[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Miroslav Kučera

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

miroslav.kucera (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2739

room: B1-817, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • CTU0620912  
  Hodnocení tlumičů hluku – Kučera, M. (2006)
 • 1982/G1  
  Aerodynamické zdroje hluku při nízkých Machových číslech – Kučera, M. (2004)

Journal papers

2023

 • The effect of leakage on pressure loss of rotary regenerative heat exchangers – Zmrhal, V. - Kučera, M., International Journal of Refrigeration. 2023, 154 364-377. ISSN 0140-7007.
 • Instalace tepelného čerpadla jako náhrady zdroje tepla v době vysokého růstu cen energií – Matějček, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Králíček, J., Topenářství, instalace. 2023, 2023(3), 50-54. ISSN 1211-0906.
 • Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů – Kučera, M. - Králíček, J., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 112-117. ISSN 1210-1389.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 1: Tlaková ztráta – Zmrhal, V. - Cizner, F. - Kučera, M., - Postupa, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 10-17. ISSN 1210-1389.

2022

 • Hluk tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(3), 102-108. ISSN 1210-1389.
 • Hluk ventilátoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Langerová, E. - Králíček, J., - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 65(1), 30-38. ISSN 1210-1389.

2021

 • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(5), 266-275. ISSN 1210-1389.
 • Akustický absorbér pro omezení hlukové expozice – Zmrhal, V. - Králíček, J. - Kučera, M., - Mička, L., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(1), 8-16. ISSN 1210-1389.

2020

 • Influence of cutting parameters and plasma cutting mode on cutting quality and process noise – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Panáček, T. - Králíček, J. - Kučera, M., - Gurčík, T., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2020, 20(6), 771-778. ISSN 1213-2489.
 • Provoz tepelného čerpadla rodinného domu z pohledu potenciálního zdroje hluku ve venkovním prostoru – Kučera, M. - Králíček, J., - Nosek, K., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(4), 226-231. ISSN 1210-1389.
 • Vyhodnocení hluku od provozu klimatizační podstropní jednotky – Kučera, M. - Králíček, J., vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(2), 84-89. ISSN 1210-1389.

2019

 • Hluk vyzařovaný komíny – Kučera, M. - Nový, R., TZB info. 2019, 2019 ISSN 1801-4399.
 • Dimenzování zvukové izolace celoprosklené fasády – Králíček, J. - Kučera, M., vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 198-203. ISSN 1210-1389.
 • Dimenzování vzduchotechnických systémů v koncertních sálech a poslechových místnostech – Nový, R. - Kučera, M., vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 148-154. ISSN 1210-1389.
 • Design of sound insulation of full glazed façade – Králíček, J. - Kučera, M., Akustika. 2019, 32(32), 325-331. ISSN 1801-9064.

2018

 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současné právní předpisy – Kučera, M., tzbinfo. 2018, 2018 1.
 • Hluk vyzařovaný komíny – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(4), 212-219. ISSN 1210-1389.
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současné právní předpisy – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 84-86. ISSN 1210-1389.

2017

 • Snižování hluku od zdrojů tepla a šíření zvuku – Kučera, M., tzbinfo. 2017, 2017
 • Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(1), 50. ISSN 1210-1389.
 • Měření průtoku a tlakové poměry – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(2), 76-80. ISSN 1210-1389.
 • Vliv hluku, vznikajícího při hašení výpočetních centrech, na spolehlivost funkce výpočetní techniky – Kučera, M. - Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(5), 278-282. ISSN 1210-1389.
 • Acoustic Assessment and Design of Acoustic Protection for Heat Pumps – Králíček, J. - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26.(6), 322-327. ISSN 1210-1389.
 • Větrání kolektorů – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(1), 38-44. ISSN 1210-1389.

2016

 • Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, aneb co budou stavebníci předkládat ke stavebnímu povolení podle § 77 – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(5), 295. ISSN 1210-1389.
 • Snižování hluku od zdrojů tepla a šíření zvuku – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(4), 198-201. ISSN 1210-1389.
 • Aerodynamický hluk lopatkové VZT mříže vs. kruhové válce – Králíček, J. - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(5), 268-273. ISSN 1210-1389.

2015

 • Aerodynamický hluk lopatkové mříže – Králíček, J. - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(3/2015), 118-123. ISSN 1210-1389.
 • Neprůzvučnost jednoduché stěny – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2015, 49(2), 26-30. ISSN 1211-0906.
 • Šíření zvuku dělicími stěnami – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2015, 49(1), 20-24. ISSN 1211-0906.

