[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Vladimír Zmrhal

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

vladimir.zmrhal (at) fs.cvut.cz

Head / Department of Environmental Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 3239
420723037790

room: B1-814, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TK05020003  
  Vývoj rotačního regeneračního výměníku nové generace – Zmrhal, V. (2023-2025)
 • SGS22/154/OHK2/3T/12  
  Optimalizace provozu zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2022-2024)
 • EG20_321/0024872  
  Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody II – Zmrhal, V. (2021-2023)
 • EG20_321/0024361  
  Stěnový sestavný větrací systém – Zmrhal, V. (2021-2023)
 • SGS19/159/OHK2/3T/12  
  Vnitřní prostředí budov a energetická náročnost zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2019-2021)
 • TK02020006  
  Zvyšování účinnosti rotačních regeneračních výměníků – Zmrhal, V. (2019-2022)
 • EG17_107/0012492  
  Vývoj energeticky úsporných větracích jednotek – Zmrhal, V. (2018-2020)
 •  
  Výběr stavů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. (2015)
 • SGS16/212/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování zařízení techniky prostředí – Zmrhal, V. (2016-2018)
 • CTU0504812  
  Tepelný komfort a teplotní profily v místnosti se sálavým chladicím stropem – Zmrhal, V. (2005)
 • 1836/G1  
  Chladicí stropy – Zmrhal, V. (2001)
 • 300104912  
  Rozložení koncentrací plynných znečišťujících látek ve větraných prostorech – Zmrhal, V. (2001)
 • 552/G1  
  Vliv konvenčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti – Zmrhal, V. (2000)

Journal papers

2024

 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 4: Simulační výpočty s využitím CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P., Vytápění, větrání, instalace. 2024, 33(1), 30-38. ISSN 1210-1389.

2023

 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 3: Teplotní faktor - experimentální stanovení – Zmrhal, V. - Kubenthiran, J., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(5), 244-249. ISSN 1210-1389.
 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu, 2. část: Provoz v reálných podmínkách – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 180-186. ISSN 1210-1389.
 • The effect of leakage on pressure loss of rotary regenerative heat exchangers – Zmrhal, V. - Kučera, M., International Journal of Refrigeration. 2023, 154 364-377. ISSN 0140-7007.
 • Tepelné čerpadlo s proudovým oběhem – Šulc, V. - Zmrhal, V., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 138-144. ISSN 1210-1389.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 2: Teplotní faktor – tepelné výpočty metodou e -NTU – Zmrhal, V. - Cizner, F., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 122-131. ISSN 1210-1389.
 • The energy saving potential of a rotary heat exchanger with bypass dampers – Zmrhal, V., Energy and Buildings. 2023, 285 ISSN 1872-6178.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.
 • Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 1: Tlaková ztráta – Zmrhal, V. - Cizner, F. - Kučera, M., - Postupa, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 10-17. ISSN 1210-1389.

2022

 • Požadavky na prostředí a bezpečnost chladivových klimatizačních systémů – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 212-216. ISSN 1210-1389.
 • Hydraulic properties of capillary mats used for low-energy cooling and heating of buildings – Zmrhal, V. - Matuška, T., Journal of Building Engineering. 2022, 61 ISSN 2352-7102.
 • Historie větrání škol – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(3), 120-126. ISSN 1210-1389.
 • Navlhčení vzduchu v obytném prostředí – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(1), 20-26. ISSN 1210-1389.

2021

 • Pressure loss of flexible ventilation ducts for residential ventilation: Absolute roughness and compression effect – Zmrhal, V. - Boháč, J., Journal of Building Engineering. 2021, 44 ISSN 2352-7102.
 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu 1. část: Návrh a testování sorpční jednotky – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(3), 140-144. ISSN 1210-1389.
 • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů – Zmrhal, V. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(3), 126-133. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1 – Zmrhal, V. - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 78-85. ISSN 1210-1389.
 • Akustický absorbér pro omezení hlukové expozice – Zmrhal, V. - Králíček, J. - Kučera, M., - Mička, L., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(1), 8-16. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná zátěž od umělého osvětlení – Zmrhal, V. - Andrýsek, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(1), 38-45. ISSN 1210-1389.
 • Applicability of high-temperature cooling systems in different European countries from the view of the condensation risk – Zmrhal, V. - Barták, M., Building Simulation. 2021, 14(5), 1453-1466. ISSN 1996-8744.

2020

 • Vývoj malé kompaktní větrací jednotky s využitím CFD analýzy – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(5), 264-269. ISSN 1210-1389.
 • Tvorba matematického modelu pro prediktivní regulaci vytápění budovy se systémem TABS – Šafránek, J. - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(5), 255-259. ISSN 1210-1389.
 • Vývoj fasádní termoelektrické klimatizační jednotky pro autonomní modul lehkého obvodového pláště – Zavřel, V. - Matuška, T. - Zmrhal, V., - Slanina, P., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(4), 213-217. ISSN 1210-1389.
 • Výkonové parametry a aspekty návrhu ventilátorových konvektorů – Zmrhal, V. - Cizner, F., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(4), 208-212. ISSN 1210-1389.
 • Vývoj fasádního modulu s energetickými systémy – Zavřel, V. - Zmrhal, V. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., Časopis Stavebnictví. 2020, XIV(06-07/2020), 52-57. ISSN 1802-2030.

2019

 • Získávání vody ze vzduchu v klimatických podmínkách pouště – Matuška, T. - Šourek, B., - Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2019, XIII(2), 52-54. ISSN 1803-4802.
 • CFD analýza ventilátorové komory pro sestavnou klimatizační jednotku – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 194-197. ISSN 1210-1389.

2018

 • Dodržování názvosloví v oboru techniky prostředí – Bašta, J. - Drkal, F., - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 61(5), 316-317. ISSN 1210-1389.
 • Větrání komerčních kuchyní podle ČSN EN 16282 – Zmrhal, V. - Morávek, P. - Kott, T., - Foret, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(5), 290-295. ISSN 1210-1389.
 • Přímé volné chlazení datových center – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(4), 236-242. ISSN 1210-1389.
 • Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz – Zmrhal, V. - Postupa, M., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 100-104. ISSN 1210-1389.

2017

 • Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(4), 234-239. ISSN 1210-1389.
 • Energy Demand and Operating Costs Associated with Mechanical Ventilation of Classrooms – Begeni, M. - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(6), 349-354. ISSN 1210-1389.
 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Šimánek, V., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(3), 170-172. ISSN 1210-1389.

2016

 • Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol – Zmrhal, V., Tepelná ochrana budov. 2016, 19(6), 6-8. ISSN 1213-0907.
 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Šimánek, V., Tepelná ochrana budov. 2016, 19(6), 21-52. ISSN 1213-0907.
 • Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol – Zmrhal, V., TZB info. 2016, ISSN 1801-4399.
 • Metodický pokyn pro návrh větrání škol – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(2), 72-75. ISSN 1210-1389.
 • Výběr stavů venkovního vzduchu při dimenzování výměníků tepla ve vzduchotechnice – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(1), 36-40. ISSN 1210-1389.
 • Nový pavilon ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích aneb ve škole se musí větrat – Zmrhal, V. - Lain, M. - Hlaváček, O., - Halíř, A., Časopis Stavebnictví. 2016, 10(1-2), 46-49. ISSN 1802-2030.
 • Národní technická knihovna od návrhu k provozu – Zmrhal, V. - Lain, M., Časopis Stavebnictví. 2016, 10(1-2), 34-37. ISSN 1802-2030.

2015

 • Simulační analýza komplexního energetického systému - Případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., TZB info. 2015, 17(20), ISSN 1801-4399.
 • Potřeba energie pro větrání učeben – Zmrhal, V. - Begeni, M., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(5), 218-222. ISSN 1210-1389.
 • Dotazníkový průzkum stavu školských budov – Begeni, M. - Zmrhal, V., TZB info. 2015, 17(26), ISSN 1801-4399.
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24.(1), 28-32. ISSN 1210-1389.

2014

 • S nekvalitním větráním hrozí riziko infekčních onemocnění – Zmrhal, V., Moderní obec. 2014, XX(10), 31-32. ISSN 1211-0507.
 • Větrání učebny základní školy – Begeni, M. - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(4), 180-183. ISSN 1210-1389.
 • Tlakové ztráty kapilárních rohoží - Analytický model (část 3) – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(4), 162-165. ISSN 1210-1389.
 • Tlakové ztráty kapilárních rohoží - CFD simulace (část 2) – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(3), 122-126. ISSN 1210-1389.
 • Riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(2), 76-80. ISSN 1210-1389.

2013

 • Hygienické hodnocení škodlivin ve vnitřním ovzduší a návrh větrání – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22(3), 98-100. ISSN 1210-1389.
 • Možnosti úspor energie při chlazení venkovního vzduchu – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22(2), 50-53. ISSN 1210-1389.
 • Regulace chladivových klimatizačních systémů – Duška, M. - Zmrhal, V., - Krepindl, Jiří, Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22(1), 2-5. ISSN 1210-1389.

2012

 • Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie – Zmrhal, V. - Drkal, F., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2012, 14(50), ISSN 1801-4399.
 • Tlakové ztráty kapilárních rohoží - Experimentální měření (část 1) – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(4), 29-34. ISSN 1210-1389.
 • Využití počítačové simulace CFD pro stanovení součinitelů místních ztrát – Zmrhal, V. - Schwarzer, J., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(3), 112-116. ISSN 1210-1389.
 • Normy z oboru větrání a klimatizace – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2012, 14(32), 1-6. ISSN 1801-4399.
 • Požadavky na větrání obytných budov podle ČSN EN 15665 – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2012, 14(5), 1-9. ISSN 1801-4399.
 • Potřeba energie pro větrání obytných budov – Zmrhal, V. - Duška, M., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(1), 2-7. ISSN 1210-1389.

2011

 • Normalizační činnost na Ústavu techniky prostředí – Zmrhal, V. - Drkal, F., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 23-26. ISSN 1210-1389.
 • SYSTÉMY VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Petlach, J., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2011, 13(42), 1-9. ISSN 1801-4399.
 • Kolik stojí větrání domácnosti? – Zmrhal, V. - Duška, M., TZB Haustechnik. 2011, IV(4), 14-16. ISSN 1210-356X.
 • Nové požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy k ČSN EN 15665 – Zmrhal, V. - Šťávová, P., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4), 184-185. ISSN 1210-1389.
 • SPOTŘEBA ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 253-261. ISSN 1210-1389.
 • Viaczónové klimatizačné systémy. Aká je ich energetická náročnosť – Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2011, XIX(3), 30-33. ISSN 1210-356X.
 • Bilance vlhkosti v obytném prostředí – Zmrhal, V. - Šťávová, P., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(3), 104-107. ISSN 1210-1389.
 • Nové požadavky na větrání obytných budov – Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2011, IV(1), 24-25. ISSN 1803-4802.

2010

 • Porovnání spotřeby energie vodních klimatizačních systémů – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2010, 19(2), 80-83. ISSN 1210-1389.
 • ENERGETICKÁ NÁROČNOST VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ – Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2010, 3(2), 33-36. ISSN 1803-4802.

2009

 • SÁLAVÉ CHLADIACE SYSTÉMY - 2.časť – Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2009, 12(4), 44-46. ISSN 1210-356X.
 • Otevřené - kovektivní chladicí stropy – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(3), 118-121. ISSN 1210-1389.
 • Chladicí stropy – Zmrhal, V., Český instalatér. 2009, XIX(3/2009), 10-14. ISSN 1210-695X.
 • Kapilární rohože v praktických aplikacích – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2009, 9 1-0. ISSN 1801-4399.
 • Sálavé chladiace systémy - 1.část – Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2009, 17(3), 42-44. ISSN 1210-356X.
 • Sálavé chladicí systémy – Zmrhal, V., TZB Haustechnik. 2009, 2(1), 30-34. ISSN 1803-4802.
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(2), 61-64. ISSN 1210-1389.

2008

 • Technické aspekty projektování chladivových systémů – Zmrhal, V. - Krepindl, J., - Duška, M., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(5), 230-234. ISSN 1210-1389.
 • Kapilární rohože v praktických aplikacích – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(4), 192-196. ISSN 1210-1389.
 • Ověření přirozeného větrání spojovací lávky administrativních budov – Lain, M. - Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, 2008(1), 1-5. ISSN 1801-4399.
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, 2008(1), 1-5. ISSN 1801-4399.
 • Low Energy Cooling of Buildings in Central Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., The International Journal of Ventilation. 2008, 7(1), 11-21. ISSN 1473-3315.

2007

 • Větrání a klimatizace malých provozoven (I) a (II) – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2007, 2007(12), 1-7. ISSN 1801-4399.
 • Přípustné povrchové teploty sálavých ploch na základě asymetrie radiační teploty – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(4), 209-214. ISSN 1210-1389.
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(3), 121-124. ISSN 1210-1389.
 • Prvky větracích a klimatizačních zařízení (II) - distribuce vzduchu – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2007, 2007(12), 1-7. ISSN 1801-4399.
 • Zkoušení a dimenzování chladicích stropů – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16.(2), 75-80. ISSN 1210-1389.
 • Tepelné prostředí v prostoru s kapilárními rohožemi – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(1), 37-41. ISSN 1210-1389.

2006

 • Kapilární systém pro vytápění a chlazení – Zmrhal, V. - Veselý, D., Český instalatér. 2006, XVI.(3), 14-15. ISSN 1210-695X.
 • Prvky Větracích a klimatizačních zařízení (I) - Ventilátory – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(12), ISSN 1801-4399.
 • Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních (I) až (VII) – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(8), ISSN 1801-4399.
 • Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2006, 15(3), 146-151. ISSN 1210-1389.
 • Sálavé chladicí systémy (I) a (II) – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(5), ISSN 1801-4399.
 • Stanovení střední radiační teploty (II) – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(2), ISSN 1801-4399.
 • Stanovení střední radiační teploty (I) – Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(2), ISSN 1801-4399.

2005

 • Chadicí stropy - moderní klimatizační systém – Zmrhal, V., ASB Architektura, stavebnictví, bydlení. 2005, II(4), 98-99. ISSN 1214-7486.

2004

 • Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(4), 149-152. ISSN 1210-1389.

2003

 • Modellering en Simulatie Ruimte Met Een Koelplafond – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., TVVL Magazine. 2003, 32(12), 51. ISSN 0165-5523.

Proceeding papers

2022

 • Simulation-Aided Development of a Compact Local Ventilation Unit with the Use of CFD Analysis – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 97-104. ISBN 978-94-6366-564-3.

2020

 • Solar Sorption System for Extraction of Water from Desert Air Operated in Real Environment – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Šourek, B. - Wolf, P., - Pelán, P., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2020 Conference. Freiburg: International Solar Energy Society, 2020. p. 921-925. ISBN 978-3-9820408-2-0.
 • Building Energy Modelling for Development of Active Facade Panel with Solar Generation and Thermoelectric Air-conditioning Unit – Zavřel, V. - Matuška, T., - Zmrhal, V., In: Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA. International Building Performance Simulation Association, 2020. p. 1824-1831. BS 2019. vol. 16. ISSN 2522-2708. ISBN 978-1-7750520-1-2.

