[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019
 • Electronic, bonding and optical properties of the LiGaGe2X6 (X  =  S, Se, and Te) compounds: An ab initio study – Azzi, O. - Hacene, F.B. - Ferouani, A.K. - Ouahrani, T., - Al-Jaary, A., 2019
 • A model-based method to control temperature and humidity in intermittently heated massive historic buildings – Wessberg, M. - Vyhlídal, T., - Broström, T., 2019
 • OSQAR chameleon afterglow search experiment – Šulc, M. - Pugnat, P. - Ballou, R. - Deferne, G. - Hošek, J. - Kunc, Š., - Siemko, A., 2019
 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2019
 • Optimized design of robust resonator with distributed time-delay – Pilbauer, D. - Vyhlídal, T., - Michiels, W., 2019
 • Emergent Phenomena in Complex Systems – Bíla, J., 2019
 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2019

2018

 • Genetic programming with either stochastic or deterministic constant evaluation – Hlaváč, V., 2018
 • AA- and ABA-stacked carbon nitride (C3N4): novel photocatalytic water splitting solar-to-hydrogen energy conversion – Al-Jaary, A., 2018
 • Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018
 • Decentralizovaná energetika, cesta ke svobodě nebo závislosti – Mamula, O. - Hrycej, D., 2018
 • Automated system for remote defect inspection – Lopot, F. - Hadraba, D. - Kubový, P., - Hošek, J., 2018
 • The THESEUS space mission concept: science case, design and expected performances – Amati, L. - O'Brien, P. - Gotz, D. - Bozzo, E. - Hudec, R. - Páta, P., - Zicha, J., 2018
 • Concept drift robust adaptive novelty detection for data streams – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2018
 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., 2018
 • CAPACITY OF SPACES OF PROPERTIES Formulae, Approximations and Qualitative shapes – Bíla, J., 2018
 • Failure Analysis of Current and Future Electricity Meters and their Components in Relation to the Costs of Ownership – Mamula, O. - Mejzrová, L., - Vodrážka, J., 2018
 • An improved reactive power MRAS speed estimator with optimization for a hybrid electric vehicles application – Flah, A. - Novák, M., - Lassaad, S., 2018
 • Control design and experimental validation for flexible multi-body systems pre-compensated by inverse shapers – Pilbauer, D. - Michiels, W. - Bušek, J. - Osta, D., - Vyhlídal, T., 2018
 • Further remarks on the effect of multiple spectral values on the dynamics of time-delay systems. Application to the control of a mechanical system – Boussaada, I. - Tliba, S. - Niculescu, S.-I. - Ünal, H.U., - Vyhlídal, T., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs – Beneš, P. - Bukovský, I. - Veselý, M., - Voracek, J., 2019
 • Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska – Petráš, J.P., 2019
 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., 2019
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., 2019
 • Řízení hydraulického standu neuro-regulátorem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2019
 • Programové řešení releového řízení pro TECOMAT FOXTROT pomocí vývojového prostředí Mosaic – Houška, D., 2019
 • Řešení konkurenčního přístupu řídicího HW k řízenému laboratornímu modelu – Riedl, J. - Cahyna, M., 2019
 • Shifting method of relay feedback identification with use of PLC – Hornychová, A., 2019
 • Projekt MAF RI – Mamula, O. - Hrycej, D., 2019
 • Projekt SecureFlex – Mamula, O. - Hrycej, D. - Střelec, M. - Janeček, P. - Pitner, T. - Kasl, F. - Procházka, F., - Herman, J., 2019
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., 2019
 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2019
 • An input to state stability approach for evaluation of nonlinear control loops with linear plant model – Beneš, P. - Bukovský, I., 2019
 • The Options in Robotic Control of Rehabilitating Patient’s Lower Limbs – Vošahlík, K. - Hošek, J., 2019

