 17.09.2017 - 21.09.2017. New York: IEEE. 2017, Advancing Technology for Humanity. ISSN 2155-7195. ISBN 978-1-5386-0365-9.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Chladicí systém ve výstupním kanálu s minimalizovanou tlakovou ztrátou – Klesa, J. - Helmich, M. - Sommer, T., - Theiner, R., Ceské vysoké ucení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Systém pro defektoskopii pomocí Laserem buzené aktivní termografie – Kostroun, T., [Funkční vzorek]. 2017
 • Experimentální zařízení pro vizualizaci proudění – Kučera, J., [Funkční vzorek]. 2017
 • Experimentální zařízení pro stanovení tlumení kompozitních konstrukcí – Barák, K., [Funkční vzorek]. 2017
 • Přípravek pro instalaci motoru do trupu – Horký, J., [Funkční vzorek]. 2017
 • Přípravek pro zkoušku motorového lože motoru Rotax 1503 XHO – Sommer, T. - Helmich, M., [Funkční vzorek]. 2017
 • Náhrada bloku motoru Rotax 1503 XHO pro ustavení do trupu letounu – Helmich, M. - Sommer, T., - Čenský, T., [Funkční vzorek]. 2017

Zpráva

2018

 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU JA-600 – Kratochvíl, A. - Slavík, S., Znojemská 64, 586 01 Jihlava: Zell Jihlavan Airplanes s.r.o.. 2018, VZP/ULT/6/2018.

