[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Martin Barták

Ing. Martin Barták, Ph.D.

martin.bartak (at) fs.cvut.cz

Subnet manager / Department of Environmental Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2486

room: B1-803, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TK02010164  
  Vývoj nástrojů pro optimální energetickou odezvu budov na požadavky chytré sítě a jejich dopad na energetický trh a životní prostředí – Barták, M. (2019-2022)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009226  
  Odsávání škodlivin v průmyslových provozech – Barták, M. (2017-2020)
 • SGS15/192/OHK2/3T/12  
  Modely pro prediktivní regulaci větrání budov – Barták, M. (2015-2017)
 • SGS12/179/OHK2/3T/12  
  Numerické modelování vnitřních zdrojů tepla – Barták, M. (2012-2014)
 • SGS10/053/OHK2/1T/12  
  Zjednodušené modelování zdrojů tepla pro CFD simulace proudění v místnosti – Barták, M. (2010)
 • GA101/07/1361  
  Studium dynamiky aerosolových částic ve vnitřním prostředí – Barták, M. (2007-2009)
 • CTU0313312  
  Prezentace dvou příspěvků na mezinárodní konferenci Building Simulation 2003 – Barták, M. (2003)
 • 300104512  
  Prezentace dvou příspěvků na mezinárodní konferenci Building Simulation 2001 – Barták, M. (2001)
 • 3097431  
  Transportní vlastnosti směsi voda-glykol s micelárními aditivy – Barták, M. (1997)
 • 3099042  
  Databáze materiálovývh vlastností pro simulační software ESP-r – Barták, M. (1999)
 • 545/G1  
  Počítačová simulace šíření radonu v budovách – Barták, M. (2000)

Journal papers

2023

 • Motivační potenciál pro energetickou flexibilitu budov ze strany chytré sítě – Zavřel, V. - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(4), 188-195. ISSN 1210-1389.
 • Uniform temperature field in panel radiators using modified spacer rings – Boháč, J. - Legner, T. - Bašta, J., - Barták, M., Applied Thermal Engineering. 2023, 232 ISSN 1359-4311.
 • Tepelné čerpadlo s proudovým oběhem – Šulc, V. - Zmrhal, V., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(3), 138-144. ISSN 1210-1389.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.

2021

 • Optimalizace odsávacího systému mimopecního zpracování oceli s využitím CFD simulací – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(4), 184-189. ISSN 1210-1389.
 • Potenciál energetické flexibility typického rodinného domu – Zavřel, V. - Andreeva, E., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 4(30), 194-198. ISSN 1210-1389.
 • Applicability of high-temperature cooling systems in different European countries from the view of the condensation risk – Zmrhal, V. - Barták, M., Building Simulation. 2021, 14(5), 1453-1466. ISSN 1996-8744.

2020

 • Vývoj malé kompaktní větrací jednotky s využitím CFD analýzy – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(5), 264-269. ISSN 1210-1389.
 • Využití CFD simulací v praktických aplikacích techniky prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., Časopis Stavebnictví. 2020, XIV(06-07/2020), 48-51. ISSN 1802-2030.

2019

 • CFD simulace odsávacího systému tavicí pece pro zpracování oceli – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 216-222. ISSN 1210-1389.
 • CFD analýza ventilátorové komory pro sestavnou klimatizační jednotku – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 194-197. ISSN 1210-1389.

2017

 • Simulation of Indoor Environment in the Concert Hall Housed in a Former Church – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26.(6), 342-348. ISSN 1210-1389.

2016

 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., TZB info. 2016, 18.(9.), 203-206. ISSN 1801-4399.

2015

 • Simulace chladicího systému datacentra v havarijním stavu – Zavřel, V.Z. - Barták, M., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 58(4), 155-159. ISSN 1210-1389.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(4), 203-206. ISSN 1210-1389.

