[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Master's

Magisterské

 • CFD simulace aerosolu tuhých částic - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • CFD Simulation of Indoor Air Flow Based on Different Methods of Turbulence Modeling (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Posouzení provozních fází termohydraulického rozdělovače MGS 2021/2022 - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Nová metodika stanovení provozních parametrů plynových zářičů (MGS TŽP obhajoba 2022) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Větrání průmyslové haly - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, František Drkal, téma k dispozici
 • Středotlaká pneumatická doprava - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Experimentální ověření CFD modelu aerodynamického zdroje hluku - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Spotřeba energie klimatizačního systému - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Air-conditioning system in the office building for different climate (Klimatizační systém v kancelářské budově pro různá klimata) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Efficiency of air source heat pumps in Europe (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Tepelná čerpadla v soustavě centralizovaného zásobování teplem - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Teoretický model odhadu celkové izoentropické účinnosti dvoustupňového chladivového kompresoru – rozšíření existujícího modelu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Studie vytápění bytového domu - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Filtrační materiály a systémy pro průmyslovou filtraci - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Simulace provozních režimů tepelného čerpadla s vrtným polem - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Vlhkostní účinnost rotačních výměníku - více
  2301T026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Vizualizace solární geometrie - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Simulace budovy, vytápění, větrání a klimatizace v programu IDA-ICE - více
  3901T000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Posouzení provozních fází hydraulické centrály IB 2021/2022 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Umístění sálavé otopné plochy v kanceláři pro IB 2021/22 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Studie vytápění dvougeneračního rodinného domu IB 2021/2022 - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Bašta, rezervované téma
 • Studie efektivity sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení (MGS IB obhajoba 2022) - více
  3901T000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Regulace odsávací vzduchotechnické sítě při nesoučasnosti chodu strojů - více
  3901T000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Korelace mezi aerodynamickým hlukem a prouděním - více
  3901T000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace nemocnic - Ekodesign - více
  3901T000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Větrání a klimatizace rodinného domu - více
  3901T000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Optimalizace rekonstrukce budovy - více
  3901T000 - bez oboru, Tomáš Matuška, rezervované téma
 • Konstrukční návrh malé klimatizační jednotky pro bytové prostory, včetně stanovení parametrů za jiných než konstrukčních podmínek - více
  3901T000 - bez oboru, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Využití zpětného získávání tepla systémů technického zařízení budov - více
  3901T000 - bez oboru, Roman Vavřička, rezervované téma
 • Posouzení využití čističek vzduchu - více
  3901T000 - bez oboru, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Posouzení využití čističek vzduchu - více
  3901T000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Návrh řízení energetické odezvy rodinného domu a jeho systémů na základě požadavků elektrické sítě s použitím simulačního prostředí (Obor: Inteligentní budovy) - více
  3901T000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Produkce vlhkosti v obytném prostředí - více
  3901T000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP