[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Lidé

Ivan Jeřábek

Ing. Ivan Jeřábek, Ph.D.

ivan.jerabek (zavináč) cvut.cz

(22 435) 7412

místnost: B-105, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2010

 • Composite Rod Optimization Calculation – Jeřábek, I. - Stehlík, J., Czech Aerospace. 2010, 2008(3), 35-36. ISSN 1211-877X.
 • Stability Loss Analysis of Composite Sandwich Panels During Compression Load – Kučera, J. - Jeřábek, I., Czech Aerospace. 2010, 2010(1), 18-20. ISSN 1211-877X.

2007

 • Shear buckling analysis of composite sandwich panels – Baumruk, M. - Jeřábek, I., - Barák, K., Letecký zpravodaj. 2007, 2007(3), 58-61. ISSN 1211-877X.

2005

 • Tandem Blade Centrifugal Compressor Impeller Design – Hanus, D. - Čenský, T., - Jeřábek, I., Czech Aerospace. 2005, 2005(3), 17-21. ISSN 1211-877X.
 • TANDEM BLADE CENTRIFUGAL COMPRESSOR IMPELLER DESIGN – Hanus, D. - Čenský, T., - Jeřábek, I., Letecký zpravodaj. 2005, 2005(-), 15. ISSN 1211-877X.

2004

 • Panelová metoda pro Unigrafics – Jeřábek, I., Computer Design. 2004, 2004(4), 25-26. ISSN 1212-4389.

2003

 • Test Technology Analysis of the Composite Materials Used in Airplane Design – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Kábrt, M., - Theiner, R., Letecký zpravodaj. 2003, 6(3), 39-40. ISSN 1211-877X.
 • Experimentální vyšetřování charakteristik kompozitních materiálů používaných v konstrukci malých sportovních letounů – Cejp, J. - Jeřábek, I. - Kábrt, M. - Theiner, R., - Kohoutek, J., Letecký zpravodaj. 2003, 6(1), 30-33. ISSN 1211-877X.

2002

 • Než vzlétne letadlo 2 – Jeřábek, I., Letectví + kosmonautika. 2002, 78(2), 19-21. ISSN 0024-1156.

2001

 • Než vzlétne letadlo 1 – Jeřábek, I., Letectví + kosmonautika. 2001, 72(25-26), 121-123. ISSN 0024-1156.

Stať ve sborníku

2003

 • Composit Material Testing for Design of Small Sport Aircraft – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Kábrt, M., - Theiner, R., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. A43. ISBN 80-86059-35-9.
 • Experimental Investigation of Composite Material Propeties of Aircraft Structures – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Čenský, T., - Theiner, R., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 620-621. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • The Project "Research and Development of Aircraft Composite Structures" of the CAR Programme in 2001 – Slavík, S. - Cejp, J. - Janko, L. - Jeřábek, I. - Kořínek, Z. - Růžička, M. - Růžička, P. - Steidl, J., - Theiner, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 712-713. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • The Introductory Period of the Project Research and Development of Aircraft Composites Structures – Slavík, S. - Theiner, R. - Janko, L. - Steidl, J. - Cejp, J. - Kořínek, Z. - Macek, K. - Jeřábek, I., - Růžička, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 546-547. ISBN 80-01-02335-4.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Zařízení pro stanovení stabilitní únosnosti rovných kompozitních panelů – Kučera, J.K. - Jeřábek, I.J., Czechia. Utility Model CZ 23435. 2012-02-27.

2011

 • Zařízení pro stanovení stabilitní únosnosti rovných kompozitních panelů – Kučera, J. - Jeřábek, I., Czechia. Utility Model Application., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2014