2014

 • Migration of aerosol particles inside a two-zone apartment with natural ventilation: A multi-zone validation of the multi-compartment and size-resolved indoor aerosol model – Molgaard, B. - Ondráček, J. - Šťávová, P. - Džumbová, L. - Barták, M. - Hussein, T., - Smolík, J., Indoor and Built Environment. 2014, 23(5), 742-756. ISSN 1420-326X.

2013

 • Faktory ovlivňující CFD simulaci konvekčního proudu nad zdrojem tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 22(5), 214-220. ISSN 1210-1389.

2012

 • Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(5), 228-232. ISSN 1210-1389.

2011

 • POČÍTAČOVÉ SIMULACE VLIVU PODLAHOVÉHO KONVEKTORU NA VNITŘNÍ MIKROKLIMA KANCELÁŘSKÉHO PROSTORU – Schwarzer, J. - Drkal, F., - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 201-208. ISSN 1210-1389.
 • POČÍTAČOVÉ SIMULACE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PROSKLENÝCH STANIC METRA – Barták, M. - Drkal, F., - Zbořil, V., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 35-42. ISSN 1210-1389.

2007

 • Hodnocení tepelné pohody z výsledků CFD simulace a jejich aplikace v interiéru vozidla – Šponiar, D. - Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(3), 151-154. ISSN 1210-1389.

2006

 • CFD na ústavu techniky prostředí – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(12), ISSN 1801-4399.

2005

 • Gebouwsimulatie bij het ontwerp van een tweedehuidfacade – Hensen, J. - Drkal, F., - Barták, M., TVVL Magazine. 2005, 34(6), 18-23. ISSN 0165-5523.

2004

 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(5), 209-211. ISSN 1210-1389.
 • Přehled faktorů ovlivňujících chování aerosolů ve vnitřním prostředí – Smolík, J. - Barták, M., Ochrana ovzduší. 2004, 16(2), 13-18. ISSN 1211-0337.

2003

 • Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(1), 43-45. ISSN 1210-1389.

2002

 • Modeling and Simulation of a Double-Skin Facade System – Hensen, J. - Barták, M., - Drkal, F., Ashrae Transaction. 2002, 108(2), 200-220. ISSN 0001-2505.
 • Integration CFD and Building Simulation – Barták, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Drkal, F. - Lain, M. - Macdonald, I.A. - Popiolek, Z. - Melikov, A., - Stankov, P., Building and Environment. 2002, 37(8-9), 865-871. ISSN 0360-1323.
 • Počítačové simulace proudění (CFD) ve větrání a klimatizaci – Barták, M., Vytápění, větrání, instalace. 2002, 11(1), 29-31. ISSN 1210-1389.
 • Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2002, 11(2), 68-70. ISSN 1210-1389.
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., Vytápění, větrání, instalace. 2002, 11(1), 17-19. ISSN 1210-1389.

Proceeding papers

2022

 • Simulation-Aided Development of a Compact Local Ventilation Unit with the Use of CFD Analysis – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Mázik, J., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 97-104. ISBN 978-94-6366-564-3.
 • Experiment-based testing routine to characterize building energy flexibility for potential aggregators – Zavřel, V. - Šimek, J. - Bäumelt, T. - Martínek, V. - Mishukov, A., - Barták, M., In: Proceedings CLIMA2022 | 14th REHVA HVAC World Congress, 22-25 May 2022, Rotterdam. Delft: TU Delft, 2022. p. 1392-1399. ISBN 978-94-6366-564-3.
 • Thermal inertia analysis of a family house with heating system: towards higher energy flexibility – Zavřel, V. - Andreeva, E. - Šimek, J., - Barták, M., In: Proceedings of Building Simulation 2021: 17th Conference of IBPSA. International Building Performance Simulation Association, 2022. p. 358-365. ISSN 2522-2708. ISBN 978-1-7750520-2-9.

2020

 • Optimalizace odsávacího systému mimopecního zpracování oceli s využitím CFD simulací – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2020. Praha: IBPSA-CZ, 2020. p. 65-71. ISBN 978-80-907423-1-4.
 • Vývoj virtuálního dvojčete kancelářské budovy pro simulační podporu a testování nadřazených řídicích systémů – Trojáková, Z. - Šimek, J. - Zavřel, V., - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2020. Praha: IBPSA-CZ, 2020. p. 59-64. ISBN 978-80-907423-1-4.

2019

 • Numerical Analysis of Air Flow in a Modular Fan Unit Using CFD Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: CLIMA 2019 Congress. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. E3S Web of Conferences. vol. 111 - 2019. ISSN 2267-1242.

2018

 • CFD simulace ventilačního systému tavicí pece pro zpracování oceli – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 81-87. ISBN 978-80-907423-0-7.
 • Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 7-12. ISBN 978-80-907423-0-7.

2017

 • CFD model ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Krupa, R., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. pp. 244-251. ISBN 978-80-02-02739-3.

2016

 • Influence of Thermal Plumes Interaction on CFD Simulation of Indoor Heat Sources – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 127-132. ISBN 978-80-270-0772-1.

2015

 • Simulation of Indoor Environment in the Concert Hall Housed in a Converted Former Church – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., In: Proceedings of the 14th International IBPSA Conference Building Simulation 2015. Hyderabad: IBPSA, 2015. pp. 1716-1721. ISBN 978-93-5230-118-8.
 • Ventilative Cooling Control Strategies Applied to Passive House in Order to Avoid Indoor Overheating – Moraes Barbosa, R. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Loomans, M.G.L.C., In: Proceedings of the 14th International IBPSA Conference Building Simulation 2015. Hyderabad: IBPSA, 2015. pp. 1142-1148. ISBN 978-93-5230-118-8.
 • The Impact of Increased Airflow Rates on Indoor Temperatures of Passive House in The Netherlands – Moraes Barbosa, R. - Loomans, M.G.L.C. - Hensen, J.L.M., - Barták, M., In: Healthy Buildings 2015 Europe Conference proceedings. Eindhoven: TU Eindhoven, 2015. ISBN 978-90-386-3889-8.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 37-41. ISBN 978-80-02-02589-4.

2014

 • Simulation of a Data Center Cooling System in an Emergency Situation – Zavřel, V. - Barták, M., - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 57-63. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Test určení návrhového dne podle ČSN EN ISO 15927-2 – Barták, M. - Duška, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 153-157. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Integrovaná počítačová simulace pro novou budovu banky – Lain, M. - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014, pp. 149-152. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Air Flow Modelling in Design and Operation of Data Centers – Zelenský, P. - Hensen, J. - Bynum, J. - Zavřel, V., - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 71-75. ISBN 978-80-260-7209-6.

2013

 • Simplified Representation of Indoor Heat Sources in CFD Simulations – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., In: Proceedings of BS2013: 13th Conference of International Building Performance Simulation Association. Paris: IBPSA, 2013. p. 23-29. ISBN 978-2-7466-6294-0.
 • Influence of Turbulence Model on Thermal Plume in Indoor Air Flow Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Vavřička, R., In: Clima 2013 - 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC - "Energy Efficient, Smart and Healthy Buildings". Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 6755-6764. 1 st. Edition, June 2013. ISBN 978-80-260-4001-9.

2012

 • Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., In: 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. pp. 185-192. ISBN 978-80-02-02375-3.
 • Vliv modelu turbulence na CFD simulaci vnitřního zdroje tepla – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2012. Praha: IBPSA-CZ, 2012. pp. 5-10. ISBN 978-80-260-3392-9.

2008

 • Behavior of well defined aerosol sources in a house. – Šťávová, P. - Barták, M. - Ondráček, J. - Džumbová, L. - Ždímal, V., - Smolík, J., In: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Kodaň: Technical University of Denmark, ISIAQ, 2008. pp. 914. ISBN 978-87-7877-270-1.
 • Airflow Measurements in a Two-zone Apartment Using Two Tracer Gases – Šťávová, P. - Barták, M. - Džumbová, L. - Smolík, J., - Ondráček, J., In: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Kodaň: Technical University of Denmark, ISIAQ, 2008. pp. 780. ISBN 978-87-7877-270-1.
 • Modelování stanu polní nemocnice – Barták, M. - Duška, M., - Drkal, F., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 181-185. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Flow in a Double Skin Facade – Potáč, J. - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 117-121. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Nestabilita turbulentního zatopeného proudu v místnosti – Barták, M. - Drkal, F. - Hemzal, K., - Hensen, J., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 11-17. ISBN 978-80-02-01978-7.

