[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Návrh lamelového výměníku tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Chování otopných těles při změně průtoku TZSI 2023/2024 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Studie okrajových podmínek a principu vzniku kondenzace na VZT výměnících (TZSI obhajoba 2024) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Studie využití průmyslových topných sálavých panelů v režimu chlazení (TZSI obhajoba 2024) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Hluk kotlů - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Zpětné získáváni tepla a vlhkosti v rodinných domech - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • AC system design - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Zdroje chladu pro klimatizaci - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Energeticky plusové čtvrti - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Využití vodíku v budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Výměníky tepla v chladicí technice - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Použití chladiv v chladicí technice - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Kvalita ovzduší a využití levných optických analyzátorů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Využití a hodnocení domácích čističek vzduchu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Interaktivní výukové metody v technice prostředí pomocí Jupyter notebooku - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Energetické systémy budov v rámci podpůrných služeb: Literární rešerše - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • CFD modelování a simulace proudění kanálky rotačního výměníku tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Zelenský, téma k dispozici
 • Modelování vlivu zeleně v CFD simulacích tepelného prostředí v městské zástavbě - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Zelenský, téma k dispozici
 • Zpětné získávání vlhkosti ve větrání a klimatizaci - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, rezervované téma
 • Výkonové parametry větracích jednotek pro RD - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, rezervované téma
 • Test softwaru IDA ICE pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Noise from Heat Pumps (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Neprůzvučnost potrubí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace a vytápění rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Potřeba neobnovitelné primární energie v rodinném domě - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Teoretický model odhadu celkové izoentropické účinnosti jednostupňového chladivového kompresoru. - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Šulc, téma k dispozici
 • Charakteristika a měření tuhých částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Dynamicky se měnící vnitřní prostředí a její vliv na tepelný komfort osob - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Data analysis of energy behavior of an office building (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-12-08 (11:35)