2019

 • Výkonové parametry a aspekty návrhu ventilátorových konvektorů – Zmrhal, V. - Cizner, F., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 170-177. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • Koncept větrání - nutnost nebo zbytečnost? – Zmrhal, V., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 165-169. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • VÝVOJ FASÁDNÍ TERMOELEKTRICKÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO AUTONOMNÍ MODUL LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – Zavřel, V. - Matuška, T. - Zmrhal, V., - Slanina, P., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 149-154. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • Design and Demonstration of Autonomous Sorption Unit for Extraction of Water from Air – Šourek, B. - Matuška, T., - Zmrhal, V., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2019. vol. 2190. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1937-7.
 • Numerical Analysis of Air Flow in a Modular Fan Unit Using CFD Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: CLIMA 2019 Congress. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. E3S Web of Conferences. vol. 111 - 2019. ISSN 2267-1242.
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.

2018

 • Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 659-664. ISBN 978-3-9820408-0-6.
 • Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 7-12. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 101-106. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 129-135. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.

2017

 • CFD model ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. pp. 244-251. ISBN 978-80-02-02739-3.
 • Přímé volné chlazení datových center – Zmrhal, V., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 193-201. ISBN 978-80-02-02739-3.
 • Hodnocení provozních nákladů větracích systémů pro učebny škol – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 26-33. ISBN 978-80-02-02739-3.

2016

 • Výklad metodického pokynu OPŽP pro návrh větrání škol – Zmrhal, V., In: Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 17-24. ISBN 978-80-02-02682-2.
 • Požadavky na větrání škol – historie a současnost – Zmrhal, V., In: Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 7-12. ISBN 978-80-02-02682-2.
 • Potřeba energie a odhad provozních nákladů na nucené větrání učben – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: Větrání škol v souvislostech. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 29-36. ISBN 978-80-02-02682-2.
 • Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty – Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 15-22. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Potřeba energie na větrání učeben a energetický přínos zpětného získávání teppla – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 7-13. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Ventilation – the key for adequate indoor air quality in classrooms – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • VENTILATION REQUIREMENTS AND ENERGY DEMAND OF CLASSROOMS – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 1551-1558. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.

2015

 • RETROFIT OF BARRACKS TO NZEB WITH USE OF COMPLEX BUILDING AND SYSTEM SIMULATION – Zmrhal, V. - Lain, M., In: Symposium energeticky eficientní budovy 2015. 2015. pp. 355-358. 1.. ISBN 978-80-02-02615-0.

2014

 • TEPELNÁ ZÁTĚŽ VOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY – Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 1-5. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ PASIVNÍHO DOMU – Zmrhal, V. - Zbořil, V., - Procházka, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 41-46. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Absorpční chlazení jako zdroj chladu pro klimatizaci autosalonu – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 29-33. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Souvislost mezi návrhem chladiče centrální VZT jednotky a rizikem kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů – Zmrhal, V., In: V. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 76-82. ISBN 978-80-02-02563-4.
 • Možnosti využití absorpčního chlazení pro klimatizaci budovy – Begeni, M. - Zmrhal, V., In: 21. konference Klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 23-30. ISBN 978-80-02-02520-7.
 • Návrh chladiče venkovního vzduchu – Zmrhal, V., In: 21. konference Klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 211-216. ISBN 978-80-02-02520-7.

2013

 • Centre of Low-Energy Buildings in Pisek - a Case Study for NZEB – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 111-114. ISBN 978-80-247-5015-6.

2012

 • Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 219-226. ISBN 978-80-02-02375-3.
 • Úspory energie při chlazení venkovního vzduchu – Zmrhal, V., In: 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 211-218. ISBN 978-80-02-02375-3.
 • Normy z oboru větrání a klimatizace – Zmrhal, V., In: 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 203-210. ISBN 978-80-02-02375-3.

2011

 • POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Duška, M., In: Sborník z konference II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 219-223. ISBN 978-80-02-02345-6.
 • POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV PODLE ČSN EN 15665 – Zmrhal, V., In: Sborník z konference II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 183-185. ISBN 978-80-02-02345-6.
 • VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV - ÚVOD DO PROBLEMATIKY – Zmrhal, V., In: Sborník z konference II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 179-182. ISBN 978-80-02-02345-6.
 • POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Duška, M., In: Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011. pp. 69-80. ISBN 978-80-02-02285-5.
 • POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV PODLE ČSN EN 15665 – Zmrhal, V., In: Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011. pp. 47-52. ISBN 978-80-02-02285-5.
 • SYSTÉMY VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV – Zmrhal, V. - Petlach, J., In: Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011. pp. 15-24. ISBN 978-80-02-02285-5.

2010

 • Analýza spotřeby energie vícezónových klimatizačních systémů – Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2010. pp. 79-84. ISBN 978-80-254-8661-0.
 • Modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Schwarzer, J., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2010. pp. 73-78. ISBN 978-80-254-8661-0.
 • Stanovení součinitelů místních ztrát s využitím CFD – Zmrhal, V. - Schwarzer, J., In: 19. Konference klimatizace a větrání 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. p. 121-128. ISBN 978-975-6907-14-6.
 • POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE – Zmrhal, V., In: 19. Konference klimatizace a větrání 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. pp. 171-180. ISBN 978-975-6907-14-6.