2007

 • Trend in Heat Gains from Office Equipment – Duška, M. - Barták, M. - Lukeš, J. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Indoor Climate of Buildings '07. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2007. pp. 363-368. ISBN 978-80-89216-18-5.
 • On Development of Design Day for Cooling Energy Need Calculations – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Malina, J., In: Clima 2007 WellBeing Indoors Proceedings CD ROM. Brussels: Rehva, 2007. pp. 329. ISBN 978-952-99898-3-6.

2006

 • Dynamic of Thermal Storage in Cooling Load Calculation – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Proceedings of the Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Sofia: Technical University, 2006. pp. 437-438. ISBN 954-91681-4-X.
 • Dva přístupy k vyhodnocení tepelné pohody ze CFD simulace a jejich aplikace v interiéru vozidla – Šponiar, D. - Barták, M., - Paur, F., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 99-104. ISBN 80-01-03577-8.
 • Použití solárního modelu Fluentu v nestacionární CFD simulaci vnitřního prostředí místnosti – Barták, M. - Zbořil, V., - Cejnar, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 117-122. ISBN 80-01-03577-8.
 • Analytical Aproach to Transient Heat Conduction in Cooling Load Calculations – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 43-48. ISBN 80-02-01811-7.
 • Modelování venkovních podmínek pro nestacionární simulaci tepelného prostředí – Barták, M. - Cejnar, J., - Šponiar, D., In: Sborník 12. uživatelské konference FLUENT 2006. Praha: TechSoft Engineering, 2006. pp. 71-78. ISBN 80-239-7211-1.
 • Thermal Stabilization of the RICH1 Detector – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 269-273. ISBN 80-02-01811-7.

2005

 • Computer Simulation and Measurements of a Building with Top-Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Building Simulation 2005. Montreal: IBPSA, 2005. p. 420-428. ISBN 2-553-01152-0.
 • Use the Computer Simulation for Evaluation Low Energy Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Energy Efficient Technologies in Indoor Environment. Gliwice: Silesian Technical University, 2005. pp. 1-8. ISBN 83-922941-0-6.
 • Design and Commissioning of the Low-Energy Office Building in Prague – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment. Athens: Heliopotos conferences, 2005. pp. 913-917. ISBN 960-88153-3-9.
 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Solar Renewable Energy News 2005. Bratislava: Comenius University, 2005. pp. 31-33. ISBN 80-223-2045-5.
 • Softwarový modul URBAN EXPOSURE pro hodnocení účinků škodlivin v ovzduší – Barták, M. - Smolík, J., - Dohányosová, P., In: Ovzduší 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. pp. 232-233. ISBN 80-210-3688-5.

2004

 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 165-174. ISBN 80-02-01598-3.

2003

 • European Research Project Urban Exposure – Smolík, J. - Barták, M. - Bartoňová, A. - Bohler, T. - Broday, D.M. - Colbeck, I. - Coulson, G. - Floisand, I. - Fudala, J. - Hollander, W. - Housiadas, Ch., - Lazaridis, M., In: Sborník konference Ovzduší 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. pp. 236-238. ISBN 80-21031-07-7.
 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Proceedings of Workshop on Integrated Building Simulation. Gliwice: Centre for Energy Efficient Technologies and Systems in Indoor Env. Engineering, 2003. pp. 108-116. ISBN 83-907937-6-8.
 • An Approach to Teaching and Research of Simulation for Environmental Engineering Design – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 1-9. ISBN 80-86059-35-9.
 • Computer Simulations for State-of-the-Art Engineering Design of a Commercial Building in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M., - Schwarzer, J., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 1-10. ISBN 80-86059-35-9.
 • Riziko průvanu v místnostech chlazených jednotkami s přímým chladivovým okruhem – Lain, M. - Barták, M., In: Klimatizácia a chladenie 2003. Rovinka: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizační techniku, 2003. pp. 91-95. ISBN 80-968986-1-2.
 • Uplatnění počítačových simulací při dimenzování klimatizačních zařízení – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Klimatizácia a chladenie 2003. Rovinka: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizační techniku, 2003. pp. 78-83. ISBN 80-968986-1-2.
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: Newly Associated States Ener Build RTD - Proceedings Workshop. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 122-127. ISBN 80-239-0742-5.

