[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • TN01000008  
  Centrum elektronové a fotonové optiky – Hošek, J. (2018-2019)
 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS18/176/OHK2/3T/12  
  Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace - řízení, výkonová elektronika – Novák, M. (2018-2020)
 • FV30213  
  Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností – Novák, M. (2018-2020)
 • SGS17/176/OHK2/3T/12  
  Algoritmy a přístroje pro komplexní systémy distribuovaného charakteru – Vyhlídal, T. (2017-2019)
 • SGS17/071/OHK2/1T/12  
  Měření dynamických vlastností fázorů v okrsku elektrovodné sítě – Uhlíř, I. (2017)
 • SGS17/070/OHK2/1T/12  
  Srovnání současných adaptivních metod detekce novosti v signálech – Cejnek, M. (2017)
 • GA17-20943S  
  Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru – Vyhlídal, T. (2017-2019)
 • SGS16/210/OHK2/3T/12  
  Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách – Hofreiter, M. (2016-2018)
 • SGS15/190/OHK2/3T/12  
  Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje – Novák, M. (2015-2017)
 • SGS15/189/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů II – Bukovský, I. (2015-2017)
 • TE01020197  
  Centrum aplikované kybernetiky 3 – Vyhlídal, T. (2012-2019)