[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.
(Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2564
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
(Bohumil.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2531
Ing. Josef Vlček, CSc.
(Josef.Vlcek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2403
Ing. Marie Martinásková, Ph.D.
(Marie.Martinaskova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2528
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
(Jan.Chysky (zavináč) cvut.cz)
(22 435) 9996
(22 435) 2469
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.
(Stanislava.Papezova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2401
Ing. Lukáš Novák, Ph.D.
(Lukas.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2570
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
(Josef.Kokes (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2660
Ing. Filip Zámek
(Filip.Zamek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2670
Ing. Růžena Petrová, Ph.D.
(Ruzena.Petrova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2572
(22 435) 2671
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
(Milan.Hofreiter (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2566
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.
(Hlavac (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2562
(22 435) 2980
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D.
(Sarka.Nemcova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2585219 (Roztoky, Přílepská )
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
(Jaroslav.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2698
Zuzana Sedlecká
(Zuzana.Sedlecka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2569
Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.
(Jaromir.Fiser (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 3953
Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
(Tomas.Vyhlidal (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2877
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
(Jan.Hosek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2552
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
(Martin.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
420246003519
(22 435) 2573
B1-319 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
(Jiri.Stastny (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2699
Markéta Vyhlídalová
(Marketa.Vyhlidalova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 9750
(22 435) 2563
doc. Ing. Josef Zicha, CSc.
(Josef.Zicha (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2701
Dr. Goran Simeunovič, Ph.D.
(Goran.Simeunovic (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2643
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
(M.Zilka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2672
Miloslav Turecký
(Miloslav.Turecky (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2708
Ing. Karolina Macúchová, Ph.D.
(Karolina.Macuchova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Pavel Trnka
(Pavel.Trnka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2530
(22 435) 2652
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.
(Jakub.Jura (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2530
Ing. Cyril Oswald, Ph.D.
(Cyril.Oswald (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Oleg Sivkov, Ph.D.
(Oleg.Sivkov (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2737
Ing. Zdeněk Novák
(Z.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2567
Ing. Lubomír Musálek
(musallub (zavináč) fel.cvut.cz)
(22 435) 2737
(22 435) 2142
Ing. Libor Straka
(strakli1 (zavináč) fel.cvut.cz)
(22 435) 2646
(22 435) 2347
Ing. Martin Novák
(Martin.Novak3 (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2896
Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.
(Stanislav.Vrana (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2769
Ing. Matěj Kuře
(Matej.Kure (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Zdeněk Novák
(zdenek.novak (zavináč) fel.cvut.cz)
(22 435) 2142
Mohammad Hedar, MSc.
(Mohammad.Hedar (zavináč) fs.cvut.cz)