2002

 • Řešení místního mikroklimatu velkoplošných obrazů – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Schwarzer, J., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 123-127. ISBN 80-02-01515-0.
 • Analýza tepelného prostředí v neklimatizované velkoprostorové prodejně – Drkal, F. - Barták, M., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 11-14. ISBN 80-02-01515-0.
 • Porovnání dvou variant CFD modelování přirozené konvekce v místnosti – Barták, M. - Denev, J. - Drkal, F., - Lain, M., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 3-6. ISBN 80-02-01515-0.
 • Proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., In: Sborník 8. uživatelské konference FLUENT 2002. Praha: TechSoft Engineering, 2002. pp. 179-184. ISBN 80-238-9404-8.
 • Recent Developments in the Integration of Building Simulation and CFD – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Melikov, A. - Popiolek, Z., - Stankov, P., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 1088-1089. ISBN 80-01-02511-X.
 • Temperature Profiles in Ventilated Room - Comparison of CFD Model and Experimental Solution – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 744-745. ISBN 80-01-02511-X.
 • Concentration Distribution of Gaseous Contaminants in Ventilated Room – Zmrhal, V. - Barták, M. - Čermák, R. - Drkal, F. - Kužel, J. - Lain, M., - Majer, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 704-705. ISBN 80-01-02511-X.
 • Použití informačních technologií ve vzduchotechnice – Lain, M. - Barták, M., In: Klimatizace a Větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. pp. 111-116. ISBN 80-02-01477-4.
 • Laboratorní testy CFD modelu stáří vzduchu ve větraném prostoru – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M., - Schwarzer, J., In: Klimatizace a Větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. pp. 11-21. ISBN 80-02-01477-4.