2018

 • Rotation induction heating with external rotor – Musálek, L. - Novák, Z., 2018
 • Využití flexibility v decentralizované energetice – Hrycej, D. - Mamula, O., 2018
 • Active Multidimensional Vibration Absorbers for Light Robots – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • ČEPS a dostupná data o chování účastníků trhu – Mamula, O. - Hrycej, D., 2018
 • Představení projektu SecureFlex – Mamula, O. - Hrycej, D., 2018
 • Pouze nové toky dat nám do budoucna umožní udržet bezpečné toky elektřiny – Mamula, O., 2018
 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., 2018
 • Time delay algorithms for control of a quadcopter with suspended load – Bušek, J. - Kuře, M. - Vyhlídal, T., - Hromčík, M., 2018
 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., 2018
 • Rychlost adaptivních algoritmů pro detekci novosti – Cejnek, M. - Peichl, A., 2018
 • Rychlé algoritmy pro adaptvní detekci novosti – Cejnek, M., 2018
 • Active multidimensional vibration absorbers for light structures – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., 2018
 • MULTI-DOF ACTIVE ABSORBER FOR SERIAL ROBOTS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • Chytré brýle – detekce a vizualizace zvuku okolí v reálném čase – Kovanda, D. - Gróf, O., 2018
 • Method For Vacuum Conductivity Estimation For Engineering Use – Rachač, M. - Hedbávný, P. - Hošek, J., - Lopot, F., 2018
 • Control design with inverse feedback shaper for quadcopter with suspended load – Bušek, J. - Kuře, M. - Hromčík, M., - Vyhlídal, T., 2018
 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018
 • Non-destructive inspection by infrared thermography of resistence spot welds used in automotive industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., 2018
 • Spectral design of robust delayed resonator by double-root assignment – Kuře, M. - Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Boussaada, I., 2018
 • Input shaping for infinite dimensional systems with application on oil well drilling – Pilbauer, D. - Bresch-Pietri, D. - Di Meglio, F. - Prieur, Ch., - Vyhlídal, T., 2018
 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Alternative Identification Method using Biased Relay Feedback – Hofreiter, M., 2018
 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018
 • On the Advancement of BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018
 • Birefringence test for basic load case – Hošek, J. - Tichý, P. - Němcová, Š., - Úlehla, L., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Genetické algoritmy s genomem tvořeným reálnými čísly – Hlaváč, V., 2018
 • Vyvážený bayesovský klasifikátor – Trnka, P., 2018
 • Predictive System Control Using Bat Algorithm – Mazurenko, N. - Hofreiter, M., 2018
 • Realizace a porovnání samoladících regulátorů za použití systému Tecomat Foxtrot – Hylmar, F., 2018
 • Reléová identifikace v uzavřené regulační smyčce pomocí programovatelného automatu Tecomat Foxtrot – Hornychová, A., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • 3D krokový motor – Novák, M., 2018
 • Zarízení pro rozklad vzduchu na kyslík a dusík – Novák, M., 2018
 • Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření – Havran, V. - Hošek, J. - Bittner, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Střídač s GaN tranzistory – Novák, M., 2018
 • Jednorozměrný model zjednodušené dynamiky helikoptery se zavěšeným závažím – Čech, M. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., 2018
 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., 2018

Zpráva

2018

 • Overview paper for the high speed electrical machines – Hedar, M., 2018
 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., 2018
 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., 2018
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., 2018
 • NEW METHODS OF CONTROL FOR HIGH-SPEED MACHINES – Dusane, P., 2018

Kvalifikační zpráva

2018

 • Řízení modelu vrtulníku se zavěšeným břemenem – Čech, M. - Bušek, J., - Anderle, M. opon., 2018
 • Samoladicí regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot – Hylmar, F. - Hofreiter, M., 2018
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot – Hornychová, A. - Hofreiter, M., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Technická měření – Novák, M., 2018
 • Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích 5 – Šolcová, A. ed. - Kraus, I. ed., - Volf, J. ed., 2018

Sborník

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., 2018
 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018 – Hlaváč, V. ed., 2018

...

2018

 • EMERGENT PHENOMENA IN COMPLEX SYSTEMS – Bíla, J., 2018