2014

 • Hodnocení hluku v bytové zástavbě – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2014, 48(5), 28-34. ISSN 1211-0906.

2013

 • Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení 3. díl Kouřovody a komíny – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2013, 47(1), 36-38. ISSN 1211-0906.

2012

 • Akustické vlastnosti kruhových klapek – Kučera, M. - Nový, R., tzbinfo. 2012, 2012
 • Akustické vlastnosti kruhových klapek – Kučera, M. - Nový, R., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2012, 14(16), ISSN 1801-4399.
 • Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení 2. díl Zdroje hluku – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2012, 46(8), 16-18. ISSN 1211-0906.
 • Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení 1. díl Cesty šíření zvuku – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2012, 46(7), 14-15. ISSN 1211-0906.
 • Šíření zvuku přes překážku – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(3), 106-111. ISSN 1210-1389.

2011

 • Akustické vlastnosti kruhových klapek (3) – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(5), 202-206. ISSN 1210-1389.
 • HLUK MALÝCH OTVORŮ A ŠTĚRBIN – Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 143-150. ISSN 1210-1389.
 • Regulační klapky s lineární charakteristikou (část 2) – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(2), 56-59. ISSN 1210-1389.
 • Hluk regulačních klapek – Kučera, M. - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(1), 5-10. ISSN 1210-1389.

2009

 • Redukce tlaku plynu při nízké hlučnosti – Nový, R. - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(4), 175-179. ISSN 1210-1389.

2007

 • Hlučnost termostatických ventilů – Nový, R. - Kučera, M., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(1), 27-31. ISSN 1210-1389.

2003

 • Rekonstrukce vytápění bytového domu – Kučera, M., Topenářství, instalace. 2003, 37(4), 56-59. ISSN 1211-0906.

Proceeding papers

2023

 • Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů – Králíček, J. - Kučera, M., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 154-162. ISBN 978-80-02-03004-1.

2021

 • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., In: 24. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 81-95. ISBN 978-80-02-02943-4.
 • Hluk ventilátoru v tepelném čerpadle vzduch- voda – Kučera, M. - Králíček, J., - Langerová, E., In: 24. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 65-80. ISBN 978-80-02-02943-4.

2019

 • VYHODNOCENÍ HLUKU OD PROVOZU PODSTROPNÍ JEDNOTKY V HOTELOVÉM POKOJI – Králíček, J. - Kučera, M., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 73-79. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Instalace tepelného čerpadla v rodinném domě z pohledu potenciálního zdroje hluku – Nosek, K. - Kučera, M., - Králíček, J., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 64-72. ISBN 978-80-02-02847-5.
 • Acoustic Evaluation of the Air-Conditioning Unit in the Room – Králíček, J. - Kučera, M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.

2018

 • Metody boje proti hluku – Kučera, M. - Králíček, J., In: IX. sympozium GREEN WAY 2018. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 24. ISBN 978-80-02-02809-3.
 • HLUKOVÁ HLEDISKA INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY V BYTOVÉM DOMĚ – Kučera, M., In: SANHYGA 2018 - vodovody, kanalizácia, plynovody. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. p. 115-124. ISBN 978-80-89878-30-7.
 • NÁVRH ZVUKOVÉ IZOLACE CELOPROSKLENÉ FASÁDY BUDOVY - MĚŘENÍ, MOŽNOSTI PROJEKTU, SIMULACE, REALIZACE A MĚŘENÍ – Králíček, J. - Kučera, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 75-80. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • ACOUSTIC DESIGN OF NOISE PROTECTION AND NOISE MAPPING FOR HEAT PUMPS IN THE COURTYARD OF A RESIDENTIAL BUILDING – Králíček, J. - Kučera, M., - Králíček, J., In: Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2018. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.
 • EXPERIMENTAL EVALUATION OF AERODYNAMIC NOISE AND FLUCTUATIONS OF TURBULENT FLOW OVER A TERMINAL DIFFUSER OF A VENTILATION SYSTEM – Králíček, J. - Kučera, M., In: Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2018. ISSN 2329-3675. ISBN 978-83-7880-552-6.

