[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

List of courses

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E161083 Aerodynamics of Ventilation Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161083 Aerodynamika větrání Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161112 Air Pollution Control Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161079 Air-Conditioning Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161006 Alternative Energy Sources Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E162076 Alternative Energy Sources KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162035 Alternativní zdroje energie KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162076 Alternativní zdroje energie KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161006 Alternativní zdroje energie Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16A002 Alternativní zdroje energie ZK 6P+0C [anotace] [dokumenty]
W16OZ001 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ZK 78P [anotace] [dokumenty]
E161087 Automatic Control in Environmental Engineering Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E163985 Bachelor Thesis Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
E163981 Bachelor Thesis Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
E163992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2163992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2163985 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2163981 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2163999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2163991 Bakalářská práce - Ústav techniky prostředí Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2162299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E163077 Basic Experimental Methods Z 1P+2L [anotace] [dokumenty]
E162121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E162122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E162993 Branch Project III. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E162045 Building and HVAC Systems Simulation KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E162016 Building and HVAC Systems Simulation KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E163045 Building and HVAC Systems Simulation KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E162014 CFD for Heating, Ventilation and Air-Conditioning KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162015 CFD for Thermal Technology II. KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2162015 CFD pro tepelnou techniku II KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E161024 Cooling in Environmental Engineering Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E163000 Diploma Project Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2163086 Diplomová práce Z 0P+20C [anotace] [dokumenty]
2163998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2163000 Diplomový projekt Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
E162067 District Heating KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W16G002 Dynamické simulace energetických systémů ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2162065 Energetická náročnost budov a systémů KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162105 Energetická náročnost budov a systémů KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162065 Energy Performance of Buildings and Systems KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161022 Environmental Engineering Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E161004 Environmental Engineering Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E162070 Experimental Methods KZ 1P+4C [anotace] [dokumenty]
E162569 Experimental Methods I. KZ 1P+3L [anotace] [dokumenty]
E162702 Experimental Methods II. KZ 1P+4L [anotace] [dokumenty]
2162070 Experimentální metody KZ 1P+4L [anotace] [dokumenty]
2162569 Experimentální metody I. KZ 1P+3L [anotace] [dokumenty]
2163074 Experimentální metody II. Z 0P+4L [anotace] [dokumenty]
2162702 Experimentální metody II. KZ 1P+4L [anotace] [dokumenty]
2162700 Experimentální metody 1 KZ 0P+4L [anotace] [dokumenty]
E162103 Fans KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2162073 Filtrace KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162073 Filtration KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E163704 Final Project Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E162025 Fundamentals of Air Conditioning KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161571 Fundamentals of Air Pollution Control Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E162023 Fundamentals of Alternative Energy Sources KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161038 Fundamentals of Cooling in Enviromental Engineering Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E161586 Fundamentals of District Heating Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E161596 Fundamentals of Heating Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E161597 Fundamentals of Heating Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E162063 Fundamentals of Radiant Heating KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161587 Fundamentals of Radiant Heating Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161560 Fundamentals of Sanitary Installations Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
E163078 Fundamentals of Simulation Methods Z 1P+3C [anotace] [dokumenty]
E161564 Fundamentals of Ventilation Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E161036 Fundamentals of Ventilation Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E161051 Heat and Moisture Transfer in Environmental Engineering Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E162066 Heat Supply KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161085 Heating Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E161566 Heating Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E163046 Heating Appliances Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162102 Heating Surfaces KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W16A003 Hydraulika a řízení otopných soustav ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2166010 Hydraulika otopných soustav Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2163073 Hygiena a fyziologie práce Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E163073 Hygiene and Physiology of Work Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2161024 Chlazení v technice prostředí Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E162024 Industrial Ventilation KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E163047 Industrial Ventilation Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162017 Introduction to Building Performance Simulation KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162005 Introduction to Building Performance Simulation KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2162017 Introduction to Building Performance Simulation KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2161079 Klimatizace Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16O001 Klimatizační systémy ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
