[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Bachelor's

Bakalářské

 • Modely pro predikci tepelné pohody - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Test Erbsova modelu pro rozklad solární radiace na přímou a difúzní složku - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Kalibrace rychlostních sond pro vzduchotechnická měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Barták, téma k dispozici
 • Vývoj tepelně technických vlastností otvorových výplní - TZSI 2019/20 - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Studie efektivity sálavých panelů určených primárně pro vytápění v režimu chlazení (TZSI na IB obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Porovnání metod výpočtu tepelných ztrát (TZSI na TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Potenciál využití tepelných čerpadel v ČR (TZSI na IB obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Návrh vytápění bytového domu (TZSI na TŽP obhajoba 2018) - více
  2301R000 - bez oboru, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Lokální topeniště a znečištění ovzduší - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Znečištění ovzduší v ČR - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Výpočet znečištění ovzduší z bodového zdroje - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Aerodynamický hluk lopatkové mříže - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk tepelných čerpadel - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v adm. budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v bytových prostorách - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, rezervované téma
 • Optimalizace klimatizace výrobní haly - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Klimatizace datových center - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Optimalizace klimatizace výrobní haly - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Směrnice Ekodesign větracích jednotek a její důsledky na návrh klimatizačních zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Energetická návratnost solárních technologií - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Pokročilá tepelná čerpadla - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, rezervované téma
 • Centralizované zásobování teplem s obnovitelnými zdroji energie - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Nízkonákladové solární termické systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Možnosti využití termovize v technice prostředí budov - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Otopné plochy v nízkoenergetických a pasivních budovách - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Možnosti využití termovize v technice prostředí budov - více
  2301R000 - bez oboru, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Znečišťování a znečištění ovzduší v ČR - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Emise síry a jejich snižování - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Šíření znečišťujících látek v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Frakce PM10 a PM2,5 tuhých znečišťujících látek - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Test softwaru Design Builder /Energy Plus pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Test softwaru IDA ICE pro energetickou simulaci budov - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Martin Barták, téma k dispozici
 • Studie vytápění rodinného domu 2019/20 - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Bašta, téma k dispozici
 • Vytápění luxusního vilového objektu se zaměřením na vysoký komfort, návrh pomocí BIM (BS TŽP obhajoba 2019) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Design of Heating system in residential building - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Návrh a simulace teplovzdušného vytápění rodinného domu (BS TŽP obhajoba 2019) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jindřich Boháč, téma k dispozici
 • Nová ČSN EN ISO norma v oblasti filtrů pro všeobecné větrání - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Jiří Hemerka, téma k dispozici
 • Radiant heat transfer - Analysis of configuration (view) factors application in daily engineering problems (Radiační přenos tepla - analýza konfiguračního faktoru) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Ondřej Hojer, téma k dispozici
 • Simulace hluku v technice prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aerodynamic Sound by Low Mach Numbers (Aerodynamický hluk při nízkých Machových číslech) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, rezervované téma
 • Hluk systémů vzduchotechniky - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Aktivní tlumiče hluku a jejich uplatnění v systémech techniky prostředí - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miroslav Kučera, téma k dispozici
 • Provoz klimatizace administrativní budovy - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Design of a AC system for building - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, téma k dispozici
 • Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Projekt klimatizace budovy - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Miloš Lain, rezervované téma
 • Ekonomická analýza změny zdroje tepla pro bytový dům - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Tomáš Matuška, téma k dispozici
 • Hydraulic conditions at the equestrian connection radiators (Hydraulické podmínky u jezdeckého napojení otopných těles) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Otopné plochy v nízkoenergetických a pasivních budovách - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vytápění rodinných domů s využitím alternativních zdrojů energie - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Roman Vavřička, téma k dispozici
 • Vlastnosti aerosolových částic - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, téma k dispozici
 • Filtry pro všeobecné větrání - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Filtration materials and systems (Filtrační materiály a systémy) - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma
 • Emisní monitoring tuhých znečišťujících látek - více
  2301R026 - Technika životního prostředí, Pavel Vybíral, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12116/temata_ZP