2017

 • VYHODNOCENÍ AERODYNAMICKÉHO HLUKU OD OBTÉKÁNÍ LOPATKOVÉ MŘÍŽE KONCOVÝCH ELEMENTŮ VZT SYSTÉMŮ – Králíček, J. - Kučera, M., In: 31st SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Prague: Institute of Hydrodynamics AS CR, 2017. p. 58-66. ISBN 978-80-87117-16-3.
 • AERODYNAMIC NOISE OF BLADE GRILL HVAC SYSTEMS AT LOW MACH NUMBERS – Králíček, J. - Kučera, M., In: the 24th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2017. ISSN 2329-3675. ISBN 978-1-906913-27-4.
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současná legislativa – Kučera, M., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 90-95. ISBN 978-80-02-02712-6.

2016

 • Simulace aerodynamického hluku lopatky a válce – Králíček, J. - Kučera, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 57-62. ISBN 978-80-270-0772-1.

2015

 • Snižování hluku od zdrojů tepla – Kučera, M., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 95-102. ISBN 978-80-02-02589-4.
 • Hluková zátěž klimatizovaných prostorů – Kučera, M., In: Vnútorná Klíma Budov 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. pp. 35-40. ISBN 978-80-89216-85-7.

2011

 • NOISE GENERATED BY TURBULENT AIR FLOW – Kučera, M. - Nový, R., In: Eighteenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV18). Rio de Janeiro: Brazilian Acoustical Society, 2011. pp. 1-8. ISBN 978-85-63243-01-0.

2010

 • NOISE GENERATED BY AIR FLOWING FROM SMALL HOLES – Kučera, M. - Nový, R., In: Seventeenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV17). Cairo: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2010. pp. 1150-1157. ISBN 978-1-61782-255-1.

2008

 • Noise Generated by Control Dampers – Kučera, M. - Nový, R., In: Fifteenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV15). Daejeon: The Korean Society for Noise and Vibration Engineering (KSNVE), 2008. pp. 1-8. ISBN 978-89-961284-1-0.

2007

 • Linear Sources with Non-Linear Distribution of Soung Energy – Kučera, M. - Nový, R., - Bašta, J., In: 14th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2007. pp. 900-907. ISBN 978-0-7334-2516-5.
 • Hluk termostatických ventilů – Kučera, M. - Nový, R., In: Konference Vytápění - Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. p. 294-299. ISBN 978-80-02-01926-8.

2006

 • Evaluations of Silencers – Kučera, M. - Nový, R., In: Proceedings of ICSV13. Wien: Technische Universität, 2006. pp. 1-8. ISBN 3-9501554-5-7.
 • Sources of Noise in Heating Systems – Kučera, M. - Nový, R., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 1-6. ISBN 80-86059-44-8.
 • Sources of Noise-Thermostatic Valves – Nový, R. - Kučera, M., In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 1-9. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Noise from Thermostatic Valves in Heating System – Kučera, M. - Nový, R., In: Twelfth International Congress on Sound and Vibration - Proceedings. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2005. pp. 1-8.
 • Hlučnost vytápěcích soustav – Kučera, M. - Nový, R., In: Vytápění - Třeboň 2005. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. p. 79-84. ISBN 80-02-01724-2.
 • Experimental Eguipment for Checking Sources of Aerodynamic Sound – Kučera, M. - Mareš, L., - Votlučka, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.
 • Aerodynamic Sound by Low Mach Numbers – Kučera, M. - Nový, R., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Reduction of Noise Generated by Damper – Nový, R. - Kučera, M., In: The Eleventh Internation Congress on Sound and Vibration. St.Petersburg: The International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), 2004. pp. 3097-3104. ISBN 5-7325-0816-3.

Patents, utility designs, industrial designs

2012

 • Zařízení pro regulaci průtoku vzduchu v systémech vzduchotechniky – Nový, R. - Kučera, M., Czechia. Patent CZ 303109. 2012-02-23.

2011

 • Zařízení pro regulaci průtoku vzduchu v systémech vzduchotechniky – Nový, R. - Kučera, M., Czechia. Utility Model CZ 22037. 2011-04-04.

2009

 • Tlumič hluku, zejména pro větrací otvory sloužící k přívodu a odvodu vzduchu do objektu – Nový, R. - Kučera, M., Czechia. Utility Model CZ 19245. 2009-01-19.

Prototype, samples

2021

 • Rotační regenerační výměník s plynulou regulací výkonu – Zmrhal, V. - Boháč, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Postupa, M., [Prototype] 2021.

2020

 • Centrální větrací jednotka C 150 – Mázik, J. - Zmrhal, V. - Kučera, M. - Barták, M. - Králíček, J. - Zelenský, P., - Adamovský, D., [Prototype] 2020.
 • Lokální větrací jednotka DC 40 P – Mázik, J. - Zmrhal, V. - Kučera, M. - Barták, M. - Králíček, J. - Zelenský, P., - Adamovský, D., [Prototype] 2020.

2017

 • Akustická ucpávka multifunkčního otvoru – Králíček, J. - Kučera, M., [Functional Sample] 2017.
 • Trať pro měření aerodynamického hluku – Králíček, J. - Kučera, M., [Functional Sample] 2017.

2013

 • Koncový element s nízkým vlastním hlukem – Nový, R. - Kučera, M., [Functional Sample] 2013.

2010

 • Regulační klapka s nízkou hlučností – Nový, R. - Kučera, M., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Protihluková žaluzie – Nový, R. - Kučera, M., [Functional Sample] 2008.
 • Aerodynamický reduktor tlaku vzduchu s nízkou hlučností – Nový, R. - Kučera, M., - Votlučka, J., [Functional Sample] 2008.

Software

2012

 • Outnoise verze 1.0 – Kučera, M. - Hruška, A., [Software] 2012.

2011

 • Radvent verze 1.0 – Kučera, M. - Hruška, A., [Software] 2011.

2010

 • Hluk klapky verze 1.0 – Kučera, M. - Nový, R., - Hruška, A., [Software] 2010.
 • Hluk strojovny VZT – Nový, R. - Kučera, M., - Hruška, A., [Software] 2010.

Report

2021

 • VYHODNOCENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ VZT JEDNOTKY DUOVENT COMPACT DV 800 DI-2,0 F7/M5 AH ATYP – Kučera, M. - Králíček, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2021. Report no. 830-8302123B001.

2020

 • Návrh technického řešení úprav VZT kolektoru Modřany – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. 830-8302011B001.

2019

 • PRŮTOK VZDUCHU V KOLEKTORU MODŘANY – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. 830-8301921B001.

2017

 • Studie metodiky měření vnitřního klimatu výstavních prostor Národní galerie v Praze – Vavřička, R. - Kučera, M., - Mareš, L., [Research Report] 2017. Report no. 830-8301722B001.

2016

 • Akustický výkon KS čistých nástavců – Kučera, M., [Research Report] 2016. Report no. 830-8301600B023.
 • SNÍŽOVÁNÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK FLEX-GEKO – Zmrhal, V. - Kučera, M., [Research Report] 2016. Report no. 830 – 8301619B001.

2015

 • Posudek hluku vyvolaného vzduchotechnikou ve studiu č. 2 – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 830-8301500B007.
 • Měření průtoku a tlaku vzduchu v traťové propojce č. 2.4 –trasa metra A – Kučera, M. - Nový, R., - Novák, M., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301500B023.
 • Měření průtoku v kolektoru Centrum I – Kučera, M. - Nový, R., - Mareš, L., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301519B001.
 • Rychlostní poměry v kolektoru Žižkov – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301542B001.
 • Průtok vzduchu a intenzita výměny vzduchu v kolektoru Nová Radnice. – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301554B001.
 • Průtok vzduchu v kolektoru Radotín Berounka – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301560B001.
 • Průtok vzduchu a intenzita výměny vzduchu v kolektoru Rudolfinum – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301555B001.
 • Návrh technického řešení úprav VZT kolektoru Centrum I – Kučera, M. - Nový, R., [Research Report] 2015. Report no. 830-8301571B001.

2013

 • Hluk vzduchotechnických zařízení v nahrávacích studiích ČR – Nový, R. - Kučera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 830-1224.

Qualification report

2010

 • Aerodynamické zdroje hluku při nízkých Machových číslech – Kučera, M., Praha: Defense date 2010-04-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

2003

 • Rekonstrukce vytápění bytového domu – Kučera, M., Praha: Defense date 2003-01-14. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2017

 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. - Kučera, M. - Hemerka, J. - Jiránek, M. - Begeni, M., - Skácel, František, Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2019

 • Hluk v pracovním prostředí – Kučera, M. org., [Conference Hosting] 2019.
 • Snižování hluku – Kučera, M. org. - Nový, R. org., [Conference Hosting] 2019.

2018

 • Základy snižování hluku – Kučera, M. org. - Nový, R. org., [Conference Hosting] 2018.

2017

 • Měření VZT parametrů III – Kučera, M. org. - Rybín, R. org., [Conference Hosting] 2017.

Other unsorted

2023

 • Věda v praxi: Větrejte chytřeji s rekuperací od ČVUT v Praze a Recuair – Zmrhal, V. - Kučera, M., [Media appearance] YouTube: PR společnosti Recuair, Recuair. 2023-12-08.