[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Bachelor's

Bakalářské

 • Test softwaru pro energetické simulace budov - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, rezervované téma
 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Výkonové charakteristiky stěnové otopné plochy TZSI 20/21 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Regulační armatury pro vytápění TZSI 20/21 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Měření hluku mobilními aplikacemi - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace datových center - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Zpětné získávání tepla v adm. budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Chlazení a klimatizace skladovacích center - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Environmentální hodnocení provozu budov - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Vytápění rodinného domu - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Šíření znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Možnosti importování BIM geometrie do nástrojů pro energetickou simulaci budov - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Dynamicky se měnící vnitřní prostředí a její vliv na tepelný komfort osob - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Výkonové parametry zařízení pro větrání škol - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • Výměníky pro zpětné získávání tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici
 • CFD Simulation of Indoor Air Flow Based on Different Methods of Turbulence Modeling (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Test softwaru IDA ICE pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Studie vytápění rodinného domu BS 2020/2021 - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, rezervované téma
 • Studie vytápění rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, rezervované téma
 • Design of Heating System in Residential Building (Defence in 2021) (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dispozici
 • Simulace hluku v technice prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk systémů vzduchotechniky - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Noise of HVAC systems (Hluk vzduchotechniky) (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Klimatizace knihovny v Praze - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Vytápění rodinného domu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, rezervované téma
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Filtration materials and systems - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Vlastnosti aerosolových částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Simulační posouzení rizika kondenzace během provozu více-účelového fasádního modulu - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Simulation methods for district heating modelling and assessment (BOOKED) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vojtěch Zavřel, téma k dispozici
 • Řízený obtok ZZT a jeho regulace - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Vladimír Zmrhal, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP