[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Jindřich Boháč

Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.

jindrich.bohac (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2488

room: B1-807, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS13/182/OHK2/3T/12  
  Dynamické chování otopných ploch a tepelná pohoda ve vnitřním prostředí – Boháč, J. (2013-2015)

Journal papers

2024

 • Typologie soustav centralizovaného zásobování teplem v ČR – Boháč, J. - Zavřel, V., - Nesládek, M., Vytápění, větrání, instalace. 2024, 33(1), 2-6. ISSN 1210-1389.

2023

 • Uniform temperature field in panel radiators using modified spacer rings – Boháč, J. - Legner, T. - Bašta, J., - Barták, M., Applied Thermal Engineering. 2023, 232 ISSN 1359-4311.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.

2022

 • Experimentální ověření simulačního modelu ohřívače teplé vody s přímým ohřevem – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 230-234. ISSN 1210-1389.
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 254 ISSN 0378-7788.

2021

 • Teplotní exponent otopných těles – Bašta, J. - Boháč, J., TZB info. 2021, 23 ISSN 1801-4399.
 • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění? – Bašta, J. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(5), 240-243. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou – Vavřička, R. - Venzara, J., - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 70-76. ISSN 1210-1389.
 • Pressure loss of flexible ventilation ducts for residential ventilation: Absolute roughness and compression effect – Zmrhal, V. - Boháč, J., Journal of Building Engineering. 2021, 44 ISSN 2352-7102.
 • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů – Zmrhal, V. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(3), 126-133. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1 – Zmrhal, V. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 78-85. ISSN 1210-1389.
 • Teplotní exponent otopných těles – Bašta, J. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 58-61. ISSN 1210-1389.

2020

 • Změny ve výpočtu tepelných ztrát v souvislosti s vydáním normy ČSN EN 12831-1 – Boháč, J., Topenářství, instalace. 2020, 54(4-5), 54-60. ISSN 1211-0906.
 • Dynamika otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(3), 136-140. ISSN 1210-1389.
 • Ansätze zur Modellierung der Dynamik eines Plattenheizkörpers – Boháč, J. - Bašta, J., Heizung Lüftung/Klima Haustechnik. 2020, 71(2), 24-29. ISSN 1436-5103.

2019

 • The Modelling of Panel Radiator Dynamic Behaviour – Boháč, J. - Bašta, J., vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(6), 314-319. ISSN 1210-1389.

2018

 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J. - Šulc, J., - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 80-83. ISSN 1210-1389.

2017

 • Studie vlastností otopných těles – Boháč, J. - Vavřička, R., TZB info. 2017, 19(15), ISSN 1801-4399.

2016

 • Dynamika teplotních polí deskových otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(1), 2-5. ISSN 1210-1389.

2014

 • Dynamisches Verhalten von Heizkörpern unter Berücksichtigung des Regelungseingriffs – Boháč, J. - Bašta, J., Heizung Lüftung/Klima Haustechnik. 2014, 65(3), 18-22. ISSN 1436-5103.

2013

 • Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah – Bašta, J. - Boháč, J., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2013, 15(39), ISSN 1801-4399.
 • Dynamické chování topných těles a regulační zásah – Bašta, J. - Boháč, J., Automa. 2013, 19(7), 44-46. ISSN 1210-9592.
 • Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah – Boháč, J. - Bašta, J., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22(3), 102-104. ISSN 1210-1389.

Proceeding papers

2023

 • Typologie soustav CZT v ČR – Boháč, J. - Zavřel, V., - Nesládek, M., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 104-109. ISBN 978-80-02-03004-1.
 • Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 170-179. ISBN 978-80-02-03004-1.

2021

 • Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění? – Bašta, J. - Boháč, J., In: 26. konference Vytápění Třeboň 2021. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 52-57. ISBN 978-80-02-02942-7.

2020

 • Matematický model provozu deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2020. Praha: IBPSA-CZ, 2020. p. 19-23. ISBN 978-80-907423-1-4.

2019

 • Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 155-161. ISBN 978-80-02-02847-5.

2017

 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., - Šulc, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 175-181. ISBN 978-80-02-02712-6.

2016

 • Thermography Data of Panel Radiator Dynamic Behaviour for Simulation Model – Boháč, J., In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 1014-1021. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.

2015

 • Dynamic behaviour of the panel radiator – Boháč, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05727-8.
 • Dynamika teplotních polí deskových otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 72-77. ISBN 978-80-02-02589-4.

2014

 • Experimentální podklady pro dynamický model chování deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 101-106. ISBN 978-80-260-7209-6.

2013

 • Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah – Boháč, J. - Bašta, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 120-124. ISBN 978-80-02-02431-6.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Modulární systém pro vytápění a přípravu teplé vody – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matiovská, M., Czechia. Utility Model CZ 37270. 2023-08-31.

Prototype, samples

2021

 • Rotační regenerační výměník s plynulou regulací výkonu – Zmrhal, V. - Boháč, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Postupa, M., [Prototype] 2021.

Report

2023

 • Případové studie: modelové scénáře systémové integrace tepelných sítí na úrovni českých měst a čtvrtí – Zavřel, V. - Kuzmič, M. - Pokorný, N. - Bełch, W. - Nesládek, M. - Šafránek, J., - Boháč, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. Report no. TK04010294-V4.

2022

 • Podkladová studie: současná organizace, místní příležitosti a bariéry systémové integrace teplárenství a elektroenergetiky – Boháč, J. - Pokorný, N. - Belch, W. - Nesládek, M. - Šáfránek, J. - Zavřel, V., - Kuzmič, M., [Research Report] 2022.

2016

 • Vývoj indukční jednotky – Zmrhal, V. - Vavřička, R., - Boháč, J., [Research Report] 2016. Report no. 830-8301566B001.
 • SURVEY OF OPERATING CHARACTERISTICS OF CONVECTORS – Vavřička, R. - Boháč, J., [Research Report] Praha 6 - Veleslavín: MINIB a.s., MINIB, 2016. Report no. 830-8301627B001.

Qualification report

2019

 • Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu – Boháč, J., Defense date 2019-10-17. PhD Thesis. CTU FME. Department of Environmental Engineering.

Books, textbooks

2023

 • Navrhování otopných soustav – Bašta, J. - Boháč, J., Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. ISBN 978-80-02-03009-6.