2009

 • Příklady kontroly klimatizačních zařízení – Zmrhal, V. - Duška, M., - Drkal, F., In: Kontroly klimatizačních systémů. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. pp. 119-144.
 • Dokumentace klimatizačních systémů – Zmrhal, V., In: Kontroly klimatizačních systémů. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. pp. 61-67.
 • Normy ČSN EN o kontrolách klimatizačních systémů – Zmrhal, V., In: Kontroly klimatizačních systémů. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. pp. 13-19.
 • Detailed Modeling Of Solar Flat-Plate Collectors With Design Tool Kolektor 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Metzger, J., In: BUILDING SIMULATION 2009. Glasgow: IBPSA - Glasgow, 2009. p. 2289-2296. ISBN 978-0-947649-40-1.
 • Numerical Simulation Of Local Loss Coefficients Of Ventilation Duct Fittings – Zmrhal, V. - Schwarzer, J., In: BUILDING SIMULATION 2009. Glasgow: IBPSA - Glasgow, 2009. p. 1761-1766. ISBN 978-0-947649-40-1.
 • Computer simulation for better design and operation of large office building air-conditioning – Lain, M. - Hensen, J., - Zmrhal, V., In: Building Simulation 2009. Glasgow: IBPSA - Glasgow, 2009. p. 740-744. ISBN 978-0-947649-40-1.

2008

 • Shading Analysis of Façade Collectors in Urban Environment – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: EUROSUN 2008. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 78-81. ISBN 978-972-95854-7-0.
 • Design Tool KOLEKTOR 2.2 for Virtual Prototyping of Solar Flat-Plate Collectors – Matuška, T. - Metzger, J., - Zmrhal, V., In: EUROSUN 2008. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 95-98. ISBN 978-972-95854-7-0.
 • Simulace přirozeného větrání administrativní budovy – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 67-71. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Thermal Environment in a Space with Capillary Mats Large-area Cooling and Heating – Zmrhal, V. - Šťávová, P., In: Indoor Air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Kodaň: Technical University of Denmark, ISIAQ, 2008. pp. 41. ISBN 978-87-7877-270-1.
 • Computer Simulation for Better Air-Cinditionings and Ventilation Design of Industrial Halls – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., In: Computer Aided Building Physical Modeling 2008 - Proceedings of the CE Reg. IBPSA Conf. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2008. pp. 49-52. ISBN 978-80-227-2888-1.
 • Large Area Capillary Mats Heating and Cooling with Air-Water Heat Pump – Zmrhal, V., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 372-373. ISBN 978-80-01-04016-4.
 • Kapilární rohože v praktických aplikacích – Zmrhal, V., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 291-298. ISBN 978-80-02-01978-7.
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-02-01978-7.
 • Optimalizace klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Ivanova, M. - Zmrhal, V., - Žemlička, J., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 299-306. ISBN 978-80-02-01978-7.

2007

 • Aktivace betonu - Státní technická knihovna – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hanák, V., In: Budovy a prostredie 2007. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2007. pp. 74-79. ISBN 978-80-227-2759-4.
 • Slab Cooling System Design Using Computer Simulation – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Central Europe towards Suistainable Bulding 07 Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 599-605. ISBN 978-80-903807-8-3.
 • Low Energy Cooling for Buildings in the Middle Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., In: Proceedings of the 2nd PALENC Conference and the 28th AIVC Conference. Athens: Heliotopos Conferences Ltd., 2007. pp. 597-601. ISBN 978-960-6746-02-4.
 • Using of Energy Simulation to Operative Temperature Evaluation – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: Building Simulation 2007. Beijing: Tsingua University, 2007. p. 878-885. ISBN 0-9771706-3-2.
 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Solární systémy s FV/FT panely a jejich využití. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2007. pp. 22-24. ISBN 978-80-239-9098-0.
 • Návrh a dimenzování chladivového klimatizačního systému – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: Chladivové klimatizační systémy. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 25-35. ISBN 978-80-02-01932-9.

2006

 • Počítačové simulace nově stavěné administrativní budovy – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Budovy a prostredie 2006. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. pp. 71-74. ISBN 80-227-2518-8.
 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 111-115. ISBN 80-01-03577-8.
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 93-97. ISBN 80-01-03577-8.
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 45-48. ISBN 80-01-03577-8.
 • Využití akumulační schopnosti betonové konstrukce budovy pro snížení výkonu zdroje chladu – Lain, M. - Drkal, F. - Zmrhal, V., - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 29-34. ISBN 80-01-03577-8.
 • Hodnocení operativní teploty s využitím simulačního výpočtu – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 19-22. ISBN 80-01-03577-8.
 • Measurement of Thermal Comfort Parameters in a Space with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 399-404. ISBN 80-02-01811-7.
 • The Influence of Heat Convection on Room Air Temperature – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. p. 405-409. ISBN 80-02-01811-7.
 • Experimental and Simulation Temperature Evaluation which Determine Thermal Comfort – Drkal, F. - Hargaš, Ľ., - Zmrhal, V., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 65-70. ISBN 80-02-01811-7.
 • Thermal Comfort and Temperature Distribution in a Room with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 600-607. ISBN 80-01-03439-9.
 • Experimentální a simulační stanovení teplot určujících tepelný komfort – Hargaš, Ľ. - Drkal, F., - Zmrhal, V., In: Sálavé systémy vytápění a chlazení, operativní teplota. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 26-34. ISBN 80-02-01785-4.
 • Operativní teplota v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V., In: Sálavé systémy vytápění a chlazení, operativní teplota. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 43-47. ISBN 80-02-01785-4.
 • Chladicí stropy – Zmrhal, V., In: Sálavé systémy vytápění a chlazení, operativní teplota. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 21-25. ISBN 80-02-01785-4.