2001

 • Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami obdrženými na modeli v měřítku 1:1 – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: Sborník 7. uživatelské konference FLUENT 2001. Praha: TechSoft Engineering, 2001. pp. 123-126. ISBN 80-238-7609-0.
 • Experimental and Numerical Investigation of Temperature Distribution in Room with Displacement Ventilation – Stankov, P. - Denev, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., In: Clima 2000 - Napoli 2001. 2001. pp. 104-110.
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Clima 2000 - Napoli 2001. 2001. pp. 354-363.
 • Využití počítečové simulace při návrhu klimatizce nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Sustainable Building & Solar Energy 2001. Brno: Brno University, 2001. pp. 80-83.
 • Desin Suport Simulation for a Double Skin Facade – Barták, M. - Hensen, J., - Dunovská, T., In: Sustainable Building & Solar Energy 2001. Brno: Brno University, 2001. pp. 126-129.
 • Počítačové simulace proudění (CFD) příklady využití – Barták, M., In: Počítač pro vzduchotechniky. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001. pp. 43-48.
 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: PLEA 2001. Brazil: Centro Tecnologico, Universidade Federal Do Espírito Santo, 2001. pp. 903-908. ISBN 85-90-13324-9.
 • Experimental and Numerical Study of Local Mean Age of Air – Barták, M. - Clarke, J.A. - Drkal, F. - Lain, M. - Čermák, R. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Majer, M., - Stankov, P., In: Building Simulation 2001. Kyoto: IBPSA, 2001. pp. 773-779. ISBN 85-901939-3-4.
 • Design Suport Simulations for The Prague Zoo Indonesian Jungle Pavilion – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: Building Simulation 2001. Kyoto: IBPSA, 2001. pp. 841-845. ISBN 85-901939-3-4.
 • Computer Simulation of Radon Distribution in Buildings – Barták, M. - Kubelka, J. - Hensen, J. - Moučka, L. - Froňka, A., - Čechák, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 954-955. ISBN 80-01-02335-4.
 • Simulační a experimentální technika pro větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 1-8.
 • Příspěvek k vývoji ve větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 39-48. ISBN 80-01-02431-8.
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou Split – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 96-99. ISBN 80-01-02431-8.
 • Computer Simulation of Radon Distribution in Buildings – Barták, M. - Kubelka, J. - Hensen, J. - Čechák, T. - Moučka, L., - Froňka, A., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 954-955. ISBN 80-01-02335-4.
 • Zonal and Modeling of Air Temperature Distribution in Large Glazed Spaces – Barták, M. - Schwarzer, J., - Majer, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 522-523. ISBN 80-01-02335-4.
 • Integrated Course in Environmental Engineering – Drkal, F. - Papež, K. - Medek, F. - Hensen, J. - Barták, M., - Kabele, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 590-591. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Optimalizace větrání atria počítačovou simulací – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Vetranie a klimatizácia 2000. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2000. pp. 85-90.
 • Využití počítačových simulací energetických bilancí budov a zařízení techniky prostředí pro výuku – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Pedagogický software 2000. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. pp. 16. ISBN 80-85645-40-8.
 • Computer Simulations - Energy Saving Desing Tool – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: EEBW 2000 Energy Efficiency Bussines Week 2000. Praha: SEVEn, 2000. pp. 219-222.
 • Počítačová simulace šíření radonu v rodinném domě – Kubelka, J. - Barták, M., - Hensen, J., In: Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. pp. 77-82. ISBN 80-02-01375-1.
 • Využití modelu proudění při energetické simulaci objemných prostor – Lain, M. - Barták, M., In: Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. pp. 101-104. ISBN 80-02-01375-1.
 • Nová solární data v klimatické databázi TRY Praha – Barták, M. - Hensen, J. - Lain, M., - Paulovič, L., In: Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. pp. 7-12. ISBN 80-02-01375-1.
 • Databases of Material Properties for Simulation Software ESP-r – Barták, M. - Kubelka, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 428. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Využití CFD pro modelování proudění vzduchu v místnosti – Barták, M., In: Klimatizace a větrání pro příští století. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 23-28. ISBN 80-02-01315-8.

1998

 • Experimental Rig for Researching the Effect of Drag-Reducing Surfactants in Recirculating Liquid System – Barták, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 589-590.

1997

 • Používání výpočetní techniky v technice prostředí – Lain, M. - Barták, M., In: 15. konference o vytápění - sborník příspěvků. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1997, pp. 239-253. ISBN 80-20-01139-2.

1996

 • Drag-Reducing Surfactans Implemented in Recirculating Loop with Water-Glycol Solution – Barták, M. - Obrátil, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 339-340.

Prototype, samples

2020

 • Centrální větrací jednotka C 150 – Mázik, J. - Zmrhal, V. - Kučera, M. - Barták, M. - Králíček, J. - Zelenský, P., - Adamovský, D., [Prototype] 2020.
 • Lokální větrací jednotka DC 40 P – Mázik, J. - Zmrhal, V. - Kučera, M. - Barták, M. - Králíček, J. - Zelenský, P., - Adamovský, D., [Prototype] 2020.

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Zařízení pro nastavení a stabilizaci teploty stěn zkušební místnosti – Barták, M. - Zelenský, P., [Functional Sample] 2010.
 • Rovnoměrný štěrbinový přívod vzduchu pro větrání místnosti – Barták, M. - Drkal, F., - Čihák, T., [Functional Sample] 2010.