 • Systém pro defektoskopii pomocí aktivní termografie – Kostroun, T. - Pilař, J., - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Celokompozitní bezpilotní prostředek (UAV) – Kostroun, T. - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Modulární základna pro dynamické zkoušky podvozků. – Malásek, T. - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2012.
 • Přípravek pro cyklické zatěžování kompozitů – Jeřábek, I. - Kostroun, T., - Franta, M., [Functional Sample] 2012.
 • Čtyřlistá sklopná vrtule pro UAV – Jeřábek, I. - Franta, M. - Kostroun, T., - Zejda, M., [Functional Sample] 2012.
 • Modulárně řešený bezpilotní prostředek (UAV) – Jeřábek, I. - Kostroun, T., - Helmich, M., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Lankový polohoměr – Franta, M. - Fíl, A., - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2011.
 • Zkušební přípravek pro kalibraci snímače sil integrovaného do šroubu – Čenský, T. - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2011.
 • Siloměr pro měření axiální síly šroubu M14 – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2011.
 • Siloměr pro měření axiální síly šroubu M12 – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2011.
 • Siloměr pro měření osové síly a ohybových momentů šroubu M14 – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2011.
 • Zařízení pro stanovení stabilitní únosnosti rovných kompozitních panelů – Kučera, J. - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2011.
 • Klimakomora – Jeřábek, I. - Kostroun, T., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Letoun Skyleader 100 - verze Basic+ – Theiner, R. - Brabec, J. - Malásek, T. - Kostroun, T. - Vrchota, P. - Slavík, S. - Lapiš, M. - Barák, K., - Jeřábek, I., [Prototype] 2010.
 • Převodník signálu mezi AD akcelerometrem a polohoměrem PT101 – Kostroun, T. - Jeřábek, I., [Functional Sample] 2010.
 • Převodník signálu mezi ADXL a Spider 8 – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2010.
 • Termokomora pro zkoušky kompozitů – Jeřábek, I. - Kostroun, T., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Zkušební přípravek pro zkoušky torzních skříní křídel – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2009.
 • Dvouosý polohoměr – Jeřábek, I. - Stehlík, J., [Functional Sample] 2009.
 • Přípravek pro zkoušky táhel – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2009.

2008

 • Zařízení pro pádové zkoušky podvozku UL letounu – Jeřábek, I. - Frýba, M., [Functional Sample] 2008.
 • Zkušební přípravek pro statické zkoušky podvozku UL letounu – Jeřábek, I., [Functional Sample] 2008.

Software

2011

 • Šroub – Jeřábek, I., [Software] 2011.
 • Termokomora I. – Jeřábek, I. - Kostroun, T., [Software] 2011.

2010

 • C-scan 1.0 – Kostroun, T. - Čenský, T., - Jeřábek, I., [Software] 2010.
 • Padova_zkouska – Jeřábek, I. - Kostroun, T., [Software] 2010.
 • Termokomora – Jeřábek, I., [Software] 2010.
 • Impactor DAQ v1.0 – Kučera, J. - Jeřábek, I., [Software] 2010.

2009

 • Úřada 1 – Jeřábek, I., [Software] 2009.
 • Trhačka 1 – Jeřábek, I., [Software] 2009.

2008

 • Panelová metoda výpočtu zatížení letounu – Jeřábek, I., [Software] 2008.
 • C-rod-e – Jeřábek, I., [Software] 2008.
 • C-rod-r – Jeřábek, I., [Software] 2008.
 • Databáze kompozitních materiálů – Jeřábek, I., [Software] 2008.

Zpráva

2023

 • Měření vibrací na chladícím potrubí reaktoru LVR-15 – Jeřábek, I. - Valenta, J. - Weigel, K., - Plajdička, O., [Research Report] 2023. Report no. VZP/ULT/23/2023.

2021

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Jeřábek, I., - Schmidová, N., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/30.

2020

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C., - Jeřábek, I., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/38.

2014

 • Telehandler field stress analysis – Čenský, T. - Jeřábek, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.

2013

 • Statická pevnostní zkouška křídla letounu Ellipse – Barák, K. - Theiner, R. - Brabec, J. - Kučera, J., - Jeřábek, I., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/70/2013.
 • Statická pevnostní zkouška křídla letounu Ellipse – Barák, K. - Theiner, R. - Brabec, J. - Kučera, J., - Jeřábek, I., [Technical Report] 2013. Report no. TZP/ULT/7/2013.
 • Výzkum napjatosti radlice exkavátoru – Čenský, T. - Jeřábek, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP/ULT/51/2013.

2011

 • Experimentální měření při stěhování Třebechovického betléma do náhradních prostor – Růžička, M. - Doubrava, K., - Jeřábek, I., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/12.

2009

 • VÝZKUM ÚNOSNOSTI SKOŘEPINOVÝCH PRVKŮ PRIMÁRNÍ KONSTRUKCE DRAKU PRO NALADĚNÍ PEVNOSTNÍCH ANALÝZ MKP – Jeřábek, I., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. VZP/ULT/69/09.

2006

 • Ověření MKP výpočtů tenzometrickým měřením – Zikán, O. - Jeřábek, I., - Weigel, K., [Technical Report] 2006. Report no. TZP/CLKV/02/06.