E163048 Low-Energy Cooling of Buildings Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162106 Low-Energy Cooling of Buildings KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E163998 Master Thesis Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2162106 Nízkoenergetické chlazení budov KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2163048 Nízkoenergetické chlazení budov Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E161105 Noise and Vibration Control Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E161039 Noise and Vibration Control Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E162540 Noise and Vibration Control Fundamentals KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162991 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2162091 Oborový projekt - Ústav techniky prostředí KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2162121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2163121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2163120 Oborový projekt I k Oborovému předmětu I Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2162122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2162222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2162993 Oborový projekt III. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2166012 Odběrná plynová zařízení Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W16O002 Odlučování a pneumatická doprava odprašků ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2162055 Odlučování tuhých emisí KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2161005 Odlučování tuhých emisí a filtrace Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2161112 Ochrana ovzduší Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162102 Otopné plochy KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2163046 Otopné plochy Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E162055 Particle Separation KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E161005 Particle Separation and Filtration Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
W16U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
E162101 Pneumatic Transport KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E163044 Pneumatic Transport Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2162101 Pneumatická doprava KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2163044 Pneumatická doprava Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2166003 Počítačové simulace v technice prostředí Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2166004 Použití výpočetní techniky v technice prostředí Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2163091 Prezentace projektu Z 4B [anotace] [dokumenty]
E162991 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E163032 Project Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
E162091 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E163011 Project I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E163014 Project I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E163012 Project II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E163015 Project II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E163013 Project III. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E163091 Project Presentation Z 4B [anotace] [dokumenty]
2163032 Projekt Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2163011 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2163014 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2163033 Projekt IB I. Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2163034 Projekt IB II. Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2163015 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2163012 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2163013 Projekt III. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2163071 Projekt IV. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2163002 Projektování chladicích zařízení Z 1P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2162019 Průmyslová vzduchotechnika KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2163047 Průmyslová vzduchotechnika Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2162024 Průmyslová vzduchotechnika KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W16T001 Přenos tepla a hmoty ZK 5P+1C [anotace] [dokumenty]
W16TZ001 PŘENOS TEPLA A HMOTY ZK 65P [anotace] [dokumenty]
2161051 Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161108 Přenosové jevy Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
E161102 Radiant and Industrial Heating Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161087 Regulace v technice prostředí Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16O003 Regulace v technice prostředí ZK 5P+1C [anotace] [dokumenty]
W16OZ002 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ ZK 65P+13C [anotace] [dokumenty]
2161109 Regulace v technice prostředí staveb Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E162056 Sanitary Installations KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162064 Snižování hluku a vibrací KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161105 Snižování hluku a vibrací Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2161039 Snižování hluku a vibrací Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162104 Solární tepelná technika KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W16S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W16A004 Technika prostředí ZK 4P+2C [anotace] [dokumenty]
2161004 Technika prostředí Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2161022 Technika prostředí Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W16OZ003 TECHNIKA PROSTŘEDÍ ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W16O005 Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
W16OZ004 TEPELNÉ PROSTŘEDÍ A TEPELNÉ ZÁTĚŽE VE VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI ZK 39P+39C [anotace] [dokumenty]
W16O006 Třídění práškových materiálů a metody stanovení zrnitosti ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2162069 Úvod do experimentálních metod KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W16O007 Úvod do modelování a simulací v technice prostředí ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
E161065 Ventilation Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E161086 Ventilation Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162103 Ventilátory KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W16A005 Větrací systémy a zařízení ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2161065 Větrání Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2161086 Větrání Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161567 Větrání a klimatizace Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16O008 Vybrané statě z modelování ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
W16OZ005 VYBRANÉ STATĚ Z VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE ZK 39P+39C [anotace] [dokumenty]
W16O009 Vybrané statě z vytápění ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
W16OZ006 VYBRANÉ STATĚ Z VYTÁPĚNÍ ZK 39P+39C [anotace] [dokumenty]
W16O010 Vyšší teorie otopných ploch ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2162114 Vytápění KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161085 Vytápění Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161566 Vytápění Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2162113 Vytápění KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2162115 Vzduchotechnika KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2163077 Základní experimentální metody Z 1P+2L [anotace] [dokumenty]
2162023 Základy alternativních zdrojů energií KZ 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2161038 Základy chlazení v technice prostředí Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2162025 Základy klimatizace KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2161571 Základy ochrany ovzduší Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2161587 Základy sálavého vytápění Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162063 Základy sálavého vytápění KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2163078 Základy simulačních metod Z 1P+3C [anotace] [dokumenty]
2162540 Základy technické akustiky KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W16T002 Základy technické akustiky ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2161564 Základy větrání Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2161036 Základy větrání Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2161596 Základy vytápění Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2161597 Základy vytápění Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2161586 Základy zásobování teplem Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2161560 Základy zdravotně technických instalací Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
2162067 Zásobování teplem KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W16O011 Zásobování teplem ZK 3P+3C [anotace] [dokumenty]
2162066 Zásobování teplem KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2162056 Zdravotně technické instalace KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]