2005

 • Sálavé chladicí systémy – Zmrhal, V., In: Nízkoenergetické chlazení budov. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. pp. 33-37. ISBN 80-02-01779-X.
 • Thermal Comfort and Temperature Distribution in a Room with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., In: 8th REHVA World Congress Clima 2005. Brussels: Rehva, 2005. pp. 18.1-18.6.
 • Application of Cooled Ceiling – Zmrhal, V., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 846-847. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Thermal Comfort in a Space with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. P2.3-1-P2.3-7. ISBN 80-86059-41-3.
 • Mean Radiant Temperature in Space with Radiant Cooled Ceiling – Zmrhal, V., In: Modelling and Simulation for Environmental Engineering. Praha: CTU Publishing House, 2004. pp. 127-133. ISBN 80-01-03098-9.
 • Možnosti využití nízkoenergetického chlazení v rekonstruovaných budovách – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 131-135. ISBN 80-02-01678-5.
 • Low Energy Cooling Techniques for Retrofitted Office Buildings in Central Europe – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., In: Ventilation and Retrofitting. Brussels: AIVC INIVE EEIG, 2004. pp. 79-84. ISBN 2-9600355-6-9.
 • Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 108-115. ISBN 80-02-01598-3.

2003

 • Modelling and Simulation of a Room with a Radiant Coolong Ceiling – Zmrhal, V. - Hensen, J., - Drkal, F., In: Building Simulation 2003 Proceedings Vol. III. Eindhoven: OC of The Eight Intenrational IBPSA Conference Building Simulation 2003, 2003. p. 1491-1496. ISBN 90-386-1566-3.

2002

 • Teplotní a rychlostní pole v prostoru s chladicím stropem – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Schwarzer, J., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 189-191. ISBN 80-02-01515-0.
 • Cooling Ceilings – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Schwarzer, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 702-703. ISBN 80-01-02511-X.
 • Temperature Profiles in Ventilated Room - Comparison of CFD Model and Experimental Solution – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 744-745. ISBN 80-01-02511-X.
 • Concentration Distribution of Gaseous Contaminants in Ventilated Room – Zmrhal, V. - Barták, M. - Čermák, R. - Drkal, F. - Kužel, J. - Lain, M., - Majer, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 704-705. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami obdrženými na modeli v měřítku 1:1 – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: Sborník 7. uživatelské konference FLUENT 2001. Praha: TechSoft Engineering, 2001. pp. 123-126. ISBN 80-238-7609-0.
 • Experimental and Numerical Investigation of Temperature Distribution in Room with Displacement Ventilation – Stankov, P. - Denev, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., In: Clima 2000 - Napoli 2001. 2001. pp. 104-110.
 • Convective Fluid Effect on Room Temperature – Zmrhal, V. - Drkal, F., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 550-551. ISBN 80-01-02335-4.

Patents, utility designs, industrial designs

2024

 • Heat recovery ventilation unit – Mázik, J. - Zmrhal, V., Denmark. Patent DK181551. 2024-05-02.

2022

 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Israel. Patent IL267576. 2022-09-02.
 • Regenerační výměník s regulací výkonu obtokovými klapkami – Zmrhal, V. - Postupa, M., Czechia. Utility Model CZ 35809. 2022-02-15.

2021

 • An autonomous apparatus for extracting water from the air – Matuška, T. - Zmrhal, V., Australia. Patent AU2019204433. 2021-02-18.
 • AUTONOMOUS APPARATUS FOR EXTRACTING WATER FROM THE AIR – Matuška, T. - Zmrhal, V., United States of America. Patent US11065573. 2021-07-20.

2020

 • Větrací jednotka pro zpětné získávání tepla – Mázik, J. - Zmrhal, V., Czechia. Patent CZ 308562. 2020-10-19.
 • Větrací jednotka pro zpětné získávání tepla – Mázik, J. - Zmrhal, V., Czechia. Utility Model CZ 33650. 2020-01-28.

2019

 • Prefabrikovaný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Zavřel, V., Czechia. Utility Model CZ 33537. 2019-12-17.
 • Zařízení pro získávání vody z okolního vzduchu s možností autonomního provozu – Matuška, T. - Zmrhal, V., Czechia. Patent CZ 307873. 2019-05-29.

2018

 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Matuška, T. - Zmrhal, V., Czechia. Utility Model CZ 32078. 2018-09-18.

Prototype, samples

2023

 • Kontejnerové zařízení pro produkci pitné vody ze vzduchu – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Šourek, B. - Pelán, P. - Nosek, M., - Svoboda, J., [Prototype] 2023.
 • Výrobní nástroj pro výrobu rotačního výměníku s lomenou vlnou – Postupa, M. - Tajzler, P., - Zmrhal, V., [Functional Sample] 2023.

2022

 • Rotační regenerační výměník s optimalizovanou geometrií rotoru – Zmrhal, V. - Postupa, M., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Ekonomický prototyp autonomního fasádního modulu – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Prototype] 2021.
 • Rotační regenerační výměník s plynulou regulací výkonu – Zmrhal, V. - Boháč, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Postupa, M., [Prototype] 2021.

2020

 • Centrální větrací jednotka C 150 – Mázik, J. - Zmrhal, V. - Kučera, M. - Barták, M. - Králíček, J. - Zelenský, P., - Adamovský, D., [Prototype] 2020.
 • Lokální větrací jednotka DC 40 P – Mázik, J. - Zmrhal, V. - Kučera, M. - Barták, M. - Králíček, J. - Zelenský, P., - Adamovský, D., [Prototype] 2020.
 • Technologický prototyp autonomního fasádního modulu – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V. - Slanina, P., - Kudláček, M., [Prototype] 2020.
 • Rotační regenerační výměník s obtokovou klapkou – Zmrhal, V. - Postupa, M., [Functional Sample] 2020.

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., [Functional Sample] 2011.

Software

2015

 • Metodický pokyn pro návrh větrání škol - výpočetní pomůcka – Zmrhal, V., [Software] 2015.

2012

 • Tepelná zátěž 1.1 – Duška, M. - Zmrhal, V., [Software] 2012.

2010

 • Bilance vlhkosti v obytných budovách – Zmrhal, V. - Šťávová, P., [Software] 2010.

2009

 • Chladicí stropy – Zmrhal, V., [Software] 2009.
 • Tepelný komfort 2.1 – Zmrhal, V., [Software] 2009.

2008

 • Computer Program for Efficiency Calculation of Flat-Plate Solar Collectors KOLEKTOR 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., [Software] 2008.

2007

 • Tepelný Komfort – Zmrhal, V., [Software] 2007.

2006

 • MRT Analysis – Zmrhal, V., [Software] 2006.
 • Počítačový program pro výpočet účinnosti plochých solárních kolektorů KOLEKTOR 2.1 – Matuška, T. - Zmrhal, V., [Software] 2006.

Report

2016

 • Technická normalizace - Vzduchotechnika a vytápění 2016 – Zmrhal, V., [Research Report] Praha: ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. Report no. 8300927B003.
 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - ŠIMÁNEK, V., [Research Report] 2016. Report no. 830 - 8301652B001.
 • SNÍŽOVÁNÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK FLEX-GEKO – Zmrhal, V. - Kučera, M., [Research Report] 2016. Report no. 830 – 8301619B001.
 • Vývoj indukční jednotky – Zmrhal, V. - Vavřička, R., - Boháč, J., [Research Report] 2016. Report no. 830-8301566B001.
 • INOVACE SÁLAVÝCH PANELŮ PRO VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR – Zmrhal, V. - Vavřička, R., [Research Report] 2016. Report no. 830 - 8301605B001.

2015

 • Technická normalizace - Vzduchotechnika a vytápění 2015 – Zmrhal, V., [Research Report] 2015. Report no. 8300927B003.
 • CHOVÁNÍ ZÁŘIČŮ PRO OHŘEV POTRAVINÁŘSKÝCH STŘÍVEK – Zmrhal, V. - Vavřička, R., [Research Report] 2015. Report no. 830 – 8301508B001.

2014

 • Specifikace metody výběrů parametrů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. RU/0006/13.

2013

 • CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE - Vzduchotechnika a vytápění 2013 – Zmrhal, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013.

2012

 • CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE - Vzduchotechnika a vytápění 2012 – Zmrhal, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012.

2010

 • Zpracování národní přílohy k ČSN EN 15665 - rozbor požadavků na větrání obytných budov – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Šťávová, P., - Mathauserová, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2010. Report no. 12/0010/10.

2009

 • Operativní teplota ve větraných a klimatizovaných místnostech – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hemzal, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra techniky prostředí, 2009.

2007

 • Studie energetické simulace haly vypalovacích pecí Heinz Glas Decor s.r.o – Lain, M. - Zmrhal, V., - Drkal, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. Report no. 40-07004.

2006

 • Technická pomoc při realizaci zlepšení vnitřního prostředí ve výrobní hale č.1 – Lain, M. - Zmrhal, V. - Mareš, L., - Drkal, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-07003.
 • Studie energetické simulace objektu budovy fakulty architektury Praha 6, Dejvice – Lain, M. - Drkal, F., - Zmrhal, V., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-06035.
 • Studie energetické simulace výrobní haly KURZ KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-06055.
 • Studie energetické simulace objektu KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2006. Report no. 40-06030.

Books, textbooks

2020

 • Vybrané statě z větrání a klimatizace – Drkal, F. - Zmrhal, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06458-0.

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. ed. - Mrázek, K. ed. - Horáková, A. ed. - Vavřička, R. ed. - Zmrhal, V. ed. - Galád, V. ed., - Matějček, J. ed., Praha: Topinfo s.r.o., portál TZB-info, 2017. TZB-Info. vol. 1.
 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. - Kučera, M. - Hemerka, J. - Jiránek, M. - Begeni, M., - Skácel, František, Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02718-8.

2015

 • Klimatizace – Drkal, F. - Lain, M., - Zmrhal, V., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05652-3.

2014

 • Větrání rodinných a bytových domů – Zmrhal, V., Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. profi&hobby. ISBN 978-80-247-4573-2.

2013

 • Větrání – Drkal, F. - Zmrhal, V., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.

2009

 • Sálavé chladicí systémy – Zmrhal, V., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04318-9.

Book chapters

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. - Mrázek, K. - Horáková, A. - Vavřička, R., - Zmrhal, V., In: Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech. Praha: Topinfo s.r.o., portál TZB-info, 2017. TZB-Info. vol. 1.

Proceedings

2016

 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. ed., Praha, 2016-11-23. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. ISBN 978-80-02-02682-2.

2014

 • 21. konference Klimatizace a větrání 2014 – Zmrhal, V. ed. - Schwarzer, J. ed., - Lain, M. ed., Praha, 2014-05-21/2014-05-22. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. ISBN 978-80-02-02520-7.

2012

 • 20. konference Klimatizace a větrání 2012 – Zmrhal, V. ed. - Schwarzer, J. ed., Praha, 2012-05-23/2012-05-24. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. ISBN 978-80-02-02375-3.

2011

 • Nové požadavky na větrání obytných budov – Zmrhal, V. ed., Praha, 2011-06-08. Praha: STP 2011, 2011. ISBN 978-80-02-02285-5.

2010

 • 19. Konference klimatizace a větrání 2010 – Schwarzer, J. ed. - Zmrhal, V. ed., Praha, 2010-02-03/2010-02-04. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. ISBN 978-975-6907-14-6.

2008

 • 18. Konference Klimatizace a větrání 2008 – Schwarzer, J. ed. - Zmrhal, V. ed., Praha, 2008-02-06/2008-02-07. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. ISBN 978-80-02-01978-7.

2007

 • Chladivové klimatizační systémy – Zmrhal, V. ed., Praha, 2007-06-13. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. ISBN 978-80-02-01932-9.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2023

 • Kontejnerové zařízení pro produkci pitné vody – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Šourek, B. - Pelán, P. - Nosek, M., - Svoboda, J., [Pilot Plant] 2023.

2018

 • Ověřená technologie Jednotka pro získávání vody ze vzduchu – Zmrhal, V. - Šourek, B., - Matuška, T., [Verified Technology] 2018.

Juridical rule, directive

2017

 • Koncept větrání – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Šimánek, V., [Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2017.

2010

 • Operativní teplota v praxi – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Mathauserová, Z., [Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2010.

Certified methodology, procedure

2015

 • Metodický pokyn pro návrh větrání škol – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Mathauserová, Z. - Šimánek, V., - Jiranová, J., [Certified Methodology (for RIV)] 2015.

Invited unpublished lecture

2019

 • Jak proměnit vzduch ve vodu aneb dokážou češi vrátit vodu do pouště? – Zmrhal, V., [Invited unpublished scientific lecture] Kladno: Science Café. 2019-10-24.

2015

 • Větrání škol - Obecné požadavky – Zmrhal, V., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015-10-20.
 • Výběr stavů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015-10-20.
 • Větrání obytných budov - povinnost či nikoliv? – Zmrhal, V., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2015-10-20.

Other unsorted

2024

 • 160 LET STROJAŘSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE STROJÍRENSTVÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Zavřel, V., MM spektrum. 2024, 20-21.

2023

 • Věda v praxi: Větrejte chytřeji s rekuperací od ČVUT v Praze a Recuair – Zmrhal, V. - Kučera, M., [Media appearance] YouTube: PR společnosti Recuair, Recuair. 2023-12-08.
 • S.A.W.E.R. – Zmrhal, V., [Media appearance] ČT Déčko: Wifina, Česká televize. 2023-03-17.

2022

 • Technology for extracting water from the air in desert areas – Zmrhal, V. - Matuška, T. - Pokorný, N., - Shemelin, V., [Media appearance] BBC: BBC News, BBC. 2022-10-10.

2021

 • Budiž Voda! – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., [Media appearance] Česká televize: Budiž Voda!, Bio illusion. 2021-11-25.

2020

 • Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání – Zmrhal, V., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2020.

2018

 • Školám schází vzduch – Zmrhal, V., [Media appearance] ČR: Časopis Rodina, Příloha magazínu MF Dnes. 2018-11-23.

2016

 • Parametry venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla – Zmrhal, V. - Drkal, F., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2016.

2014

 • Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení – Zmrhal, V. - Drkal, F., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2014.

2012

 • Změna Z3 ČSN 73 4301 - obytné budovy – Zmrhal, V., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2012.

2011

 • Národní příloha ČSN EN 15 665 – Zmrhal, V., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2011.

2005

 • Tepelný komfort a energetická bilance systému s chladicím stropem – Zmrhal, V., Praha: Defense date 2005-09-01. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.