Software

2008

 • Automatické řízení v CFD simulaci vnitřního prostředí – Barták, M. - Vondál, J., - Šponiar, D., [Software] 2008.
 • Výpočet ukazatelů tepelné pohody ve vnitřním prostředí na základě CFD simulace – Barták, M. - Kostkan, T., [Software] 2008.

Report

2015

 • Metodika hodnocení tepelného a vlhkostního mikroklimatu ve vystavěném prostředí – Tencar, J. - Barták, M., - Vatter, J., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.

2014

 • Ověření metodiky ČSN EN ISO 15927-2 testováním dat pro dvě zvolené lokality v ČR – Barták, M., [Research Report] 2014. Report no. RU/0005/13.
 • Specifikace metody výběrů parametrů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. RU/0006/13.

2013

 • Počítačová simulace přenosu tepla sáláním v místnosti s otopným tělesem – Barták, M. - Moraes Barbosa, R., - Zelenský, P., [Research Report] 2013. Report no. 830-130042/12116.

2003

 • Počítačová simulace vnitřních podmínek ve skladu vyhořelého paliva – Barták, M. - Drkal, F., - Schwarzer, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. 40-03021/12116.

1997

 • Pressure Loss Measurements on ECU Heat Sinks – Barták, M. - Lain, M., [Technical Report] 1997.

1996

 • Vyústka VVM/C 600, měření tlakových ztrát, rychlostních polí ve výtokové ploše, prostoru, hluku – Nový, R. - Hemzal, K. - Barták, M. - Hofmann, P., - Jelen, M., [Technical Report] 1996.

1995

 • Vyústka LIVIR - R – Hemzal, K. - Barták, M., - Jelen, M., [Technical Report] 1995.
 • Tryskové vyústky Korado – Hemzal, K. - Barták, M., - Jelen, M., [Technical Report] 1995.

Qualification report

2007

 • Numerické modelování turbulentního proudění ve větrané místnosti – Barták, M., Praha: Defense date 2007-09-25. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

Book chapters

2005

 • Vykorzystanie simulacji komputerowej do oceny niskoenergetycznych systemow chlodzenia w czechach – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Energooszczedne ksztaltowanie srodowiska wewnetrznego. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. p. 324-339. ISBN 83-922941-1-4.

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Simulationsmethoden bei der Planung von Neubauten und Instandsetzungen. München: WTA-Publications, n.d., 2004. p. 15-28. ISBN 3-937066-01-2.

2001

 • Základy mechaniky tekutin, sdílení tepla a tepelné ztráty budov – Barták, M., In: Topenářská příručka 1. Praha: GAS, 2001. p. 83-117. ISBN 80-86176-82-7.

Proceedings

2018

 • Simulace budov a techniky prostředí 2018 – Barták, M. ed. - Kabele, K. ed., Praha, 2018-11-15/2018-11-16. Praha: IBPSA-CZ, 2018. ISBN 978-80-907423-0-7.

2014

 • Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ – Barták, M. ed., Praha, 2014-11-06/2014-11-07. Praha: IBPSA-CZ, 2014. ISBN 978-80-260-7209-6.

2010

 • Simulace budov a techniky prostředí – Barták, M. ed. - Kabele, K. ed., Praha, 2010-11-08/2010-11-09. Praha: IBPSA-CZ, 2010.

2006

 • Simulace budov a techniky prostředí 2006 – Barták, M. ed., Praha, 2006-11-07. Praha: IBPSA-CZ, 2006. ISBN 80-01-03577-8.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2022

 • Vyhodnocení poloprovozu nástrojů pro integrované energetické řízení budov podporující koncept tzv. chytré sítě – Bäumelt, T. - Zavřel, V. - Martínek, V. - Mishukov, A., - Barták, M., [Pilot Plant] 2022.

Certified methodology, procedure

2022

 • Metodická příručka pro účinné zapojení budov do chytré sítě – Zavřel, V. - Barták, M. - Šimek, J. - Bäumelt, T., - Wolf, P., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2022.

Invited unpublished lecture

1999

 • Termodynamické základy měření tepla v páře – Barták, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: TECH-MARKET. 1999-09-07.