2017

 • Konstrukční příprava – Kučera, J. - Kousal, J., Technická 4, Praha 6: ČVUT v Praze. 2017, TZP/ULT/53/2017.
 • Pevnostní kontrola závěsů záchranného systému letounu JA-400 – Kostroun, T., Znojemská 64, Jihlava: Jihlavan airplanes, s.r.o.. 2017, TZP/ULT/25/2017.
 • Napjatosti kritických uzlů konstrukce letounu JA-400 při provozním zatížení – Kostroun, T. - Kučera, J., Znojemská 64, Jihlava: Jihlavan airplanes, s.r.o.. 2017, TZP/ULT/26/2017.
 • Rozbor zatížení křídla letounu JA-400 podle předpisů UL-2 a LTF-UL – Kostroun, T., Znojemská 64, Jihlava: Jihlavan airplanes, s.r.o.. 2017, TZP/ULT/81/2016 rev. 01.
 • Soubor výsledků únavových zkoušek mechanických materiálových vlastností – Kostroun, T. - Doubrava, K., Technická 4, 166 07 Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/56/2017.
 • Soubor výsledků statických zkoušek mechanických materiálových vlastností – Kostroun, T. - Kučera, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/55/2017.
 • NDT kontrola demonstrátoru kompozitového vzduchovodu – Kostroun, T., Technicá 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/57/2017.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledků za rok 2017 – Brabec, J. - Barák, K. - Čenský, T. - Helmich, M. - Horký, J. - Kostroun, T. - Klesa, J. - Slavík, S. - Sommer, T. - Kalný, J., - Šponer, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/79/2017.
 • Dimenzování letounu UL-39 Albi II – Barák, K., Technická 4, Praha 6: ČVUT v Praze. 2017, TZP/ULT/64/2017.
 • Zatížení palyvového systému letounu UL-39 Albi II – Barák, K., Technická 4, Praha 6: ČVUT v Praze. 2017, TZP/ULT/63/2017.
 • Rekonstrukce palyvového systému letounu UL-39 Albi II – Barák, K., Technická 4, Praha 6: ČVUT v Praze. 2017, TZP/ULT/62/2017.
 • Zatížení trupu letounu ul-39 Albi II – Barák, K., Technická 4, praha 6: ČVUT v Praze. 2017, TZP/ULT/54/2017.
 • KONTROLA ZATÍŽENÍ KOVÁNÍ KŘÍDLA LETOUNU LEGEND-540 – Barák, K., čáslav: Aeropilot. 2017, TZP/ULT/30/2017.
 • Zatížení a průkazy palivové nádrže letounu JA-400 – Barák, K., Znojemská 64, Jihlava: Jihlavan airplanes, s.r.o.. 2017, TZP/ULT/24/2017.
 • ZKOUŠKA TRUPU LETOUNU JA-400 PODLE PŘEDPISU UL-2 A LTF-UL – Barák, K. - Kučera, J., - Brabec, J., Znojemská 64, Jihlava: Jihlavan airplanes, s.r.o.. 2017, TZP/ULT/22/2017.
 • Předběžná pevnostní zkouška motorového lože letounu – Sommer, T. - Helmich, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/51/2017.
 • Optimalizace návrhu pohonné jednotky – Slavík, S. - Klesa, J., - Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/15/2017.
 • Výzkum vztlakové mechanizace pro STOL letoun – Čenský, T., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/14/2017.
 • Návrh letounu DS-1 – Brabec, J. - Slavík, S. - Barák, K. - Helmich, M., - Horký, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/16/2017.
 • Zkoušky ocasních ploch letounu JA-400 – Brabec, J. - Barák, K., - Kučera, J., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/02/2017.
 • Zatížení křidélek a vztlakových klapek letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/58/2017.
 • Konstrukce zadní části trupu letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/48/2017.
 • Konstrukce křídla letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/47/2017.
 • Konstrukce vodorovné ocasní plochy letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/46/2017.
 • Zatížení ocasních ploch letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/42/2017.
 • Zatížení křídla letounu UL-39 Albi II – Brabec, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/01/2017.
 • Optimalizační studie letounu STOL – Brabec, J. - Slavík, S., - Klesa, J., Technická 4, 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/12/2017.
 • Záchranný systém letounu UL-39 Albi II – Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/50/2017.
 • Konstrukce a zatížení motorového lože letounu UL-39 Albi II – Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/32/2017.
 • Tunelové zkoušky propulzního systému – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/78/2017.
 • Zkoušky funkčnosti motorových systémů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/77/2017.
 • Určení statických výkonových parametrů propulzního systému – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/75/2017.
 • Zkoušky funkčnosti motoru a jeho výkonových parametrů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/76/2017.
 • Dynamické vyvážení rotorového kola – Helmich, M. - Sommer, T., - Brabec, J., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/74/2017.
 • Tahová zkouška rotorové lopatky – Helmich, M. - Barák, K., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/35/2073.
 • Zatížení upínacích pasů a sedaček letounu UL-39 Albi II – Helmich, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/69/2017.
 • Konstrukce výstupního kanálu s chladícím obtokem a tryskou – Helmich, M. - Klesa, J., - Koreň, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/36/2017.
 • Adaptace motoru, hnacího hřídele a jeho uložení pro instalaci do nového trupu – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/35/2017.
 • Konstrukce vstupního kanálu s řezači mezní vrstvy – Helmich, M. - Barák, K., - Koreň, M., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/34/2017.
 • Konstrukce ventilátorového stupně – Helmich, M. - Klesa, J., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/33/2017.
 • Tests of the engine mount on the JA-400 aircraft according to ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/6/2017.
 • Tests of the engine mount on the JA-400 aircraft according to UL-2 and LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/6/2017.
 • Zkoušky motorového lože letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/5/2017.
 • Tests of the safety belts on the JA-400 aircraft according to UL-2, LTF-UL and ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/4/2017.
 • Zkoušky bezpečnostních pasů letounu JA-400 dle UL-2, LTF-UL a ASTM – Helmich, M., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/3/2017.
 • Konstrukce motorových systémů – Helmich, M. - Sommer, T., Technická 4 166 07 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2017, TZP/ULT/37/2017.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/47/2016_r01.
 • Load for Testing of Towing Device of the JA-400 Aircraft by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/46/2016_r01.
 • Zatížení pro zkoušky vlečného rařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/45/2016_r01.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulations UL-2 and LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/23/2016_r01.
 • Towing Device of the JA-400 Aircraft Load by Regulation ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/15/2016_r01.
 • Zatížení vlečného zařízení letounu JA-400 dle UL-2 a LTF-UL – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/14/2016_r01.
 • Zkoušky vlečného zařízení letounu JA-400 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/17/2017.
 • Towing Device Tests of JA 400 Aircraft by Regulations UL 2, LTF-UL, ASTM 2245 – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/18/2017.
 • Ballistic Recovery System Tests of JA-40 by UL 2, LTF-UL, ASTM Regulations – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/10/2017.
 • Zkoušky záchranného systému letounu JA-400 dle předpisů UL 2 LTF-UL a ASTM – Sommer, T., Znojemská 826/64, 58601 Jihlava: JIHLAVAN airplanes s.r.o.. 2017, TZP/ULT/09/2017.

Kvalifikační zpráva

2017

 • AKTIVNÍ TLUMENÍ DYNAMICKÉ AEROELASTICKÉ ODEZVY ULTRALEHKÉ LETECKÉ KONSTRUKCE – Kratochvíl, A., 2017. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT.